A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Részvétel, képviselet, politikai változás

Fülszöveg

A kötet a demokrácia gyakorlatának alapvető kérdéseivel foglalkozik. A részvételre és képviseletre, az állampolgárok és a politikai elit viszonyára, a választói magatartás átalakulására vonatkozó empirikus társadalomkutatási elemzések kutatók, egyetemi képzésben résztvevők, a civil szerveződések és a szélesebb nagyközönség érdeklődésére egyaránt számot tartanak. A tanulmányok nem csak arra keresnek választ, hogy a választott képviselők politikai szerepéről, a képviseleti mandátumról, beszámíthatóságról milyen felfogások élnek a köztudatban, hanem mindezt a politikai elit képviseleti szerepfelfogásával is szembesítik. Részletesen tárgyalják a civil részvétel hazai formáit, a bekapcsolódás erősebb és gyengébb közegeit. A szerzők a hazai politikai tagolódás jelentős átrendeződéséről, a pártszerkezet társadalmi-politikai beágyazottságának összehasonlító eredményeiről is számot adnak.
A hazai választáskutatás terén kivételes volt az az erőfeszítés, amelyet a Magyar Választáskutatás... Tovább

Tartalom

Előszó
Részvétel
Kern Tamás-Szabó Andrea: A politikai közéleti részvétel alakulása Magyarországon, 2006-2010 17
Bálint Lajos-Bozsonyi Károly: Választói részvétel és véleménypolarizáció összefüggésének térökonometriai modellezése 57
Kmetty Zoltán-Tóth Gergely: A politikai részvétel három szintje 75
Képviselet
Strukturális beágyazottság és politikai közvetítés - hazai és nemzetközi kontextusban
Knutsen Oddbj0rn: Strukturális hatások, társadalmi koalíciók és pártválasztás Magyarországon 119
Angelusz Róbert\-Tardos Róbert: Érdekképviselet és a pártok társadalmi beágyazottsága 159
Göncz Borbála-Hegedűs István: „Oly távol vagy tőlem és mégis közel." Az Európai Unióval kapcsolatos attitűdök a hazai választók körében 211
Politikai elit és képviseleti demokrácia
Enyedi Zsolt: Politikai képviselet és intézményi alternatívák. Felfogások a polgárok és a politikusok körében 243
Ilonszki Gabriella: Képviseleti szerepek, politikai intézmények, képviseleti deficit. Két évtized változásai. 267
Papp Zsófia: A választókerület helye a magyar parlamenti képviselők szerepfelfogásában 291
Politikai változások
Schmitt, Hermann: A választói döntések meghatározói Kelet- és Nyugat-Európában 315
Angelusz Róbert-Tardos Róbert: Régi és új törésvonalak, polarizáció, divergenciaspirál 347
Róna Dániel: Önbeteljesítő prófécia? Az esélyességgel kapcsolatos várakozások hatása a pártválasztásra az LMP és az MDF 2010-es példáján keresztül 383
Vécsei Pál: A 2006 és 2010 közötti területi politikai szerkezetváltozás és a területi reálfolyamatok összefüggéseinek alakulása 409
A kötet szerzői 473
A táblázatok jegyzéke 475
Az ábrák jegyzéke 483
A térképek jegyzéke 485
Névmutató 487
Tárgymutató 493
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Részvétel, képviselet, politikai változás
Állapot:
2.340 Ft
1.170 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba