Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.194

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Apologetika

vagyis: A katholikus hit alapjainak rendszeres védelme

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 502 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 14 cm
ISBN:

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előljáróba1
A HITRŐL
Az Istenről5
Az emberi hitről8
Az isteni hitről14
A hit lélektani szükségessége18
Hit és tudomány26
Hit és természettudósok32
Mit ád nekünk a >modern tudomány<?39
Mi az oka az Istentől elfordúlt tudomány tudatlanságának49
A hitetlenség okai60
A hit megőrzéséről
A VALLÁS ALAPJAIRÓL
Az Istenfől
Az okság elve67
Van-e Úr a felhők fölött?74
A Kant-Laplace féle elmélet89
Az ősnemződés91
Kicsoda- micsoda az Isten?102
Isten gondját viseli a világnak107
Az istentelenség (átheizmus)117
A lélekről
A lélek szellemi természetéről
A lélek megismerése124
Van szellemi lelkünk128
Lélek és agyvelő139
Ember és állat: lélek és ösztön143
Az emberi lélek halhatatlan
A halhatatlanság megismerése és fogalma152
A lélek egyszerű s azért halhatatlan155
Az ész természete halhatatlanságra utal157
Az akarat törekvése örök életet követel159
Az igazságosság a halhatatlanságot követeli161
Az egész emberiség közmeggyőződése a lélek halhatatlanságáról163
Támadások az emberi méltóság ellen
A dárvinizmus164
A haeckelizmus174
Fejlődés és hit182
Az isteni kinyilatkoztatásról
A vallás szükséges voltáról. Az ember céljáról185
A vallás az erkölcs szülőanyja. (A független morál)188
A vallás a társadalmi és állami rend alapja195
A természetes kinyilatkoztatás198
A tevőleges kinyilatkoztatás szükséges voltáról200
Az isteni kinyilatkoztatás belső ismertető-jegyei204
A kinyilatkoztatás külső ismertető-jegyei: csodák, jövendölések205
A csodák főlismerhetősége211
A KERESZTÉNY VALLÁS ISTENI VOLTÁRÓL
Az ó-szövetségi kinyilatkoztatásról
Bevezetés. Az emberiség lelki története215
Az isteni kinyilatkoztatás történeti valósága217
Az ó-szövetségi szentírás részei és tartalma217
Az ó-szövetségi Szentírás, különösen a Pentateuchus hitelessége219
A Biblia és a tudományos haladás221
A teremtés hat napja225
Az emberi nem egysége és kora231
A régészeti fölfedezések és a Szentírás233
Az őskinyilatkoztatás nyomai egyéb népek emlékeiben és hitregéiben237
Az ó-szövetésgi Szentírás istenisége239
Az új-szövetségi kinyilatkoztatásról
Bevezetés247
Az új-szövetségi kinyilatkoztatás okmányai. A Szentírás egysége.249
Az új-szövetségi szent-könyvek valódisága252
Az új-szövetségi szent-könyvek megbízhatósága258
Zsidó és pogány írók tanúskodása az új-szövetésgi kinyilatkoztatás valódiságáról259
Az új-szövetségi kinyilatkoztatás történeti bizonyítékainak értéke261
Jézus Krisztus
Az Úr Jézus a világtörténelem legcsodálatosabb személyisége262
Az Úr Jézus tudata önmagáról266
Az Úr Jézus erkölcsi jelleme271
Az Úr Jézus csodái272
Az Úr Jézus jövendölései274
A csodák csodája: az Úr Jézus föltámadása276
Összefoglalás. A rácionálisták283
Mi következik Krisztus isteni méltóságából286
A krisztusi vallás lényegéről, vagyis: a krisztusi biológiáról
Miről van szó?287
Az élet négy fokozata289
Micsoda a krisztusi élet?291
Az élet alap- és főtörvénye295
Az élet föntartásának a törvénye301
Az élet fejlődésének a törvénye305
Örök élet, örök halál315
Az Isten gyermekei - és a többi emberek322
Mit bizonyít a krisztusi biológia?330
Az élet csatornája335
A krisztusi kinyilatkoztatás jellegéről
Az Úr Jézus fenséges tanítása345
A hit titkairól347
A keresztény hit eszközei az ember tökéletesítésére351
A krisztusi vallás kielégíti az észt és a szívet357
A kereszténység és az emberi méltóság363
A kereszténység és a szabadság366
A kereszténység és a haladás372
A kereszténység belépése a világba377
A kirisztusi kinyilatkoztatás befejezettsége, egyetemessége382
A KRISZTUSI, VAGYIS KATHOLIKUS EGYHÁZRÓL
Az egyház alapítása, természete
Megváltás és az Egyház385
Az Egyház megteremtése388
Az Egyház alkotmánya396
Az Egyház lélektana404
Egyház és állam409
Az Egyház kizárólagossága és láthatósága413
Az Egyház ismertető-jegyeiról416
Az Egyház csalatkozhatatlan tanítói hivataláról
Az Egyház tanítói hivatala az apostolok korában (Ap. Csel.15,1-29,)429
Az Egyház tanítói hivatala csalatkozhatatlan430
A csalatkozhatatlanság alanya432
A csalatkozhatatlanság terjedelme436
A hit forrásai437
A Szentírás és a hagyomány viszonya egymáshoz441
A hit szabálya. (Regula fidei)445
A modernizmus, mint a vallási élet nagy veszedelme450
Függelék
>Az Egyházon kívül nincs üdvösség<457
A hitbeli közömbösség bölcselete462
Türelem és türelmetlenség470
Lelkünk hazája480
Tárgy és névmutató491

Szuszai Antal

Szuszai Antal műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szuszai Antal könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem