A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kisvállalkozások menedzselésének alapjai

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Park Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 295 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7970-06-1
Megjegyzés: 2., változatlan utánnyomás. Fekete-fehér ábrákkal.

Fülszöveg

Tisztelt Olvasó!
Ön egy olyan kiadványt tart a kezében, amelyhez hasonló ez idáig hazánkban nem jelent meg.
A szerzők teljes körű tájékoztatást nyújtanak különféle profilú kisvállalkozások létrehozásáról és működtetéséről.
Ezen könyvet ajánlom praktizáló magán- és kisvállalkozóknak, GMK-, kisszövetkezeti, valamint kis- és középüzemi vezetőknek, továbbá minden olyan vállalkozó szellemű honfitársamnak, akinek vállalkozása beindításához egy döntő, végső impulzus szükséges. A könyv sokat segíthet a vállalkozói mentalitás széles körű elterjesztésében.
Köszönetemet fejezem ki a Park Kiadónak a hézagpótló mű adaptálásáért, amely hiszem, hogy a jól működő kisvállalkozások támogatása révén hozzájárul gazdaságunk alulról történő újraépítéséhez.

Tartalom

Előszó a magyar kiadáshoz13
A kiadó előszava14
Bevezetés17
Kisvállalkozások Kanadában: helyzetkép19
Mit tekintünk kisvállalkozásnak?20
Átvegyük, avagy átalakítsuk a vezetési alapelveket?23
A kormány és a kisvállalat23
Összefoglalás25
Az önálló kisvállalkozás: előnyei, jutalma és a siker feltételei26
A kisvállalatok előnyei26
A kisvállalatok vélt és valódi hátrányai28
Felkészülés a kisvállalat-tulajdonos szerepére29
A sikres kistulajdonos jutalma29
A kisvállalatok sikeres irányításának követelményei30
Összefoglalás32
A vezetői szempontból alapvetően fontos pénzügyi műveletek megértése34
A mérleg34
A jövedelemkimutatás35
A mérlegen belüli érvényes összefüggések37
Arányszámok elemzése37
Az alaptőke megosztása38
A jövedelemkimutatás vizsgálata40
A tervezés lényeges elemei
Egy új vállalkozás megtervezésének lépései: az átfogó üzleti terv47
Az átfogó üzleti terv 14 fő lépése47
Egyéb megfontolások52
Az elvárt jövedelem szempontjának érvényesítése a vállalkozás tervezésénél: a tervezett jövedelem számítása53
A tervezéshez szükséges statisztikák és forrásaik53
A tervezett jövedelem kimutatásának folyamata55
A szolgáltató vállalatok tervezésének sajátos szempontjai57
A feldolgozóipari vállalatok tervezésének sajátos szempontjai59
Az ellátandó piac vizsgálata; korlátainak, természetének és felvevőképességének feltárása62
A piackutatás céljai63
Mi a piac?63
A piacfelmérés folyamata64
Emberek kikérdezése a piaci információk összegyűjtéséhez67
A piaci tanulmányok készítésénél felhasznált egyéb adatforrások68
A tervezett jövedelemkimutatás módosítása a piackutatás eredményei alapján69
A működési költségek részletezése70
Az új vállalkozás finanszírozása
A szervezeti forma kiválasztása75
Az egyszemélyi tulajdonú vállalkozás76
A társulás79
A társulás lehetséges típusai81
A részvénytársaság82
A szükséges eszközök listája90
Az eszközigény meghatározásának módszere90
A nyitó mérleg elkészítése96
A mérleg készítésének menete97
A nyitó mérleg összeállítása98
Mérlegváltozatok egyszemélyi tulajdonú vállalkozás, társulás és részvénytársaság esetén102
Az új kisvállalkozások finanszírozásának forrásai103
A kisvállalatok által igénybey vehető alapok forrásai104
Telepítés, berendezés, értékesítés
A vállalat telephelyének megválasztása115
A település kiválasztása kereskedelmi vállalatok esetén116
A helyszín kiválasztása kereskedelmi vállalatok esetén118
A kedvező helyszín120
A település kiválasztása feldolgozóipari vállalatok esetén121
A település kiválasztása nagykereskedelmi vállalat esetén122
A település kiválasztása szolgáltató vállalatok esetén123
Belső elrendezés124
Egy kereskedelmi cég belső elrendezése124
A célszerű elrendezés szempontjai kiskereskedőknél124
Elrendezés, az áru kirakása és a bolti lopások127
A célszerű elrendezés szempontjai nagykereskedőknél129
A célszerű elrendezés szempontjai egy gyárban129
A célszerű elrendezés szempontjai egy szolgáltatásokat nyújtó cégnél130
Hirdetés és propaganda132
A kereslet természete132
Közvetlen reklámozási módszerek133
Árpolitika141
Az egyedi árak alakulására ható tényezők141
Az átlagos haszonkulcs és az egyedi ár143
A haszonkulcs természete és kiszámítása144
Az árak meghatározásánál felhasználható táblázatok145
Az induló ár megállapítása145
Az indulási ár felépítése: alulról fölfelé vagy átlagos haszonkulcs alapján146
Az árkalkuláció147
Az értékesített áruk csoportosítása és az egyes árufajták eladásánál figyelmebe vehető tapasztalatok148
A fogyasztási cikkek osztályozása148
Gyakorlati tanácsok az egyes fogasztásicikk-típusok értékesítéséhez150
A termelő fogyasztásra kerülő javak150
Az elosztás költsége152
Szezonális hullámzások az értékesítésben: kulcs a jobb vezetői döntésekhez154
Az értékesítés szezonális ingadozásának ábrázolása (esettanulmány)155
Beszerzési készletpolitika158
Az áru beszerzése158
A nagykereskedők típusai159
Mennyi árut rendeljünk és mikor?160
A gazdaságosan rendelhető mennyiség: az ipari beszerzéseket meghatározó négyzetgyökös formula161
A kiskereskedők készletgazdálkodásának szempontjai163
A kiskereskedők készletgazdálkodásának módszerei164
Kedvezményes beszerzések165
A lassan forgó készletek problémája166
Az árukészlet forgása167
Kereskedés és az értékesítés növelése
Az állandó és a változó költségek elemzése: a fedezeti diagram171
Az állandó költségek171
A változó költségek172
A fedezeti diagram173
Értékesítés hitelre: a hitelnyújtási tevékenység irányítása183
A hitelre történő eladás növeli az értékesítést183
Kereskedelmi hitel vagy fogyasztói hitel183
Az üzleti világ - szükségképpen - a hitel talaján áll184
Nyílt folyószámlahitel184
A hitelezési tevékenység irányítása, nyilvántartása186
A számlakövetelések korosztályokba sorolása189
A hátralékba került számlák kezelése191
A hitelnyújtás egy másik módja: a személyi vagy vállalati csekkel történő fizetés192
Hitelkártyahitel193
Összefoglalás198
A kockázat: hogyan birkózzunk meg vele?199
A kisvállalat életére ható kockázati tényezők200
A kockázati tényezők kezelése201
A kockázat kezelésének módszerei202
A kisvállalat személyi állománya és szervezeti felépítése205
A személyzeti politika váza206
Mit várnak el a dolgozók munkahelyüktől?206
A kisvállalati munkaviszony előnyei208
Javaslatok a személyzeti politika kialakításához208
A kisvállalat szervezeti felépítése212
Készletértékelési és leírási módszerek214
A raktárkészletek értékelésének módszerei214
Melyik értékelési módszert használjuk?218
Az állóeszközök leírásának módszerei219
Melyik leírási módszert használjuk?223
A kisvállalatok irányításának egyéb kérdései
Koncessziók227
A kisvállalati tulajdonosi jog megszerzésének három fő útja227
A koncesszió módszere228
Egy működő cég felvétele2320
Egy működő cég megvétele avagy egy új vállalkozás beindítása233
Egy működő cég megvételének előnyös oldalai233
Egy működő cég megvételének hátrányos oldalai234
Egy vásárlási lehetőség értékelése234
Mennyit ér egy vállalat?234
Számítógépek és elektronikus adatfeldolgozás a kisvállalatoknál240
Egy számítógép vagy egy elektronikus adatfeldolgozási rendszer kiválasztása241
A három választható alaprendszer243
Szolgáltató irodák243
Időbeosztásos rendszer245
Saját számítógép használata247
Munkalap, hivatalos elszámolások és a pénzáramlás elszámolása249
A munkalap kitöltése251
A módosítótételek251
A jövedelemszámítás és a mérlegoszlop253
A pénzáramlások elszámolása254
A működő kisvállalkozás mindennapi irányítása256
Időszükséglet és az ellenőrzési feladatok ellátása258
A folyamatos, hatékony ellenőrzéshez szükséges adatok258
Az adatok felhasználása259
Naponta, hetente vagy havonta értékelt adatok260
Alkalomszerűen ellenőrizendő adatok262
Összefoglalás265
Esettanulmányok
Kapcsolat a fogyasztóval269
Megpecsételődött volna az önálló kis élelmiszerbolt sorsa?270
Vezetési gondok - a munkaerő irányítása271
A működési költségek elemzése273
Egy üzem telepítése275
Gazdálkodás a készletekkel276
A túl rámenős eladó278
A hitelezési tevékenység vezetőjének nehéz pillanatai279
Ha valaki nagyon akar, akkor talál módot az üzem beindítására279
A kapacitások ismeretlen mértékű kihasználása280
Átfogó személyzeti politika281
A készletek értékelése283
Működő cég átvétele vagy új cég létesítése284
Tiszta erkölcsök és piszkos gyakorlat284
Függelék
A vezetőket ellenőrző kérdések listái
A piaci helyzet kiértékeléséhez286
Az eszközök megfelelő voltának értékeléséhez286
A könyvelési feljegyzések kielégítő voltának ellenőrzéséhez287
A pénzügyi helyzet értékeléséhez287
A könyvek értékeléséhez288
Kiskereskedők esetén288
Nagykereskedők esetén288
Gyárak esetén289
Szolgáltató cégek esetén289
A belső elrendezés vizsgálatához289
Kiskereskedőknél289
Nagykereskedőknél290
Gyáraknál290
A cég szervezeti formájának értékeléséhez291
Az árbevétel növekedésének vizsgálata291
Az árpolitika elemzése291
A kereskedelmi módszerek értékeléséhez292
A szezonális változások elemzéséhez292
A beszerzések és a készletek alakulásának ellenőrzése293
A költségek vizsgálata és a fedezeti diagram293
A hitelpolitika értékeléséhez294
A kockázat elleni védekezés elemzéséhez294
A személyzeti politika jellemzéséhez295
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kisvállalkozások menedzselésének alapjai
Állapot:
1.230 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba