A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tizenkét év I-III.

Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről

Előszó

Tizenkét esztendő a tudománytörténetben is elég jelentékeny időegység ahhoz, hogy a kutatási eredmények mérhetők, a tudományfejlődés fő irányai érzékelhetőek és a létező hiányosságok számonkérhetők... Tovább

Tartalom

I. kötet
Előszó7
Rövidítések jegyzéke11
Bölcsészettudomány
Péntek János: Örökség és kihívás. Az erdélyi magyar nyelvtudomány a század- és ezredfordulón15
Egyed Emese: Magyar irodalomtudományi kutatások Erdélyben. 1990-200151
Angi István: Az erdélyi magyar zenetudomány múltjáról, jövőjéről103
Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1990-2001119
Kötő József: Az erdélyi magyar színháztudomány171
Margitházi Beáta: Erdélyi filmtérkép. Kísérlet a 90-es évek erdélyi filmjének, filméletének és filmtudományának feltérképezésére193
Társadalom- és történettudomány
Demeter M. Attila - Tonk Márton - Veress Károly: Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében207
Juhász Tamás: Korunk erdélyi protestáns teológiai irodalma237
Marton József: A Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia helyzetének alakulása 1990 után269
Csetri Elek: Összefoglalás az erdélyi magyar történettudományi kutatásokról. 1990-2001.327
Sipos Gábor: Az erdélyi református egyháztörténet-írás 1990-2001 között315
Kovács András: Az erdélyi magyar művészettörténeti kutatásokról. 1990-2001327
Roth Endre: Magyar szociológiai kutatások Erdélyben. 1990-2001.341
Mezei Elemér: Demográfiai kutatások Erdélynépességének alakulásáról a XIX-XX. századi népszámlálások tükrében369
Kerekes Jenő: Erdélyi magyar közgazdaságtudomány. 1990-2001341
Bakk Miklós - Bodó Barna - Kántor Zoltán - Lőrincz D. József - Salat Levente - Szász Alpár Zoltán: Az erdélyi magyar politikatudomány a második évezred utolsó évtizedében397
Fodor László: Erdélyi magyar neveléstudományi kutatások. 1990-2001.469
Függelék
A kötet szerzői489
Contents497
Inhaltsverzeichnis499
Cuprins501
II. KÖTET
Természettudomány
Kása Zoltán - Kolumbán József: Erdélyi magyar matematikusok és informatikusok kutatásai. 1990-2001.9
Nagy László: Az erdélyi magyar fizikusok legjelentősebb kutatási eredményei. 1990-2001.25
Kékedy Nagy László - Majdik Kornélia: Adatok az erdélyi magyar vegyészek tudományos kutatói tevékenységéről. 1990-2001.49
Nagy-Tóth Ferenc - Fodorpataki László: Az erdélyi magyar biológusok tudományos munkássága a XX. század végén71
Benedek József: Az erdélyi magyar földrajztudományi kutatások összefoglalója. 1990-2001.111
Wanek Ferenc: Magyar szakemberek a romániai kutatóműhelyekben és azokon kívül Erdély földtani megismerése szolgálatában 1989 után125
Mócsy Ildikó: Erdélyi környezettudományi kutatások. 1990-2001.179
Műszaki tudományok
Bucur Horváth Ildikó: Az erdélyi magyar építő- és építészmérnöki kutatásokról. 1990-2001.203
Sebestyén György: Erdélyi magyar számítástechnikai kutatások. 1990-2001.241
Gyenge Csaba - Csibi Vencel: Erdélyi magyar gépészeti kutatások. 1990-2001.263
Orvostudomány
Jung János: Az orvostudomány morfológiai szakterületein végzett erdélyi magyar kutatások. 1990-2001.277
Feszt György - László József: Erdélyi magyar kutatók munkássága az élettan és gyógyszertan területén. 1990-2001.293
Péter Mihály: Erdélyi magyar kutatók tudományos megvalósításai 1990-2001 között az orvosi mikrobiológia területén313
Brassai Zoltán: Belgyógyászati kutatások Erdélyben. 1990-2001.329
Nagy Örs: Sebészeti, ortopédiai és urológiai kutatások Erdélyben. 1990-2001.339
Pap Zoltán: Az erdélyi magyar gyermekgyógyászati kutatások. 1990-2001.349
Csiszár Anna Adrienne - Elekes Ella Mária: Erdélyi magyar szemészeti kutatások. 1990-2001.361
Bocskay István - Székely Melinda: Erdélyi magyar fogorvostudományi kutatások. 1990-2001.373
Gyéresi Árpád (szerk.): Erdélyi magyar gyógyszerészeti kutatások. 1990-2001.381
Függelék
A kötet szerzői409
Content417
Inhaltsverzeichnis419
Cuprins421
III. KÖTET
Kiegészítések, hozzászólások a tizenkét év című kiadvány első két kötetében megjelent kutatástörténeti összefoglalókhoz
É. Kiss Katalin: Hozzászólás Péntek János: Örökség és kihívás. Az erdélyi magyar nyelvtudomány a század- és ezredfordulón című előadásához13
Balázs Imre József: Kiegészítések Egyed Emese: Magyar irodalomtudományi kutatások Erdélyben. 1990-2001. című tanulmányához17
Végh Balázs Béla: Az erdélyi magyar gyermekirodalom vizsgálata. Kiegészítés Egyed Emese: Magyar irodalomtudományi kutatások Erdélyben. 1990-2001. című tanulmányához27
Mohay Tamás: Adatok és szempontok a romániai magyar néprajzi kutatás tizenkét évéhez37
Béres András - Lázok János. Adalékok az erdélyi magyar színháztudomány 1990-2001 közötti eredményeinek összegezéséhez. Kiegészítő megjegyzések Kötő József: Az erdélyi magyar színháztudomány című tanulmányához65
Bura László: Névtudományi-lexikológiai, neveléstudományi és teológiai kutatások Szatmárban91
Egyed Péter: Véleményezés Demeter M. Attila - Tonk Márton - Veress Károly: Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében című összefoglalásáról97
Jakó Zsigmond: Megjegyzések Csetri Elek: Összefoglalás az erdélyi magyar történettudományi kutatásokról. 1990-2001. című kéziratával kapcsolatosan105
Pál-Antal Sándor: A romániai magyar történettudományi kutatás személyi állományáról115
Székely Zsolt: A székelyföldi magyar régészeti kutatás mútlja és jelene123
Magyar Tivadar: Kutatások a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszékének magyar tagozatán135
Neményi Ágnes: Az erdélyi magyar szociológia helyzete 1989 előtt és után147
Fóris-Ferenczi Rita: Adalékok az erdélyi magyar oktatáskutatás és - fejlesztés történetéhez. 1990-2001.159
Sebők M. Péter - Nagy Zoltán - Antal András: Az erdélyi magyar agrárszakemberek kutatómunkája209
Szakács Sándor: Megjegyzések Wanek Ferenc: Magyar szakemberek a romániai kutatóműhelyekben és azokon kívül Erdély földtani megismerése szolgálatában 1989 után című munkájához225
Kis Annamária - Jánosi Sándor: Erdélyi magyar kutatók tudományos megvalósításai 1990-2001 között a hőkezelés és felületnemesítés területén231
A tudomány és önismeret Errdélyben. 1990-2001. című konferencia dokumentumai
Felkérés a Tizenkét év című kiadvány tanulmányainak megírására243
A Tudomány és önismeret Erdélyben. 1990-2001. című konferencia programja245
Péntek János: A tudomány látlelete önmagáról (előadás a bölcsészettudományi kutatástörténeti beszámológ alapján)251
Részletek a Tudomány és önsimeret Erdélyben. 1990-2001. című konferencia szekcióüléseinek jegyzőkönyveiből263
Részletek a Van-e erdélyi magyar tudomány? című kerekasztal-beszélgetés jegyzőkönyvéből311
Függelék
A kötet szerzői325
Content331
Inhaltsverzeichnis335
Cuprins339
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tizenkét év I-III. Tizenkét év I-III. Tizenkét év I-III.

Néhány kötet borítójának védőfóliája enyhén felhólyagosodott.

Állapot:
7.980 Ft
3.990 ,-Ft 50
32 pont kapható
Kosárba