A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Honismeret 2008. augusztus

A Honismereti Szövetség folyóirata - XXXVI. évfolyam 4. szám

Tartalom

2008: a Biblia éve
Andrásfalvy Bertalan: A Biblia szerepe a magyar művelődéstörténetben 3
Németh László: A Vizsolyi Biblia 6
Harangozó Imre: 'Mi a Te könnyeid gyermekei vagyunk" A füzesmikolai búcsújárás történetéhez 8
Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna: A csepregi Boldogasszony temploma története és legendája 14
Székely Gábor: A Nyolc Boldogság. Nagy Sándor üvegablakai az egykori temesvári szemináriumból 22
Nyisztor Tinka: Búcsú Furmószában 27
Évfordulók
Kiss Endre József: Erdélyi János és a sárospataki szellemiség 32
Iskola és honismeret
Erdélyi János: Magyar népdalok 35
Kovács Lajos: Helytörténet és tudománypedagógia az iskolában 37
Hagyomány
Major Miklós: A Berettyó-felvidék 41
Bíró Ferenc: Kazinczy Ferenc és a magyar nyelv 43
Beke György: Kötődés a szülőföldhöz 46
Dóra Zoltán: Gondolatok a felnémeti utcanevekről 53
A honismeret forrásai
Frankovics György: Mos de Chantona spanyol követ jelentése Szigetvár esetéről 55
Csorba Csaba: Zempléni címerek 56
Termés
Carlo De Frede: Nápolyi Johanna, Endre és Nagy Lajos 59
Kovács Endre: Egy doroszlói katona feljegyzései az első világháborúból 68
Killyéni András: A kerékpár megjelenése Kolozsváron 76
Csáky Károly: A Perőcsényi Református Egyház presbiteri jegyzőkönyveinek néprajzi vonatkozásai 84
Krónika
A XXXVI. Honismereti Akadémia, Zalaegerszeg
Halász Péter: Megnyitó 91
A Honismereti Akadémia kitüntetettjei 92
A Magyar Nemzeti Múzeum és a Honismereti Szövetség honismereti pályázatának díjazottjai 98
Berényi Mariann: Borbély Jolán 80 esztendős 98
Csorba Csaba: Csoma József ünnepség és konferencia 103
Koczó József: A templom újjáépítésének 150. évfordulója Perőcsényben 105
Eperjessy Ernő és Parádi-Kovács Attila: Székely András Bertalan Pro Ethnographica Minoritatum kitüntetése 106
In memoriam
Andrásfalvy Bertalan: Búcsú Solymos Endrétől 106
Romhányi András: Meghalt az öreg huszár 107
Közhasznúsági beszámoló a Honismereti Szövetség 2007. évi tevékenységéről 108
Könyvespolc
Blazovich László: Kiszombor monográfiája 114
Bajtai Mária: Somi Éva: Aranypor 114
Bánkúti Imre: Suba György: Adatok, iratok Kiskőrös múltjából 115
Kókai Magdolna: Bathó Edit: Méhészkedés a Jászságban 116
Trunchi Péter: Mickolczy Ambrus (szerk.): Rendhagyó nézetek a csángókról 117
Honismereti bibliográfia 118
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem