Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.761

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Antológia a felvilágosodás magyar irodalmából II.

Verses és drámai művek

Fülszöveg

A nemzeti öntudat kivirágozását a XVII. század végének fordulata és a XVIII. század lassú, földalatti munkája készítette elő, ezek a rejtve ható erők most törnek a felszínre ellenállhatatlanul. A magyar felújulás folyamata hasonló volt a műalkotás megszületéséhez, mely észrevétlenül készül az alkotó tudata alatt, amíg az alkotás nagy pillanatában hirtelen és látszólag egyszerre, ott születetten dobban ki a tudatba; vagy hasonlított a misztikus vallásos élmény kegyelemszerű előtöréséhez...
...A magyar szellemi élet virágbaborulását a XVIII. század végén nem lehet elképzelni a nyugati felvilágosodás nélkül. A Felvilágosodás adta meg a felszabadító nemzeti energiák irányvonalait: a nemzeti javaknak és a szellemet hordozó szónak, az irodalomnak olyan arányú megbecsülését, amilyent csak Athénben ismertek valaha. Szerb Antal

Tartalom

Előszó 5
I. Népszerű elbeszélő irodalom 11
Andrád Sámuel:
Elmés és mulatságos rövid anekdoták (1789-1790)
Az electrica machina elárulja a lopót 13
Bíró uramat kivévén 14
Gvadányi József:
Egy falusi nótáriusnak budai utazása. Negyedik rész (1790) 14
Csokonai Vitéz Mihály:
Dorottya vagy a dámák diadalma a farsangon (1804) 19
Verseghy Ferenc:
Rikóti Mátyás. V. dal (1804) 22
Fazekas Mihály:
Lúdas Matyi. Negyedik levonás (1804-1815) 26
Lúdas Matyi. Negyedik levonás (1817) 28
Kónyi János:
A mindenkor nevető Democritus (1782) 31
II. Hősénekek 33
Ráday Gedeon:
Árpádról írandó bajnoki éneknek kezdete 35
Pálóczi Horváth Ádám:
Hunniás (1787) 36
Csokonai Vitéz Mihály:
Rövid kritikai rajzolatja egy magyar epopeiának 37
Árpád vagy a magyarok megtelepedése (1796) 40
Batsányi János:
Osszián-fordítások
Kárthon (1788) 41
Az inisthónai háború (1798) 42
Baróti Szabó Dávid:
Virgilius Aeneisse. Második könyv (1809) 45
III. Levelek 49
Kalmár György: Thesaurus Hungaricus (1770) 51
Kreskay Imre Ányos Pálnak (1780) 56
Dafnis Orfeusnak [Kreskay Verseghynek] (1779) 57
Verseghy Kreskaynak 58
Barcsay Ábrahám Ányos Pálnak 60
Ányos Pál Barcsaynak 61
Barátja fölszentelésére [Barcsay Ábrahám Ányos Pálnak] 63
Ányos Pál Virág Benedeknek (1777) 64
Ráday Gedeon Kazinczy Ferencnek (1788) 55
Ráday Gedeon: Parnasszusi lecke 67
Édes Gergely: Válasz a Parnasszusi leckére (1792) 70
Batsányi János: Levél, egy régi várból (a nemzeti nyelv és nemzetiség ügyében) (1792-1808) 72
A magyar Ossziánnak - Sándor [Kisfaludy Sándor, Batsányi Jánosnak] (1796) 74
Vályi Klára Aranka Györgynek (1799) 77
Aranka György Vályi Klárának (1799) 79
Fazekas Mihály Kerekes Ferencnek (1815) 81
IV. Líra, verses elmélkedés 83
Kéziratos énekköltészet
Virágénekek
Barcsay Ábrahám: Ének a hajnalhoz 85
Míg élek, szép lélek! Nem felejtlek 87
Erdőkön, mezőkön járó 88
Paszkvillusok
Egy igaz magyar hazafinak... serkengető versei (1790) 89
Faludi Ferenc: Ühühü 92
Faludi Ferenc:
A pipárul 94
Cupido 95
Forgandó szerencse 95
Orczy Lőrinc:
Futó gondolat a szabadságról 96
Magyarok (1772) 102
Ezen munkában foglalt versekhez (1787) 110
Szívbéli sóhajtás a bölcsesség után (1787) 112
A bugaci csárdának tiszteletére 116
Barcsay Ábrahám:
A szabadsághoz 118
A kávéra 119
[Arra Buda táján láttam egy csillagot] 119
Bessenyei György:
A Tiszának reggeli gyönyörűsége 120
Bessenyei György magához 122
Ráday Gedeon:
Dieneshez 123
A török ifjú éneke 124
Baróti Szabó Dávid:
A Nagyasszonyhoz szemgyógyulásért 126
Virgilius első eklogája 127
A magyar ifjúsághoz 130
Virthez 131
Kazinczy Ferenc:
A pataki vár erkélyén (1818)
A mi nyelvünk 132
A múzsához 133
Verseghy Ferenc:
A marsziliai ének (1795) 134
Dayka Gábor:
A rettenetes éjszaka (1790) 13g
Titkos bú (1792)
Batsányi János:
Gyötrődés 137
Csokonai Vitéz Mihály:
A Reményhez 138
A tihanyi ekhóhoz 140
Fazekas Mihály:
Csokonai Vitéz Mihály halálára 142
[Vergilius I. eclogája] 143
Az én poézisom 145
A debreceni első kalendáriumba, melyből az időjövendölés kimaradt 146
Földi János:
Halotti vers egy gyenge szülött temetésére 147
Enyim Juliska 148
Az én sírhalmom 149
Szentjóbi Szabó László
A sírhalom 150
A nagy szüret Telegden 150
A gyermekkori idők emlékezete 151
Révai Miklós:
Magam képe 153
Virág Benedek:
Lantomhoz
Múzsám intése 156
Edes Gergely:
Némely tavaszi madarakról I57
Rájnis József:
Szent István királynak jobb kezéről 158
Fekete János:
A négy mennyország 159
Kisfaludy Sándor:
Kesergő szerelem 167
Boldog szerelem 168
Berzsenyi Dániel:
A poéta (1825 előtt) 169
A poesis hajdan és most 170
Pálóczi Horváth Ádám:
A szelelem szárnyán jár 170
Mátyás király palotájára 173
Dukai Takách Judit:
A fársáng utolsó órájában 174
A beteg Malvina 174
Molnár Borbála:
Áh mit tégyek, én Istenem 176
Újfalvy Krisztina:
Hogy, az éltető álomnak L 178
Komor idők 178
Ungvárnémeti Tóth László:
A görögökhöz 179
A magvető 180
Vitkovics Mihály:
A költői 181
Katona József:
Rege 182
Idő 185
V. Színjáték, látványosság 187
Bessenyei György:
Az eszterházi vigasságok 189
Delfén 197
Ágis tragédiája (1772) 201
A filozófus (1777) u, 210
Szentjóbi Szabó László:
Mátyás király vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma (1792) 215
Csokonai Vitéz Mihály:
Karnyóné vagy a vénasszony szerelme (1800) 223
Bolyai Farkas:
II. Mohamed (1814) 228
Katona József:
Bánk bán (Első kidolgozás - 1815) 231
Jegyzetek 247
A kötet szerzői 280
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Antológia a felvilágosodás magyar irodalmából II.
Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba