A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kegyes olvasóhoz!

Előszavak és utószavak válogatott gyűjteménye

Szerző

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 485 oldal
Sorozatcím: Nemzeti Könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Néhány szó az előszóról5
A szokások és erkölcsök elrendezéséről Imre herceghez15
Anonymus: A magyarok cselekedeteiről17
Kézai Simon: A magyarok történelme18
Thuróczi János: Magyar Krónika20
Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs és tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv János herceghez, az ő fiához22
Werbőczi István: Hármaskönyv24
Taurinus István: Parasztháború27
Nyújtódy András: Székelyudvarhelyi-kódex31
A Karthauzi Névtelen: Érdy-kódex31
Komjáti Benedek: Szent Pál levelei34
Pesti Gábor: Ezópus fabulái40
Tinódi Sebestyén: Cronica42
Bornemisza Péter: Tragedia magyar nyelven44
Mélius Juhász Péter: Válogatott prédikációk51
Heltai Gáspár: Száz fabula52
Salamon és Markalf55
Károli Gáspár: Biblia56
Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól58
Pámány Péter: Kempis Tamás Krisztusnak követéséről59
Szenczi Molnár Albert: Psalterium Ungaricum60
Szepsi Csombor Márton: Europica Varietas64
Geleji Katona István: Magyar grammatikácska65
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem67
Apáczai Csere János: Magyar Enciklopédia68
Gyöngyössi István: Marssal társalkodó Murányi Venus87
Tótfalusi Kis Miklós: Psaltérium90
Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis94
Balog György: A Cornelius Neposnak könyve99
Bethlen Miklós: Önéletírás100
Czwittinger Dávid: Specimen Hungariae Literatae103
II. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok106
Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae109
Faludi Ferenc: Udvari ember110
Hermányi Dienes József: Gyulafehérvári kézirat111
Bethlen Kata életének maga által való rövid leírása113
Bod Péter: Magyar Athenas116
Losontzi István: Hármas Kis Tükör121
Mészáros Ignác: Kártigám122
Báróczi Sándor: Kassándra124
Horányi Elek: Magyarok emlékezete127
Csapó József: Új füves és virágos magyar kert130
Bessenyei György: A filozófus134
Weszprémi István: Succinta medicorum135
Ányos Pál: Összes költemények136
Rájnis József: A magyar Helikonra vezérlő kalauz138
Kónyi János: Ártatlan mulatság144
Péczeli József: Voltaire Henriasának fordítása145
Baróti Szabó Dávid Költeménye148
Martinovics Ignác: Filozófiai írások150
Dugonics András: Etelka152
Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták154
Décsy Sámuel: Pannóniai Féniksz165
Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása167
Földi János: Magyar nyelvkönyv avagy grammatika173
Kármán József: Fanni hagyományai179
Vályi András: Magyarországnak leírása181
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei184
Sándor István: Magyar Könyvesház189
Révai Miklós: Elaboratior grammatica hungarica193
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya196
Szekér Alajos Joachim: Magyar Robinson206
Horváth Zsigmond: Ámerikának ismertetése210
Magda Pál: Magyarországnak és a határőrző katonaság vidékinek legújabb statisztikái és geográfiai leírása213
Berzeviczy Gergely: De oeconomia publico-politica223
Nagyváthy János: Magyar házi gazdasszony229
Fábián Gábor: Hafiz perzsa költő divánjából gházelák és töredékek230
Katona József: Kecskemét története234
Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete238
Széchenyi István: Hitel239
Jósika Miklós: Abafi245
Vajda Péter: Dalhon248
Táncsics Mihály: Általános világtörténet249
Bajza József: Világtörténet. A legrégibb időktől korunkig251
Irinyi József: Német-, francia-, és angolországi uti jegyzetek258
Petőfi Sándor: Előszó az Összes költeményekhez260
Horárik János: Harc a hierarchia és az egyház ellen az 1841-1845 években263
Eötvös József: Magyarország 1514-ben264
Vasári Pál: Zrínyi Miklós, a költő266
Lisznyay Kálmán: Palócdalok267
Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon269
Toldy Ferenc: A magyar költészet Zrínyiig277
Ujjfalvy Sándor: Emlékiratok279
Fáy András: Jávor orvos és szolgája, Baktor Ambrus282
Semmelweis Ignác: A gyermekágyi lázról287
Jókai Mór: Politikai divatok289
Kriza János: Vadrózsák291
Mentovich Ferenc: Új világnézet295
Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-1848-ig298
Görgey Artúr: Gazdátlan levelek302
Arany János: Összes költemények308
Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból310
Vajda János: Aggságaim325
Salamon Ferenc: Irodalmi tanulmányok328
Ágai Adolf: Igaz történetek333
Justh Zsigmond: A pénz legendája334
Papp Dániel: Tündérlak Magyarhonban336
Bródy Sándor: Fehér Könyv339
Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége344
Bartók Béla - Kodály Zoltán: Magyar népdalok351
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival353
Hevesi Sándor: Az előadás művészete356
Ignotus: Feljegyzések359
Ady Endre: Így is történhetik360
Szomory Dezső: Királydrámák I. A nagyasszony361
Gábor Andor: Fehér kabarédalok362
Somlyó Zoltán: Az átkozott költő366
Kosztolányi Dezső: Modern költők367
Szép Ernő: Sok minden370
Révész Béla: Vonagló falvak370
Kaffka Margit: Az élet útja373
Kun Béla: Mit akarnak a kommunisták?374
Tóth Árpád: A readingi fegyház balladája376
Krúdy Gyula: Asszonyságok díja379
Karinthy Frigyes: Honap reggel380
Király György: A magyar ősköltészet388
Babits Mihály: Sziget és tenger391
Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen394
Móra Ferenc: Négy apának egy leánya399
Schöpflin Aladár: Ady Endre402
Bölöni György: Az igazi Ady404
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig405
Halász Gábor: Az értelem keresése407
Szerb Antal: A világirodalom története409
Németh Andor: József Attila415
Radnóti Miklós: Orpheus nyomában418
Szabó Lőrinc Összes versei422
Szabó Dezső: A bölcsőtől Budapestig428
Révai József: Marxizmus és magyarság430
Hatvany Lajos: Urak, polgárok, parasztok434
Heltay Jenő: Kiskirályok437
Balázs Béla: 30 év Vörös Őrségen439
Nagy Lajos: 1919 május442
Remenyik Zsigmond: Őserőd. Vész és kaland443
Jegyzetek449
A kötetben előforduló mitológiai nevek481
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem