850.913

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

X. (jubileumi) kolorisztikai szimpozium

10th (jubilee) symposium on colouristics - Előadás-Összefoglalók/Summary of the papers

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Eger
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 177 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:

Tartalom

Andor József - Feldmann Viktor - Balassiné, Benyus Aranka: Hidratált fémszappanok szerkezetképződése és reológiai sajátságai viz-olaj emulziókban5
Andor József - Samrakova Aneta: Makromolekulás emulgátorok szerepe szuszpenziós polimer festékek előállításánál6
Balogh András: Szinek szerepe a tájformálásban7
Biróné, Sipos Katalin: Nátrium-tripolifoszfát hidratálási viselkedése mosószerzagyokban8
Witold Chroscicki: Szinösszeállitás ipari belső terekhez9
Csürös Zoltán - Bakó Péter - Dusza Zsigmond - Fenichel László - Petró József - Rusznák István: Szacharóz alapu felületaktív anyagok vizsgálata10
Csürös Zoltán - Soós Rudolf - Fogassi Elemér - Hernádi Gyula - Pálinkás János: 2,4,2',4'2" - pentametoxi - trifenil-karbonil előállitásának vizsgálata11
Dárdai Zoltán - Kálmán György - Kovács Miklós: Nem newtoni rendszerek dinamikus vizsgálata uj tipusu mérőberendezéssel13
Deme István: Epoxigyanták kolofóniumésztereinek alkalmazása nitrokombinációs lakkokban14
R. Despotovic - M. Mirnik - M. Szvoboda-Cebulc - I. Vukadin: A festékek, tenzidek és elektrolitek hatása az ezüst/ezüst-jodid elektródra15
Dévai József - Kovács Lajos - Horkay Ferenc - Mészáros Lajos: Festékbevonatok öregedési folyamatának vizsgálata dielektromos és lakktechnikai módszerekkel16
Eppeldauer György - Gál Mihály - Schanda János: Si-fényelemek alkalmazása szinmérőkben17
Eppeldauer György - Lux György - Schanda János: Trikromatikus szinmérők mérési pontosságának növelése elektronikus uton18
Fényi Gyula - Sziklai Géza: Az előállitás körülményeinek hatása a vas-oxid-vörös pigment szinére19
Füzi Lajos - Szekrényes Péter: Szulfurálási reakciók, III. Környezetvédelem és a gazdaságosság javitása20
Geleji Frigyes - Kóczi László - Sarkadi Márta - Vágó Márta - Benkőné, Király Erzsébet: A szinezhetőség és a szintartóság néhány kérdése különböző gyártási paraméterekkel készült PA-6 szálak esetében21
Geutler Georg: Műszer a E szinkülönbség meghatározására22
Géherné, Glücklich Judit - Murlasitsné, Halász Éva: Uj vizsgálati módszerek a mücserzőanyag-analitikában23
N. Glasser: Műanyagfóliák szinezésére szolgáló előiratok szinmetrikai számitása24
Gyombolai Gyula: Diazo fotokopir lakkok25
Hadnagy András - Lukács Gyula - Bozóki Gábor: Vizuális optikai megjelenés ellenőrzése tristimulusos szinmérővel26
O. Hafner: Különböző paraméterek hatása a szerves pigmentek diszpergálására lakkokban27
Hangay György - Lukács Gyula - Máthé Györgyné - Selmeczy Mária: Ujabb adatok a folyadékok tristimulusos szinmérővel való mérésére28
Helyesné, Zách Klára - Tóth Teréz - Schwertner Mária: Gépi mázolásu kartonok nyomtathatóságát befolyásoló tényezők vizsgálata29
Huszka Tibor: Husipari termékek szinének objektiv mérése és ezen anyagoknál a paprika szinező hatásának vizsgálata30
Keszthely Anna: Sztirolos ojtással nemezelődésmentesitett gyapju szinezhetőségének vizsgálata31
Klausz Csaba: A szintervezés jelrendszere32
N. Kockott: Textiliák, lakkok és műanyagok fény- és időjárásállóságának vizsgálata34
Králik Iván - Biróné, Komiszár Vera - Opoczky Pál: Uj hazai segédanyagok textilipari vizsgálata36
Kuszmann Tamás - Gyurgyikné, Vitek Edit - Zeiselné, Keppich Erika: Süritők kimoshatóságának vizsgálata vizgőzszorpcióval37
Lakner Kálmán - Sümegi Mihály - Deme István - Csonka Lajos: Kémiailag módositott fenyőgyanták hatása a papir mérettartására38
Lengyelné, Nádor Veronika - Juhász Miklós: Pigmentnyomás Binder MAP kötőanyaggal40
Lőrinc Andor - Kazinczyné, Maczik Margit - Szatlmayer Gyula: Szintetikus polimerek antisztatizálására alkalmas segédanyagok összehasonlitó vizsgálata41
Lőrinc Andor - Szatlmayer Gyula: Korszerü nitrogén-tartalmu inhibitorok előállitása és vizsgálata42
Lőrinc Andor - Szterjopulosz Krisztoforosz - Wolfram Ervin: Tenzidekkel módositott ftalocianin pigmentek kontakt nedvesedése43
Lukács Gyula: A műszeres szinmérés lehetőségei és korlátai44
Mann György: Nyugati licencben gyártott kozmetikai készitmények hazai gyártáselőkészitésének és gyártásának tapasztalatai45
Manfred Adam: Két szinjellemző fajta szinrendszere; irányadó tipusmélységek szabványositása és szisztematikus keverési receptek47
Máttyusné, Reicher Johanna - Rusznák István - Nagy Lajos György - Mosk ó Károly: Hőkezelés hatása a cellulóz másodlagos szerkezetésre49
I. Michlik - M. Vybostoková - A. Blazej: Szinezékek hőstabilitásának vizsgálata derivatográffal50
Mihalik Béla - Mikesi György: A polikromatikus szinezési eljárás néhány elméleti és gyakorlati kérdéséről51
Molnár István: Szines TV-készülék képernyő szinmérése52
Molnár Jánosné - Szimán Oszkár - Lukács Gyula: Tristimulusos szinmérő használata szines fotoanyagok mérésére53
Nagy József - Kuszmanné, Borbély Anna - Pálossyné, Becker Katalin - Hegedüsné, Zimonyi Emese: Szililezett poliszaharidok előállitása54
Nagy József - Pálossyné, Becker Katalin - Kuszmanné, Borbély Anna - Hegedüsné, Zimonyi Emese: Szililezett cellulóz és amilóz származékok fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata55
Nemcsics Antal: Szinmeghatározás és szinreprodukálás a szinoid rendszrrel56
Pálffy Zoltán: A szinlátás és szinasszociációk életkori sajátosságairól57
Francois Parra: Szin küszöbértékek59
K. Rieger: Finom viaszporok a nyomdafesték- és festékrendszerekben60
Rusznák István - Bidló Gábor: Szálasanyagok kikészitése során lejátszódó folyamatok vizsgálata derivatográffal61
Rusznák Isvtán - Bozzay József - Ékes Lászlóné - Szőts László: Emulgeálható növényvédőszer-koncentrátumok emulzió-stabilitásának vizsgálata63
Rusznák István - Morgós Jenő - Farkas László - Sallay Péter - Bereck Attila: Nemionos tenzidek kromatográfiás vizsgálata65
Rusznák István - Szoróka Jenő Varga Éve - Papp Béla: Szintetikus papirok néhány paraméterének vizsgálata a szintetikus szálak minőségének és a cellulóz őrlésfokának függvényében66
Rusznák István - Trézl Lajos - Bereck Attila - Biró Péter - Bidló Gábor: Gyapju/poliészter keverékek komponenseinek kölcsönhatása hőkezeléskor67
Sallay Péter - Rusznák István - Máttyusné, Reicher Johanna - Takács Zsuzsa - Bujdosó Katalin: Cellulóz és lángmentesitett cellulóz vizsgálata pirolizises gázrkomatográfia és derivatográfia alkalmazásával69
J. A. Sanches: Ionos tenzidek adszorpciója gyapjun: a kötéstipusok tanulmányozása70
Ramsey McDonald Saunders: Az ember fovea középponti részének spektrális érzékenysége és tulajdonságai, valamint szinmechanizmusra vonatkozó mikroelektordás vizsgálatok macskákon71
Shanda János: A szinmérés jelenlegi helyzete a CIE 1973. évi ülésének tükrében72
Seper Gyula: Telitetlen poliészter-gyanták polimerizációjának módositása alfa-metil-sztirollal74
H. Sonntag: Pigmentdiszperziók stabilitása apoláros és vizes közegekben75
Szabó Miklós: Hazánkban előállitott uj tenzidék mosóhatásának vizsgálata laza gyapjun76
M. Szvoboda-Cebuls - R. Despotovic - Z. Selir - B. Tezak: Az eozin illetve eritrozin és ezüst-jodid szolok kölcsönhatása78
J. B. Den Tandt: Szines utszegélyek és közlekedési jelzőtáblák79
J. B. Den Tandt: Egy repülőtéri tudományos, céltudatos szintervezés80
Tánczos Ildikó - Rusznák István - Simai Éva: Süritők kimoshatóságának vizsgálata optikai és termoanaliktiai uton81
Zádor Mihály: Müemlék épületek festésének speciális problémái és megoldási módjai82
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem