1.027.280

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A növények világa I-II.

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 1.240 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal, illusztrációkkal. Kihajtható mellékletet tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A két kötet megírásában 27 szakember vett részt. Ez a tény egyrészt azt tükrözi, hogy a növénytan ma már mennyire szerteágazó tudomány, másrészt viszont arra utal, hogy az egyes fejezetek, ill. fejezetrészek szerzői - a megfelelő témakörök specialistái. Mindamellett a szerzők és szerkesztők törekedtek arra, hogy a munka a magas tudományos színvonal mellett közérthető legyen, s a kötetek megfeleljenek az ismeretterjesztő kézikönyv követelményeinek.
A négy részre tagolt első kötet a növényi sejt, ill. az elemi szövetek kialakulásának leírása után nagy terjedelmet szentel a növényi test szerveződésének és egyedfejlődésének ismertetésére. A kötet második részében külön fejezet tárgyalja a növény vízgazdálkodását, a talajból való táplálkozását, a széndioxid-asszimilációt, a nitrogén-anyagcserét, az anyagszállítást, a légzést, a másodlagos növényi anyagok keletkezését, a növekedést és fejlődést, valamint a virágzást és termésérést. Végül két kisebb rész - néhány fejezetben - a... Tovább

Fülszöveg

A két kötet megírásában 27 szakember vett részt. Ez a tény egyrészt azt tükrözi, hogy a növénytan ma már mennyire szerteágazó tudomány, másrészt viszont arra utal, hogy az egyes fejezetek, ill. fejezetrészek szerzői - a megfelelő témakörök specialistái. Mindamellett a szerzők és szerkesztők törekedtek arra, hogy a munka a magas tudományos színvonal mellett közérthető legyen, s a kötetek megfeleljenek az ismeretterjesztő kézikönyv követelményeinek.
A négy részre tagolt első kötet a növényi sejt, ill. az elemi szövetek kialakulásának leírása után nagy terjedelmet szentel a növényi test szerveződésének és egyedfejlődésének ismertetésére. A kötet második részében külön fejezet tárgyalja a növény vízgazdálkodását, a talajból való táplálkozását, a széndioxid-asszimilációt, a nitrogén-anyagcserét, az anyagszállítást, a légzést, a másodlagos növényi anyagok keletkezését, a növekedést és fejlődést, valamint a virágzást és termésérést. Végül két kisebb rész - néhány fejezetben - a növénykórtan és a növénytani kutatás egyes, fontosabb problémakörét mutatja be. A rendkívül gazdag és szép ábraanyag fontos kiegészítője a kötet mondanivalójának.
Az élővilág igen sok vonatkozásban megegyezik: ugyanazok az elemek és vegyületek építik fel (csak más módon) a növényeket, mint az állatokat; az élőlények környezetünkkel anyagcserét folytatnak, szaporodnak és utódaikra átörökítik tulajdonságaikat, megöregednek és elpusztulnak. Ezeket a jelenségeket általánosan az élet alapvonásainak tekintjük. E kötet az élet fizikai, kémiai, biológiai alapjaival foglalkozik. Hét részre tagolódik. Az első rész - Az élettelen és az élő - az életnek a természetben betöltött helyét, valamint keletkezésének elvi problémáit fejtegeti. A második rész az élővilágban tapasztalható fizikai jelenségeket, a harmadik rész pedig a kémiai felépítést és működést vizsgálja. A negyedik rész az élet alapegységét: a sejtet mutatja be - a modern sejtkutatás tükrében. A kötet további három része a különböző szaporodásmódokat, az öröklődés alapkérdéseit, ill. az élettartam és az öregedés problémáját vázolja.
Mindezt figyelembe véve, a kötet nemcsak mint a további kötetek bevezetője, hanem önmagában is egységes képet ad az élővilág sajátos jelenségcsoportjairól, és érdeklődésre tarthat számot. Mintegy 150 ábra segíti a szöveg megértését. Vissza

Tartalom

I. kötet:
Előszó (Sárkány Sándor)5
A növények testének felépítése és szerveződése
A növényi sejt felépítése és működése (Frivaldszky Loránd)9
A növényi sejt megismerése9
A növényi sejt organizációja13
A sejtmag14
A citoplazma23
Az endoplazmatikus retikulum, a riboszóma és a szferoszóma25
A vakuólum-rendszer27
A Golgi-készülék (Diktioszómák)30
A mitochondriumok31
A citoplazma mogzásjelenségei és mozgásszervei32
A kloroplasztisz és egyéb plasztiszok33
A sejtfal39
A sejtdifferenciálódás és az elemi szövetek kialakulása (Verzárné Petri Gizella)46
A növények testszerveződésének legjellemzőbb vonásai (Gracza Péter)61
A növények vegetatív testének differenciálódási fokozatai61
Az egysejtű növényi szervezetek61
Az egysejtűek társulásai64
Citoplasztikus szervezetek66
A tipikus többsejtű növényi szervezetek testalakulási viszonyai68
A teleptestű növények szeveződési formái68
A hajtásos növények szerveződési formái75
A növények testalakulási viszonyai a reproduktív funkcióval kapcsolatban83
Az egysejtű növények szaporodása85
A teleptestűek reproduktív szervei87
Egysejtes, unilokuláris szervek88
Többsejtes, plurilokuláris szervek91
Szövetes szaporító szaporító szervek92
A hajtásos növények reproduktív szervei94
A hajtásos növények vegetatív szerveinek kialakulása és működés (Rákosiné Szentpéteri Gabriella)100
Az embrió típusai és a csíranövény kialakulása100
A zárvatermők embriójának szöveti felépítése108
A gyökérrendszerek kialakulása111
A gyökér tenyészőkúpjának kialakulása és típusai111
A kialakult gyökérrendszer működése és típusai122
A hajtásrendszer kialakulása126
A hajtás tenyészőkúpjának kialakulása és működése126
A levél kialakulása129
A levél típusai132
A lomblevél belső szerveződése132
A lomblevél külső szerveződése144
A rügy kialakulása, típusai, rügykibontakoztatás148
A fiatal hajtás szer veződése150
A hajtástengely típusai156
A levelek és oldalhajtások elhelyezkedése a hajtástengelyen159
A hajtástengely elágazásának törvényszerűségei161
A hajtásrendszer másodlagos vastagodása163
A fatörzs166
A hajtásos növények reproduktív szerveinek kialakulása és működése (Andrásfalvy András)171
A harasztok reproduktív szervei172
A nyitvatermők szaporító szervei173
A zárvatermő növények virágának felépítése175
A virág szerkezete, a virágképlet és a virágdiagram181
A virágzat vagy reproduktív hajtásrendszer184
A virág működése, a virágnyílás és megporzás186
A magkezdemény, a makrospóra és a makrogametofiton189
A virágporszem (hím gametofiton) alakja és mérete190
A hím gametofiton és a megtermékenyülés fogalma191
A csíra és a mag kifejlődése191
A termés alaktana és működése194
A termés és a mag terjedésének alaktani feltételei199
A hiszto- és morfogenezis biokémiai vonatkozásai (Pozsár Béla)202
A szerveződést szabályozó hormonok202
A sejtosztódás indukciója205
Sejtdifferenciálódás207
Hisztogenezis208
Levélnövekedés209
A szárparenchima növekedése210
A virágfejlődés indukciója213
A növények egyedfejlődésének alapvető törvényszerűségei (Sárkány Sándor)215
Néhány egysejtű és teleptestű szervezet egyedfejlődése216
Egysejtűek három típusai216
Teleptestűek három fő típusa220
Haplonta szerveződés220
Intermédier szerveződés222
Diplonta szerveződés231
A lombosmohák egyedfejlődése és testszerveződése233
A hajtásos növények kétszakaszos egyedfejlődése239
Izomeiospórás és homomeiospórás szerveződés239
A heteromeiospórák megjelenése és szerepe a csipkeharasztok és a rucaörömfélék kétszakaszos egyedfejlődésében249
A sporofiton hármas funkcióváltása a magvas növények egyedfejlődésében256
A környezet, az életmód és a testalakulás összefüggései (Verzárné Petri Gizella)270
A növények alkalmazkodása270
A vízinövények vagy hidrofiták testalakulása271
A szárazföldi növények testalakulása273
Alkalmazkodás az állandóan nedves környezethez273
A száraz termőhelyen élő növények testalakulása274
A változóan nedves környezethez való alkalmazkodás278
A fényviszonyok és a testalakulás összefüggései281
A táplálék hatása a testalakulásra284
A "húsevő" növények287
Együttélés vagy szimbiózis289
A növényalaktan, növényszövettan és sejttan gyakorlati jelentősége (Stieber József)291
A növényalaktan és szövettan kapcsolata más tudományokkal294
Mit bizonyítanak a faszénvizsgálatok?296
Az évgyűrűelemzés gazdasági jelentősége299
A növényszövettan és a mezőgazdasági termelés300
A növényszövettan és egyes iparágak301
Növényszövettani vizsgálatok a kereskedelemben305
A növényalaktan érdekes vizsgálatai a bűnüldözésben307
A növénysejttan és a gyakorlat308
A növények élete
A növények életfeltételei (Frenyó Vilmos)313
A növények vízforgalma (Cseh Edit)316
A sejt vízállapota316
A sejt vízfelvétele: a víz permeabilitása319
A növények vízfelvétele322
A gyökérnyomás szerepe a vízfelvételben, és ennek mechanizmusa322
Transpiráció327
A sztóma-mozgás fiziológiája330
A vízhiány hatása a növényekre: a vízhiány felismerése332
A növények táplálkozásay a talajból (Böszörményi Zoltán)335
A növények nélkülözhetetlen tápanyagai335
Tápanyagok a talajban346
Talajoldat keletkezése a talaj szilárd fázisából346
Az oldott anyagok vándorlása a gyökérsejtek felületéhez351
A felvétel sejtélettani folyamata354
A növények táplálkozása a levegőből (Pozsár Béla)364
Fotoszintézis365
A Hill-féle reakció366
A fotoszenzibilátorok funkciója369
Az aszkorbinsav oxidációja370
A Hill-féle reakció bioenergetikai értékelése371
A fotoszintetikus foszforilálás372
A fotofoszforilálás374
A fotoszintetikus foszforilálás folyamatos típusának vázlata375
A fotolízis és a fotoszintetikus foszforilálás kapcsolata376
A széndioxid-fixálás a fotoszintézis folyamatában378
Nitrogén anyagcsere (Pozsár Béla)382
A nitrogén fixálása383
Nitrát-redukció385
Aminálás, transzaminálás, dezaminálás386
A fehérje-szintézis387
A nukleinsavak szerepe a fehérje-szintézisben387
A dezoxiribonukleinsav mint a genetikai információ tárolója388
A dezoxiribonukleinsavtól függő és független ribonukleinsav-szintézis390
A genetikai kód391
A polipeptidlánc szintézise391
A fehérje-szintézis szabályozása393
Hiszton-represszió394
A genetikai információ megnyilvánulása a fehérje-szintézisben, kapcsolatban az egyedfejlődéssel és az evolúcióval395
Anyagszállítás a hajtásos növényekben (Cseh Edit)397
A hajtásba történő víz- és ionszállítás397
A könnyezés jelensége397
A vízfelvétel és az ionszállítás399
A háncsba történő anyagszállítás403
A szállítás útjai és mechanizmusa406
A növény légzése (Pólya László)410
A légzés funkciói410
A kémiai energiák felhasználása az anyagcserében412
A légzés és az erjedés folyamata414
Légzési gázcsere414
Az erjedések415
Etilalkoholos erjedés416
Tejsavas erjedések418
Vajsavas erjedés421
A magasabbrendű növények anaerób légzése és annak kapcsolódása az aeróbfolyamatokhoz422
A citrát-kör a növényekben423
A zsírsavak lebontása425
A terminális oxidáció425
Egyéb terminális oxidáló rendszerek426
A hexózmonofoszfát-út427
A légzés erősségére ható tényezők428
Ingerlés és károsodások hatása a légzés erősségére430
A hőmérséklet hatása a légzés erősségére430
A légköri oxigén és széndioxid koncentrációjának hatásai431
Másodlagos növényi anyagok (Verzárné Petri Gizella)432
Az alkaloidák kapcsolata a növényi anyagcserével433
Belső és külső tényezők hatása az alkaloidák képződésére440
Az alkaloidák bioszintézise447
Terpének a növényi szervezetben454
Illóolajok a növényvilágban457
A kaucsuk (politerpén) - a növényi tejnedv jellegzetes anyaga462
Flavonok és antociánok464
A csersavak és cserzőanyagok468
A növények növekedése és fejlődése (Szalai István)472
Az egysejtűek növekedése472
A növekedés folyamata és tényezői473
Antimetabolitok475
Antibiotikumok476
A magasabbrendű növények növekedése478
Embrionális vagy plazmatikus növekedés478
A plazma gyarapodása478
A fehérje bioszintézisének szabályozása485
A sejt osztódása486
A megnyúlási növekedés488
A sejtek és szövetek differenciálódása490
A szervek fejlődésének belső szabályozói493
Polaritás493
A polaritás indukálása494
A polaritás magyarázata496
A korreláció497
Az egész és a rész viszonya497
A levelek befolyása498
A rügyek befolyása499
Regeneráció499
A determináció501
A fitohormonok501
Auxinok501
Gibberellinek502
Citokininek503
A külső tényezők szerepe a fejlődésben505
Hőmérsékleti hatások506
Fényhatások507
A fejlődés ritmikus (ciklusos) jellege509
A virágzás fiziológiája510
A virágképzés szabályozása510
Endogén virágzási serkentők511
Endogén virágzási inhibitorok vagy gátlók512
Az endogén szabályozók eredete és kontrollja512
Fotoperiodizmus513
A fotoperiódus és a környezeti hatások513
A fény- és sötétperiódus viszonya514
A virágzás fotoperiodikus indukciója és az endogén napi ritmusa517
Vernalizáció517
A virágzás hormonális szabályozása518
A "Florigén" elmélet520
A virágzás és termésérés élettana (Szalai István)522
A zárvatermő magvas növények szaporodása523
A virág fejlődése523
A megtermékenyítés527
Az embrió kialakulása528
Parthenokarpia529
Posztflorális jelenségek529
A termésfejlődés és termésérés530
A gyümölcs légzése531
A termésérés szabályozása534
A gyümölcsérés kísérő jelenségei537
Növényi ingerjelzések és mozgások (Frenyó Vilmos)539
A növények védekező berendezkedése
A növények hiperszenzitív - túlérzékenységi - reakciójának kórélettani jelentősége (Pozsár Béla)545
A gazdanövény és parazitájának anyagcserekapcsolata (Pozsár Béla)549
Növényi vírusok (Pozsár Béla)553
A citokininek és kórélettani szerepük (Pozsár Béla)557
A citokininek kémiai szerkezete és előfordulása557
A citokininek szerepe a nukleinsav- és fehérjeszintézisben558
Gombafertőzések hatása a citokininszint fokozódására559
Néhány korszerű vizsgálati módszer
Növényi sejt-, szövet-, szerv- és embriótenyésztés (Maróti Mihály)563
Tenyésztési technika564
A növényi részek tenyésztésének feltételei568
Fizikai tényezők570
Kémiai tényezők570
A növényi explantátumok alkalmazása574
Statisztikai módszerek biológiai vizsgálatokban (Osváth János)576
A természettudományos módszer576
Az indukció és dedukció576
A matematika és a statisztika szerepe577
A kísérletezés fogalma578
A fizikai és a biológiai tudományok témáinak eltérő jellege580
Több változós elemző módszer581
Regresszió analízis (RA)582
Korreláció (K)583
Variancia analízis (VA)583
Kovariancia analízis (KOVA)584
Diszkriminancia analízis (DA)585
Path analízis (PA)585
Faktor analízis (FA)585
Faktorok kiválasztása586
A polifaktoriális elmélet586
Főhatások és interakciók588
Tapasztalatok gyűjtése593
Kísérlet és észlelet593
Tapasztalati adatok gyűjtésének módjai593
Mintavétel594
A kísérletezés alapjai594
Elrendezés típusok596
II. kötet:
Előszó (Kárpáti Zoltán)5
A növényvilág rendszertani áttekintése
A rendszerzésről általában (Kárpáti Zoltán)9
A növényrendszertan fogalma és kialakulása9
A rendszerezés módszerei12
A növényrendszertan egységei és a faj fogalma14
A növények elnevezésének szabályai (nomenklatúra)16
Vírusok rendszere - Virophyta (Bánhegyi József)19
Növényi vírusok21
Állati vírusok22
Baktériumvírusok22
Baktériumok rendszere - Schizomycetes (Bánhegyi József)23
I. törzs: Baktériumok - Schizomycetes23
A baktériumok rendszerezése26
A baktériumok jelentősége29
A baktériumok felhasználása az iparban29
A kórokozó baktériumok31
Moszatok vagy algák rendszere - Algae (Hortobágyi Tibor)33
II. törzs: Kékmoszatok - Cyanophyta33
III. törzs: Ostorosmoszatok - Euglenophyta36
IV. törzs: Sárgásmoszatok - Crysophyta38
V. törzs: Barázdásmoszatok - Pyrrophyta41
VI. törzs: Zöldmoszatok - Chlorophyta42
VII. törzs: Barnamoszatok - Phaeophyta45
VIII. törzs: Vörösmoszatok - Rhodophyta45
A moszatok jelentősége48
Vízvirágzás50
A moszatok és a szennyvizek50
Moszatgyűjtés, moszat termesztés51
Gombák rendszere - Fungi (Bánhegyi József)55
IX. törzs: Gombák - Myxophyta56
X. törzs: Gombák - Mycophyta58
1. osztály: Egyejtű gombák (Algagombák) - Phycomycetes61
2. osztály: Tömlősgombák - Ascomycetes64
1. rend: Élesztőgombák - Endomycetales65
2. rend: Dérgombák - Taphrinales66
3. rend: Szövedékes gombák - Plectascales67
4. rend: Lisztharmatfélék - Perisporiales68
5. rend: Maggombák - Pyrenomycetes68
6. rend: Csészegombák - Discomycetes69
7. rend: Szarvasgombák - Tuberales70
8. rend: Laboulbenia-félék - Laboulbeniales71
3. osztály: Bazidiumos gombák - Basidiomycetes71
1. rend: Külső bazidiumúak - Exobasidiales73
2. rend: Lemeznélküliek - Polyporales73
3. rend: Kalaposgombák - Agaricales74
1. család: Tinorú gombák - Boletaceae74
2. család. Pereszkegombafélék - Tricholomataceae74
3. család: Szögletes spórások - Rhodophyllaceae75
4. család: Galócafélék - Amanitaceae75
5. család: Csiperkegombafélék - Agaricaceae76
6. család: Pókhálós gombák - Cortinariaceae76
7. család: Tintagombák - Coprinaceae76
8. család: Galambgombafélék - Russulaceae77
4. rend: Pöfeteggombák - Gasteromycetes77
5. rend: Kocsonyásgombák - Tremellales78
6. rend: Fülgombák - Auriculariales79
7. rend: Rozsdagombák - Uredinales79
8. rend: Üszöggombák - Ustilaginales80
4. osztály: Tökéletlen gombák - Fungi imperfecti80
A gombák jelentősége82
A gombák ipari felhasználása82
A károsító gombák83
Zuzmók rendszere - Lichenophyta (Galló László)85
Mohák rendszere - Bryophyta (Boros Ádám)89
XI. törzs: Mohák - Bryophyta89
1. osztály: Májmohák - Hepaticae91
1. rend: Becősmohaképűek - Anthocerotales91
2. rend: Jungermannia-képűek - Jungermanniales91
1. alrend: Anacrogyneae91
2. alrend: Acrogyneae92
1. családcsoport: Jungermanniineales92
2. családcsoport: Jubulineales93
3. rend: Sphaerocapsales93
4. rend: Valódi májmohaképűek - Marchantiales93
1. családcsoport: Marchantineales93
2. családcsoport: Riciineales94
2. osztály: Lombosmohák - Musci94
1. alosztály: Tőzegmohák - Sphagnidae94
2. alosztály: Andreaea-félék - Andreaeideae95
3. alosztály: Valódi lombosmohák - Bryideae95
1. rend: Archidiales95
2. rend: Dicranales95
1. család: Ditrichaceae95
2. család: Seprőmohafélék - Dicranaceae95
3. család: Leucobryaceae96
3. rend: Fissidentales96
4. rend: Pottiales96
1. alrend: Encalyptinales96
2. alrend :Pottiinales96
5. rend: Grimmiales97
6. rend: Funariales97
1. család: Ephemeraceae97
2. család: Funariaceae97
3. család: Splachnaceae98
7. rend: Schistostegales98
8. rend: Tetraphidales98
9. rend: Eubryales98
1. alrend: Körtemohák - Bryales98
1. család: Körtemohafélék - Bryaceae99
2. család: Ligetmohafélék - Mniaceae99
2. alrend: Bartramiinales99
1. család: Lápmohafélék - Aulacomniaceae99
2. család: Meeseaceae99
3. család: Bartramiaceae99
3. alrend: Timmiinales100
10. rend: Isobryales100
1. alrend: Orthotrichinales100
1. család: Ptychomitraceae100
2. család: Orthotrichaceae100
2. alrend: Leucodontiales101
1. család: Hedwigiaceae101
2. család: Leucodonaceae101
3. alrend: Neckerinales101
1. család: Neckeraceae101
2. család: Lembophyllaceae101
4. alrend: Forrásmohák - Fontinaliales102
1. család: Forrásmohafélék - Fontinaliaceae102
2. család: Climaciaceae102
11. rend: Hookeriales0102
12. rend: Hypnobryales102
1. család: Theliaceae102
2. család: Fabroniaceae103
3. és 4. család: Leskeaceae és Thuidiaceae103
5. és 6. család: Amblystegiaceae és Brachytheciaceae103
7. család: Entodontaceae104
8. család: Fénymohafélék - Plagiotheciaceae104
9. család: Ciprusmohafélék - Hypnaceae104
10. család: Vaskosmohafélék - Rhytidiaceae104
11. család: Hylocomiaceae104
4. alosztály: Buxbaumiideae105
1. család: Diphysciaceae105
2. család: Buxbaumiaceae105
5. alosztály: Szőrmohák - Polytrichidae105
Harasztok rendszere - Pteridophyta (Kárpáti Zoltán)106
XII. törzs: Harasztok - Pteridophyta106
1. osztály: Ősharasztok - Psilopsida107
2. osztály: Tmesopdsida - (Psilotinae)108
3. osztály: Korpafűfélék - Lycopsida (Lycopodineae)108
1. rend: Őskorpafüvek - Protolepidodendrales108
2. rend: Korpafüvek - Lycopodiales108
3. rend: Csipkeharasztok - Selaginellales109
4. rend: Pikkelyfák - Lepidodendrales109
4. osztály: Zsurlófélék - Sphenopsida (Equisetinae)110
1. rend: Zsurlók - Equisetales110
5. osztály: Páfrányok - Pteropsida (Filicinae)111
1. alosztály: Primofilices112
2. alosztály: Eusporangiatae112
1. rend: Kígyónyelvfélék - Ophioglossales112
3. alosztály: Leptosporangiatae113
1. rend: Királypáfrányok - Osmundales113
2. rend: Valódi páfrányok - Filicales113
1. család: Cyatheaceae113
2. család: Polypodiaceae113
4. alosztály: Vízipáfrányok - Hydropterides114
1. rend: Marsileales115
2. rend: Salviniales115
Magvas vagy virágos növények rendszere116
Magvas növények - Spermatophyta (Anthophyta, Embryophyta, Siphonogama) (Kárpáti Zoltán)116
XIII. törzs: Nyitvatermők - Gymnospermae116
1. osztály: Magvaspáfrányok - Pteridospermopsida (Cycadofilices)117
1. rend: Pteridospermales118
2. rend: Caytoniales118
2. osztály: Cikászok - Cycadospida (Cycadales)118
1. rend: Cycadales118
3. osztály: Chlamidospermopsida119
1. rend: Bennettitales119
4. osztály: Ginko-félék - Ginkopsida119
5. osztály: Cordaitopsida120
6. osztály: Coniferopsida121
1. rend: Pinales - Coniferales122
1. család: Araukária-félék - Araucariaceae122
2. család: Fenyőfélék - Abietaceae - Pinaceae122
1. alcsalád: Pinoideae123
2. alcsalád: Abietoideae123
3. alcsalád: Laricoideae124
3. család. Mocsáriciprusfélék - Taxodiaceae125
4. család: Ciprusfélék - Cupressaceae126
1. alcsalád: Thujoideae126
2. alcsalád: Cupressoideae127
3. alcsalád: Juniperoideae127
2. rend: Taxales127
1. család: Tiszafafélék - Taxaceae127
7. osztály: Ephedropsida129
1. rend: Ephedrales129
XIV. törzs: Zárvatermők - Angiospermae129
1. osztály: Kétszikűek - Dicotyledonopsida131
I. ágazat: Polycarpicae - Rubiales131
I. rend: Magnoliales132
1. család: Liliomfafélék - Magnoliaceae132
2. család: Winteraceae133
3. család: Degeneriaceae133
4. család: Annonaceae133
5. család: Calycanthaceae133
6. család: Cercidiphyllaceae133
7. család: Babérfélék - Lauraceae134
8. család: Szerecsendiófélék - Myristicaceae134
9. család: Menispermaceae134
10. család: Sóskarbolyafélék - Berberidaceae134
II. rend: Ranales (=Ranunculales)135
1. család: Hunyorfélék - Helleboraceae0135
2. család: Boglárkafélék - Ranunculaceae - Anemonaceae137
III. rend: Nymphales139
1. család: Tündérrózsafélék - Nymphaceae139
1. alcsalád: Nelumboideae140
2. alcsalád: Nymphaeoideae140
3. alcsalád: Cabomboideae141
2. család: Borzhínárfélék - Ceratophyllaceae141
IV. rend: Aristolochiales141
1. család: Farkasalmafélék - Aristolochiaceae141
2. család: Rafflesiafélék - Rafflesiaceae142
V. rend: Piperales143
Család: Borsfélék - Piperaceae143
VI. rend: Csodamogyorók - Hamamelidales143
1. család: Csodamogyorófélék - Hamamelidaceae143
2. család: Platánfélék, boglárkafélék - Platanaceae144
3. család: Eucommiafélék - Eucommiaceae144
VII. rend: Rosales144
1. család: Rózsafélék - Rosaceae144
1. alcsalád: Bajnócafélék - Spiraeoideae146
2. alcsalád: Almafélék - Pomoideae146
3. alcsalád: Rosoideae153
4. alcsalád: Szilvafélék - Prunoideae158
2. család: Varjúhájfélék - Crassulaceae164
3. család: Kőtöröfűfélék - Saxifragaceae166
4. család: Hortenziafélék - Hydrageaceae166
5. család: Ribizkefélék - Grossulariaceae168
6. család: Pittosporaceae170
VIII. rend: Hüvelyesek - Fabales (Leguminosae)170
1. család: Mimózafélék - Mimosaceae171
2. család: Szentjánoskenyérfélék - Caesalpinaceae171
3. család: Pillangósvirágúak - Fabaceae - Papilionaceae173
IX. rend: Myrtales (Myrtiflorae)177
1. család: Boroszlánfélék -Thymelaeaceae179
2. család: Ezüstfafélék - Elaegnaceae179
3. család: Füzényfélék - Lyhtraceae179
4. család: Mirtuszfélék - Myrtaceae180
5. család: Gránátalmafélék - Punicaceae181
6. család: Ligetékefélék - Onagraceae (Oenotheraceae)181
7. család: Sulyomfélék - Trapaceae (Hydrocaryaceae)181
8. család: Süllőhínárfélék - Haloragaceae182
9. család: Vízilófarkfélék - Hippuridaceae182
X. rend: Terebinthales (Anacardiales)182
1. család: Rutafélék - Rutaceae182
2. család: Bálványfafélék - Simaroubaceae184
3. család: Meliaceae184
4. család: Pacsirtafűfélék - Polygalaceae184
5. család: Szömörcefélék - Anacardiaceae184
6. család: Juharfélék - Aceraceae185
7. család: Vadgesztenyefélék - Hippocastanaceae185
8. család: Szappanfélék - Sapindaceae186
9. család: Nenyúljhozzámfélék - Balsaminaceae186
XI. rend: Celastrales186
1. család: Magyalfélék - Aquifloriaceae189
2. család. Kecskerágófélék - Celastraceae189
3. család: Hólyagfafélék - Staphyleaceae189
XII. rend: Rhamnales189
1. család: Bengefélék - Rhamnaceae190
2. család: Szőlőfélék - Vitaceae191
XIII. rend: Cornales (Umbelliflorae)193
1. család: Borostyánfélék - Araliaceae193
2. család: Somfélék - Cornaceae194
3. család: Ernyősvirágzatúak - Umbelliferae (Apiaceae)195
XIV. rend: Rubiales197
1. család: Buzérfélék - Rubiaceae198
2. család: Bodzafélék - Caprifoliaceae198
3. család: Macskagyökérfélék - Valerianaceae200
4. család: Mácsonyafélék - Dipsacaceae200
II. ágazat: Malvales - Plantaginales202
XV. rend: Malvales202
1. család: Hársfélék - Tiliaceae202
2. család: Mályvafélék - Malvaceae203
3. család: Bombacaceae204
4. család: Sterculiaceae205
XVI. rend: Geraniales (Gruinales)205
1. család: Lenfélék - Linaceae205
2. család: Madársóskafélék - Oxalidaceae206
3. család: Gólyaorrfélék - Geraniaceae206
4. család: Sarkantyúkafélék - Tropaeolaceae207
5. család: Kokacserjefélék - Erythroxylaceae209
6. család: Királydinnyefélék - Zygophyllaceae209
XVII. rend: Euphorbiales (Tricoccae)209
1. család: Kutyatejfélék - Euphorbiaceae209
2. család: Puszpángfélék - Buxaceae210
XVIII. rend: Ligustrales210
Család: Olajfafélék - Oleaceae212
XIX. rend: Gentianales (Contortae)214
1. család: Tárnicsfélék - Gentianaceae214
2. család: Meténgfélék - Apocynaceae215
3. család: Selyemkórófélék - Asclepiadaceae216
4. család: Nyáriorgonafélék - Loganiaceae217
XX. rend: Csövesvirágúak - Boraginales (Tubiflorae)217
1. család: Szulákfélék - Convolvulaceae218
1. alcsalád: Convolvuloideae218
2. alcsalád: Cuscutoideae218
2. család: Csatavirágfélék - Polemoniaceae218
3. család: Mézontófűfélék - Hydrophyllaceae220
4. család: Érdeslevelűek - Boraginaceae220
5. család: Vasfűfélék - Verbenaceae221
6. család: Ajakosok - Labiatae221
XXI. rend: Solanales (Personatae)224
1. család: Burgonyafélék - Solanaceae225
2. család: Tátogatók - Schropulariaceae228
3. család: Trombitafafélék - Bignoniaceae232
4. család: Szezámfélék - Pedaliaceae232
5. család: Rencefélék - Lentibulariaceae (Utriculariaceae)232
6. család: Gubóvirágfélék - Globulariaceae232
7. család: Akanthuszfélék - Acanthaceae232
8. család: Vajfűfélék vagy szádorgófélék - Orobanchaceae233
9. család: Gezneriafélék - Gesneriaceae233
XXII. rend: Plantaginales233
Család: Útifűfélék - Plantaginaceae234
III. ágazat: Rhoedales - Asterales (Ericales)234
XXIII. rend: Rhoedales234
1. család: Mákfélék - Papaveraceae234
2. család: Füstikefélék - Fumariaceae236
3. család: Keresztesvirágúak - Cruciferae236
4. család: Kaprifélék - Capparidaceae239
5. család: Rezedafélék - Resedacae241
XXIV. rend: Sarraceniales242
1. család: Sarraceniaceae242
2. család: Kancsókafélék - Nepenthaceae242
3. család: Harmatfűfélék - Droseraceae242
XXV. rend: Cistales (Parietales)242
1. család: Tamariskafélék - Tamaricaceae243
2. család: Szuharfélék - Cistaceae243
3. család: Ibolyafélék - Violaceae243
4. család: Golgotavirágfélék - Passifloraceae244
5. család: Dinnyefafélék - Caricaceae244
6. család: Begóniafélék - Begoniaceae245
XXVI. rend: Dilleniales246
1. család: Bazsarózsafélék - Paeoniaceae246
2. család: Aktinidiafélék - Actinidiaceae246
XXVII. rend: Theales (Guttiferales)247
1. család: Orbáncfűfélék - Hypericaceae (Guttiferae)247
2. család: Teafélék -Theaceae248
3. család: Dipterocarpaceae248
XXVIII. rend: Cucurbitales248
Család: Tökfélék - Cucurbitaceae248
XXIX. rend: Campanulales (Campanulatae)251
1. család: Harangvirágfélék - Campanulaceae251
2. család: Lobéliafélék - Lobeliaceae252
XXX. rend: Asterales252
Család: Fészkesek - Compositae252
1. alcsalád: Csövesvirágúak - Tubuliflorae253
2. alcsalád: Nyelvesvirágúak - Libuliflorae260
XXXI. rend: Ericales260
1. család: Körtikefélék - Pyrolaceae260
2. család: Hangafélék - Ericaceae261
3. család: Varjúbogyófélék - Empetraceae261
IV. ágazat: Caryophyllales - Monochlamydeae262
XXXII. rend: Santalales262
1. család: Zsellérkefélék - Santalaceae262
2. család: Fakínfélék - Loranthaceae262
XXXIII. rend: Caryophyllales (Centrospermae)262
1. család: Alkörmösfélék - Phytolaccaceae264
2. család: Csodatölcsérfélék - Nyctaginaceae264
3. család: Jégvirágfélék - Aizoaceae264
4. család: Basellaceae264
5. család: Porcsinfélék - Portulacaceae265
6. család: Szegfűfélék - Caryophyllaceae265
1. alcsalád: Silenoideae265
2. alcsalád: Alsinoideae267
3. alcsalád: Paronychioideae (Herniarioideae)267
7. család: Libatopfélék - Chenopodiaceae267
8. család: Disznóparéjfélék - Amaranthaceae269
XXXIV. rend: Opuntiales (Cactales)269
Család: Kaktuszfélék - Cactaceae269
1. alcsalád: Peireskioideae270
2. alcsalád: Opuntioideae270
3. alcsalád: Cereoideae270
XXXV. rend: Primulales270
Család: Kankalinfélék - Primulaceae271
XXXVI. rend: Plumbaginales273
Család: Szikisalátafélék - Plumbaginaceae273
XXXVII. rend: Ebenales (Diospyrales)273
1. család: Sapotaceae274
2. család: Ébenfafélék - Ebenaceae274
3. család: Benzoéfafélék - Styracaceae274
XXXVIII. rend: Polygonales274
Család: Keserűfűfélék - Polygonaceae274
XXXIX. rend: Urticales276
1. család: Eperfafélék - Moraceae276
2. család: Kenderfélék - Cannabinaceae277
3. család: Csalánfélék - Urticaceae279
4. család: Szilfafélék - Ulmaceae279
1. alcsalád: Ulmoideae279
2. alcsalád: Celtidoideae281
XL. rend: Fagales282
1. család: Nyírfafélék - Betulaceae286
2. család: Bükkfafélék - Fagaceae286
XLI. rend: Juglandales289
Család: Diófafélék - Juglandaceae289
XLII. rend: Salicales289
Család: Fűzfafélék - Salicaceae289
XLIII. rend: Verticillatae (Casuarinales)293
Család: Kazuárfafélék vagy vasfafélék - Casuarinaceae293
2. osztály: Egyszikűek - Monocotyledonopsida (Monocotyledones)293
V. ágazat: Alismatales - Poales294
XLIV. rend: Alismatales294
1. család: Hídőrfélék - Alismataceae294
2. család: Virágkákafélék - Butomaceae294
3. család: Békatutajfafélék - Hydrocharitaceae294
4. család: Békaszőlőfélék - Zosteraceae (Potamogetonaceae)295
XLV. rend: Liliales (Liliflorae)295
1. család: Liliomfélék - Liliaceae295
2. család: Amarilliszfélék - Amaryllidaceae301
1. alcsalád: Amaryllidioideae301
2. alcsalád: Agavoideae303
3. család: Jamszgyökérfélék - Dioscoreaceae304
4. család: Nősziromfélék - Iridaceae304
5. család: Szittyófélék - Juncaceae305
XLVI. rend: Zingiberales (Scitamineae)305
1. család: Banánfélék - Musaceae306
2. család: Gyömbérfélék - Zingiberaceae306
3. család: Cannaceae306
4. család: Marantaceae307
XLVII. rend: Orchidales (Gynandrae, Microspermae)307
Család: Kosborfélék - Orchidaceae307
XLVIII. rend: Cyperales309
Család: Sásfélék - Cyperaceae309
1. alcsalád: Scirpoideae309
2. alcsalád: Caricoideae310
XLIX. rend: Lisztesmagvúak - Bromeliales (Farinosae)310
1. család: Ananászfélék - Bromeliaceae311
2. család: Pletykafélék - Commelinaceae311
3. család: Vízijácintfélék - Pontederiaceae311
L. rend: Poales (Graminales, Glumiflorae)312
Család: Pázsitfűfélék - Gramineae (Poaceae)312
VI. ágazat: Spadiciflorae - Panandales316
LI. rend: Spadiciflorae316
1. család: Pálmák - Palmae317
2. család: Cyclanthaceae318
3. család: Kontyvirágfélék - Araceae318
4. család: Békalencsefélék - Lemnaceae319
LII. rend: Pandanales320
1. család: Pananuszfélék - Pandanaceae320
2. család: Békabuzogányfélék - Sparganiaceae320
3. család: Gyékényfélék - Typhaceae321
A növények fejlődéstörténete (Soó Rezső)
A növényvilág fejlődéstörténete325
Paleobotanikai vonatkozások328
Biokémiai vonatkozások330
Az egysejtű és teleptestű növények fejlődéstörténete331
A hajtásos növények fejlődéstörténete (Telómás)335
A zárvatermő virág és a zárvatermők törzsfejlődése340
Függelékül: Új zárvatermő rendszerem áttekintése347
A növény és környezete (Borhidi Attila)
Az ökológia fogalma és hatásköre351
A növénykörnyezettan (növényökológia) alapjelenségei és alapfogalmai353
A növényökológia tárgya és törvényszerűségei356
Abiotikus (élettelen) tényezők359
Az éghajlat359
Alaki és élettani alkalmazkodás az éghajlathoz; az életformák363
A fény mint ökológiai tényező366
A hő mint ökológiai tényező374
A víz mint ökológiai tényező386
A levegő mint ökológiai tényező400
A talaj mint ökológiai tényező403
Talajjelző növények406
Biotikus tényezők410
A növényvilág földrajzi elterjedése (Soó Rezső)
Bevezetés419
A növények elterjedése (Florisztikai növényföldrajz)420
Az area420
Flóraelemek vagy area-típusok (geoelemek)421
Földünk flórabirodalmai és flóraterületei425
Holarktikus flórabirodalom426
Paleotropikus flórabirodalom430
Neotropikus flórabirodalom432
Ausztráliai flórabirodalom432
Fokföldi flórabirodalom432
Antarktikus flórabirodalom433
Kultúrnövényeink eredete433
Földünk növénytakarójának története (Genetikai növényföldrajz)434
A növények társulása (Növénycönológia)439
Alapfogalmak439
A növényföldrajz gyakorlati jelentősége446
A Föld és Magyarország növénytársulásai447
Vízi és réti, zárt növénytársulások (Herbosa)448
Tőzegmohalápok (Sphagniherbosa)451
Örökzöld rétek (Sempervirenthiherbosa)451
Nyílt növénytársulások (Deserta)454
Erdei növénytársulások (Lignosa)456
Magyarország növényvilága463
A növénytakaró kialakulása463
Magyarország növényzete469
Növényföldrajz Magyarországon482
A növényvilág és az ember
Bevezetés (Kárpáti Zoltán)485
Mezőgazdasági termények (Priszter Szaniszló)488
Gabonafélék488
Hüvelyesek492
Gumós és gyökérnövények494
Melegégövi tápláléknövények (Kárpáti Zoltán)497
Kertészeti termények (Terpó András)501
Zöldségnövények501
Káposztafélék502
Gyökérgumós zöldségnövények506
Burgonyafélék510
Kabakosok514
Hüvelyesek515
Hagymafélék516
Levélzöldségek518
Évelő zöldségnövények519
Gyümölcstermő növények521
Almagyümölcsűek523
Csonthéjas gyümölcsök527
Héjas gyümölcsűek528
Bogyós gyümölcsűek529
Egyéb gyümölcsök532
Szőlő (Vitis - Vitaceae)532
Takarmánynövények (Priszter Szaniszló)536
Pillangóstakarmányok536
Pázsitfüvek539
Egyéb takarmánynövények540
Élvezeti növények (Máthé Imre)543
Fűszerek543
Bódító és izgató hatású élvezetinövények546
Szeszesitalokat szolgáltató növények548
Gyógynövények (Máthé Imre)549
Gyógyhatású földbeli növényrészek550
Gyógyhatású fás szárak552
Gyógyhatású kérgek553
Gyógyhatású leveles szárak553
Gyógyhatású levelek555
Gyógyhatású virágok, virágzatok557
Gyógyhatású termések558
Gyógyhatású magvak558
Virágtalan gyógynövények559
Mérgező növények559
Ipari növények (Máthé Imre)561
A cukoripar növényei561
Olajnövények562
Illóolaj-növények563
Kaucsuk-növények564
Mézgák vagy növényi gumik565
Cserzőanyagú növények565
Festőanyagú növények566
Szappanpótló növények567
Keményítőipari növények567
Rostnövények568
Cellulózipari és papíripari növények569
Ipari fák570
Dísznövények (Terpó András)572
Egyéves, kétéves és évelő dísznövények572
Díszfák és cserjék575
Üvegházi növények576
Városfásítás, városi zöldövezetek (Terpó András)578
Az erdő és az ember (Csapody István)582
Az erdőgazdálkodás történeti kialakulása582
Földünk, Európa és Magyarország erdősültsége584
A Föld állományalkotó fafajai586
Erdősítés, erdőművelés589
A fa mint nyersanyag590
Az erdő egyéb termékei592
Az erdő közjóléti szerepe594
Behurcolt növények (Priszter Szaniszló)595
A fontosabb hazai adventív fajok600
Gyomnövények, kártételük és az ellenük való védekezés (Ujvárosi Miklós)602
A gyomnövények szaporodása és terjedése603
Különböző kultúrterületek gyomnövényei605
Szántóföldi gyomnövények605
Parlagok, romos területek (ruderális helyek) gyomnövényzete606
Gyepes területek, kaszálók, rétek gyomnövényzete607
A gyomnövények kártétele608
A gyomok elleni védekezés609
A természet- és tájvédelem növénytani vonatkozásai (Kárpáti Zoltán)611
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv