1.028.068

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar középkor irodalma

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.215 oldal
Sorozatcím: Magyar remekírók
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 11 cm
ISBN: 963-15-2728-X
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Középkori irodalmunk eddig ismert alkotásain kívül sok elfelejtett művet közöl a korszak irodalmát föltérképező gyűjtemény. Kötetünk a magyar nyelvű műveken kívül korszerű fordításban mutatja be az idegen nyelven írt műveket. Epigrammák, himnuszok, egyházi énekek, siraloménekek, verses históriák, népénekek, lovagi énekek, virágénekek és világi költemények jelzik a korszak költészetének sokrétűségét. A prózai munkák közül legendák, látomások, példázatok, imádságok, retorikus prózai művek kerültek a kötetbe. Misztériumdrámák, haláltáncok, vetélkedések a kötet dramatikus művei. Külön ciklusba kerültek az emlékiratok, korrajzok, történetírások, természettudományi, művelődéstörténeti irodalmi emlékeink.
A kötetet összeállította és a szöveget gondozta V. Kovács Sándor.

Tartalom

LATIN NYELVŰ IRODALOM
REGÉNYES GESZTÁK
P. MESTER: A magyarok cselekedeteiről (Pais Dezső fordítása)9
ANDREAS UNGARUS: Krónika (Bodor József fordítása)65
KRÓNIKAKOMPOZÍCIÓK
KÉZAI SIMON: A magyarok viselt dolgai (Bollók János fordítása)115
ISMERETLEN SZERZŐ: Képes Krónika (Bollók János fordítása) 164
ISMERETLEN SZERZŐ: Erkölcstanító könyvecske (Kurucz Ágnes fordítása)321
KÜKÜLLEI JÁNOS: Lajos király viselt dolgai (Bollók János fordítása)332
ANDREAS PANNONIUS: Könyvecske az erényekről (Boronkai Iván fordítása) 371
EMLÉKIRAT
LEIBICI MÁRTON : Senatorium (Honffy Pál fordítása) 533
EGYHÁZI TUDOMÁNYOSSÁG
GELLÉRT PÜSPÖK: Elmélkedés a tudós Isingrimus számára a három ifjú himnuszáról (Részlet) (Karácsonyi Béla fordítása)615
SZALKAI BALÁZS: A boszniai és a magyarországi minoriták krónikája (Csonka Ferenc fordítása)639
PRÉDIKÁCIÓK
BÉLAI JÁNOS: Válogatott szentbeszédek (Holl Béla fordítása)673
TEMESVÁRI PELBÁRT
Csillagkorona (Részletek) (Vida Tivadar fordítása)684
Rózsakoszorú (Részletek) (Vida Tivadar fordítása)694
LASKAI OSVÁT
Az üdvösség kétkerekű szekere (Részletek) (Vida Tivadar fordítása)711
Nagyböjtű beszédek (Részlet) (Vida Tivadar fordítása)743
LEGENDÁK
ISMERETLEN SZERZŐ: Szent Gellért marosvári püspök, Magyarország mártírja (Jelenits István fordítása)753
MARCELLUS: Boldog Margit élettörténete (Ballér Piroska fordítása)753
KÖLTÉSZET
ISMERETLEN SZERZŐ: A Gizella-kereszt felirata (Csonka Ferenc fordítása) 821
ISMERETLEN SZERZŐ: Veszprémvölgyi hexaméterek (Csonka Ferenc fordítása)822
ISMERETLEN SZERZŐ: Walfer ispán dicsérete (Csonka Ferenc fordítása)823
ISMERETLEN SZERZŐ: Az esendő emberhez (Csonka Ferenc fordítása) 824
ISMERETLEN SZERZŐ: Szent Demeter vértanú ünnepére (Csonka Ferenc fordítása)825
ISMERETLEN SZERZŐ: Siratóének Magyarországról, mikor a tatárok elpusztították (Vas István fordítása)827
ISMERETLEN SZERZŐ: István király verses históriája (Weöres Sándor fordítása)838
ISMERETLEN SZERZŐ: Magyarországi ének a világ megvetéséről (Babits Mihály fordítása)844
ISMERETLEN SZERZŐ: Himnusz Szent Imre hercegről (Babits Mihály fordítása)846
ISMERETLEN SZERZŐ: Himnusz Szent Gellért dicséretére (Csonka Ferenc fordítása)848
ISMERETLEN SZERZŐ: Esztergomi epitáfiumok (Csonka Ferenc fordítása)850
ISMERETLEN SZERZŐ: Hunyadi János siratása (Csonka Ferenc fordítása)851
CSANÁDI ADALBERT
Himnusz a Boldogságos Szűz üdvözletéről (Csonka Ferenc fordítása)855
Himnusz az angyalokról (Csonka Ferenc fordítása)857
Remete Szent Pál átvitelének ünnepére (Csanádi Béla fordítása)860
MAGYAR NYELVŰ IRODALOM
KÖLTÉSZET
ISMERETLEN SZERZŐ: Ómagyar Mária-siralom873
ISMERETLEN SZERZŐ: Szent Lászlóról875
ISMERETLEN SZERZŐ: Emlékdal Mátyás király halálára878
ISMERETLEN SZERZŐ: Édes anya880
ISMERETLEN SZERZŐ: Ó, kegyes Szűz Mária881
VÁSÁRHELYI ANDRÁS: Cantilena883
IMÁK ÉS ELMÉLKEDÉSEK
ISMERETLEN SZERZŐ: Halotti Beszéd és Könyörgés889
ISMERETLEN FORDÍTÓ: 90. zsoltár891
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Petrarca hatodik bűnbánati zsoltára892
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Énekek éneke (Részlet)893
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Haláltánc894
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Mária misztikus szépsége894
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Istennek tíz parancsolata900
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Credo900
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Ave virgo gloriosa901
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Katalin magánimája902
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Búcsús ima 902
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Pogány törökök ellen 902
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Kezdetik Asszonyunk Szíz Máriának való tizenkét idvezleti...903
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Ave Maria906
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Imádság nyíl ellen907
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Pater noster908
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Te Deum909
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Elmélkedés a halálról910
ÁRPÁD-HÁZI SZENTEK LEGENDÁI
KARTHAUZI NÉVTELEN: Bódogságos Szent István királnak legendája915
KARTHAUZI NÉVTELEN: Szent Imre királnak legendája926
KARTHAUZI NÉVTELEN: Dicsőséges Szent Erzsébet asszonnak ünnepéről...942
LEGENDÁK ÉS PÉLDÁK
ISMERTELEN FORDÍTÓ: Szent Ferenc prédikál a madaraknak959
ISMERTELEN FORDÍTÓ: Jónás története962
ISMERTELEN FORDÍTÓ: Philibertus látomása964
ISMERTELEN FORDÍTÓ: Egy rettenetes példa971
ISMERTELEN FORDÍTÓ: Szent Dorothea rózsái (Részlet)975
ISMERTELEN FORDÍTÓ: A fráter és a kakas977
ISMERTELEN FORDÍTÓ: Szent Piroska mártíromsága978
ISMERTELEN FORDÍTÓ: Ádám és Éva története981
ISMERTELEN FORDÍTÓ: Példa a halálról986
KARTHAUZI NÉVTELEN: Egy csodálatos példa988
KARTHAUZI NÉVTELEN: Remete szíz Szent Pál ősönknek kihozásáról998
KARTHAUZI NÉVTELEN: Boldog Szent Eleknek élete...1006
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Mária vakító szépsége1013
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Focus kovács1015
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Szűz Mária és a magyar királyfi1018
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Szent Barlámnak élete1020
DRÁMA
ISMERETLEN ÁTDOLGOZÓ: Három körösztyén leán1045
ISTENES ÉLET REGULÁI
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Intés a szerzeteseknek1055
ISMERETLEN ÖSSZEÁLLÍTÓ: Bűnlajstrom1057
ISMERETLEN FORDÍTÓ: Férfiakhoz való viszony1059
ISMERETLEN ÖSSZEÁLLÍTÓ: Gyónótükör1061
JEGYZETEK1063
UTÓSZÓ1199
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar középkor irodalma A magyar középkor irodalma
Állapot:
2.980 Ft
2.080 ,-Ft 30
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar középkor irodalma A magyar középkor irodalma
Állapot:
2.980 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba
konyv