Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Anthologia Hungarica

Előszó

Részlet:

Regös ének göcsejből

1. Möggyüttek szögin szent István szolgái hideg
havas országbu, efagyott kinek fülö, kinek lábo; a
kentek adományábu akargyuk möggyuógyittanyi

2. Mongyuk-e... Tovább

Előszó

Részlet:

Regös ének göcsejből

1. Möggyüttek szögin szent István szolgái hideg
havas országbu, efagyott kinek fülö, kinek lábo; a
kentek adományábu akargyuk möggyuógyittanyi

2. Mongyuk-e vaj nyomgyuk?
Mongyuk!
Kell föl, gazda, kell föl,
Szállott Isten házodra
Sokável, seregivel,
Szárnyos angyalável,
Vetött asztalável
Teli poharável.
:: Piétöki régi törviny
Hej regüő rejtöm!:: (Refr.) Vissza

Tartalom

Regös ének Göcsejből7
Miserorum pia adiutrix9
Ének Szent István királyról9
Ének Szent László királyról10
Pesti gyermekek utcai éneke12
Virágének 1505-ből12
Balassa Bálint:
Borivóknak való13
Örök szerelem14
Kegyes, vídámszemű15
Katonaének16
Boldogtalan vagyok18
Búcsú a hazától20
Kegyelmes Isten22
Rimay János:
Biztatás24
Gróf Zrinyi Miklós:
Elégia fia halálára24
Kuruc dalok
Patyolat a kuruc27
Menj el madár, menj el27
Most jöttem Erdélyből29
Szerencsét próbáltam30
Mit búsulsz kenyeres?32
Állj előmbe rózsám33
Édes hazám, szánjad válásom34
Amott kerekedik35
Botlasz vérszopó36
Faludi Ferenc:
Forgandó szerencse37
Ányos Pál:
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál38
Baróti Szabó Dávid:
Egy ledőlt diófához39
Dayka Gábor:
Kesergés40
A rettenetes éj41
Csokonai Vitéz Mihály:
Édes keserűség42
A pillantó szemek43
A rózsabimbóhoz44
Az éj és a csillagok45
Az eleven rózsához45
A szeplő46
A tihanyi echóhoz47
Siralom49
A reményhez50
A búkergető52
A magánossághoz53
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor56
Tüdőgyulladásomról57
Kazinczy Ferenc:
A szonett muzsája59
Bor mellett59
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz60
A felkölt nemességhez62
A közelítő tél63
Osztályrészem64
Fohászkodás65
A tavasz66
A szerelem67
Búcsúzás68
Életphilosophia69
Levéltöredék barátnémhoz71
A temető71
Kölcsey Ferenc:
Géniusz száll73
Himnusz74
Bordal76
Vanitatum vanitas77
Holdhoz80
Hervadsz81
Szép Erdély82
Zrinyi második éneke82
Kisfaludy Sándor:
Kesergő szerelem83
Boldog szerelem85
Kisfaludy Károly:
Rákosi szántó a török alatt86
Szülőföldem szép határa87
Vörösmarty Mihály:
Kis gyermek halálára88
Utóhang Cserhalomhoz89
A magyar költő89
Hedvig91
Gábor diák96
Salamon97
Szép Ilonka99
Szózat104
A Guttenberg-Albumba106
Liszt Ferenchez106
Az élő szobor109
Keserű pohár111
Tót deák dala113
A merengőhöz115
Az emberek116
Emlékkönyvbe118
Előszó119
Mint a földmívelő120
A vén cigány121
Fogytán van a napod123
Petőfi Sándor:
Távolból124
Temetőben125
Befordúltam a konyhára126
A virágnak megtiltani nem lehet127
Füstbe ment terv127
Az Alföld128
Csokonai130
Mért nem születtem ezer év előtt...131
Jaj, de bús ez a harangszó!132
Jőj, tavasz, jőj!132
A négy ökrös szekér133
A hazáról134
Az őrült136
Itt állok a rónaközépen139
Tündérálom139
Te vagy, te vagy, barna kis lyány147
Dalaim147
Egy gondolat bánt engemet149
A Tisza150
A szél152
Sári néni153
Alkony154
Levél Arany Jánoshoz155
Falu végén kurta korcsma157
Szeptember végén159
A téli esték160
Minek nevezzelek?162
A puszta, télen164
Szülőföldemen166
Arany János:
Névnapi gondolatok167
Fiamnak169
Ősszel170
Ráchel siralma173
Dante176
Széchenyi emlékezete177
Rege a csodaszarvasról183
V. László190
Szondi két apródja192
Both bajnok özvegye195
Tengeri-hántás196
Tetemre hivás199
A tölgyek alatt201
Epilogus204
Tompa Mihály:
Őszi tájnak206
A gólyához207
A madár, fiaihoz208
Ikarus209
Isten akaratja211
Báró Eötvös József:
Búcsú214
Végrendelet216
Gyulai Pál:
Hadnagy uram216
Margit szigetén217
Virágnak mondanálak218
Lévay József:
Szüretünk219
Mikes222
Tóth Kálmán:
Ki volt nagyobb?223
Vajda János:
Száll a hegyre225
Húsz év mulva226
A virrasztók226
Harminc év után228
A vaáli erdőben230
Reviczky Gyula:
Pán halála231
Komjáthy Jenő:
Óda a naphoz235
Éloa236
Kiss József:
Ó mért oly későn237
Tüzek238
A naphoz240
Az örök szépnek241
Endrődi Sándor:
Hajók találkozása242
Cinka Panna242
Szabolcska Mihály:
A Grand Caféban243
Dal a kis Demeter Rózsikáról244
Vargha Gyula:
Szélmalom245
Kevés a vetés246
Kozma Andor:
Magyar pusztán247
Ignotus:
Tavaszi bor248
Heltai Jenő:
A vén kocsis dala249
Ady Endre:
Góg és Magóg fia vagyok én251
A magyar Messiások252
Elillant évek szőlőhegyén252
Jó Csönd-herceg előtt253
Sem utódja, sem boldog őse253
Sirás az élet-fa alatt254
A föl-földobott kő255
Négy-öt magyar összehajol255
Az Illés szekerén256
Májusi zápor után257
Ha holtan találkozunk258
A Halál lovai258
Ifjú karok kikötőjében259
Sípja régi babonának260
A halottak élén261
Emlékezés egy nyár-éjszakára262
Az ősz dicsérete264
Babits Mihály:
Aestati hiems266
A danaidák266
Két nővér268
Esti kérdés269
Recitativ271
Husvét előtt272
A lyrikus epilógja275
Kosztolányi Dezső:
A húgomat a bánat eljegyezte276
Méz277
Szép Ernő:
Mint magányos lovast az este278
Gyermekjáték278
Kaffka Margit:
Lackó281
Lesznai Anna:
Isten asztalát teritem282
Kemény Simon:
Napos februári dél a Dunaparton285
Balázs Béla:
Haj, napjaim286
Tóth Árpád:
Rímes, furcsa játék287
Nagy Zoltán:
Szeptemberi ének a füvészkertben289
Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára290
Kassák Lajos:
Mesteremberek292
Végvári:
Eredj, ha tudsz!293
Székely népballadák
Kádár Kata295
Fogarasi István297
Molnár Anna298
Boriska300
Kis Julia300
Népdalok
Túl a Tiszán302
Nem anyától lettél302
Ne menj rózsám a tarlóra303
Nincs szebb virág303
Csillag sem szeretnék303
Kis kacsa fürdik304
A fekete holló304
Túl az Óton304
Miért ragyog305
Erdő, erdő305
Kidőlt a fa306
Három fehér kendőt veszek306
Kutágasra szállott a sas306
A Csap-utcán307
Borul a káposzta307
Három csillag van az égen308
Széles az ökröm szarva308
Szabad a madárnak309
Fakó lovam309
Most jöttem a tetétleni pusztáról309
Este van már310
Még azt mondják: ingadozom310
Bogár Pista310
Kéri pusztán311
A juhásznak311
Sem eső nem esik312
Amerre én járok312
Felszállott a páva312
Szárnya, szárnya313
Mikor visznek Olmüc felé313
Nagy-Abonyban314
A bakancsom el akarnám cserélni314
Mikor én még legény voltam314
Kalapom szememre vágom315
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Anthologia Hungarica Anthologia Hungarica Anthologia Hungarica Anthologia Hungarica Anthologia Hungarica Anthologia Hungarica Anthologia Hungarica Anthologia Hungarica

A borító kopottas, élei sérültek.

A felső lapélek aranyozottak.

Állapot:
5.940 ,-Ft
48 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!