A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kegyes olvasóhoz! (dedikált példány)

Előszavak és utószavak válogatott gyűjteménye

Szerző

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 485 oldal
Sorozatcím: Nemzeti Könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az egyik szerkesztő, Kenyeres Ágnes által dedikált példány. Néhány fekete-fehér fotóval.

Fülszöveg

Új színfolttal gazdagítja antológia-irodalmunkat ez az érdekes gyűjtemény. A legszebb magyar szerzői előszavakat köti csokorba István király intelmeitől Remenyik Zsigmond önéletrajzi művének előszaváig. A szerzői előszó önálló műfaj, az író feltárja benne lelkivilágát, egy pillanatra kinyitja az olvasó előtt alkotó műhelyének ajtaját, megvallja, mennyi szeretettel s gyötrelemmel készítette el művét. A legőszintébb önvallomás, a legelevenebb ars poetica minden egyes írás, amelyet e kötet tartalmaz. Folyamatosan végigolvasva őket, feltárul az olvasó előtt a magyar írói öntudat alakulása a magyar irodalom kezdetétől napjainkig. Szemléletes képet ad az írói magatartás-formák különböző változatairól, korszakonként módosuló tartalmáról, s egyben rávilágít az író és közönség mindenkori viszonyára. AZ egyes előszavak irodalomtörténeti értékük mellett mint önálló írásművek is megragadják az olvasót gondolati gazdagságukkal, nyelvi szépségükkel. Prózairodalmunk sok kevéssé ismert vagy... Tovább

Tartalom

Néhány szó az előszóról5
A szokások és erkölcsök elrendezéséről Imre herceghez15
Anonymus: A magyarok cselekedeteiről17
Kézai Simon: A magyarok történelme18
Thuróczi János: Magyar Krónika20
Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs és tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv János herceghez, az ő fiához22
Werbőczi István: Hármaskönyv24
Taurinus István: Parasztháború27
Nyújtódy András: Székelyudvarhelyi-kódex31
A Karthauzi Névtelen: Érdy-kódex31
Komjáti Benedek: Szent Pál levelei34
Pesti Gábor: Ezópus fabulái40
Tinódi Sebestyén: Cronica42
Bornemisza Péter: Tragedia magyar nyelven44
Mélius Juhász Péter: Válogatott prédikációk51
Heltai Gáspár: Száz fabula52
Salamon és Markalf55
Károli Gáspár: Biblia56
Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól58
Pámány Péter: Kempis Tamás Krisztusnak követéséről59
Szenczi Molnár Albert: Psalterium Ungaricum60
Szepsi Csombor Márton: Europica Varietas64
Geleji Katona István: Magyar grammatikácska65
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem67
Apáczai Csere János: Magyar Enciklopédia68
Gyöngyössi István: Marssal társalkodó Murányi Venus87
Tótfalusi Kis Miklós: Psaltérium90
Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis94
Balog György: A Cornelius Neposnak könyve99
Bethlen Miklós: Önéletírás100
Czwittinger Dávid: Specimen Hungariae Literatae103
II. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok106
Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae109
Faludi Ferenc: Udvari ember110
Hermányi Dienes József: Gyulafehérvári kézirat111
Bethlen Kata életének maga által való rövid leírása113
Bod Péter: Magyar Athenas116
Losontzi István: Hármas Kis Tükör121
Mészáros Ignác: Kártigám122
Báróczi Sándor: Kassándra124
Horányi Elek: Magyarok emlékezete127
Csapó József: Új füves és virágos magyar kert130
Bessenyei György: A filozófus134
Weszprémi István: Succinta medicorum135
Ányos Pál: Összes költemények136
Rájnis József: A magyar Helikonra vezérlő kalauz138
Kónyi János: Ártatlan mulatság144
Péczeli József: Voltaire Henriasának fordítása145
Baróti Szabó Dávid Költeménye148
Martinovics Ignác: Filozófiai írások150
Dugonics András: Etelka152
Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták154
Décsy Sámuel: Pannóniai Féniksz165
Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása167
Földi János: Magyar nyelvkönyv avagy grammatika173
Kármán József: Fanni hagyományai179
Vályi András: Magyarországnak leírása181
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei184
Sándor István: Magyar Könyvesház189
Révai Miklós: Elaboratior grammatica hungarica193
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya196
Szekér Alajos Joachim: Magyar Robinson206
Horváth Zsigmond: Ámerikának ismertetése210
Magda Pál: Magyarországnak és a határőrző katonaság vidékinek legújabb statisztikái és geográfiai leírása213
Berzeviczy Gergely: De oeconomia publico-politica223
Nagyváthy János: Magyar házi gazdasszony229
Fábián Gábor: Hafiz perzsa költő divánjából gházelák és töredékek230
Katona József: Kecskemét története234
Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete238
Széchenyi István: Hitel239
Jósika Miklós: Abafi245
Vajda Péter: Dalhon248
Táncsics Mihály: Általános világtörténet249
Bajza József: Világtörténet. A legrégibb időktől korunkig251
Irinyi József: Német-, francia-, és angolországi uti jegyzetek258
Petőfi Sándor: Előszó az Összes költeményekhez260
Horárik János: Harc a hierarchia és az egyház ellen az 1841-1845 években263
Eötvös József: Magyarország 1514-ben264
Vasári Pál: Zrínyi Miklós, a költő266
Lisznyay Kálmán: Palócdalok267
Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon269
Toldy Ferenc: A magyar költészet Zrínyiig277
Ujjfalvy Sándor: Emlékiratok279
Fáy András: Jávor orvos és szolgája, Baktor Ambrus282
Semmelweis Ignác: A gyermekágyi lázról287
Jókai Mór: Politikai divatok289
Kriza János: Vadrózsák291
Mentovich Ferenc: Új világnézet295
Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-1848-ig298
Görgey Artúr: Gazdátlan levelek302
Arany János: Összes költemények308
Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból310
Vajda János: Aggságaim325
Salamon Ferenc: Irodalmi tanulmányok328
Ágai Adolf: Igaz történetek333
Justh Zsigmond: A pénz legendája334
Papp Dániel: Tündérlak Magyarhonban336
Bródy Sándor: Fehér Könyv339
Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége344
Bartók Béla - Kodály Zoltán: Magyar népdalok351
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival353
Hevesi Sándor: Az előadás művészete356
Ignotus: Feljegyzések359
Ady Endre: Így is történhetik360
Szomory Dezső: Királydrámák I. A nagyasszony361
Gábor Andor: Fehér kabarédalok362
Somlyó Zoltán: Az átkozott költő366
Kosztolányi Dezső: Modern költők367
Szép Ernő: Sok minden370
Révész Béla: Vonagló falvak370
Kaffka Margit: Az élet útja373
Kun Béla: Mit akarnak a kommunisták?374
Tóth Árpád: A readingi fegyház balladája376
Krúdy Gyula: Asszonyságok díja379
Karinthy Frigyes: Honap reggel380
Király György: A magyar ősköltészet388
Babits Mihály: Sziget és tenger391
Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen394
Móra Ferenc: Négy apának egy leánya399
Schöpflin Aladár: Ady Endre402
Bölöni György: Az igazi Ady404
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig405
Halász Gábor: Az értelem keresése407
Szerb Antal: A világirodalom története409
Németh Andor: József Attila415
Radnóti Miklós: Orpheus nyomában418
Szabó Lőrinc Összes versei422
Szabó Dezső: A bölcsőtől Budapestig428
Révai József: Marxizmus és magyarság430
Hatvany Lajos: Urak, polgárok, parasztok434
Heltay Jenő: Kiskirályok437
Balázs Béla: 30 év Vörös Őrségen439
Nagy Lajos: 1919 május442
Remenyik Zsigmond: Őserőd. Vész és kaland443
Jegyzetek449
A kötetben előforduló mitológiai nevek481
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem