A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében

Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára

Tartalom

Fischer Ferenc: Köszöntő9
Glatz Ferenc: Újévi etűdök Európáról, az Európai Unióról, európaiságunkról (2000. január 13.)11
Tanulmányok17
Anderle Ádám: A kubai háború és az európai közvetítés kérdése (1898)19
Andrássy György: Történetfilozófia és genetika: a fogalmi megismerés biológiai titka27
A. Sajti Enikő: Háború és kisebbségpolitika: magyarok és szerbek, 1941-194537
Ádám Magda: Benes, a peacemaker43
Bagi Dániel: Birtokvisszaadások Nagy Lajos lengyelországi uralma alatt57
Balogh András: Magyarország nemzetközi mozgásteréről (Új és lehetséges fejlemények az atlanti térség biztonságpolitikai helyzetében, gondolkodásában)63
Bebesi György: Az Orosz Nép Szövetsége. Egy feketeszázas párt anatómiája75
Bruhács Kinga: A megfelelő ember a megfelelő helyen?103
Georges Castellen: L'espace yougoslave du Moyen Age au XIX siécle109
Diószegi István: A közös külpolitika, mint az integráció eszköze az Osztrák-Magyar Monarchiában117
Enge Pál: Az "1300 körüli" tanácsi határozat keltezéséhez125
Fischer Ferenc: A Monroe-doktrína megkérdőjelezése: Németország és Chile katonai együttműködése az I. világháború előtt133
Font Márta: Kelet és Nyugat határán. A Magyar Királyság és a Halicsi fejedelemség a 11-13.században163
Földes György: Buharin és Nagy Imre171
Francesco Guida: Mercanti e intervento statale in Russia all' epoca di Caterina II.181
Gyarmati György: Zsidóság Vácott a polgári korban187
Hahner Péter: XVI. Lajos pere Albert Soboul "tükrében"203
Hajdu Tibor: Történeti realizmus és nemzeti bűnbakkeresés: az őszirózsás forradalom példája213
Bruno Hamard: Les Francais et les Socialiste hongrois de Szeged 1919-1920225
Hanus Erzsébet: Napóleon et les écrivains hongrois de son temps237
Harsányi Iván: A tábornok és a "szépleány"249
Horst Haselsteiner: Gestaltungsprinzip Föderalismus261
Hegedüs Katalin: Az Ostpolitik Konrad Adenauer külpolitikájában265
Catherine Horel: La France et l'ére Gömbös (1932-1936)271
Huszár Zoltán: Az Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT) munkaszervezete, munkakultúrája a vállalat Pécs környéki bányavidéken a 19-20. század fordulóján287
J. Nagy László: "A nemzeti függetlenség és a béke hangja" A Magyar Rádió arab nyelvű adása (1954 május - 1955 október)301
Kajtár István: A dualista kori magyar állam- és jogrendszer a modernizáció fényében307
Kaposi Zoltán: Földesúri épületek Somogyban a 18-19. században321
Karsai László: Magyar zsidók sorsa Nyugat-Európában 1942-1943-ban343
Kiss Gergely: Exemptio. Módszertani szempontok a magyarországi királyi alapítású bencés kolostorok vizsgálatához367
Krausz Tamás: Gulag és Auschwitz. Avagy az összehasonlító elemzés értelme és funkciója383
L. Nagy Zsuzsa: Budapesti tanoncok a két világháború között397
Majdán János: Az Orient expressz: a kelet - nyugati kapcsolata407
Majoros István: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a francia törekvések a dunai régióban421
Müller Viktória: A francia-magyar kapcsolatok a francia sajtó tükrében, 1940-1944445
Nagy Mariann: A munkaerő koncentrációja a magyar iparban a 20. század elején455
Pilkhoffer Mónika: A pécsi városháza építéstörténete 1904-1905. Az árlejtés465
Pordán Ildikó: Emigráció, identitás - egy Kossuth-emigráns Amerika-képe475
Pritz Pál: Carl Schmitt és a német nemzetiszocializmus485
Rab Virág: Kritikus hangok a trianoni békeszerződésről a lordok házában, 1919-21497
Élisabeth du Réau: Les socialistes francais, l'Europe et la Hongrie, 1956-1957)511
Romsics Ignác: Nagyhatalmi politika és Magyarorszég a II. világháború alatt és után521
Sarnyai Csaba Máté: Konfrontáció vagy kooperáció?535
Sashalmi Endre: A szerződéselmélet és az orosz hatalmi ideológia nyugatosodása Nagy Péter alatt559
Szabó Loránd: II. Lipót két országa - kettős élete?569
Szávai Ferenc: A Habsburg-lotharingiai ház vagyona az első világháború után581
Székely Gábor: Ausztria a népköztársaságtól a diktatúrán át az Anschlussig 1919-1938597
Tóth József: A regionális tagolódás történelmi gyökerei a Kárpát-medencében611
Vargyas Péter: Az első állítólagos lázadó óperzsa szatrapa621
Vida István: Az MSZMP Politikai Bizottságának 1958. január 15-i határozata a Külügyminisztérium munkájáról (forrásközlés)629
Visy Zsolt: Egy nemzetnevelési koncepció Magyarországon651
Vonyó József: Újabb adatok néhány kocsiveretről657
Cécile Vrain: La nature et les raisons de l'évolution des relations franco-hongroises á partir de 1927675
Válogatott bibliográfia Ormos Mária írásaiból687
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem