983.994

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szeged története 1-4./Kronológia a kezdetektől 1944-ig

I. kötet: A kezdetektől 1686-ig, II. kötet: 1686-1849, III/1. kötet:1849-1919, III/2. kötet:1849-1919, IV. kötet: 1919-1944, Kronológia a kezdetektől 1944-ig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Somogyi Könyvtár
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 3.766 oldal
Sorozatcím: Szeged története
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7581-34-0
Megjegyzés: Az I. kötet kiadási éve 1983, a II. köteté 1985, a III/1-2. köteté 1991, a kiegészítő köteté 1992. Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal, kihajtható mellékletekkel. A III/2. kötethez kivehető melléklet tartozik.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. KÖTET
Előszó (Papp Gyula)11
A szerkesztő előszava (Kristó Gyula)15
A megtelepedés természeti feltételei (Andó Mihály)17
Földtani és domborzati adottságok19
Vízrajzi és éghajlati adottságok33
A táj a magyar honfoglalás előtt45
A kőkortól a vaskor kezdetéig47
Az agathürszoszoktól a honfoglaló magyarokig98
Az agathürszoszok kora (kb. i. e. 600-300) (Szádeczky-Kardoss Samu)98
A dákok és kelták kora (kb. i. e. 300-i. sz. 10/20)109
A szarmaták kora (kb. i. sz. 10/20-410) (Lakatos Pál)118
A hunok kora (kb. 410-454)145
A gepidák kora (454-567/568)145
Az avarok kora (567/568-805) (Kürti Béla)162
IX. század (805-895)206
A város kialakulása (895-1242)219
Honfoglalás, megtelepedés, államalapítás (895-kb. 1030)221
Eltérő közjogi állás és szigetszerű, szórt településszerkezet (kb. 1030-1242)278
A királyi város(1242-1543)345
Az egységesülés útján (1242-kb. 1440) (Petrovics István)347
Az egységes város (kb. 1440-1498) (Kulcsár Péter)424
A szabad királyi város (1498-1543) (Kulcsár Péter)445
Török megszállás alatt (1543-1686) (Szakály Ferenc)535
XVI. század537
XVII. század664
Rövidítések jegyzéke739
Fényképek jegyzéke751
Grafikai mellékletek jegyzéke755
Személy- és földrajzinév mutató759
II. KÖTET
A szerkesztő előszava (Farkas József)11
A felszabadított város beilleszkedése a Királyi Magyarország állam- és társadalmi rendjébe13
A török kiűzésétől a szatmári békéig (Szakály Ferenc)15
A szabad királyi jogállás visszaszerzése és érvényesítése (Vass Előd)83
Népesedési viszonyok (Kováts Zoltán)107
Gazdaság és társadalom171
Mezőgazdaság és agrártársadalom (Rákos István)173
Ipar és iparos rétegek301
A város kereskedelmi élete és kereskedő társadalma (Farkas József)380
Az életmód és tárgyi ellátottság (Juhász Antal)439
A polgárosodó város társadalma (Gergely András)484
A város önkormányzata és gazdálkodása (Vass Előd)515
Városigazgatás517
A város gazdálkodása567
A város művelődéstörténete597
Művelődési viszonyok a XVIII. században (Gergely András)599
A nemzeti-polgári fejlődés nagy előfutárai633
A reformkori város kulturális élete (Gergely András)669
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc időszaka (Szántó Imre)719
A reformmozgalom és forradalom Szegeden721
A szeptemberi fordulattól a szabadságharc bukásáig761
Rövidítések jegyzéke797
Fényképek jegyzéke805
Grafikai mellékletek jegyzéke809
Személy- és földrajzinév mutató811
III. KÖTET
A szerkesztő előszava (Gaál Endre)15
A közigazgatás és az igazságszolgáltatás szervezete (1849-1867) (Ruszoly József)17
Az önkényuralom korában (1849-1860)19
Az önkényuralmi rendszer válsága és a provizórium idején (1860-1867)30
A politikai és a társadalmi küzdelmek (1849-1879)35
A Habsburg-Monarchia és az alkotmányos ellenzék szegedi erőinek harca (1849-1860) (Tóth Ede)37
Politikai viszonyok (1860-1867) (Tóth Ede)43
Szeged beilleszkedése a dualizmus rendszerébe (1867-1879)52
A városkép és az urbanizáció 1879-ig (Nagy Zoltán)79
A városkép és városfejlődés az 1850-1860-as években81
A romantika és a kora eklektika építészeti emlékei92
Városrendezés és városfejlődés az 1860-1870-es évek fordulóján104
Az 1870-es évek városfejlődése113
Szeged küzdelme az ár- és belvizek ellen 1879-ig131
A Tisza szabályozása133
A Percsora-Szegedi Tiszaszabályozó Társulat (Vágás István)139
Az 1879. évi árvízkatasztrófa (Vágás István - Nagy Zoltán)144
Szeged újjáépítése, a modern városkép kialakulása, az urbanizációs fejlődés153
Szeged újjáépítése155
Az eklektika korának építészeti és kommunális fejlődés (Nagy Zoltán)185
A szecessziós építészet Szegeden (Nagy Zoltán)194
Építészeti fejlődés a huszadik század két első évtizedében (Nagy Zoltán)200
Urbanisztikai fejlődés, Szeged helyzete és rangja a magyar városok sorában (Nagy Zoltán)209
Az ár- és belvízvédelem (Vágás István)219
Az újjáépített város árvízvédelme221
A belvízvédelem228
A mezőgazdaság (Juhász Antal)231
Határhasználat és birtokviszonyok a XIX. század közepén233
A város földjeinek haszonbérbe adása237
A határhasználat változásai és a földbirtokviszonyok260
Állattenyésztés270
Szántóföld művelés289
Szőlő- és gyümölcstermesztés312
Erdőgazdálkodás325
A tanyásgazdálkodás329
A közlekedés és szállítás. A posta fejlődése (Lugosi József)337
Hajózás339
Vasút346
A városi tömegközlekedés358
Közutak368
Posta371
A kereskedelem, a hitelügy, az ipar377
Szeged kereskedelmi és ipari népessége (Kápolnai Iván)379
Kereskedelem (Kápolnai Iván)381
Hitelügy (Kápolnai Iván)399
Kézműipar, kisipar (Juhász Antal)415
Közép- és nagyipar (Kápolnai Iván)446
Szeged társadalmának szerkezete487
A népességnövekedés489
Közegészségügy (Dudás Béla)530
Az agrárnépesség szerkezete és területi megoszlása (Juhász Antal)550
A parasztság életmódja és tárgyi ellátottsága (Juhász Antal)557
A tanyai közbiztonság, betyárvilág (Szabó Ferenc)566
A polgárság fejlődése, rétegződése, életkörülményeinek fő vonásai (Gaál Endre)583
A munkásosztály kialakulása, társadalmi tagozódása (Gaál Endre)621
A közigazgatás és az igazságszolgáltatás a dualizmus évtizedeiben (III/2. kötet637
Az állam közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek Szegeden (Ruszoly József)639
A városi szervezet reformjai (Ruszoly József)648
Állandóság és változás a városi szervezetben (Ruszoly József)667
A városi háztartás (Gaál Endre)690
A városi levéltár (Gaál Endre)701
A politikai és társadalmi küzdelmek 1879-1918 között705
A politikai útkeresés a modernizálódó városban (1879-1890) (Tóth Ede)707
A dualista rendszer válságának kezdeti tünetei Szeged politikai életében (1890-1904) (Tóth Ede)718
Az ellenzéki csoportok küzdelmei az 1905-1906. évi politikai válság idején az alkotmányos rendszer visszaállításáért (Tóth Ede)733
A szabadelvű politika megújulási kísérletei (1907-1914) (Tóth Ede)740
A munkásszervezkedés és munkásmozgalom kezdeti időszaka (1890 végéig) (Gaál Endre)756
A munkásszervezkedés és munkásmozgalom az 1890-es évek elejétől 1904 végéig (Gaál Endre)770
Az 1905-1906. évi munkásmozgalmak (Gaál Endre)790
A szakszervezeti mozgalom (1907-1914) (Gaál Endre)803
A szociáldemokrata politikai mozgalom (1907-1914) (Gaál Endre)822
Szeged a világháborúban. A politikai viszonyok. Az őszirózsás forradalom győzelme (1914-1918) (Tóth Ede - Gaál Endre)841
Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság időszaka (Gaál Endre)867
Szegedi viszonyok a proletárforradalom győzelméig869
A proletárdiktatúra kísérlete. A forradalmi szervek távozása895
A tanácsköztársaság Szeged külterületén900
Az ellenforradalom felülkerekedése Szegeden907
Egyház és kultúra919
Az egyházak szervezete (Magyarka Ferenc)921
Az iskolaügy938
A könyvkiadás és könyvterjesztés (Bezerédy István)976
Könyvtárak és a múzeum (Bezerédy István)987
A város korszakbeli történetírása (Gaál Endre)1004
Irodalmi élet, újságok1015
Színház, mozi (Kovácsné Nagymihály Ágnes)1086
A zenei élet (Berényi Bogáta)1107
Festészet és szobrászat (Szelesi Zoltán)1123
Sportélet (Gaál Endre)1139
A szervezett sportélet kibontakozása1141
A világháborútól 1919 nyaráig1154
Rövidítések jegyzéke1157
Fényképek jegyzéke1163
Grafikai mellékletek jegyzéke1169
Személy- és földrajzinév mutató1173
IV. KÖTET
A szerkesztő előszava (Serfőző Lajos)11
Bevezető korszak történetéhez (Serfőző Lajos)13
Népesség, gazdaság, társadalom29
Népesedési viszonyok (Kováts Zoltán31
A mezőgazdaság (Hegyi András)55
Az ipar (Réti László)128
A gazdaság egyéb területei. Pénzügy, kereskedelem (Rigóné Péter Irén)178
Településfejlődés (Novák Ákos)212
Szociális és egészségügyi viszonyok (Dudás Béla)237
Hatalmi, politikai viszonyok és küzdelmek267
Közigazgatási és egyéb hatalmi szervek (Földváriné Kocsis Luca)269
A restauráció kezdete a francia megszállás idején (Bárány Ferenc)309
Politikai küzdelmek a rendszer konszolidálása időszakában (Bárány Ferenc)343
Politikai harcok a konszolidáció után (Bárány Ferenc)364
A világgazdasági válság és hatása a város életére (Tamasi Mihály)394
A háború előtti évek (A. Sajti Enikő)447
A második világháború évei (Kanyó Ferenc)473
Művelődés, kulturális élet, vallások és intézményeik533
Oktatás, tudomány, közművelődés (Szabó Tibor)535
Egyházak és vallási mozgalmak (Giczi Zsolt)597
Irodalmi élet, művészetek, sport621
Irodalom (Lengyel András)623
Irodalmi élet a harmincas-negyvenes években658
Színház, szabadtéri játékok (Kürtösi Katalin)691
Zenei élet (Kalmár Ferencné)710
Képzőművészet (Szelesi Zoltán)728
Sportélet (Nagy Miklós)742
Rövidítések jegyzéke755
Fényképek jegyzéke759
Grafikai mellékletek jegyzéke767
Személy- és földrajzinév mutató769
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem