1.033.321

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szép versek 1979

Szerző

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 510 oldal
Sorozatcím: Szép versek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Apáti Miklós:
Szent butaság9
Termőre fordult10
Két vers10
Mesélek12
Ütnek13
Ágh István:
Az utolsó paraszt kivonulása15
Telefon a világból16
Magánvallatás a söntés-asztalról17
Haza-fiam19
Balázsovics Mihály
Tíz szűk esztendő23
Férfikor23
Jegyzetlap24
Aki annyit zuhant24
Korál és előjáték25
Hommage a Henri Michaux25
Baranyi Ferenc
Fejlődésem26
Hétköznapi Istenhozzád27
Egy ceglégi fejfára28
Ház a falu végén28
Kihívón sugárzó29
Docteur Miracle balladája30
Bella István
Egyszál hegedű32
Szomorú szavak N.N.-val33
Falevélen talált sanzon35
Beney Zsuzsa
Jelek36
A tó38
Bertók László
Lennék örömén a lakat40
A félelem futamaiból40
Úgy mégy el41
Bihari Sándor
A csontjaim mögül fénylik42
Josephine kisétál egy Krúdy-regényből43
Látjátok, íme, vagyunk44
Bisztray Ádám
Katona úrnak, Kecskeméten45
Júdás45
Udvarhelyi táncok47
Csanádi Imre
Jób49
Leveli50
Fejjel lefelé51
Csíkászatok52
Turul53
Komodó sárkánya55
Csanády János
Söpörnek a sárga szelek58
Virradat58
Izgatott horda útja59
Protestáló60
Örökömet61
Csoóri Sándor
Várakozás62
Megkívántam a bújdosást már63
Emberek, ágak64
Lámpák és öklök elé65
Csendélet65
A tegnapiak66
Éjszaka, otthon66
Csorba Győző
Vigalom '7868
Látogató69
Másik nyelv70
Ki volt a test71
Lecke72
Kegyelem73
Száz éve73
Nélkülem is73
Csukás István
Pár szó a virágzó mandulafáról75
Ha rólad, már másként76
Úgy bizsereg bennem a vers77
Íme, itt a recept77
Micsoda év! Micsoda halottak!78
Majd lesz szemüvegem78
Juhász Ferenc köszöntése79
Átsakkozni egy nyári délutánt80
Döbrentei Kornél
Sisak a fejfán81
Akkor is82
Vallomások II.82
Dudás Kálmán
Finemzedék84
Fodor András
Visszavonás86
Bánfalva87
Akkor88
Egy kamasz-regény vázlata89
Rembrandt mégegyszer megnézi.....92
Garai Gábor
Fölcserélt képmás94
Töredékek96
Csúcs101
Az emír mauzóleuma102
Gergely Ágnes
Hajóroncs, kívülről105
Hajóroncs, belülről106
Rapszódia a születésnapomra107
Görgey Gábor
Szerelmi jelenetek109
Vátozatok egy kötélre111
Györe Imre
Mindeközben...113
Persze, hogy te vagy az én Istenem...115
Hegedűs Géza
Voltaire emlékezete122
Hexameterek Arisztotelészhez124
Neurologica Poetica126
Hervay Gizella
Hazatérés128
Szerdán szerelemmel129
Marsbéli menyasszony130
Földfogyatkozás132
Aranyvasárnap132
Héra Zoltán
Szavak133
Válaszok135
Ramszeszi balladák137
A tárgyak visszacsalogatása hosszú láz után139
Hidas Antal
50 év141
Simon Istvánnak142
Azok ott142
Micsoda idők142
Halálfélelem?143
Ebbe a nyugtalan világba143
Amikor hátra nézek144
Gondold meg145
Illyés Gyula
Gyűrűk147
A szél, a hab, az agy147
A lápi tölgyes száradása148
Függöny mögül kinézve148
A mesterség címere alatt149
Aki úgy is él, hogy túlél150
Peroráció: záróbeszéd151
Jánosy István
Babitshoz152
A festő bánata153
Jékely Zoltán
Kormos Yoricktól kérdezem154
Az utolsó szál liliomhoz155
Az első madárdal156
Emlék-kalapok156
Egy falevél kérdez156
"Háromszéki" sírfeliratok157
Falvédő szöveg 1930-ból157
Komor bika157
Jégzajlás158
Pannonia Superior, vonatablakból158
Juhász Ferenc
Nem reménytelen159
Az emlékezet és akarat virágai162
Kalász László
Mintha rögtön165
Sose selyem165
Erre erre erre téved166
Fellengsz167
Megfeszült167
Kalász Márton
Elszalasztott nyarainkért169
Minek vagyok neked169
Közbeiktatott vers170
Négy napja hó171
Hozhat a vonat171
Oly nehéz múltmező172
Psalmus172
A szív se robban, csak éppen megáll173
Messze dagály173
Másutt174
Juhász Ferenc köszöntése174
A nyelv lanyhán sötétedik175
Karácsondi Imre
Az ellentmondás176
Helyzet177
Idill178
Jimmy Hendrix178
Kálnoky László
Egy kishitű motyogja180
Paraziták180
Szerelem a harmincas években181
Végső tennivalók186
Első olvasótermem186
A sötétség felé192
Károlyi Amy
Játék télen193
Kiürített temető194
Ország Lili halálára194
Egy győri házikó195
Magna Mater196
Utóirat egy élethez196
Keresztes Ágnes
Őszi feltámadás197
A szürke vonat198
Éva az almával199
Körömmel írt könyörgés200
Keresztury Dezső
Varázs nélkül202
A viaskodás szonettjeiből206
Mikor Esztergom alatt halálát várta210
Barbár hattyú215
Hánykoldóva215
Szilánkok216
Képes Géza
Csapda218
Vers219
Inkább221
Várnai képeslap222
Űrhajó-napló223
Két mondat Fergána fölött226
Kiss Anna
Kozmikus falvédő230
Most légy!232
Képek a Jóisten falára234
Kiss Benedek
Ha tartok hazafelé240
Jeszenyin anyjának fényképe241
Így állni meg244
Sti-hille Nacht245
Úton246
Kiss Dénes
Józsefvárosi vers247
Félelem248
Időcsöndítő249
Nézelődő249
Időző250
Gyertyalángnál251
Tavaszodó252
Látomás252
Kiss Tamás
Te megtehetnéd.....253
Egy szál jegenye254
Hajnali fölriadások256
Öreg fa257
Mítosztöredék257
Útközben257
Illatok, fűszerek258
Marsall László
Zivataros tekergők nyara259
Ódondad álanekdoták261
Álomkrimi264
Zuhanó nemzedékek264
T-sors266
T-háború267
T-vallatás267
Triumfálás268
Telefonfülke268
Mátyás Ferenc
Fábry270
Mongol tavasz271
Széplaki csöndben272
Válasz275
Nagy Gáspár
Automata-álom277
Harminc felé278
Próza, hangolás közben278
Nyilasy Balázs
Önarckép 78279
Szentivánkor280
A.R. naplójából280
Oravecz Imre
A hatvanas évek281
Hopi közékor II282
Castaneda délutánja283
Castaneda búcsúja283
Egy egyezés fölismerésének előzményei284
Ja-Ja hatalma285
Újkori hopi tapasztalat286
Haiku a reményre286
Utasítások egy tüntetőnek286
Thoreau Walden Pondnál287
Orbán Ottó
A költészethez289
A repülés fölfedezése290
Mélytenger292
Pára293
Osztojkán Béla
A küldött295
Halak a fekete citerában298
Parancs János
Az arcképfestő játékai című ciklusból300
Áthallások301
Pákolitz István
Negatív303
Közjáték303
Jelenet304
Páskándi Géza
Kétségtelen305
Szabálytalan strófák Radnótihoz307
Péntek Imre
Önéletrajz-hordalék309
Időváltozás310
Lírai énkép310
Együgyű szív310
Kis avantgard nyelvtanfolyam312
Pintér Lajos
Herder úr epeíz pohara313
Észak-déli szerelem315
Jel meggyszín fedelű füzetre316
Tükörbe néző316
Rab Zsuzsa
Triptichon318
Csak rímes játék320
Gyűrött arc321
De addig322
Lehet323
Raffai Sarolta
Szememen, számon324
Taszítanak, felejtenek324
Szabadesés325
Ratkó József
Világnemű327
Apa328
Kő énekelget328
Rába György
A forrás útja329
Hóvak330
Álom331
Néma dal333
Seneca sírfelirata334
Torzó334
Rákos Sándor
Botladozó félig-vers félig-próza....335
A "Catullusi Játékok"-ból342
Töredék-sorok egy másik komédiához344
Rózsa Endre
A repülésről348
Nyárutó Trákiában349
Gyönyörűség évada351
Lengyel képek352
Sárándi József
Álomképek355
Preparált nosztalgia356
Görcsben357
Nemzedékek358
A bomlás fölhajtó ereje359
Serfőző Simon
Eltűnök a szélekről361
Ha én nem362
Egy-ágyban363
Meghőköltek364
Simonyi Imre
Rekviem Timár Józsefért365
Történelmi lecke370
Szülőházam371
Szülőfalum372
Tisztelgés az elődöknek374
A vesztesek királya376
Solymos Ida
Utóirat378
Elkövetkezés378
Szó-közök380
Somlyó György
Őszi levél381
Első ének381
X-edik ének387
Divat-szonett (-kettős)392
Szentmihályi Szabó Péter
Nem a mi időnkben396
Húsvét után394
Kortársak395
Kérvény396
Credo, 2000398
Komlós Aladárhoz398
Átnevelés399
A vers halála399
Dadogás400
Szepesi Attila
Közelítő402
Schütz: Dávid-zsoltárok403
1946405
Varsó405
Ősz406
Három bagatell406
Breughel: Ikarusz407
Sorstalan énekek409
Szécsi Margit
A rózsaszínű dzsip411
Takács Imre
Egy angyal átöltözik419
Közjáték - 72420
Betegségeim421
Egy plakát mondataira421
Zuhanások a múltba422
Jégre fekszik a Hérosz424
Takács Zsuzsa
Blanche megcsókol egy postásfiút426
Árulás426
Ajándék428
Várakozás429
Új babák a kirakatban430
Takáts Gyula
Ha éjszakát is hord432
Lettél a tüzes főelem433
A kapitány433
Profán triptychon437
Tamás Menyhért
Emblémák440
A reggel üzenete440
Minthogy441
Fák árnyékára441
Mondd442
Csöndelltessék442
Két vers között443
Immár444
Tandori Dezső
A színhatárok445
Claude Monet: Tavirózsák445
Edouard Monet: Longchamp-i verseny447
Seurat: A Szajna Courbevoi-nál448
Seurat: Külváros450
Camille Pissarro: Rue d'Amsterdam - 1897452
Tornai József
Halleluja föltámadóknak453
Engem nem küldött senki455
Az ítélet csillagáig455
Gyerekek és gabonák istene456
Beethoven nyolc boldogsága457
Tóth Bálint
A pataki Borostyán Szállóban461
Ma463
Ablakból464
Indulás464
Bűntudat465
Tóth Éva
Hóhatár466
Solvejg utolsó levele466
Genezis468
K.E. asszony levele....469
Utassy József
Pokolból jövet470
Aki maga elé mered471
Vas István
A markoló472
Veress Miklós
Ravatal474
Ének474
A sztrugai hídon475
Vészi Endre
A rendezetlen visszavonulás477
Sem érv, sem indulat477
Menyasszonytánc478
Novemberi csönd479
Heszperidák kertje480
Weöres Sándor
Éjszakában, pusztaságban482
Áldozás482
Szél és lomb483
A jövendő emberiséghez483
Kondor Béla emlékére484
Könyörgés484
Ország Lili emléke484
Április485
Korniss-motívum486
Nyugati szél487
Renaissance487
Megkopottan488
Öröklét489
Rejtelem490
Végítélet490
Köd491
Zelk Zoltán
Kikötő492
Akár az évszak493
Amikor felnőtt lettem494
Szomorú pohár495
Már csak496
Akkor496
Mikor a rím írta a verset496
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szép versek 1979 Szép versek 1979 Szép versek 1979

A védőborító elszíneződött.

Állapot:
840 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba
konyv