Útikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kicsoda a Szentlélek?

Szerző

Kiadó: Don Bosco Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 406 oldal
Sorozatcím: A 2000. év felé
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-8456-04-3
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

Kicsoda a Szentlélek?3
A Szentlélek5
Bevezetés8
Az Úr lelke eltölti a mindenséget9
A Lélek megvilágítja a pátriárkákat10
A Lélek a bírák és a királyok idejében11
A Lélek és az ígéretek ideje12
A Lélek új történelmet jelez13
A Lélek és az előfutár családja14
A Szentlélek és Szűz Mária15
A Lélek Jézus keresztségében16
A Lélek Jézus életében17
A Lélek Jézussal van a sátán ellen18
A Szentlélek Jézussal van az evangelizálásban19
A Lélek Jézussal van az Atyához való imájában20
A Lélek Jézussan van az ország megvalósításában21
Jézus és a Lélek közös küldetésben22
Jézus a Lélekről beszél23
Jézus megismerteti a Lelket24
Jézus megígéri, hogy elküldi a Lelket25
Jézus a Lélekkel ajándékozza meg az apostolokat26
Jézus a Lelket az egész egyháznak ajándékozza27
A Lélek élteti az Egyházat28
A Lélek emlékeztet Jézus szavaira és tetteire29
A Lélek erőt ad az első igehirdetéshez30
A Lélek erőt ad a keresztények tanúságtevéséhez31
A Lélek új közösségeket formál32
A Szentlélek mindig tevékenykedik33
Gondolkodj el a Lélek működésén!34
A Lélek nevei és szimbólumai35
Életprogramod36
Imádkozz!37
A szentlélek és az egyház39
Bevezetés40
Az Atya és a Fiú lelke41
A Lélek az emberiség életében42
A Lélek eltölti Jézust43
A Lélek eltölti az Egyházat44
A Lélek, főszereplő az evangelizálásban45
A Lélek az Egyház idejében46
A Szentlélek Isten új népében47
Krisztus egyháza a Lélek Egyháza48
A Lélek vezeti az Egyházat49
A Lélek előmozdítja az egységet50
A Lélek szentséget ajándékoz51
A Lélek megnyílik az egyetemességnek52
A Lélek bátorítja a missziót53
A Lélek működik a szentségekben54
A Lélek támogatja a felszentelt szolgákat55
A Lélek támogatja Pétert a tanításban...56
... és a testvérek megerősítésében57
A Lélek egységben tartja a püspökök kollégiumát58
... és elevenen tartja az egyházak közti kommuniót59
Élteti a helyi egyházat60
... és segíti a családegyházat61
A Lélek új erőket támaszt a társadalomban...62
... és jelen van az ökumenikus párbeszédben63
A Szentlélek nélkül nincs Egyház64
Az emberiség kétezer felé65
Keresd a helyest!66
A vallások közti dialógus67
Életprogramod68
Imádkozz!69
A Szentlélek és ajándékai71
Bevezetés72
A Szentlélek, élet-forrás73
A Szentlélek az Atya tervében74
A Lélek "Isten fiaivá tesz"75
A Lélek megszervezi a születő Egyházat76
Az Egyház Krisztus teste, melynek a Lélek lelke77
Az Egyház növekszik az egész földön78
A Lélek, ajándékok osztogatója79
A karizmák, a Lélek ajándékai80
Prófétaság, papság és királyság81
A Lélek más értékes ajándékai82
A Lélek imádkozik értünk83
A Lélek megerősíti a benső embert84
Az egyházi életformák85
A Lélek "szerepeket" bíz a világiakra...86
... és megajándékozza őket erővel és fantáziával87
A világi lelkiség88
A szolgálatok, a Lélek ajándékai89
A Szent Rendek és a Lélek90
A Lélek élteti a megszentelt életet91
Külünböző megszentelt életformák92
Mindenki hivatalos az életszentségre93
A lelkiségek különbözőek...94
...De csak egy a Lélek95
A Lélek támogatja a megújulást96
A megújulás gyümölcsei97
Keresd a választ!98
Egy lap egy régi, de még mindig időszerű könyvből99
Életprogramod100
Imádkozz!101
A keresztség103
A keresztény beavatás és a katekumenátus104
A felnőttek keresztény beavatása105
A katekumenátus a kezdeti egyházban106
A katekumenátus újraéledése a zsinat után107
Haladás különböző állomásokkal108
Az elő-katekumenátus109
A felvétel vagy befogadás: az első állomás110
A katekumenátus ideje és tartalma111
A kiválasztás és a név bejegyzése: második állomás112
A megtisztulás és megvilágosodás113
A keresztény beavatás szentségei: harmadik állomás, húsvéti virrasztás114
A keresztség szentsége115
Kezdetben történt117
Isten terve az emberiség üdvözítésére118
Krisztus, a mi üdvösségünk119
Az Egyház és a szentségek, a szeretet jelei120
Milyen keresztség?121
A keresztény keresztség121
Jézus határozott parancsa123
A keresztség a kezdeti Egyházban124
A keresztség a mai Egyházban125
A keresztség, a hit szentsége...126
... eltörli a bűnt127
A keresztség által Isten gyermekévé leszel...128
... és belépsz az Egyházba129
A keresztség új élettel ajándékoz meg130
A gyermekkeresztség131
A keresztség jelei és szimbólumai132
A víz a keresztségben133
A keresztség: szükséges az üdvösséghez134
A Szentháromság a keresztségben135
Gondolkodj el!136
Az emberek mondják137
Imádkozz!138
A gyermekkeresztelés szertartása139
Megerősítés avagy a bérmálás143
Bevezetés144
A keresztény bevezetés és a megerősítés145
A Lélek Jézus keresztelésekor146
Jézust Messiássá kente fel a Szentlélek147
Jézus megígéri a Szentlelket148
A föltámadt Jézus megajándékoz a Lélekkel149
A Szentlélek támogatja az Egyházat150
A Szentlélek ajándéka151
A Lélek ajándéka a pogányok részére is152
Semmit sem tudunk a Szentlélekről153
A keresztény növekedés szentsége154
A püspükre való hivatkozás155
A Bérmálás szertartása156
A Lélek többszörös ajándékai159
A Lélek építi az Egyházat...160
... és megerősíti benne a próféciát161
A Lélek próbák alatt tart...162
... a tanúskodásban erőssé tesz163
A Lélek növel téged a szeretetben...164
... és megbíz téged küldetéssel165
A Lélek fejleszti a lelki életet...166
... és sugalmazza a hivatásokat167
A Lélek újjáalkotja a polgári társadalmat168
A Szentháromság a Bérmálásban169
Kutassunk, keresgéljünk, nézzünk utána...170
Kihívások171
Éld meg a te Pünkösdödet...172
Imádság173
Az eucharisztia175
Bevezetés176
Kenyér és boldogság177
Az új szövetség Istennel178
Az Eucharisztia nevei és jelentései179
Az emlékezés, mely századokon át tartott180
A szentmise az Úr vacsorája181
Hivatalosak vagyunk a vacsorára182
A mise szertartása183
Egy végtelen "hála"191
Egy együttesen adott hála192
Krisztus jelen van az Igében193
... jelen van a gyülekezetben és a misézőben...194
... jelen van a kenyérben és a borban...195
Vegyétek és egyétek mindnyájan196
Közösséget alkotni Istennel és a testvérekkel197
"Krisztus teste": "Ámen"198
Az Eucharisztia imádása199
Az Eucharisztia vándorutunk kenyere200
A Szentháromság az Eucharisztiában201
Látogasd és ismerd meg templomodat!202
Megfontolások204
Imádkozz!205
A kiengesztelődés avagy a bűnbocsánat207
Bevezetés208
A bűn valósága209
Ismerjük el magunkat bűnösnek210
Isten megtérésre szólít211
Az Egyház megismétli Isten felszólítását212
Megtérni annyi, mint életet változtatni213
A bűnbánat emberi szempontjai214
Lehetséges a megtérésed?215
A megtérés lendülete216
A bűnbánó cselekedetei217
Szembesülj a becsületszóval!218
Engedd átszúrni a szívedet!219
Felelős vagy Jézus haláláért220
Bánkódj, mert megbántottad Istent és testvéreidet!221
Kóstolgasd a bűnbocsánat örömét222
Valld meg alázattal bűneidet!223
Gyónj bizalommal és értelemmel!224
Határozd el: viselkedést változtatsz!225
Érezd magad végül szabadnak226
Hozd rendbe az elkövetett rosszat!227
A bűnbocsánat szolgája228
Kiengesztelődni, gyónni, de mikor?229
A kiengesztelődés következményei230
Fogadni és adni a bocsánatat231
Tanuljunk meg megbocsátani232
A háromság a kiengesztelődésben233
A bűnbánat vagy kiengesztelődés szertartása234
A betegek kenete237
Bevezetés238
Az élet és az egészség értéke239
Az ember test, lélek, értelem240
A szenvedés hágója241
Értelmet adni a szenvedésnek242
Jézus és a betegek243
A szenvedők iránti jóságos szeretete244
Gyógyítsátok a betegeket245
A szeretet csodája246
A szenvedővel imádkozni247
Egy szentség a betegek megsegítésére248
A kenet szentségének kiszolgáltatása249
A betegek kenetének szertartása250
A betegek kenetének hatásai252
A bátorság az előest idején253
Az Istennel való találkozás hajnala254
A gyógyulás titka255
A háromság a betegek kenetében 256
Imádság a betegségben257
Az időskor258
Ajándék, de próba is258
Hogyan éljük meg az időskort259
Elfogadni a segítséget és sugározni a reményt260
Átnézni az életet a háromság fényévé!261
Felfedezni az imádság értékét262
Egy "mozgalom" a szenvedők megsegítésére263
Keresgéljük a helyes választ!264
Elmélkedésre265
Egy konkrét segítség266
A harmadik kor imája267
Az egyházi rend269
Bevezetés270
Az Egyházi Rend szentsége271
Régi és új papság272
Jézus Krisztus, az egyetlen "pap"273
A püspökök, az áldozópapok és a diakónusok274
Kik az apostolok utódai?275
Az apostoloktól a püspökig276
Eltörölhetetlen pecséttel megjelölve277
Egyetlen szentség három "fokozatban"278
Krisztus, a "Jó Pásztor" képmására279
Isten szolgálatára...280
... beilleszkedvén koruk egyházába281
A Lélek erejétől támogatva...282
... készen a teljes átadásra283
A három szentelés...284
... a szertartások jelentése285
A püspökszentelés286
Papszentelés288
Szerpapszentelés290
A Szentháromság az Egyházi Rend szentségében292
A hívők "egyetemes papsága"293
Egy nép az emberiség szolgálatában294
A "hívek papsága" és a nők295
Az akolitus szolgálata296
A lektor szolgálata297
Az Eucharisztia rendkívüli kiszolgálója298
A hitoktató szolgálata299
A házasság301
Bevezetés302
Isten megáldja a szerelmet303
"A csapdába jutott" házassági egység304
Jézus megerősíti a házasságot305
Keresztény házasság: egy igazi szentség306
Házasság és szüzesség a Mennyek Országáért307
A házasságra való készület308
A házastársak szabad "igenje"309
Növekedni a szeretetben310
... egész életen át311
A házasságkötés szertartása312
Nemiség a házasságban316
Egy termékeny szeretet317
Tanuljunk meg közösen imádkozni318
Várjuk közösen az első gyermeket319
Tanuljunk meg közösen nevelni320
A keresztény család identitása321
Család: kis egyház322
A családi lelkiség323
Nehéz helyzetek324
"Szabálytalan" helyzetek325
Megsérült vagy veszélyben lévő házasságok326
A Szentháromság a házasságban327
Gondolatok328
Kihívások329
Tervezd meg életed330
Imádságok331
A Szentlélek és Mária333
Bevezetés334
A Szentlélek eltölti Máriát335
Engedelmeskedik a Szentléleknek336
Megóv a bűntől337
A "kegyelemmel teljes"338
"Az Úr van veled"339
"És az Ige testté lett"340
A Szentlélek előkészíti a hírnököt341
Erzsébet szavaival a Szentlélek szól hozzánk342
Mária énekében a Lélek szól hozzánk343
"A benne fogant élet a Szentlélektől van"344
A Szentlélek jelenléte Betlehemben345
Az öreg Simeont is eltölti a Szentlélek346
A Szentlélek felkészíti Máriát az áldozathozatalra347
Az anyára gyakorolt hatások348
Egy közös élet349
Mária lelki útja350
Amikor Fia meghalni készül351
A Szentlélekre várva352
Az Egyház anyja353
Felvétetett a mennybe, így még közelebb került hozzánk354
Mária a történelemben355
"Boldognak hirdet majdan minden nemzedék"356
"Fogadd őt házadba"357
Mária, az anyaságra hivatott358
Égi jel359
Válaszokat keresve360
Mária a bizánci liturgiában360
Tanúságtétel361
Útmutató a hithez361
Himnusz a Tenger Csillagához362
A remény a Szentlélek ajándéka363
Bevezetés364
A remény és a hit365
"Legyetek derűsek a reményben"366
Fény és árnyék vetül az ember reményeire367
A Szentlélek biztos reményt ajándékoz368
Az alkotó remény369
Izrael reménye370
Az Úr szegényeinek reménye371
Jézus a várt Megváltó372
Jézus reménnyel tölt el373
A Szentlélek Jézus reményét idézi fel374
A remény új távlatai375
A remény a kivonuláskor is jelen van376
Isten országában jelen van a remény377
A remény új korszaka378
"Öröm és remény"379
Reménykedni Isten segítségében380
Remélni az "új emberben"381
Remélni az "új ég" eljöttét382
Remélni az "új életet"383
Reménykedni abban, hogy az élet nem ér véget a halállal384
"Isten lesz minden mindenben"385
Tanúsítani a reményt386
Megújítani a világot387
A remény hirdetőivé kell válnunk388
"Reményeteknek legyen alapja"389
Gondolatok390
Amit az emberek mondanak391
Tervezd meg az életed392
Imádság393

Angelo Viganó

Angelo Viganó műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Angelo Viganó könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kicsoda a Szentlélek? Kicsoda a Szentlélek? Kicsoda a Szentlélek?

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
980 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba