Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1959 (aláírt példány)

LXVI. évfolyam 66. szám - Annales Instituti Ornithologici Hungarici

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

MADÁRTELEPÍTÉSI KÍSÉRLETEK 1952-58
Dr. Vertse Albert
Kísérleteinket az utóbbi években elsősorban az a cél irányítja, hogy a mesterséges madártelepítés széleskörű elterjesztésének, főleg nagyüzemi... Tovább

Előszó

MADÁRTELEPÍTÉSI KÍSÉRLETEK 1952-58
Dr. Vertse Albert
Kísérleteinket az utóbbi években elsősorban az a cél irányítja, hogy a mesterséges madártelepítés széleskörű elterjesztésének, főleg nagyüzemi alkalmazásának megteremtsük az eddiginél jobb, fejlettebb módszertani és technikai feltételeit. Ezt a célt szolgálja az Aquila előző kötetében megjelent cikkem is, amelyben a telepítés eredményességét a gyümölcsösökben oly hátrányosan befolyásoló verébkonkurrencia várható mértékére, az azt kiváltó környezeti tényezőkre igyekeztem rámutatni.
Mindinkább sürgetővé vált a fészekodúnak a tökéletesítése is, mert a nagyüzemi telepítés eredményességét erősen hátráltatja a fából készült odúk romlékonysága. Ez egyben a telepítési kedvet, hajlandóságot is csökkenti. A kihelyezett faodúk egy részét (kb. 10%-át) ugyanis már a második évben javítani kell. Lakóháztól távol eső nagyobb telepeken pedig, különösen ahol terepnehézségekkel is számolni kell (pl. erdőben), a javítgatás gyakran körülményessé, fáradtságossá válik, amire csak kevesen vállalkoznak. Ilyenformán a kihelyezett faodúk jelentős része néhány év alatt tönkremegy, s ezzel együtt a telepítés eredményessége is fokozatosan csökken.
Régen felvetődött a gondolat, hogy a fészekodúk faanyagát olyan ellenállóbb egyéb anyaggal vagy műanyaggal helyettesítsük, amely a faodúk legfőbb hibáit kiküszöbölné. Intézetünk már több mint 30 évvel ezelőtt (a 20-as évek elején), az akkor nehezen beszerezhető faanyag pótlására salakbetonból készült fészekodúval kísérletezett, amely azonban törékenysége miatt nem bizonyult tömegterjesztésre alkalmasnak. Németországban újabban fűrészpor és cement keverékéből előállított műanyagból (Holzbeton) készítenek fészekodúkat, amelyek a faodúkat megbízhatóság és eredményesség tekintetében egyaránt felülmúlják.
Nálunk az eternit (azbesztcement) műanyag mutatkozott erre a célra legalkalmasabbnak. Eternitből nagy tömegben gyártanak különféle csőidomokat és egyéb, aránylag olcsó építkezési szerelvényanyagokat. A már több mint fél évszázados használat tapasztalatai által igazolt szilárdsága, időállósága és nem utolsósorban olcsósága folytán alkalmasnak látszott fészek odú készítésére is... Vissza

Tartalom

Barthos Gyula: Foglyok a magas hegységben 273
Barthos Gyula: Csonkalábú fürj 274
Barthos Gyula: Szemellenzővel szárnyaló erdei szalonka 275
Barthos Gyula: Ugartyúk fészkelése Dél-Zalában 275
Béczy Tamás: Hajnalmadár a révi szakadékvölgyben 287
Béczy Tamás: A nagyváradi múzeum madárjelölései 302
Béldi Miklós: Kolozsvár rayon 1956. évi gólyaállománya 261
Bélái Miklós: Fekete gólya Bánffyhunyad mellett 267
Béldi Miklós: A balkáni fakopáncs Kolozsvár környékén 280
Beretzk Péter: Kis kárókatona a szegedi Fehértavon 259
Beretzk Péter: Jeges réce előfordulása nyáron 270
Beretzk Péter: A szerecsensirály újabb fészkelése 276
Festetics Antal: Újabb adatok a gyöngybagoly táplálkozásához 41
Festetics Antal: Úszó szürkegém 261
Festetics Antal: A lékai unikumok sorsa és azok adatai 292
Gergye Imre: A barázdabillegető különös fészkelése 290
Győrfi Sándor vide Gyurkó István
Győrfi Sándor: Kék vércse fészkelése Kolozsvár közelében 270
Győrfi Sándor: Újabb gyászos cinege előfordulás Erdélyből 281
Győry Jenő: Bütykös ásólúd Apajpusztán 269
Győry Jené: A pettyes lile nagyszámú megjelenése 275
Győry Jenő: Az egyiptomi kecskefejő Magyarországon 279
Győry Jenő: Adatok a kormosfejü cinege hazai előfordulásához 282
Győry Jenő: Adatok a fenyves cinke, búbos cinke, erdei fakusz és léprigó
költéséhez 282
Győry Jenő: A vízirigó előfordulása Sopron környékén 288
Győry Jenő vide Schmidt Egon
Gyurkó István - Korodi Gál János - Győrfi Sándor - Ráthonyi Károly:
Megfigyelések néhány verébidomú madár fiókáinak etetéséről 25
Habán Imre: Madártani adatok a Cserhátból 289
Homonnay Nándor: Vörösnyakú vöcsök fészkelési adatai 259
Homonnay Nándor: A hortobágyi halastavak kanalasgém telepéről 267
Homonnay Nándor: Darázsölyv előfordulása Kaszópusztán 270
Homonnay Nándor: Tövisszúró gébics mint kakukk dajkamadár 278
Hővel Haim: Madártani adatok Izraelből 298
Kakuts György: A balkáni gerle Erdélyben 277
Keve András: XXL Gyűrűzési jelentés 201
Keve András: Különösebb vendégek a Balaton mellett 1957 őszén és 1958
tavaszán 275
Keve András: A balkáni gerle téli költése 277
Keve András - Szőcs József: Fecskék késői költése 280
Keve András: Pásztormadár Magyarországon 1951-1958 290
Kittenberger Kálmán: Madártani gyűjtőútjaim Kelet-Afrikában II 53
Kohl István: Egy jégverés madáráldozatai 300
Korodi Gál János vide Gyurkó István
Korodi Gál János: Adatok Kisbányahavas (Báisoara) és Bélavára (Scarisoara-Belioara) környékének madártani ismeretéhez 225
Kovács Andor: Adatok a Merganetta armata életmódjáról 299
Köves Ervin Ottokár: Molnárfecskék rendellenes fészkelése 281
Magyari László: Madárábrázolások a török hódoltságkori címeres nemesleveleken 237
Magyart László: Érdekes solymászati és madarászati leírás a XVII. századból .. 257
Marián Miklós: A Baláta madárvilágáról 211
Mocsári Zoltán: Fekete gólya sziklán fészkel 266
Nagy Imre: Egretta a. alba L. Győr környékén 261
Nagy Imre: Fustifecske (Hirundo rustica L.) különös fészeképítkezése 281
Nagy László: Kis kárókatona Békésben 269
Pátkai Imre: A Madártani Intézet 1954-1957. évi madárjelölései. XX. gyűrűzési jelentés 135
Pátkai Imre: Accipiter gentilis buteoides Mezb. előfordulások 270
Pátkai Imre: Téli uhu előfordulások az Alföldön 279
Pátkai Imre: Fekete gólya és ökörszem fészekközössége 288
Pátkai Imre: Kenderikék vörös farkcsíkkal 291
Pátkai Imre: Az 1958. évi napfolt maximum időjárási anomáliáinak hatása a
madarak vonulására és költésére 294
Péczely Péter: Madártani megfigyelések Zalában 279
Péczely Péter: Fülespacsirta Hódmezővásárhely határában 280
Portenko, L. A.: A madarak vonulásának sajátosságai az Arktiszban 119
Rajniss Lajos: Kőforgató a fonyódi halastavaknál 275
Rajniss Lajos: Madárbeszolgáltatás a XVIII. században 301
Randik Aladár: A füleskuvik elterjedése a Kárpát-medencében 99
Randik Aladár: Bajszos sármány Dél-Szlovákiában 291
Ráthonyi Károly vide Gyurkó István
Reichart Gábor: Gyapjaspille (Lymantria dispar L.) tojásait pusztító madarak 283

Sámuel Nicolette: Gébicsek Gadnán az 1957-es költési időszakban 290
Scháfer Lajos: A havasi fülespacsirta előfordulása Magyarországon 107
Schmidt Egon: A réti fülesbagoly (Asio flammeus) költése és vonulása a Kárpátmedence területén 89
Schmidt Egon - Győry Jenő: A réti tücsökmadár előfordulása fenyvesben .. 289
Sőregi János: Kakukkfióka a szőlőpajta ablakában 278
Sterbetz István: Újabb adatok a Saséri rezervátum és a hódmezővásárhelyi Fehér-tó madárvilágához 293
Stein-Spiess Sylvia: Havasi lile a Szebeni havasokban 275
Stein-Spiess Sylvia: Denevérek és madarak közös vonulása 296
Stollmann András: őszi madármozgalmak a Duna vidékén 276
Szentiványi József: A házi veréb újabb behurcolása Ausztráliába 300
Szijj József: Madártani megfigyelések ÉK Spanyolországban 233
Szlivka László: Az 1957-es feh^t^óiya (Ciconia ciconia) fészkek vizsgálatának
vajdasági eredményei 262
Szőcs József vide Keve András
Turcek F. J.: Anyagcserevizsgálatok fogságban, magtáplálékon tartott fenyves cinegén és meggyvágón 19
Tűriek, F. J.; Madármegfigyelések a Szitnyán 288
Tutman Iván: Madártani adatok Lapad-szigetéről 296
Udvardy Miklós: Faunisztikai kiegészítések a Hortobágy madárvilágához 217
Vasvári Miklós: Fattyúszerkő Tiszavalk határában 277
Vertse Albert: Madártelepítési kísérletek 1952-68 9
Kisebb közlemények 259
In memoriam! 327
Könyvismertetések 331
Index alphabeticus avium 353
ÁBRÁK JEGYZÉKE - LIST OF ILLUSTRATIONS
1. Fészekodú eternitből - Künstliche Nisthöhle aus Eternit 11
2. Kísérleti odúpéldányok - Versuchsstüeke der Nisthöhlen 11
3. Széncinege és mezei veréb fészekodúfoglalásai a szarvasi Arborétumban - Die
Besiedelung von Kohlmeisen und Feldsperlinge in dem Arborétum von
Szarvas 12
4. Széncinege és mezei veréb fészekodúfoglalásai az ágasegyházi gyümölcsösben - Die Besiedelung von Kohlmeisen und Feldsperlinge in dem Obstgarten
von Ágasegyháza 12
5. Az „Aktograf" képe - The photograph of the „Aktograf" 27
6. Az „Aktograf" szerkezetének vázlata - The design of the „Aktograf"
mechanism 27
7. A széncinege fiókáinak etetési száma a nap különböző óráiban - The number
of the Great Titmouse young's feeding in the different hours of the day 28
8. Összefüggés a fiókák kora és az etetési szám között a széncinege fiókáknál
- Connection between the age of the youngs of the Great Titmouse and the
number of the feedings 28
9. A kékcinege fiókáinak etetési száma a nap különböző óráiban - Curve showing
the feeding of the Blue Tit's young in different hours of the day 28
10. A mezei veréb fiókáinak etetési száma a nap különböző óráiban - Curve showing the feeding of the Tree Sparrow's young in different hours of the day 28
11. A gyöngybagoly-pár etetéseinek időbeli eloszlása három éjszaka lefolyása alatt
- Die zeitliclie Verteilung der Fütterung des Schleiereulenpaares im Laufe
von drei N&chten 43
12. A réti fülesbagoly fészkelő és előfordulási helyei a Kárpát-medence területén - The breeding places and occurences of Short-Eared Owl in the
basin of the Carpathians 89
13. A füles kuvik fészkelése Dél-Szlovákiában - Breeding of the Scops Owl in
South-Slovaky 101
14. A fülespacsirta előfordulása Magyarországon és a környező területeken -
Occurence of the Shore Lark in Hungary and annexed countries 110
16. Hósármány - Snow Bunting > 121
16. Nyílfarkú halfarkas - Long-Talled Skua 122
17. - 20. Bélavára 227-228
21. Eezeth-cimer (1559) - The erest of Family Eczeth (1559) 238
22. Fischer-cimer (1563) - The erest of Famiíy Fischer (1563) 238
23. Geönczi-eimer (1578) - The erest of Family Geönezi (1578) 239
24. Bornemissza-cimer (1580) - The erest of Family Bornemissza (1580) 239
25. Nagy-cimer (1588) - The erest of Family Nagy (1588) 240
26. Chuta-cimer (1606) - The erest of Family Chuta (1606) 240
27. Madarász-cimer (1610) - The erest of Family Madarász (1610) 241
28. Méhes-cimer (1617) - The erest of Family Méhes (1617) 241
29. Sándor-cimer (1622) - The erest of Family Sándor (1622) 242
30. Miskolczi-cimer (1649) - The erest of Family Miskolczi (1649) 242
31. Nagy-cimer (1660) - The erest of Famüy Nagy (1660) 243
32. Kálmánczay-eimer (1669) - The erest of Family KáLmánczay (1669) 243
33. Kajor-cimer (1676) - The erest of Family Kajor (1676) 244
34. Miklós-cimer (1678) - The erest of Family Miklós (1678) 244
35.-38. Mély vízbe ereszkedő szürkegém - Fish-Heron descends to deep
water 260
39. Fekete gólya fészke sziklán - Black Stork's Nest on rock 267
40. Fészkén pihenő kanalasgém - Spoonbill on the Nest 268
41. A jeges réce júniusi példánya - The Long-Tailed Duck from June 1958 270
42. A Fegyverneken fogott északi héja frissen fogott állapotban - The Northern
Goshawk eaught near Fegyvernek short after the catching 271
43. Az északi héja Rajkán elejtett példánya - The Northern Goshawk shot near
Rajka 271
44-45. Az északi héja Isaszegen fogott példánya röviddel a fogás után - The
Northern Goshawk eaught near Isaszeg short after the catching 272
46. Ugyanaz a példány 1958. IX. 29-én az Állatkertben - The same specimen
in the Zoo on Sept. 29. 1958 273
47. A koronában lerakott, széncinege által kikezdett (középen) és még ép (jobb
oldalon) gyapjaspille petecsomók - The heaps of eggs of Gypsv-Moth laid
in the crown of trees. At right in intact condition; in the middle the opened by
Great Titmouse , 284
48. Sértetlen gyapjaspille tojáscsomók a hernyók kifurakodási nyílásaival és a
tojáscsomók alatt csoportosuló fiatal hernyókkal - The heaps of eggs of Gypsy
Moth with the exits of caterpillars, which assamble under the heaps 284
49. A gyapjaspille tojáscsomót borító szőrréteg eltávolítása után láthatóvá válnak az átlátszó tojásburkokban telelő hernyók - The wintering caterpillars
are to see through the transparent membrán after the removal of the hairstratum of egg-heap 284
50. Gyapjaspille tojáscsomó két végén a rekeszszerű nemezburok, ahonnan a
a cinegék a tojásokat kitették. A tojáscsomó középső részén és a felső tojáscsomón a hernyók kifurakodási nyílásai látszanak - A cell-like felt membrán on
the both ena of the egg-heap of Gypsy Moth, from which the Tits are eaten the
eggs. On the middle part of the heap and on the upper the heap exits of the
caterpillars are to see ' 285
51. Közönséges szalonnabogár (Dermestes lardarius L.) lárvától feldúlt gyapjaspille tojáscsomó - The Egg-Heap of Gypsy-Moth destroyed by the larvae of
Dermestes lardarius 285
52. Szalonnabogár-lárvától kiüregesitett gyapjaspille tojáscsomó - The EggHeap of Gypsy-Moth excavated by the larvae of Dermestes laradrius 285
53. A réti tücsökmadár előfordulási helye a Sátorhegységben - The Habi tat of
Grashopper- Warbler in the Mountains of Sátor 289
54. A balkáni gerle elterjedése Izraelben - The Arealof the Indián Ring-Dowe in
Izrael .. 298
55. A Merganetta armata élőhelye Rio Negro-ban. Rio Quemquemtren folyó -
The Habitat of Merganetta armata in Prov. Rio Negro. The river Quemquemtren 299
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1959 (aláírt példány) Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1959 (aláírt példány) Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1959 (aláírt példány) Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1959 (aláírt példány) Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1959 (aláírt példány) Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1959 (aláírt példány) Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1959 (aláírt példány)

A borító kopott, széle sérült. Néhány oldalon ceruzás aláhúzás található.

A borítón az egyik szerző, dr. Marián Miklós aláírása látható.

Állapot:
24.000 ,-Ft
120 pont kapható
Kosárba