1.017.388

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Isten kezében

Romániai magyar költők istenes versei

Tartalom

Beköszöntő5
Válassz
Szabédi László: Válassz11
Reményik Sándor: Mindegy13
Horváth Imre: Pilátus14
Dsida Jenő: Tekintet nélkül15
Szombati-Szabó István: Vagy-vagy lovag indulója16
Horváth Imre: Az én Istenem17
Dsida Jenő: Legyetek őszinték18
Bartalis János: Végállomás felé18
Áprily Lajos: Vándor20
Bárd Oszkár: Én meg akarom magam tartani!21
Szentimrei Jenő: Minden kuszább23
Pakocs Károly: Megadom magamat neked, Isten25
Horváth Imre: Csillagok27
Reményik Sándor: Vagy-vagy28
Tékozló fiú
Olosz Lajos: Tékozló fiú33
Derzsi Sándor: A kezdet balladája34
Markó Béla: Feltámadás38
Berde Mária. A kereszt előtt40
Reményik Sándor: Nem a teljes pohár43
Gál Éva Emese: Emberi46
Szemlér Ferenc: Légy mint a levegő!47
Markó Béla: Miért hallgatok?48
Olosz Lajos: Ima50
Farcádi Sándor: A lázongó Káin51
Olosz Lajos: Káin52
Reményik Sándor: Isten53
Koós-Kovács István: Ő csak néz majd és csodálkozik54
Kiss Jenő: Nyírfa54
Szemlér Ferenc: Eltévedt jószág56
Kabós Éva: Miért nem állítottál meg?57
Kányádi Sándor: Egy zarándok naplójából58
Reményik Sándor: Igaz beszéd hitem dolgában59
Magyari Lajos: Profán zsoltár61
Bartalis János: Isteni bölcsesség62
Reményik Sándor: Vájd ki63
Berde Mária: Búcsújárás65
Olosz Lajos: Feloldozás66
Kereslek
Szemlér Ferenc: Havasi április71
Markó Béla: Hitetlen zsoltár73
Olosz Lajos: Fekete evangélium74
Bárd Oszkár: Embervágy75
Reményik Sándor: Processio76
Olosz Lajos: El fog jönni az ő országa77
Olosz Lajos: Könyörtelen mesék78
Makkai Sándor: Leszámolás79
Reményik Sándor: "Tündérfok"81
Markó Béla: Az emberélet útjának felén82
Szemlér Ferenc: Lángoló napok83
Tompa László: Éjszak felé84
Reményik Sándor: Istenarc85
Reményik Sándor: Vissza87
Berde Mária: Imádság imádságért88
Áprily Lajos: Templom91
Reményik Sándor: És a szívem is elhagyott engem92
Lászlóffy Aladár: Adventi litániák95
Tompa Gábor: Hűség vize97
Kovács András Ferenc: Félálomban98
Jánosházy György: Dómban99
Reményik Sándor: Az én lelkipásztorom100
Bartalis János: Kereslek102
Kegyelem
Reményik Sándor: Kegyelem107
Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről109
Berde Mária: Törvény110
Szentimrei Jenő: De profundis111
Sipos Domokos: Pünkösd113
Reményik Sándor: Azt mondják...114
Szemlér Ferenc: Hangszóró115
Szemlér Ferenc: Megáldom a betűket116
Walter Gyula: Himnusz118
Horváth István: Az én vándorlásom120
Tóth István: Űr122
Sipos Domokos: Én és Isten125
Gellér Sándor: Virraszt az Isten126
Finta Gerő: Sátor alatt127
Erőss Alfréd: Istené a szállás128
Endre Károly: Egyszerű lét129
Reményik Sándor: Kicsi menyasszonyok130
Reményik Sándor: Elég131
Reményik Sándor: Csendes csodák132
Áprily Lajos: Karácsony-est133
Bartalis János: Oly derűs134
Reményik Sándor: Koldus tündérek135
Reményik Sándor: Egy lélek állt136
Bartalis János: A szerelem szavai138
Bartalis János: Éj van139
Reményik Sándor: Ezt mondja Jézus140
Dsida Jenő: Templomablak141
Kiss Jenő: Kőből kibomló arc143
Bartalis János: Egy-akolban145
Reményik Sándor: Béke146
Alázatos, könyörgő zsoltár
Dsida Jenő: Alázatos, könyörgő zsoltár151
Sándor Judit: A konkoly152
Reményik Sándor: Csak azt ne...153
Reményik Sándor: "Amiként mi is megbocsátunk."154
Szemlér Ferenc: Könyörgés szelídségért155
Kövér Erzsébet: Kis versek Istenhez156
Bartalis János: A falusi gazdálkodásban158
Dsida Jenő: Az utcaseprő159
Áprily Lajos: Miatyánk160
Reményik Sándor: Mindennapi rózsáinkat161
Reményik Sándor: A Te akaratod162
Reményik Sándor: Ha számbavetted163
Berde Mária: Add meg Uram165
Reményik Sándor: Akarom166
Wass Albert: Vizek felett167
Kiss Jenő: Oszd széjjel vagyonodat168
Dsida Jenő: Sainte Thérése de Lisieux169
Szentimrei Jenő: Imádság roham után172
Szemlér Ferenc: Katona173
Kabós Éva: És háborúba készülnek a népek174
Dsida Jenő: Harangszentelési imádság175
Reményik Sándor: Ne ítélj176
Reményik Sándor: Sóhaj a mindenségért177
Egyed Emese: Könyörgés178
Megpróbáltatásban
Bartalis János: Megpróbáltatásban183
Szombati-Szabó István: Jób184
Szilágyi Domokos: Mestrovic: Jób186
Áprily Lajos: Fájdalom189
Reményik Sándor: Ó Istenem189
Reményik Sándor: Gyógyíts meg!190
Reményik Sándor: Ne próbálj!191
Reményik Sándor. A keserű pohár192
Bartalis János: Élni és meghalni194
Bartalis János: Ima195
Bartalis János: Könyörgés csillagokért196
Balázs Ferenc: Egymagamra maradtam197
Szemlér Ferenc: Láz198
Horváth Imre: Isten rámsújt199
Kiss Jenő: Zsoltár200
Áprily Lajos: Menedék201
Áprily Lajos: Jehova202
Bözödi György: Otthon így szoktam szólni203
Kányádi Sándor: Isten háta mögött204
Szilágyi Domokos: Kyrie205
Szemlér Ferenc: Megnyugvás206
Kabós Éva: Romok felett207
Berde Mária: Minden helyett208
Imádkozom: Legyek vidám
Áprily Lajos: Imádkozom: legyek vidám213
Reményik Sándor: Szeresd Istent, s tégy amit akarsz214
Kádár Imre: Szabad szívek csodája215
Szabédi László: Minek örülök216
Dsida Jenő: Olyan egyszerű217
Kiss Jenő: Ma még Péter vagyok218
Szombati-Szabó István: Erdélyi szüret219
Dsida Jenő: Vidám kínálgatás keresztényi lakomán221
Finta Zoltán: Kis virágének222
Dsida Jenő: Kánai menyegző224
Reményik Sándor: Idegen vendég a kánai menyegzőn225
Bözödi György: A nagy vizsgálat227
Áprily Lajos: Az én csodám228
Reményik Sándor: Vízválasztó229
Szentimrei Jenő: Pünkösdölő231
Dsida Jenő: Jámbor beszéd magamról234
Áprily Lajos: A csavargó a halálra gondol236
Áprily Lajos: Útravaló238
Reményik Sándor: Zöld csillagok240
Áprily Lajos: Így kellett volna242
Isten temploma
Bartalis János: Isten orgonája247
Berde Mária: Irgalom250
Olosz Lajos: Így várom az estét251
Olosz Lajos: Utolsó hit251
Reményik Sándor: Szeretnék példát venni253
Flórián Tibor: Végtelen békességgel254
Kányádi Sándor: Folytonosság255
Áprily Lajos: Nyugtalan égbolt256
Szombati-Szabó István: Isten257
Maksay Albert: Éjjel az Óceánon259
Reményik Sándor: Az Ünőkő260
Reményik Sándor: Ma gyóntatóm261
Reményik Sándor: Boldog testvérünk262
Áprily Lajos: Assisi, jöjj264
Szántó György: Legenda265
Áprily Lajos: Három madár267
Király László: A madarak repülése268
Horváth Imre: Állatkertben270
Bartalis János: Isten elébe letenni271
Szombati-Szabó István: Tavaszi imádság zsenge rügyekért273
Áprily Lajos: Kívánság275
Berde Mária: A nyárádmenti álom276
Szentimrei Jenő: Nyári délután Egeresen278
Nagy Emma: Nyári strófa281
Bartalis János: Mezők felett282
Pakocs Károly: A búza himnusza283
Reményik Sándor: Mezők virága284
Bözödi György. Őszi hálaadás286
Reményik Sándor: Őszi csodák287
Bartalis János: Ősz, milyen szép vagy289
Serestély Béla: A hó, a hó...290
Reményik Sándor: A szőnyeg visszája292
Ez olyan idő....
Bartalis János: Ez olyan idő....297
Hegyi Endre: Új Szodoma298
Áprily Lajos: Új középkor299
Tompa László: Zenét300
Finta Zoltán: A halálraítélt Ember áldomása301
Reményik Sándor: Árvíz302
Reményik Sándor: Kenyér helyett305
Bárd Oszkár: A két fiammal, Úristen, mi lesz?!307
Bárd Oszkár: Az igaz jóság eljön még vajon?311
Olosz Lajos: Sivatag felé313
Olosz Lajos: Interregnum314
Bárd Oszkár: Az Isten színei315
Horváth Imre: Égbe kiáltó316
Szentimrei Jenő: Miatyán, ki vagy a legárvább317
Dsida Jenő: Messze látok319
Derzsi Sándor: Tudom, itt jársz320
Wass Albert: Gátak321
Szentimrei Jenő: Falak322
Pakocs Károly: Születnie kell Valakinek!323
Olosz Lajos: Ecce homo325
Áprily Lajos: Messiás nélkül326
Reviczky Mária: Önnön bűnével327
Horváth István: Fest a Sátán328
Horváth Imre: Megkondul egy hang329
Veress Endre: Melegben330
Kányádi Sándor: Isten sírján331
Farkas Árpád: Özönvíz332
Farkas Árpád: Zsoltár333
Molnos Lajos: Március, 1990334
Markó Béla: Miért siettél?336
Isten kezében
Bartalis János: Isten kezében341
Ápirly Lajos: Haza343
Reményik Sándor: Himnusz a csúcsokon344
Szombati-Szabó István: Lóth345
Szombati-Szabó István: Hitvallás a messiások földjén347
Tompa László: Őszi szántás székely hegyek alatt349
Tompa László: Erdélyi aratás350
Farcádi Sándor: Székely szántó351
Farcádi Sándor: Új élet kezdetén352
Finta Zoltán: Bort, búzát, békességet!353
Berde Mária: Ima356
Dsida Jenő: Diákimádság358
Berde Mária: Az én apám359
Horváth Jenő: Új Kőmíves Kelemen361
Walter Gyula: Erdélyi lantos énekel Imre herceg szobránál362
Reményik Sándor: Levél a györgyfalvi leánykonferenciáról364
Reményik Sándor: Békesség Istentől366
Reményik Sándor: Magunkba le367
Bartalis János: Az írnivaló...369
Bartalis János: A fekete gondolat kivirágzik370
Reményik Sándor: Tépelődés a Sinai-hegyen372
Reményik Sándor. Így emlékszem373
Kiss Jenő: Márton Áron375
Reviczky Mária: Csillagok376
Reményik Sándor: Verbum caro factum est376
Kacsó Sándor: Imádság378
Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban379
Kányádi Sándor: Egy csokor orgona mellé381
Szőcs Géza: Esti ima384
Páll Lajos: Cseréppé égetett384
Kányádi Sándor: Invokáció385
Magyari Lajos: Csíksomlyó386
Magyari Lajos: Újmagyar Mária-siralom386
Gál Éva Emese: Erdélyi szonett391
Gál Éva Emese: Fohász392
Magyari Lajos: Néz Isten minket393
Balla Zsófia: Zsoltár394
Út a kálváriára
Szemlér Ferenc: Karácsonyra401
Kacsó Sándor: Advent a lágerben403
Sipos Domokos: Megszületett405
Kovács András Ferenc: Kiben Máriát dicséri406
Reményik Sándor: József, az ács, az Istennel beszél407
Kiss Jenő: Pásztorok zavara408
Reményik Sándor: Méltatlanul410
Reményik Sándor: A Bethesda partján412
Áprily Lajos: Bartimeus414
Olosz Lajos: Magdolna416
Szemlér Ferenc: Magdolna415
Reményik Sándor: A feltámadt Lázár litániáiból417
Reményik Sándor: Lefelé menet420
Kiss Jenő: Jeruzsálemi421
Reményik Sándor: A népszerűtlenség felé422
Dsida Jenő: Nagycsütörtök423
Molnos Lajos: Egy Dsida-versre424
Horváth Imre: Júdás425
Reményik Sándor: Pilátus426
Kiss Jenő. Pilátus429
Berde Mária: Üzentél, Klaudia430
Dsida Jenő: Út a Kálváriára432
Ormos István: Veronika433
Reményik Sándor: Veronika kendője435
Szentimeri Jenő: Szomjazom436
Olosz Lajos: Pietás438
Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett439
Reményik Sándor: Emmaus felé442
Bárd Oszkár: Jánosnak levele van Magdolnához444
Reményik Sándor: János evangéliuma447
Szentimrei Jenő: Alig vagy közöttünk449
Dsida Jenő: Krisztus452
Az utolsó miatyánk
Dsida Jenő: Hálóing nélkül457
Sipos Domokos: Éjjel459
Sipos Domokos: Vágtat a Halál462
Reményik Sándor: Circumdederunt463
Szombati-Szabó István: Imádság vénség ellen466
Reményik Sándor: Pünkösdi szomorúság467
Áprily Lajos: Kérés az öregséghez468
Áprily Lajos: Imádság469
Tompa László: Ég és föld között470
Kányádi Sándor: A XC. zsoltár471
Olosz Lajos: Egy igaz pap halálára474
Áprily Lajos: A kertbe ment475
Tompa László: Meghitt szavak egy elköltözötthöz476
Dsida Jenő: Sírvers479
Áprily Lajos: Találkozás480
Reményik Sándor: A lehetetlenség kapujában481
Szilágyi Domokos: Circumdederunt481
Szemlér Ferenc: Rokoni hang483
Dsida Jenő: Február, esti hat óra484
Reményik Sándor: Akik a mennyezetet nézik486
Áprily Lajos: Lassú szárnyon487
Bartalis János: Ó, oly mindegy488
Szilágyi Domokos: Határok490
Szemlér Ferenc: Utolsó szavak490
Dsida Jenő: Az utolsó miatyánk492
Wass Albert: Prófétafa493
Horváth Imre: Örök könyv494
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem