Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Anyag- és adatszolgáltatás 1949. (nem teljes évfolyam)

2-12. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Oktatási Osztály
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 814 oldal
Sorozatcím: Anyag- és Adatszolgáltatás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nem teljes évfolyam. Hiány: 1. szám.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Politikai cikkgyűjtemény káderek részére a nemzetközi sajtóból.

Tartalom

Rovaton kívül
Rákosi Mátyás: A népi demokrácia néhány problémájáról
F. Konsztantinov: A leninizmus nemzetközi jelentősége
Sztálin elvtárs nyilatkozata a békéről, leszereléséről és a berlini kérdésről
A Szovjet Hadsereg a béke hadserege
Lenin diadala
A Hároméves Terv eredményei és az Ötéves Terv feladatai
Marcel Cachin: Május 12-e után!
Sztálin: A pártmunka fogyatékosságairól, a trockista és egyéb kétkulacsosok likviditását célzó rendszabályokról
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének és Központi Ellenőrző Bizottságának határozata. Trockista kémcsoport leleplezése
A Külügyminiszteri Értekezlet
Georgi Dimitrov
A Magyar Népköztársaság Alkotmánya
Sztálin elvtárs levele Wilhelm Pieck és Otto Grotewohl elvtársakhoz
A demokratikus Németország Nemzeti Frontja és a Német Szocialista Egységpárt. (A Német Szocialista Egységpárt Központi Vezetősége 1949. október 4-i teljes ülésén elfogadott határozat.)
Emeljük Pártunk elméleti színvonalát. (A MDP P. B. határozata)
I. V. Sztálin - Lenin ügyének és tanításának nagy folytatója
Nemzetközi kérdések
Visszapillantás 1948-ra
V. Karra: A népi demokrácia országainak barátsága és együttműködése
Göncöl György: A kínai szabadságharc győzelme
A. Alexejev: Mibe kerül a fegyverkezési hajsza?
M. Marinyin: Megszállási szabályrendelet vagy békeszerződés?
Beoit Franchon: A harc folytatódik
Az Északkeleti Szerződés veszélyezteti a békét
I. Kuzminov: Az USA háborúutáni gazdasági fejlődésének válságjellegéről
A. Moszkvin: A csehszlovákiai Február évfordulójára
V. Bereskov: Az indonéziai gyarmati háború
A. Martinov: A kínai helyzet
V. Kudrjavcev: A japán országgyűlési választásokról
A Delhi-i értekezlet zárt ajtói mögött
L. Sedin: A Szakszervezeti Világszövetség harca a munkásosztály egységéért
R. Garaudy: Az "Európai Egyesült Államok" kelepcéje
Mao-Tse-Tung: A Kínai Néphadsereg sztratégiája
A békéért folyó harc fokozódik és terjed
Az Északatlanti Szerződés támadó lényege
Két költségvetés
A béke arcvonalát erősíti a Szakszervezetek Világszövetségének milliós tábora
A Béke Hívei Világkongresszusának eredményeihez
V. Bereskov: Franco-Spanyolország a háborús uszítók terveiben
Jean Dessau: Válságjelek az Egyesült Államokban
M. Guszjev: Az úgynevezett német konkurrenciáról
Zsen-Bi-Si beszámolója a Kínai Ifjúság Kongresszusán
A. Manukian: A gazdasági helyzet alakulása az Egyesült Államokban
J. Korovin: Az amerikai imperializmus - a népek szuveneritását fenyegető veszedelem
A. Szokolov: A Külügyminiszterek Tanácsa hatodik ülésének tanulságai
Borisz Polevoj: A munkásosztály egységéért
Kutty Hookham: A Világifjúsági Találkozó elé
Tito trockistái eladják az országot és a népet
H. Szalimdzsánov: Az angol-amerikai versengés a Közel- és Középkelet országaiban
A nemzetközi gazdasági együttműködésről
M. Peszljak: A béke ifjú harcosainak kongresszusa
A szovjet kormány válasza Jugoszlávia kormányához
B. Leontyev: A Vatikán leleplezte önmagát
A munkásosztály nemzetközi szolidaritása és ellenségei
Az áruló Rajk a Magyar Népbíróság előtt
Harcoljunk a békéért, leplezzük le a háborús gyújtogatókat!
J. Viktorov: Churchill titkos memoranduma
M. Marinyin: A washingtoni tárgyalások
M. Marinyin: Nyugat-Németország a fasiszta reakció melegágya
A béke igaz ügye győzni fog
A. Perevertailo: A Kínai Népköztársaság megalakulása
A német nép nagyjelentőségű lépése
J. Koplenig: A választás tanulságai
A Nagy Október legyőzhetetlen zászlaja
B. Franchon: A francia munkásosztály harca létérdekeiért
I. Oszipov: Osztálybírósági színjáték Newyorkban
A háború elleni harc és a béke védelme - a világ valamennyi népének ügye
Trajcso Kosztov bandájának szétzúzása a béke, demokrácia és szocializmus erőinek új, nagy győzelme
A. Leontyev: A tőkés rendszer további gyengülése
V. Grigorján: A jobboldali szocialisták - a népek békéjének és biztonságának árulói
A Szovjetunió és a népi demokrácia országai
K. Gottwald: A Csehszlovák Köztársaság jelenlegi osztálytagozódása és a falusi osztályharc
A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa
A. Kaskarov: Európa gazdasági fejlődésének két irányzata
A háborúutáni ötéves terv harmadik évének jelentős eredményei
Teohari Georgescu: A román népi tanácsokról
Gh. Gheorghiu-Dej: A Román Népköztársaság egyéves gazdasági terve
Kiril Lazarov: Változások Bulgária gazdasági és osztályszerkezetében
A népi demokrácia országainak gazdasági fellendülése
A szovjet hazafiság fejlesztése és ápolása
D. Terpesev: A bolgár Ötéves Tervről
M. Jampolszkij: A munka kérdései a Szovjetunió nemzetgazdaságában
H. Minc: A pazarlás elleni küzdelemről
E. Erban: Csehszlovákia útban a szocializmus felé
A kolhózok és szlovákok köztulajdoni állattenyésztése fejlesztésének hároméves terve
M. Minkov: A szövetkezeti mozgalom átalakítja a bolgár mezőgazdaságot
Fokozottabb munkaverseny az ötéves terv határidőelőtti teljesítéséért
Adam Wang: Az iparosítás a lengyel Hatéves Terv döntő tényezője
J. Lazutkin: Az albán dolgozók sikerei az ország felépítésében
M. Paromov: A Szovjetunió és a népi demokratikus országok gazdasági együttműködése
A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Központi Statisztikai Hivatal jelentése
R. Zambrovszkij: A Párt legközelebbi feladatai a falun
A. G. Zverjev: A háborúutáni ötéves terv negyedik államkölcsöne
Emeljük magasabbra a szocialista verseny zászlaját!
D. Petrovszki: A népi demokrácia biztosítja a dolgozók életszínvonalának emelkedését
Milliók élő, alkotó ügye
A. Szoboljev: A szovjet hazafiság - a szovjet nép munkahőstetteinek forrása
E. Szyr: A munkaversenyek és harc a magasabb színvonalú tervezésért
Gh. Gheorghiu-Dej beszéde a Román Népköztársaság első ötéves tervéről
Az albán Kétéves Terv
Az igéretek megvalósulnak
A kolhózfalvak kultúrája
H. Minc: A népi demokratikus Lengyelország közgazdasága a fejlődés útján
Lengyelország iparosodásának előfeltételei a Hatéves Terv távlatában
A. Hacsaturov: Társadalmi és gazdasági átalakulások a népi demokratikus Csehszlovákiában
V. Cservenkov: A Bolgár Népi Demokrácia öt évének eredményei
A kulturális forradalom a Román Népköztársaságban
A bolsevik tervezés - a Szovjetunió népgazdasága szüntelen fejlődésének hatalmas mozgatója
P. Figurnov: A szocialista gazdaság építése az európai népi demokratikus országokban
A marxizmus-leninizmus kérdései
A. Leontyev: A nemzetgazdaság szocialista rendszere és gazdasági törvényeinek jellege
B. Bierut: Az Egyesült Párt ideológiai alapjairól
Bierut elvtárs zárszava a lengyel munkáspártok Egyesítő Kongresszusán
G. M. Dimitrov zárszava a Bolgár Kommunista Párt V. Kongresszusán
M. Rubinstein: Tudomány és technika a szocializmusból a kommunizmusba való átmenet időszakában
L. Gatovszkij: A tervező szocialista állam
A szovjet nép munkahőstette
N. Farberov: A népi demokrácia országainak társadalmi és állami berendezése
Sz. Vigodszkij: Az amerikai imperializmus világuralmi törekvéseinek reakciós ideológiája
A kozmopolitizmus burzsoá ideológiája ellen
A kommunisták és a honvédelem
P. Judin: A proletárdiktatúra tanításának továbbfejlesztése
J. Francev: A modern idealizmus az imperializmus szolgálatában
R. Zambrovszkij: A munkás-paraszt szövetség új formája
J. Manevics: Munkára ösztönző új tényezők és a munkabér a szocializmusban
Georges Cogniot: Burzsoá nacionalizmus és proletár nemzetköziség
D. Sepilov: Sztálin Műveinek tizedik kötetéről
V M. Molotov: A japán-német trockista ügynökök kártevésének, diverziójának és kémkedésének tanulságai (I. rész)
A. Ljápin: A munkaszerinti elosztás szocialista elve
J. Lukin: Könyvek a szovjet korszak eseményeiről és embereiről
G. Obicskin: A marxizmus-leninizmus kimagasló alkotása
P. Hromov: A forgóalapok megtérülési gyorsaságának fokozása
A nacionalista elhajlás csírájában való elfojtásáért
D. I. Csesznokov: Lenin és Sztálin a proletárdiktatúra államformájáról
P. Judin: Sztálin Műveinek XI. kötete
V. M. Molotov: A japán-német trockista ügynökök kártevésének, diverziójának és kémkedésének tanulságai (III. rész)
A. Kovalevszkij: V. I. Lenin Műveinek 24. kötete
A bolsevizmus hatalmas eszmei fegyvere
R. Werfel: A nacionalizmus és kozmopolitizmus ellen
A. Fagyejev: Az irodalmi kritikáról
I. V. Sztálin Műveinek első kötete
B. Manykovszkij: A népi demokratikus állam osztályjellege
M. N. Szkatkin: A természettudomány a kommunista nevelés rendszerében
Sztálin: A Központi Bizottság politikai beszámolója a SzK(b)P XVI. Kongresszusán
P. Poszpelov: I. V. Sztálin Műveinek második kötete
Párt - pártmunka
A Lengyel Munkáspárt útja az első Kongresszustól a második Kongresszusig
Kivonat a Román Munkáspártnak a nemzetiségi kérdésre vonatkozó határozatából
A Német Szocialista Egységpárt konferenciájának Kiáltványa
Wilhelm Pieck beszámolója
Sz. Bjeluszov: A politikai iskola munkájának tapasztalataiból
A Csehszlovák Kommunista Pártban folyó tagellenőrzés
A Párt alapszervezete
D. Szenkevics: Magas követelmény - a siker alapja
J. Tepicht: A lengyel falusi osztályharcról
K. Hmelevszky: A pártbizottságok munkájának néhány kérdéséről
A kommunista és munkáspártok taglétszáma két statisztika tükrében
A pártmunka és a sajtó
Maurice Thorez: A megyei titkár szerepe
Svermova: Szüntelenül szilárdítjuk és erősítjük Pártunkat, szociális építőmunkánk győzelmének zálogát
A bolsevik népnevelő
A. Puljach: A pártaktíva gazdasági képzése
A. Ananyev: Pártellenőrzés a vállalatoknál
V. M. Molotov: A japán-német trockista ügynökök kártevésének, diverziójának és kémkedésének tanulságai (II. rész)
O. Kremnyova: Népnevelők a forgóalap forgási sebességének meggyorsításáért
Bolsevik pártszerűség a gazdasági munkában
F. Srbs: A kommunisták felelőssége az 1950. évi terv előkészítésével kapcsolatos feladatok teljesítése terén
A végrehajtás bolsevik ellenőrzése
D. Gani: A Párt alapszerve a figyelem középpontjában
A munkaverseny nyilvánossága
Az irányítás legfontosabb része az instruálás
I. Szlyepov: A pártmunka bolsevik stílusáról
Bolsevik igényességgel és kérlelhetetlenséggel küzdjünk a fogyatékosságok ellen
Minden módon támogassuk az újat, az élenjárót, a haladót!
B. Mirosnyicsenko: A végrehajtás bolsevik ellenőrzése - a szocialista tervezés lényeges alkotórésze
Oktatás
V. Cservenkov: A marxista-leninista oktatás és az ideológiai fronton vívott harc (I. rész)
Emeljük a káderek politikai önképzésének színvonalát
Kapcsoljuk egybe a gyarkorlati munkát elméleti tanulással
A dialektikus materializmus tanfolyamának tantervjavaslata (I. rész)
Kürt András: A Párttörténet tanítása oktatási munkánk központi kérdése
V. Cservenkov: A marxista-leninista oktatás és az ideológiai fronton vívott harc (II. rész)
A dialektikus és történelmi materializmus tanfolyamának tantervjavaslata (II. rész)
Az "Olvasókönyv"-ről
Fülöp Gábor: Új feladatok az egyéni tanulás fejlesztése terén
A dialektikus és történelmi materializmus tanfolyamának tantervjavaslata főiskolák számára (III. rész)
O. Vinovgradova: A politikai önképzés vezetéséről
Sz. Szjemin: Mindennap foglalkozzunk a propagandistákkal
A kommunisták politikai művelődésének minőségi javításáról
O. Misakova: A szocializmus építése és a dolgozók kommunista nevelése
Kürti András: A Bolsevik Párttörténet tanulása a Magyar Dolgozók Pártjában
Sz. Novikov: Hogyan segítsük az egyéni tanulókat?
A politikai gazdaságtan tanterve (a Szovjetunió közgazdasági és jogi főiskolái számára) (I. rész)
Peter Mihov: A párttagok egyéni tanulása
L. Szlyepov: Lankadatlanul emeljük a pártoktatás színvonalát
A politikai gazdaságtan tanterve (a Szovjetunió közgazdasági és jogi főiskolái számára) (II. rész)
I. Nazarenko: A tanév kezdetén
Bakó Ágnes: A pártoktatás feladatairól
Rózsa Lászlóné: A hathetes pártiskolák programja az új tanévben
A politikai gazdaságtan tanterve (a Szovjetunió közgazdasági és jogi főiskolái számára) (III. rész)
Rádiószeminárium indul
L. Budzynska: Élenjáró pártkádereket nevelünk
Onódy Miklós: A falusi tömegoktatásról
Kádár István: A Központi Előadói Iroda feladata Pártunk elméleti színvonalának emelésében
A. Kljucsnikov: Gondoskodás a politikai iskolák és tanulókörök vezetőinek képzéséről
Emeljük magasabb színvonalra a marxizmus-leninizmus propagandáját
A politikai gazdaságtan tantervének irodalma (I. rész)
Akik a népek szabadságharcát vezetik
Zachariades, a szabadságért harcoló görög nép vezetője
W. Z. Foster
Munkásmozgalmi naptár minden számban
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Anyag- és adatszolgáltatás 1949. (nem teljes évfolyam) Anyag- és adatszolgáltatás 1949. (nem teljes évfolyam) Anyag- és adatszolgáltatás 1949. (nem teljes évfolyam) Anyag- és adatszolgáltatás 1949. (nem teljes évfolyam)

Néhány kötet borítója enyhén kopott, elszíneződött, rajta tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
4.400 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba