808.746

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Technika 1934-1935. január-december

A magyar mérnökök lapja/XV. évfolyam 1-10. szám, XVI. évfolyam 1-10. szám

Tartalom

1934.
Műszaki, közgazdasági és természettudományi értekezések és leírások. Megemlékezések.
A Budapesti Mérnöki Kamara fennállásának tízéves jubileuma 67
A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megnyitó közgyűlése 138
A Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének XV. közgyűlése 50
Álgyay-Hubert Pál dr.: Közelítő mellékfeszültségszámítási módszer rácsos tartókra 30
Babits Viktor dr.: Érzékeny és üzemszerű szobatemperatura-szabályozó 46
Bierbauer Virgil dr.: Az építőtevékenység közgazdasági jelentősége 108
Fellner Sándor: A vidék egészségügyének műszaki. vonatkozásairól 92
Gyengő Tibor: Cross módszerei statikailag határozatlan szerkezetek számítására 62
Haidegger Ernő dr.: Energiagazdálkodásunk nemzeti feladatai a villamosítás és az általános energiaellátás terén 84
Haviár Győző dr.: Sokszorosan statikailag határozatlan tartószerkezetek megoldására szolgáló számítási és szerkesztési eljárásokról . 14
Hidvéghy László és Lesenyei József: A szennyvízkezelés alapelvei és gyakorlati alkalmazásuk 123
Jób Imre: Sujtólégbiztos nyersolajmótoros bányamozdony 95
Jób Imre: Az „Árpád" sínautóbusz (Helyesbítés a 164. oldalon.) 117
Kende Tódor: Az ipar fejlesztése 86
Kenessey Béla: A mezőgazdasági termelés vízgazdálkodásának a kultúrtechnikával, továbbá a talajtannal és a talajkémiával való összefüggése 45
Kertész K. Róbert: A műemlékek fenntartása 106
Kiss Árpád: Mennyiben segíti elő az új villamosügyi törvény a mérnökség térfoglalását? . 153
Kotsis Iván dr.: Hogyan alkalmazható a normák gondolata a lakásépítésben? 43
Kovács József: Villamos erőátvitel a mezőgazdaságban 48
Kozmutza Pál dr.: A magyar szabványosítás áttekintése 157
Krompecher László: A pilisi apátság romjainak fellelése 36
Lászlóffy Woldemár dr.: A vízimunkálatok és a gazdasági válság 1
Lászlóffy Woldemár dr.: + Sajó Elemér 110
Lóczy Lajos dr.: A geológiai kutatások Magyarországon (Helyesbítés a 144. oldalon.) 101
Magasházy Ödön: Helyes önköltségszámítás megmunkáló üzemekben 87
Ney Ákos: A vasút küzdelme 81
Oltay Károly: A termelés irányítása és a diplomás ifjúság elhelyezése 23
Orphanides János előadása Oroszország iparáról 136
Pálffy Miklós: Legrégibb műszaki szótárunk, a „Mathematikai Műszótár" megjelenésének századik évfordulója 74
Rados Jenő dr.: Szepességi gót kéthajós templomok 68
Rados Jenő dr.: + Möller István 127
Streihammer Antal: Korszerű autó-Dieselmótorok 57
Streihammer A.- és Káplány L.: Autó-Diesel-mótorok tüzelőanyagszivattyúi 145
Tersztyánszky Ákos: A hírszóró adóberendezések fejlődése hazánkban és a 120 kW-os nagyadó 23
Tóbiás Károly: A trolleybusz 9
Tuczy Tibor: Mire legyünk tekintettel a kés beállításánál és élszögeinek megválasztásánál
a vas- és fémesztergályos műhelyben? 131
Warga László: Tabán rendezése 4
Könyvismertetés.
Baukunde für die Praxis (Krompecher L.) 18
Bené Lajos dr.: Mérnökök szociális és gazdasági viszonyai Budapesten 112
Bildwort Englisch, 11. füzet: Management (—on.) 160
Brödner E. Dr.-Ing.: Zerspanung und Werkstoff (—on.) 160
Bungeroth R.: 50 Jahre Mannesmannröhren 1884—1934. (—on.) 140
Burchartz H., Saenger G. és Stöcke K.: Technische Gesteinprüfung (Fógel L.) 18
Diesel-mótorkocsik. Ganz-gyár kiadása (—ssy.) 139
Doctorics Benő: Szívógázgépek, gázfejlesztők és erőtelepek (—ssy.) 112
Eisele F. Dr.-Ing.: Dinamische Untersuchung des Fräsvorganges (Fógel L.) 37
Energiaszolgáltatás kérdései. A stockholmi 1933. évi világ-energiakonferencia tárgyalásainak feldolgozása 11 füzetben:
Ljundgahl: A nagyipar villamos energiaellátása Gustafsson: A nagyipar gázellátása.
Norlin: A nagyipar szilárd és cseppfolyós tüzelőanyagokkal való ellátása.
Nordensson: Mechanikai- és hőenergiatermelés egyesítése.
Lundberg: Fűtési célra gőzt felhasználó ipari üzemek különleges kérdései.
Anjou: A vas- és acélipar különleges energiaellátási kérdései.
Högel és Tigerschöld: Villamos melegtermelés.
Hansson: A hajtóerő átszármaztatása az ipari munkagépekre.
Bager: A vasutak energia-kérdései.
Korner: A városi és külvárosi közlekedés energia-kérdései.
Johansson: Hajózási energia-kérdések. (—on.) 53
Forschung auf dem Gebiete des IngeilieürWesens. Forsch ungáieft 363. és 364. (—on.) 98
Fröhlich Fr. Dr. techn.: Berechnung und Untersuchung von Kolbenkompressoren (—on.) 139
Gruschka G.: Zugfestigkeit von Stählen bei tiefen Temperaturen (—on.) 98
Helders: Légiháború 1938-ban. Fordította: vitéz Szentnémedy F. 139
fahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft (Fógel L.) 18
Kickebusch H. Dr.-lng.: Die Werkzeugmaschine unter Last (Fógel L.) 37
Langen A. Dr.-lng.: Die Diesellokomotive mit unmittelbaren Antrieb (—on.) 98
.Lindner W. Dr.-lng.: Untersuchungen über den Spülvorgang an Zweitaktmascinen (—on.) . 98
Mehdorn W.: Kunstharzpresstoffe (—on.) 98
Meier F.: Die Kosten der Lichtbogenschweissung (—on.) 113
Pattantyús Á. Géza dr.: Szállítóberendezések üzemtana és szerkezettana (Vankó R.) 53
Schulz-Mehrin 0. és Zeidler F.: Industrielles Rechnungswesen 2. Teil: Anwendungen (—on.) 139
Stolper H.: Bauen in Holz (Krompecher L.) . . 18
Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok (Krompecher L.) 111
Vath A. Dr.-lng.: Der Schleuderguss. (—on.) . 98
VDI-Jahrbuch 1934. Die Chronik der Technik (—on.) 77
VDI 72. Hauptversammlung, Trier 1934. (—on.) 160
Vorträge und Aussprachen der 71. Hauptversammlung des VDI, Friedrichshafen—Konstantz 1933. (—on.) 76
Zündung und Verbrennung im Motor (—on.) . 113
A m. kir. József Nádor Műegyetem közlekedésügyi és vasútépítési tanszékén (Zelovich|Kornél tanárnál) ismertetett közlekedés-szemináriumi dolgozatok
kivonatai.
A filléres gyorsvonatok. (Polevkovics Zoltán.) . 17
Az orosz vasutak mai helyzetéről. (Unyi Béla.) . 17
Gumikerekű motoros vasútikocsik. (Nagy Ottó.) 17
A gödöllői világjamboree személyforgalma. (Polevkovics Zoltán.) 42
Az ötvenéves Gotthard-vasút. (Kántor László.) 42
Közúti kocsik túlterhelése. (Czinyéri Dezső.) 42
Közúti vasutak kanyarulati ellenállása. (Kovács László.) 52
A németbirodalmi autóutak. (Kántor László.) . 52
A párizsi közúti villamos- és autóbuszközlekedés. (Schmiedt László.) 52
A motorkocsi építésének fejlődése a MÁV-nál. (Förster László.) 76
A vonatok gyorsítása a francia Nord vasúttársaság mellékvonalain. (Förster László.) 76
A szén és a francia vasutak. (Török Ferenc.) 76
A Berlinben építendő új észak-déli városi vasút. (Ernyei László.) 97
Vasúti elektromos biztosító berendezések. (Schuster Ferenc.) 97
A gyorsmótorkocsík jellegzetes típusai. (Doskar Ferenc.) 111
Utak és országutak kereszteződésének megoldása. (ifj. Horváth István.) 111
A magyar királyi Államvasutak kísérletei a felépítmény állékonyságáról. (Rózsa Jenő.) 135
Alsóbbrendű utak kiépítése. (Ladányi Imre.) 135
Az amerikai válság közlekedés- és településtechnikai okai. (Zakar András.) 136
A nagyvárosok közlekedése. (Szabó Dezső.) 159
A Délivasút keletkezése, fejlődése és államosítása. (Richter Antal.) 159
Anglia vasúttársaságainak helyzete az 1933. üzletévben. (Háuffel Ervin.) 159
A repülőgép és a szárazföldi közlekedési eszközök versenye. (Thirring László.) 159
Folyóiratszemle
a 19., 38., 54., 77., 98., 113., 140., 160. oldalakon.
Hírek.
A Nemzetközi Dunabizottság bécsi ülésezése és
a Vaskapú szabályozásának terve. — Hajts Lajos — 10,000 darab olcsó kétüléses repülőgép. — Értesítés — nyomdatechnikai előadássorozat 21
Forster Gyula kitüntetése. — Dr. Laky Dezső műegyetemi tanár kitüntetése. — Möller István műegyetemi tanár kitüntetése. — Foerk Ernő 41
A Mérnöki Tanács új elnöksége. — A Tanácsadó Mérnökök Testületének közgyűlése 55
Másfélezeréves templom maradványaira bukkantak Fejér megyében 75
Zorkóczy Samu — Oskar von Miller — Névváltoztatások 80
A pécsi kokszolómű 91
Kertész K. Róbert államtitkár kitüntetése. — Sajó Elemér kitüntetése. — Madarász Viktor kitüntetése. — Az ipari foglalkoztatottság kedvező alakulása Magyarországon. — A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet szombathelyi közgyűlése. — Nemzetközi Öntészeti Kongresszus. — Távközlekedési autóbusz 1. és 2. oszt. utasfülkékkel. — Oroszország vízenergiakészlete. — Hidrogén energiatároló . 100
Szalay Gábor báró — államtitkár. — Tersztyánszky Ákos kitüntetése. — Ordódy János — miniszteri tanácsos. — Kormányzói elismerés Mezey Bertalan és Reichardt Vilmos miniszteri tanácsosoknak. — A Mávag új vezérigazgatója. — Uj képviselő választása az Anyagvizsgálók Nemzetközi Szövetsége állandó választmányába. — Az állásnélküli mérnökök elhelyezése a gyáriparban. — A Középeurópai Vasútegylet pályázati hirdetése. — Budapest Székesfőváros pályázati hirdetése központi fűtésre alkalmas kokszfűtőberendezésre 116
Mérnöknap a TESz 1934. évi Nemzeti Munkahetének keretében. — Uj műegyetemi tanár. — Középítkezések és közmunkák vállalati feltételeinek reformja. — Nemzetközi racionalizálási kongresszus Londonban. — Házi tüzelőberendezések kiállítása a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetben 144
Gálocsy Árpád — Előd Egon dr. karlsruhei műegyetemi tanár előadása. — III. Nemzetközi Sínértekezlet 164

1935.
Műszaki, közgazdasági és természettudományi értekezések és leírások. Megemlékezések.
Antal Dezső: A telepítés építészeti kérdései 23
Álgyay-Hubert Pál dr.: Az új budapesti Dunahidak jelentősége városrendezési és városfejlesztési szempontból 117
Bardócz Árpád: Nyomott rudak méretezése kihajlásra 81
Báthory István: Az építőiparosok helyzete 134
Decsy János: Építészmérnökök és mérnökök elhelyezkedési aránya 130
Doctorics Benő: A gázgépüzemek újabb fejlődése 125
Dömök István: Magyarország általános villamosítása . 124
Feimer László dr.: A függőhidak méretbeli fejlődésének lehetőségei 98
Ganz-mótorkocsik külföldi térhódítása 88
Győri Emil: Fonatok sodratváltozása a csévélés függvényében 93
Halácsy Endre: Kapacitás és veszteségi szög mérése váltakozóáramú híddal 4
A katódsugár-oszcillográf 39
Nagy villamos feszültségek előállítása és mérése 91, 110, 131
Hültl Dezső dr. műegyetemi tanár gyászbeszéde Zelovich Kornél ravatalánál 29
Ihrig Károly dr.: A telepítés általános előfeltételei 17
Jakab Árpád: Ingatlanok vízellátásával kapcsolatos eljárások Budapesten 137
Juhász István: Önműködő lőelem-képzők a légvédelmi tüzérség részére 30
Kemény János: Rádiókészülékek szelektivitásvizsgálata katódoszcillográffal 59
Keserű Ferenc: Mozgó térképszalag autóvezetők részére 44
Komondy Zoltán: Az automobil elaszticitása 53
Közúti közlekedés kérdései a müncheni világkongresszuson 11
Krompecher László: A polgári légvédelem építészeti vonatkozásai 10
Az 1935. évi budapesti nemzetközi vásár építőipari bírálata 70
A falnedvesség fizikájának új útjai 105
Az 1936. évi átalakítási adókedvezmény 139
Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének XVI. közgyűlése 45
Pávai Vajna Ferenc dr.: A bécskörnyéki földgáz-kutatások és azok tanulságai 36
Polster Alfréd: Színes film 135
Streihammer Antal és Káplány László: Az autó-Diesel-mótorok teljesítménynövelése 64
Tátray István dr.: A telepítés mérnöki faladatai . 18
Vitéz Vásárhelyi Boldizsár dr.: A m. kir. Államvasutak gazdasági helyzete 1
Zakar András: Néhány szó a Lengyelországban folyó út- és vasútépítési munkákról 72
A m. kir. József Nádor Műegyetem közlekedési szemináriumán ismertetett dolgozatok kivonatai.
Oktatásügy a Német Birodalmi Vasútnál (Zakar András) 12
Olaszország közlekedése (Rózsa Jenő) 13
Könyvismertetés
a 13., 28., 46., 74., 100., 115. és 139. oldalon.
Folyóiratszemle
a 14., 49., 76., 102. és 141. oldalon.
Hírek
51., 80., 104., 116. és 143. oldalon.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Technika 1934-1935. január-december Technika 1934-1935. január-december Technika 1934-1935. január-december Technika 1934-1935. január-december Technika 1934-1935. január-december Technika 1934-1935. január-december Technika 1934-1935. január-december Technika 1934-1935. január-december Technika 1934-1935. január-december Technika 1934-1935. január-december

Az 1934. év 7. számának a címlapja hiányzik. Néhány lapon jelölések találhatók.

Állapot:
30.000 ,-Ft
150 pont kapható
Kosárba