A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1995. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XLII. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. Cikkek
Ábel István - Szakadát László: Csőd a piacgazdasági átmenetben
Andorka Rudolf Kondratas - Anna Tóth István György : A jóléti rendszer
jellemzői és reformjának lehetőségei
Augusztinovics Mária - Martos Béla: Számítások és következtetések nyugdíjreformra
Balázs Péter: Integrációelméleti vázlat Közép- és Kelet-Európa számára
Boda Zsolt - Pataki György: A nemzetközi versenyképesség és a környezetügy
Bresser Pereira, Luiz Carlos: Latin-Amerika az „állam válsága" megközelítés fényében
Bródy András: Növekedés, csőd és ciklusok
Czakó Ágnes - Kuczi Tibor - Lengyel György - Vajda Ágnes: A kisvállalkozások néhány jellemzője a kilencvenes évek elején
Csaba László: A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a kelet-európai rendszerátalakító politika
Csontos László: Fiskális illúziók, döntéselmélet és az államháztartási rendszer reformja
Fertő Imre: A mezőgazdasági árak stabilizálásának problémáiról
Galasi Péter: Munkanélküliek piaci munkakínálata és a munkanélküliségi
mérőszámok értékelése
Hoványi Gábor: A vállalat és környezete az ezredfordulón - a menedzser szemével
Juhász Pál - Mohácsi Kálmán: Az agrárágazat támogatásának néhány öszszefüggése
Kertesi Gábor: Cigány gyerekek az iskolában, cigány felnőttek a munkaerőpiacon
Király Júlia: Válságspirál, avagy a magyar bankok tőkevesztésének egy
lehetséges értelmezése
Kondratas, Anna - Andorka Rudolf - Tóth István György: A jóléti rendszer
jellemzői és reformjának lehetőségei
Kopits György: Az előre bejelentett csúszó árfolyamrendszer Magyarországon
Kornai János: A magyar gazdaság dilemmái
Kornai János: Négy jellegzetesség. A magyar fejlődés politikai gazdaságtani megközelítésben (Első rész)
Köllő János - Nagy Gyula: Bérek a munkanélküliség előtt és után
Kuczi Tibor - Czakó Ágnes - Lengyel György - Vajda Ágnes: A kisvállalkozások néhány jellemzője a kilencvenes évek elején
Laky Teréz: A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság
László Géza - Zsámboki Balázs: Pénz, pénzügyi közvetítők és a reálgazdaság
Lengyel György - Czakó Ágnes - Kuczi Tibor - Vajda Ágnes: A kisvállalkozások néhány jellemzője a kilencvenes évek elején
Major Iván: A magántulajdon terjedése és a vállalatok gazdasági teljesítményei 1988 és 1992 között (Első eredmények)
Martos Béla - Augusztinovics Mária: Számítások és következtetések nyugdíjreformra
Mellár Tamás : A költségvetési kiadások hatása a kínálatra
Meyer Dietmar: Az új növekedéselmélet
Micklewright, John - Nagy Gyula: Kiáramlás a munkanélküli-segélyezettek közül
Mohácsi Kálmán - Juhász Pál : Az agrárágazat támogatásának néhány összefüggése
Nagy András: A behozatal liberalizálása Magyarországon
Nagy Gyula - Köllö János: Bérek a munkanélküliség előtt cs után
Nagy Gyula - Micklewright, John: Kiáramlás a munkanélküli-segélyezet-
tek közül
Pataki György - Boda Zsolt: A nemzetközi versenyképesség cs a környezetügy
Radnai Márton: A kárpótlási jegy a magyar tökepiac Jolly Jokere
Réti János: A nyugdíjreform néhány kiemelt kérdése
Sárvárv Miklós - Szekeres Éva: Hasznosság és tipikusság. Valóban külön-
böznek egymástól?
Scitovsky Tibor: A használtcikk-piacok elméletéhez
Simon György: Profitmechanizmus - profitfüggvény
Simonovits Ándrás: Az együttélő korosztályok modellcsaládja
Simonovits András: Még egyszer az optimális növekedésről
Szakadát László - Ábel István: Csőd a piacgazdasági átmenetben
Szakadát László: Ronald Coase és a közgazdaságtan módszertana
Szekeres Éva - Sárváry Miklós: Hasznosság és tipikusság. Valóban külön-
böznek egymástól?
Tarafás Imre : Monetáris politika - eszközök és feltételek
Tóth István György - Kondratas, Anna - Andorka Rudolf: A jóléti rendszer
jellemzői és reformjának lehetőségei
Török Ádám: Magyar iparfejlpdés középtávon - jövőkép és forgatókönyvek
Urbán László: Közcélú szabályozás hatáselemzés
Vajda Ágnes - Czakó Ágnes - Kuczi Tibor - Lengyel György: A kisvállalkozások néhány jellemzője a kilencvenes évek elején
Valentinyi Ákos: Endogén növekedéselmélet (áttekintés)
Valentinyi Ákos: Pénzügyi fejlődés, infláció és a gazdasági növekedés
Várhegyi Éva: A magyar bankpiac szerkezete - koncentráció, szegmentáltság, jövedelmi polarizáció
Vissi Ferenc: Stratégiai szövetségek, globális monopóliumok
Zsámboki Balázs - László Géza: Pénz, pénzügyi közvetítők és a reálgazdaság
2. Esszé
Hámori Balázs: Az elvakultság ökonómiája
3. Vita
Árva László: Külföldi beruházások, fizetésimérleg-egyensúly, adósságtörlesztés.
Csaba László: Az írástudók felelőssége
Csillik Péter: Hipotézisek a kínálat, a kereslet, a folyó fizetési mérleg és az
inflációgyorsulás meghatározásáról
Griffin, Keith - Khan, Azizur - Rahman: Párhuzamos vagy szakaszos reformok a rendszerváltás időszakában
Magyari Beck István: Széljegyzetek Hámori Balázs Az elvakultság ökonómiája című dolgozatához
4. Esettanulmány
Heller Krisztina: Távközlési reformok
Vince Péter: Az önállósuló egészségbiztosítás dilemmái - a gyógyszerártámogatási rendszer funkciózavarai
5. Műhely
Árvái Zsófia: A kötelező tartalékráta szabályozásának alakulása 2
Garai László: Gazdasági növekedésünk emberi feltételeiről és a második
modernizáció
Kerekes Sándor - Rondinelli, Dennis - Vastag Gyula: A vállalatok környezeti kockázatai és a vállalatvezetők felelőssége
Lackó Mária: Rejtett gazdaság nemzetközi összehasonlításban (Becslési
módszer a háztartási villamosenergia-fogyasztás alapján)
Rimler Judit: Munkanélküliség, foglalkoztatás és output a Nagy Válság idején
Sipos Aladár - Szűcs István: A termőföld árának meghatározása
Spéder Zsolt: „Makacs" stabilitás és folyamatos újrarendeződés
Varga Júlia: Az oktatás megtérülési rátái Magyarországon
9. Szemle
Adam, Jan: A piacgazdasági átmenet kelet-közép-európai tükörben
Artner Annamária: Vállalati együttműködés a mai világgazdaságban
Berde Éva-Petró Katalin: A különféle hasznosságfogalmak szerepe a
közgazdaságtanban
Kalinova, Lenka - Tímár János - Sachse, Ekkehard: Munkapiaci helyzet
Csehországban és Kelet-Németországban
Román Zoltán: Beszállítások a feldolgozóiparban
Sinkovits Alfréd: Empirikus felmérés a hazai vállalatok csődokozó ténye-
zőiről (1989-1993)
Ványai Judit-Viszt Erzsébet: A szolgáltatások növekvő szerepe
10. Könyvajánlat
Galbraith, J. K.: A Journey Through Economic Time (Sattler Tamás)
A társadalmi felelősségérzet elefántja a neoklasszikus porcelánboltban.
Thomas R. Piper-Mary C. Gentile-Sharon Daloz Parks: Tanítható-e
az etika? Távlatok, kihívások és válaszok a Harvard Business Schoolon (Tamásik Tibor)
11. Könyvismertetés
Csaba László (szerk.): Privatization, Liberalization and Destruction: Recreating the Markét in Central and Eastern Europe (Bruno Dallago)
Korunk gazdasági problémáinak újszerű megközelítése (Béla CsikósNagy-Péter S. Elek: Price and Power) (Mátyás Antal)
Thijs ten Raa: Linear Analysis of Competitive Economics (Bródy András)
Technological lag and intellectual backround (Falusné Szikra Katalin)
12. Megemlékezés
Jánossy Ferenc 80 éves
Bekker Zsuzsa: A trendvonalról a századvégen, avagy megszabadulhatunk-e múltunktól?
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem