1.016.655

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1956-1957

LXIII-LXIV. évfolyam 63-64. szám - Annales Instituti Ornithologici Hungarici

Szerző

Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 383 oldal
Sorozatcím: Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Angol  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv 700 példányban jelent meg, 88 fekete-fehér fényképpel, ábrával, egy kihajtható melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

BEVEZETÉS
A ligeterdők madárállománya mind gyakorlati, mind tudományos szempontból nagy jelentőséggel bír: a sajátságos fiziográfiai viszonyoknak megfelelően. Különleges madártársulás alakult itt... Tovább

Előszó

BEVEZETÉS
A ligeterdők madárállománya mind gyakorlati, mind tudományos szempontból nagy jelentőséggel bír: a sajátságos fiziográfiai viszonyoknak megfelelően. Különleges madártársulás alakult itt ki évezredes adaptációs folyamatok útján, fontos cönológiai szereppel, melynek legnagyobb része - az emberi gazdálkodás létrejötte után - gazdaságilag fontos és nélkülözhetetlen.
Gyakorlati szempontból e madárállomány különböző csoportjai nemcsak mint az erdészeti jelentőségű kártevők pusztítói működnek, hanem jelentős részük van az erdőbiocönózisok növényállományának, és így visszahatóan a biocönózisoknak szukcessziójában, fejlődésében. Továbbá a mezei kultúrnövények kártevőinek faj és számszerű befolyásolásában is, mert a ligeterdők csaknem mindenütt mezőgazdaságilag művelt területtel vannak körülvéve.
Tudományos szempontból vizsgálva fontos a sajátságos, itt főként a víz által döntően befolyásolt viszonyokhoz való alkalmazkodási folyamat, a madárállomány mozaikszerű faji összetétele, az állomány (-részek) fenológiája, az állomány affinitása más biocönózisok állományával stb.
Ebben a munkában megkíséreljük a ligeterdők madárállományának szerepét kettős cél szolgálatában kiértékelni: 1. megalapozni az esetleges beavatkozást a ligeterdők madár esetleg egyéb) állományába, valamint 2. rögzíteni a jelen állapotot a jövő részére. Hiszen alig lehet számolni azzal, hogy a Duna - mint fő tényező - és környéke hosszabb időn át változatlanul maradjon mind a víz mennyisége, mind ennek idő-és térbeli megoszlása dolgában. Ebből kifolyólag minden ilyen változás alapvető, behatással lesz a ligeterdők biocönózisára és gazdasági használatára. A Duna környéki ligeterdők madárállományával többen foglalkoztak különböző szempontok, pl. faunisztikai, zoogeográfiai, fenológiai stb. figyelembevételével. Hiányosak azonban az ökológiai beállítottságú munkák. Ez főleg azzal magyarázható, hogy az előbb felsorolt irányok adatai adják csak meg az ökológiai vizsgálatok lehetőségét. Az eddigi munkák közt megemlítendők Keve (1940), Balthasar (1934), Ferianc (1955), Heller (1955), Turcek (1954) munkái madártani viszonylatban, nem említve több kisebb-nagyobb faunisztikai és botanikai, valamint erdészeti problémákat felkaroló munkát. Vissza

Tartalom

Andrássy Ernő: Az Érmellék madárvilága 173
Annók-Szabó János: A sarlósfecske és a lappantyú rendellenes vonulása 1966-ben 289
Annók-Szabó János: Holló Kiskunmajsa határában 296
Bancsó Lajos - Keve András: Magyarország 1950. és 1961. évi gólyakatasztere ... 227
Bársony György: Balkáni gerle különös fészkelése és tömeges téli mozgalma 286
Bársony György: Világos színezetű búbos pacsirta 292
Bársony György: Madártani adatok a Bükkből 306
Barthos Gyula: Kvantitatív adatok a balkáni gerle táplálkozásához 288
Barthos Gyula : Fészkelő füleskuvik Dél- Zalában 288
Barthos Gyula: Hajnalmadár a Retyezátban 302
Barthos Gyula: Adatok Dél-Erdély madárvilágához 310
Barthos Gyula: Magasvezetékek madáráldozatai 326
Barthos Gyula: Egy jégverés madáráldozatai 326
Bástyái Lóránt: Ragadozómadár-adatok 266
Bástyái Lóránt: Adatok a tundrasólyom magyarországi előfordulásáról 273
Bástyái Lóránt: Adatok a kabasólyom táplálkozásához 276
Beretzk Péter: Adatok a feketenyakú vöcsök költéséhez 261
Beretzk Péter: A szerecsensirály rendszeres fészkelése a szeged-fehértavi
rezervátumon 281
Beretzk Péter: Zavart sirály telepek fiókapusztulása 283
Beretzk Péter: A fattyúszerkő fészkelése a szegedi Fehér-tavon 284
Beretzk Péter: Időjárás okozta nyári fecskepusztulás és a sarlósfecskék egyidejű
megjelenése 293
Beretzk Péter: Kucsmásbillegető a szegedi Fehér-tavon 304
Bókai Bátor: Gyurgyalag előfordulása a Pilisben 290
Bókai Bátor: Megfigyelések a kövirigók életmódjával és viselkedésével kapcsolatban 304
Böröczky Kornél: Ragadozómadarak, feketególya és feketeharkály fészkelése a
gemenci vadvédelmi területen 270
Csaba József: Reznek Nyugat-Dunántúlon 277
Csiba Lajos: A billegető cankó magyarországi fészkelése 278
Csornai Rihárd: A vörhenyes fecske a Bácskában 259
Csornai Rihárd: Madarak telelése és korai érkezése Bácskában 1954-55. telén 263
Csornai Rihárd: Madártani adatok Jugoszláviából 316
Czebe Gyula: Madártani napló kivonatok a Donyec-medencéből 233
Dandl József: Az erdei pacsirta fészkelése kultúrterületen, átvonulása a főváros felett és áttelelése 292
Dandl József : A déli hantmadár újabb előfordulása Budapest környékén 306
Dandl József: Barátka késői előfordulása 306
Dandl József: Néhány madarunk téli növény tápláléka 326
Dandl József: Adatok a főváros feletti éjjeli madárvonulásról 326
Damay-Domyay Béla: A Bakony madárvilágához 313
Dezsényi István: Búboscinege Budapest környékén 301
Doming Henrik: A sarlósfecske mai települési helyzete Budapesten 205
Dorning Henrik: Aranymálinkó fürdése diófa tetején 294
Endrődy Sebő: Feketególya a Börzsönyben 263
Festetics Antal: A saséri kócsag-telep 1955-ben és annak egynapi mozgalma 195
Festetics Antal: daru és vörösnyakú lúd előfordulása Szentendre környékén 264
Festetics Antal: A kislile fészkelése Csepelen 277
Festetics Antal: Madártani megfigyelések Csorváson 1955-ben 317
Gajdács Mátyás: Saskeselyű Addis-Abeba környékén 270
Gárdonyi Gyula: Madármegtelepítési kísérletek a soproni hegységben 51
Gárdonyi Gyula vide Győry Jenő
Geréby György: Madártani megfigyelések Pécs környékén 315
Győrffy István: A bélai „Vaskapu" hajnalmadara 301
György Kálmán: A siketfajd előfordulása hazánkban 275
Győry Jenő: Madártársulás- és környezettani vizsgálatok 1954-55 telén a soproni hegységben 41
Győry Jenő - Gárdonyi Gyula: Kócsaghírek a Fertőről 262
Győry Jenő: Újabb adatok az erdei fakusz költéséhez a soproni hegységben 303
Győry Jenő: Süvöltők és csízek tavaszi előfordulása 310
Hankó Mihály: Jegesréce Békéscsabán 265
Horváth Lajos: A zoológia, mint tudományos kutatás 111
Hővel Haim: Madárvonulási és költési adatok Izraelből 321
Jakab András: Nyílfarkú halfarkas a Hortobágyon 281
Jakab András: A kacagócsér fészkelése és a lócsér előfordulása Fonyódon ... 284
Jakab András: Madártani megfigyelések Biharugrán 318
Keve András: Külföldi gyűrűs madarak kézrekerülései, XIX 165
Keve András: Magyarország 1948. és 1949. évi gólyakatasztere 211
Keve András vide Bancsó Lajos
Keve András: Különösebb vendégek a Balaton mellett az 1955. esztendőben . . 279
Keve András: A fenyőszajkó mozgalmai Magyarországon az 1952/53 és 1954/55-ös
telek idején 296
Király Iván: Adatok a halászsas hazai fészkeléséhez 270
Király Iván: A vörösfejű gébics ausztriai előfordulása 310
Király Iván: Madártani adatok a Hanság vidékéről 312
Koffán Károly: Az apácahantmadár első előfordulása hazánkban 259
Koffán Károly: Örvös rigók Budapest környékén 304
Koffán Károly: Madártani megfigyelések Budaörs környékén 306
Kohl István: Búvárok és bukók Szászrégen környékén 260
Kohl István: Énekeshattyúk Szászrégen vidékén
Köves Ervin Ottokár: Madártani adatok a Hernád völgyéből 319
Kretzói Miklós: Madármaradványok a csákvári Hipparion-faunából 239
Lugitsch Rudolf: A sövénysármány költési viszonyai Wien közelében 311
Magyari László: Madárábrázolások a középkori címeres nemesleveleken 249
Matousek Frantisek: Üstökösréce Nyugat-Szlovákiában 264
Matvejev S. D.: A vörhenyesfecske terjeszkedése 259
Nagy József: Kislile fészkelése víztől távolabb 277
Nagy László: Balkáni fakopáncs mint cseresznyeevő 291
Pátkai Imre: Újabb bütyköslúd-előfordulási adatok 264
Pátkai Imre: Cigány- és barátréce hybridje 265
Pátkai Imre: Vörösfarkú ölyvek megjelenése Magyarországon 1955-56. telén 266
Pátkai Imre: Hankó Mihály ragadozmadár-gyűjteménye a Madártani Intézetben 268
Pátkai Imre: Örvös rigó a (Pilis-hegységben)
Péczely Péter: Magashegységi madarak Hódmezővásárhelyeid.. 302
Péterfay József: A fogoly és fácán mező- és erdőgazdasági jelentősége
Péterfay József: Ragadozómadár-megfigyelések Tolnában 270
Péterfay József: Madártani adatok a Mecsek északi oldaláról 306
Peters G.: Talajon költő vándorsólyom 271
Radó András: Havasi lilék a Hortobágyon 277
Radu Dimitrie: A Streptopelia decaocto deeaocto (Friv.) elterjedése a Román
Népköztársaságban 286
Randik Aladár: A gyurgyalag fészkelése Vámosmikola határában 290
Rapos Pál: Fürj késői költése 276
Reichart Gábor: Hajtáshervasztó darázs (Ianus compressus F.) lárváit pusztító
cinegék 298
Reichart Gábor: Tövisszúró gébics tövisszúró tevékenysége 310
Reichart Gábor: Amerikai fehér szövőlepkét fogyasztó madarak 323
Rozsnyai Tibor: A dolmányos varjú haszna 296
Rozsnyai Tibor: Csuszka fészkelése padláson 301
Ruzsik Mihály: A lappantyú késői előfordulása a Mátrában 289
Salamon Ignác: J3ólya- és seregély vonulás a Genezaret mellett 323
Schenk Henrik: A középfakopács különös balesete 292
Schmidt Egon: Háromujjú csüllő a Fehér-tavon 284
Siroki Zoltán: A gatyáskuvik előfordulása a Kárpát-medencében 201
Smuk Antal: Nagykócsag pusztulása 1956 tavaszán a Fertőnél 262
Smuk Antal: Fehérgólya reptében kelepel 262
Sóvágó Mihály: Madártani adatok a Hortobágyról és a Hajdúságból 318
Stein-Spiess Sylvia: A lócsér első ízben Erdélyben 285
Sterbetz István: A hódmezővásárhelyi Sasér természetvédelmi terület madárvilága 177
Sterbetz István: A lunda és a cifra pehelyréce magyarországi bizonyító példányai 265^2$
Sterbetz István: Reznek Hódmezővásárhely környékén 276
Sterbetz István: Havasi lile fészkelése a Déli-Kárpátokban 277
Sterbetz István: Adatok a gulipán és a székilile hódmezővásárhelyi fészkeléséiől 278
Stollmann András: A balkáni gerlék szokatlan fészkeléséről 285
Stollmann András: Madártani adatok Szlovákiából 320
Studinka László: Feketególyák tömeges vonulása és egyéb madártani megfigyelések
a Szigetközben 263
Studinka László: Faunisztikai megfigyelések a Hanságból 312
Studinka László: Adatok az északi Bakony fészkelő madarairól 315
Studinka László: Madártani megfigyelések Mezőhegyes vidékéről 317
Szabó László Vilmos: Partfutó és sárjáró (Limicolae) fajok vendégjárása a
Velencei tóparton 1952-1954 280
Szabó László Vilmos: Kaszáló öntözés hatása a rovarirtó és apróemlőspusztító
madarak felvonulására 325
Szemere László: A szajkó gombaevése 296
Szijj József: A seregély táplálkozásbiológiája és mezőgazdasági jelentősége 71
Szijj József: A gyöngyös természetes tápláléka 103
Szijj József: Kertisármány előfordulása a Nagyharsányi-hegyen ... 311
Szijj László: Ökológiai és állatföldrajzi tanulmányok a Kárpát-medence fakuszféléin 119
Szijj László: A magyarországi búbos cinegék alfaji kérdéséről 157
Szijj László: Újabban kimutatott alfajok a magyar faunában 161
Szijj László: Flamingó Duna földváron 264
Ternyák Jenő: A gulipán költése a kiskunhalasi. Fehér-tavon 278
Turcek Frantisek J.: A Duna melletti ligeterdők madárvilága, tekintettel gazdasági jelentőségükre 15
Turcek Frantisek J.: A sarlósfecske hernyófogyasztása 289
Turcek Frantisek J.: Cinegék pajzstetü-fogyasztása 300
Tusnádi Győző: Madártani megfigyelések Ohatpusztakocson 268
Vásárhelyi István: Madártani adatok a Bükkből 290
Vásárhelyi István: Dolmányos varjú csigafogyasztása és a gólya mint a tógazdaság tisztogatója 295
Witz Gyula: A széncinege késői költése 298
Zeira Meir: Költési adatok Izraelből 323
Zilahi-Sebess Géza: Füstösréce a Hortobágyon 265
Zilahi-Sebess Géza: A füstifecske különös fészekrakása 293
Zilahi-Sebess Géza: Hajnalmadár Debrecenben 303
Kisebb közlemények 259
In memoriam 371
Index Alphabeticus Avium 378

Ábrák jegyzéke - list of hlitstratioms
1. Üstökösgém - Squacco-Heron at the nest 14-15
2. Szerecsensirály (Larus melanocephalus) - Mediterranean Black-Headed
Gull 14-15
3. A ligeterdők madarainak fészkelésében fontos szerepe van a liánoknak:
Clematis vitaiba - Clematis vitaiba has a great importance in the nesting
of birds of the bottomland-forests 17
4. Jól kifejlett erdőszéli bokorsáv, melyet a madarak tartanak fenn és fejlesztenek - A well developed shrub-zone on the skirts of the forest,favorised,
sponsored and developed by birds 17
5. A fejes- v. botlófűz fontos fészkelési hely sok odulakó és egyéb madár számára - The willows are favourised breeding-plaoes for many hollowbreeders and other birds 18
6. A pinty érdekes fészkelőhelye fűzőn - An interesting nesting-place of
the Chaffinch on a willow 19
7. A harkályok munkája a kőrisszú, Hylobius fraxinus, irtásában. «- The
work of the Woodpeckers in the destroying of Hylobius fraxinus 21
8. Kárókatona-fészkek ezüstnyárfán - Nests of Cormorants on poplars ... 22
9. Fészkét építő őszapó - Long-tailed Tit building its nest 23
10. Fészekodvak elhelyezése - Piacing of nest-boxes 42
11. Vetési varjú táplálkozása évi átlagban - Food of the Rook in yearly average . 58
12. A fogoly táplálkozása évi átlagban - Food of the hungarian Partridge
in yearly average 59
13. A fogoly táplálkozása évi átlagban - Food of the hungarian Partridge in
yearly average 60
14. A fácán táplálkozása évi átlagban - Food of the Pheasant in yearly average 61
15. A fácán táplálkozása évi átlagban - Food of the Pheasant in yearly average 64
16. A fácán táplálkozása évi átlagban - Food of the Pheasant in yearly average 65
17. A vetési varjú, fogoly és fácán táplálkozásának összehasonlítása - Comparison of the food of the Rook, of the Hungarian Partridge and of the
Pheasant 67
18. A seregély táplálkozása - Food of the Starling 72
19. A seregély táplálkozása - Food of the Starling 73
20. A seregély táplálkozása - Food of the Starling 75
21. A seregély táplálkozása - Food of the Starling 77
22. A seregély vonulása-Migration of the hungarian Starlings 94
23. A fakúszók elterjedése - The areal of the Tree-Creepers 124
24. A fakúszók elterjedése Magyarországon - The areal of the Tree-Creepers in
Hungary 127
25. Az izlandi hósármány magyarországi példánya - The hungarian specimen of
Plectrophenax nivalis insulae Salom 162
26. A Sasér és környéke térképvázlata - Sketch of map of the Sasér 178
27. A saséri rezervátum - The protected territory of the Sasér 179
28. Rétisas- és kiskócsag-fészek a saséri gémtelepen - The Nest of White-Tailed
Eagleand Little-Egret in the heronry of the Sasér
29. Kiskóosag repülős fiókájával - Little-Egret with its flying young 184
30. Szederbokor tövébe rejtett nyílfarkúréce-fészek - The nest of Pintail
in a mulberry-shrub 185
31. Fiatal gólyák a siklósi várromon - Young White-Storks on the Ruins of
Siklós 212-213
32. Siklón civakodó gólyafiak - Young Storks fighting on a snake 214
33. Magyarország gólyaállománya 1948-ban - Stock of White-Storks in the
year 1948 220
34. Magyarország gólyaállománya 1949-ben - Stock of White-Storks in the
year 1949 221
35. Magyarország gólyaállománya 1950-ben - Stock of White-Storks in the
year 1950 222
36. Magyarország gólyaállománya 1951-ben - Stock of White-Storks in the year
1951 223
37-39. Cygnanser n. g. csákváriensis (Lambrecht) - Kézközépcsont külső,
belső és proximális nézetben (holotipus) - Cygnanser n. g. csákváriensis
(Lambrecht) - Metacarpal in outer, inner and proximal aspect (holotype) 240
40. Ua. - Kézközépcsont töredéke külső nézetben - The same - Fragment of
the metacarpal in outer aspect 241
41. Ua. - Szárny első ujjperce külső nézetben (paratípus) - The same - The
first phalanx digiti of the wing in outer aspect 241
42-43. Ua. - Mellcsont elülső és belső nézetben - The same - Sternum in
frontal and inner aspect 241
44-45 Ua. - Kézközépcsont töredéke külső nézetben (paratípus) - The same
- Fragment of the metacarpal in outer aspect (paratype) 242
46. Ua. - Állkapocs töredéke külső nézetben - The same - Fragment of the
dentale in outer aspect 243
47-49. Bubo (?) florianae n. sp. - Második lábujj második ujjperce (holotipus),
oldalról, alulról és felülről - Bubo (?) florianae n. sp. - II. phalanx II.
digiti (holotype) from lateral, plantar and upper aspect 243
50-51. Pliogrus pentelici (Gaudry) - Hollóorrcsont külső és oldalsó nézetben
- Pliogrus pentelici (Gaudry) - Coracoideum from outer and lateral aspect 244
52. Tétényi-címer (1405) - The erest of Family Tétényi (1405) 249
53. Barrwy-eímer (1417) - The erest of Family Barrwy (1417) 250
54. Nagymihályi-címer (1418) - The erest of Family Nagymihályi (1418) .. 251
55. Zemplényi-címer (1418) - The erest of Familv Zemplényi (1418) 251
56. Soldos-címer (1435) - The erest of Family Soldos (1435) 253
57. Pogány-címer (1447) - The erest of Family Pogánv (1447) 253
58. Hunyadi János címere (1453) - The erest of J. Hunyadi (1453). Arch. Nat.
Hung. 254
59. Thelegdi-címer (1502) - The erest of Family Thelegdi (1502) 254
60. Vátyoni-címer (1511) - The erest of Family Vátyoni (1511) 255
61. Radák-címer (1514) - The erest of Family Radák (1514) 255
62. Sáfár-címer (1520) - The erest of Family Sáfár (1520) 256
63. Bicskey-címer (1520) - The erest fo Family Bicskev (1520) 256
64. A cifra pehelyréce, hódmezővásárhelyi példánya-The King-Eider from
Hódmezővásárhely 265
65. A lunda hódmezővásárhelyi példánya - The Puffin from Hódmezővásárhely 266
66-67. Jászberény határában fogott keleti kerecsensólyom - The Eastern Saker
Falcon captured near Jászberény 267
68. A woibakaloi felláp a vándorsólyom fészkelő területe - The High-Moor of
Woibakalo, the breeding-ground of Peregrine Falcon 271
69. A vándorsólyom fészkének helye - The piaoe of the nest of the Peregrine
Falcon 272
70. A vándorsólyom fészke - The nest of the Peregrine Falcon 272
71. A Szeged-Fehértavon fogott tundrasólyom - The Eastern Peregrine Falcon
captured at Szeged-Fehértó 274
72. A kislile fészke Gönyü határában - The nost of Little-Ringed-Plover near
Gönyű 277
73. Szerecsensirályok dankasirály-telepen - Mediterranean Black-héaded
Gulis in the colony of Blaok-headed Gulls 280-281
74. A szerecsensirály fészekalja - The Nest of Mediterranean Black-headed
Gull 282
75. Fattyúszerkő fészkén - The Whiskered-Tern on the nest 284-285
76. A balkáni gerle különös fészkelőhelye Komáromban - The curious nestingplaoe of the Indián-Ring-Dove in Komárom 286
77. A balkáni gerle elterjedése Romániában- L'extension géographique en
Roumanie de la tourterelle orientale (Streptopelia decaoeto) 287
78. Függő füsti fecske fészek - The hanging nest of Swallow 293
79. Felhasított körtevessző belsejében a Janus compressus F. telelő lárvája -
The hibemating larva of Janus compressus F. in a split twig of pear-lree 299
80. Cinegék munkájának nyoma a fertőzött körte vesszőkön - The work of Tits
on infected pear-twigs 299
81. Forgácsolt szélű, cinegék által felnyitott Janus compressus F. bábkami ák
(erősen nagyítva) - The pupa-hollow of Janus compressus F. opencd by
Tits. (Enlarged) 300
82. Janus compressus F. imágóinak (a hím, b nőstény) és parazitájának (c)
röpnyílása a fertőzött körtevesszőkön - The exit of the imagos of Janus
compressus F. (a male, b female) and their parasites (c) on infected peartwigs 300
83. Éticsigát hordó búbos banka - The Hoopoe carrying Helix pomatia for the
youngs 307
84. Tövisre szúrt Calliptamus italicus. L. nőstény - Calliptamus italicus L.
female picked by Red-backed Shrike 308
85. A tövisszúró gébics a tor és potroh közötti részen szúrta fel a Mantis religiosa
L. nőstényt - The Red-backed Shrike picked the female of Mantis religiosa L.
between the thorax and abdomen 309
86. Streptopelia senegalensis fészke épületen - A breeding Streptopelia senegalensis on a building 322
87. Költő Hirundo daurica - Hirundo daurica breeding 322
88. A kiscsér rendelles színezetű fészekalja - An abnormal-coloured cluteh of
Little-Tern 323
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem