Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.723

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Antik tanulmányok 1961/1-4.

Studia Antiqua VIII. kötet 1-4. szám

Tartalom

TANULMÁNYOK
Borzsák István : Descende caelo 42
Borzsák István : A Corvin-könyvtár Tacitusai
Hahn István : Iosephus és a Bellum ludaicum esethatológiai háttere 199
Keresztényi József : Olimpiai játékok Daphnéban 221
Maróti Egon : De suppliciis. A Spartacus-felkelés szicíliai összefüggéseinek kérdéséhez 161
Ritoók Zsigmond : A homéridák 1
Váczy Péter : Eugippiana. A Vita Sancti Severini beosztása és forrásai 243
Wessetzky Vilmos : Peteese démotikus beadványa és családtörténete mint történeti forrás 21
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Sz. Czeglédy Ilona : Coniux és uxor 96
Diósdi György : A jogtanítás nyomai Pannoniában 99
Falus Róbert : Epicharmos 1. és 2. töredékének elemzése 65
Fitz Jenő : L. Alfenus Avitianus 91
Füves Ödön : Fejezetek a szentendrei görögök életéből 114
Füves Ödön : Neumás énekeskönyvek és Zavirász György munkáinak kéziratai
Szentendrén 293
Havas László : Atticus pályakezdése 79
Horváth István Károly : Catullus és Horatius 86
Kákosy László : Az egyiptomi történetszemlélet hatása az aranykormítoszokra 260
Kurcz Ágnes : Az antikvitás hatásának nyomai XIII. századi okleveleinkben 106
Ladányi Péter : Következtetés jelekből 268
Moravcsik Gyula : «Kutya a jászolban» 271
Nádor György : Hérakleitosi gondolkodásforma Descartes művében 129
B. Révész Mária : Hozzászólás a magyarországi Ovidius-legendához 287
Sasvári László : Mikor telepedtek le a görögök Tokajban? 128
Szádeczlcy-Kardoss Samu : A fiatalság és öregség Mimnermos költészetében 55
Szádeczky-Kardoss Samu : Kisázsia görög gyarmatosítása és a pylosi táblák 260
Szilágyi János György : Etruszk leletek Magyarországon? 277
Trencsényi- Waldapfel Imre : Az apokrif Tamás-evangélium görög elemei 104
Varga Edit : A hypokefal-monográfia előmunkálatai 71
MŰFORDÍTÁSOK
Orphikué Aphrodité-himnusz, Theodóridas (AP VII, 479), Philippos (AP VII, 385),
Tiberianus (PLM III, 263). (Ford. Marticskó József) 132
SZEMÉLYI HÍREK
Oroszlán Zoltán hetven éves (Szilágyi János György) 134
Gaál László hetven éves (Harmatta János) 135
VITA
A későantik művészet stíluskorszakainak kérdéséhez
A. Rumpf: Stilphasen der spatantiken Kunst. (Ism. Erdélyi Gizella) 136
A Jupiter Dolichenus-kultusz kérdéséhez
P. Mer lat: Jupiter Dolichenus. (Ism. Alföldy Géza) 300
KÖNYVSZEMLE
Gy. Moravcsik: Byzantinoturcica I -II. (Ism. Czeglédy Károly) 143
Gilgames. Ékírásos akkád eposzok. Ford. Rákos Sándor (Ism. Kákosy László) 147
P. Terenti Afri: Phormio. Ford. Maróti Egon. (Ism. Szilágyi János György) 303
Phaedrus: Mesék. Ford. Terényi István. (Ism. Szilágyi János György) 309
W. Baumgartner: Zum Altén Testament und seiner Umwelt. (Ism. Scheiber Sándor) 149
G. Thomson: The Greek Language. (Ism. Moravcsik Gyula) 310
J. D. Romilly: Histoire et raison chez Thucydide. (Ism. Szepessy Tibor) 312
G. M. A. Richter: A Handbook of Greek Art. (Ism. Szilágyi János György) 313
B. Kanael: Die Kunst der antiken Synagoge (Ism. Scheiber Sándor) 315
Epitymbion Román Haken. (Ism. Szilágyi János György) 316
HÍREK
Mády Zoltán : A kelta filológia dublini iskolájának tevékenységéről 318
TÖRTÉNETI FORRÁSOK
Vergilius-életrajzok. Bev. és ford. Ritoók Zsigmond irányításával a Martos Flóra Leánygimnázium Latin Szakköre 150
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem