Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hidrológiai Közlöny 1973. január-december

A Magyar Hidrológiai Társaság Hivatalos Lapja - 53. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Hidrológiai Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. További szerzők a könyvben.

Tartalom

(66) Andrik Péter-Takács Sándor: Lásd: Takács 62
1. Antal Tivadar: Nagy sótartalmú tisztított szennyvizek keletkezése és elhelyezése 201
2. Antók Ödön: A főváros árvízvédelme és belvízrendezése 390
3. Aujeszky László: A hidrológiai körfolyamat néhány jellemző paraméteréről 379
4. Babos Zoltán: Magyarország legnagyobb egynapi csapadékai 446
5. Balogh Károly-Lukáts Katalin: Ipariszennyvíz-öntözés üzemgazdasági összefüggései 359
6. Bauer Mária: A talaj vízdúsítás Hollandiában alkalmazott módszere, erősen
szennyezett felszíni vizek tisztítására 364
7. Békési János: Az OVH Vizkészletgazdálkodásí Központ tevékenységéről 145
8. Bélteky Lajos: Hévízkutak létesítése és komplex hasznosítása 28
9. Berke Barnabás-Papp Béla: A Duna- Tisza-közi homoktalajokon, nukleáris
talaj nedvességmérő berendezéssel szerzett tapasztalatok 85
(57) Biebl, Hanno-Oláh János-Overbeck, Jürgen: Lásd: Oláh 21
10. Blum Anna: Szennyvíztisztító telepek méretezése a próbaüzemi tapasztalatok tükrében 56
(30) Bogárdi István-Ducksteinr Lucien- Metler, William: Lásd: Duckstein .. 534
11. Bogárdi István-Némethy László: Hidrológiai vizsgálat a Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerében 166
12. Boga Tamás László: Árvizek 1970. tavaszán Romániában 242
13. Borza Dezsöné: A szovjet vízgazdálkodás 50 éve 97
14. Bosznay Miklós: A Fertő-tó vízháztartási kutatásainak eddigi eredményei 157
15. Bozzay József né: Mikroszennyezések eltávolítása aktívszén adszorpcióval és
klórdioxidos oxidációval 105
16. Bulkai Lajos-Licskó István-Szépkúti Lajosné: Hidrometeorológiai viszonyok
hatása a lebegő anyagok Zéta-potenciáljára 557
17. Búzás István: A kémiai denitrifikáció valószínűségének vizsgálata vizes talajszuszpenziókban 289
18. Csanádi Lajosné-Major László: A vízgazdálkodás hosszútávú tervezésének
módszertani problémáiról 174
19. Csanády Mihály: Az eleveniszap-minőség értékelése tiszti tás-technológiai
szempontból 406
20. Csuka József: A mezőgazdasági vízellátási beruházás vizsgálata a kockázat és
a fokozatosan növekvő kihasználás figyelembevételével 427
21. Bégen Imre: A vízgazdálkodás, mint népgazdasági ágazat 337
22. Dégen Imre: A termelési függvény vízgazdálkodási alkalmazása 521
23. Déri József: A vízkészletgazdálkodás szabályozáselméleti vonatkozásai 16
24. Déri József: Hidrológiai folyamatok sztochasztikus együttjárásának vizsgálata 49
25. Dobolyi Elemér: Szennyvizek foszfortartalmának eltávolítására szolgáló laboratóriumi kísérletek 117
26. Dobolyi Elemér: Üzemi méretű foszfát eltávolítási kísérletek a balatonfüredi
szennyvíz tisztító telepen 323
27. Domokos Miklós-Szász Domokos: Simuló vízhozam eloszlásfüggvények előállítása 1
28. Dulovics Dezső: A műanyag töltésű biológiai csepegte tőtest alkalmazásának
technológiai lehetőségei 509
29. Dulovicsné, Dombi Mária: A települések távlati kommunális vízigényét meghatározó fontosabb tényezők vizsgálata 124
30. Duckstein, Lucien-Metler, William- Bogárdi István: A tavak optimális vízszint szabályozása a hullámzás és vízlengés figyelembevételével 534
31. Egri István: A főváros csatornázása 384
(72) Fetter Géza-Varr óné, Kövesdi Erzsébet: Lásd: Varróné 196
32. Frankó András-Ponyi Jenő: A szén és nitrogén arányának valtozása a Balaton felső iszaprétegében 81
33. Gács Ferenc-Szabó Mária-Némedi László-Kuslits Béláné: A főváros vízellátásának egészségügyi vonatkozásai 418
34. Gáspár Zoltán: Lehetőség óntözővízkészlet-gazdálkodásunk hatékonyságának növelésére 222
35. Gerő György né: A vízgazdálkodási ágazat bér- és jövedelemszabályozási rendszere 235
36. Goda László: Mennyi idő alatt hull le az átlagos évi csapadék 501
37. Góg János-Lipták Ferenc: Vízhozam szabályozók alkalmazása az esőztető szárnyvezetékeken 377
38. Hadas Pál: Mérés, mérési módok, távmérés 90
39. Hajdú György: A főváros vízellátása ..297
(40) Hegedűs János-Husam Saleh Jaber: Lásd: Husam 551
(73) Hegyi Istvánné-Vitális György: Lásd: Vitális 213
40. Husam Saleh Jaber-Hegedűs János: Az algák szerepe a lassúszűrő tisztítási folyamatában 12
41. Illés György: A főváros vízgazdálkodásának helyzete az országos vízgazdálkodásban
42. íves, K. I.: A víztisztítás korszerű irányzatai 260
43. Juhász József: A kitermelhető sztatikus vizkészlet 187
44. Jurányi Róberi-Vág Jánosné-Némedi László: Trichomonas vaginalis életképessége különböző hőmérsékletű és ionterhelésű termálvizekben 38
45. Karácsonyi Sándor: Kutak indító terhelése növekvő igénybevételnél 273
46. Karácsonyi Sándor: Kutak és kapcsolódó vízművek gázosságának problémája .473
47 Kardos Mária: Mesterséges vízhozamsorozatok előállítása. Monte-Carlo elven
alapuló szimulációs eljárások 457
48 Karkus Pál: A Balatonból elhasználható vízmennyiség és a Sió levezetőképessége közötti összefüggés 148
49 Károlyi Csaba: A Zagyva-Tarna komplex vízgazdálkodási rendszer. II. A rendszer tervezése 311
50. Kontúr István: A szolnoki Tisza-vízállások idősorvizsgálata 42
51 Kontúr István-Szöllősi Nagy András: A kovariancia- és korreláció függvények
elméletének és becslésének áttekintése 465
52 Korim Kálmán: A Kisalföld hévizei az újabb kutatások tükrében 492
(33) Kuslits Béláné-Gács Ferenc-Szabó Mária-Némedi László: Lásd: Gács 418
(16) Licskó István-Bulkai Lajos-Szépkuti Lajosné: Lásd: Bulkai 557
53. Lipták Ferenc: Fagyvédelmi szórófejek.. 443
(37) Lipták Ferenc-Gőg János: Lásd: Góg . 377
54. Lorberer Árpád: A rétegvízkészlet kitermelés okozta időbeli változásainak
vizsgálata. [Hozzászólás Halász Béla: „A kitermelhető mélységi vízkészletek
meghatározása potenciálelméleti módszerekkeP c. (1972. 454-458.) dolgozatához] 266
(5) Lukáts Katalin-Balogh Károly: Lásd: Balogh 359
(18) Major László-Csanádi Lajosné: Lásd: Csanádi 174
(30) Metler, William-Duckstein, Lucien-Bogár di István: Lásd: Duckstein 534
55. Molnár Béla-Szónoki Miklós; A kakasszéki szikes tó keletkezése és vízföldtana 566
(33) Némedi László-Gács Ferenc-Szabó Mária-Kuslits Béláné: Lásd: Gács 418
(44) Némedi László-Jurányi Róbert-Vág Jánosné: Lásd: Jurányi 38
(11) Némethy László-Bogárdi István: Lásd: Bogárdi 166
56. Oláh János: A bakterioplankton biomasszája és produkciója a Balatonban 348
56/b Oláh János: A szerves törmelék kilúgozódása, benépesülése és stabilizációja a
detrituszformálódás folyamatában: a detritusz mennyisége és tápértéke a Balatonban 514
57. Oláh János-Biebl, Hanno-Overbeck, Jürgén: Fotoorganotróf acetát hasznosítás egy rétegzett eutróf tóban 21
57) Overbeck, Jürgen-Oláh János - Biebl, Hanno: Lásd: Oláh 21
(9) Papp Béla-Berke Barnabás;Lásd: Berke 85
(32) Ponyi Jenő-Frankó András: Lásd -Frankó 81
58. Radványi Rudolf: A Zagyva-Tarna komplex vízgazdálkodási rendszer. I.
Beruházás 306
(74) Reimann József-V. Nagy Imre: Lásd: V. Wapy 209
59. Rónai András: Vízföldtani szelvény az Alföld Észak-déli tengelyében 396
60. Salamin András: A Zagyva-Tarna komplex vízgazdálkodási rendszer. III.
Önszabályozó vízgazdálkodási modell 317
Schneider Szilárd: Körvezetékes vízellátó hálózatok optimalizálása 66
Szabó Ivánné: A területi vízgazdálkodásiejiesztési tervezés tapasztalatai és jövőbeni
útja 540
(33) Szabó Mária-Gács Ferenc-Némedi-László- Kuslits Béláné: Lásd. Gács .. 418
27. Szász domokos-Domokos miklós: Lásd: Domokos 1
62. Szász Gábor: A potenciális párolgás meghatározásának új módszere 435
63. Székely Ferenc: A talajvíz függőleges vízforgalmának és a szivárgási paramétereknek meghatározása talajvízészlelési adatok alapján 229
(16) Szépkuti Lajosné-Bulkai Lajos-Licskó István: Lásd: Bulkai 557
64. Szirota István: Vízgazdálkodás-szolgált átások és az infrastruktúra 132
(55) Szónoki Miklós-Molnár Béla: Lásd: Molnár 566
(51) Szöllősi Nagy András-Kontúr István: Lásd: Kontúr 435
65. Takács Sándor: Nyomelemek az epidemiológia tükrében 401
66. Takács Sándor-Andiik Péter: Salmonellák vizsgálata Borsod megye felszíni
vizeiben 62
67. Tirvol László: Mélyfúrású kutak korszerű megszüntetése 247
68. Tokámé, Rudas Júlianna: Vízhozam sorozatok autókorrelációs függvényei 282
69. Urbancsek János: Magyarország rétegvíz tározói 180
70. Vágás István: A Tisza szegedi árvízi hozamai 370
(44) Vág Jánosné-Jurányi Róbert-Némedi László: Lásd: Jurányi 38
71. Varga Gyula: öntözőtelep tervváltozatok gépi mozgatású esőztető berendezések
alkalmazásával 71
72. Varr óné, Kövesdi Erzsébet-Fetter Géza: A Debreceni Vízmű hidrogeológiai védőidomai 196
73. Vitális György-Hegyi Istvánné: Hidrotermális és metaszomatikus jelenségek
a dunai andezithegységgel határos
mészkő területeken 213
74. V. Nagy Imre-Reimann József: A Balaton-tó átlagos havi vízállásainak előrejelzése információ-elméleti alapon 209
75. Zsuffa István: A Duna bajai szelvényében 1971/72. telén végzett jégmérések 504
Hozzászólások
35. Gerő Györgyné: „A vízgazdálkodási ágazat bér,- és jövedelemszabályozási
rendszere" c. tanulmányához (5-235), Török Károly részéről 239
46. Karácsonyi Sándor: „Kutak és kapcsolódó vízművek gázosságának problémája" c. tanulmányához (11-473), Korim Kálmán, Kiss László, Hembach Kamill, Perecsi Ferenc, Simon Norbert, Kassai Lajos, Bélteky Lajos, Varró István, Szakváry Jenő, Ember Károly-Ivancsics János, Marik János, öllős Géza részéről 483
Méltatás
20 éves a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (Zrínyi József) 140
100 éves a bécsi Hochschule für Bodenkultur (Lászlóffy Woldemár) 103
Dr. Lampl Hugó köszöntése (Nemeth Endre) b ^JDr. Bogárdi János, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja (Kozák Miklós) ..395
Bogárdi János akadémikust a Technische Hochschule Wien 1973. június 8-án díszdoktorrá avatta 550
Megemlékezés
Mihail Fedorovics Menkel 1898-1972. (Szlávik Lajos) 46
Georg Beurle 1892-1972. (L. W.) 46
H. I. Skuja (1892-1972) emlékezete (Uherkovich Gábor) 143
Dr. Csajághy Gábor 1903-1972. (Rónai András) 456
Beszámoló
a Magyar Hidrológiai Társaság 1973. május 25-én tartott évzáró üléséről. (Vitális Sándor elnök: „Felszínalatti vizeink védelme" c. megnyitó előadásával) 571
Könyvismertetés
1-41, 1-47, 2-93, 2-96, 3-104, 5-221, 5-
241, 5-246, 6-294, 7-305, 8-383, 9-426,
9-434, 9-442, 9-445, 9-464, 11-508,
12-570
Egyesületi és műszaki hírek
1-20, 1-37, 1-48, 2-65, 2-70, 2-84, 2-94,
3-139, 3-142, 3-144, 4-156, 4-165,4-173,
4-179, 4-195, 4-200, 5-212, 5-228,5-234,
5-254, 6-265, 6-281, 6-295, 8-381, 9-400,
9-405, 9-417, 9-472, 11-500, 11-513,
12-533, 12-565
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem