A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szemelvények a klasszikus vallásfilozófiai tradíció történetéből

Szöveggyűjtemény

Előszó

Anaximandrosz: Töredékek
Minden dolog ugyanis vagy alapelv, vagy alapelvből való, a végtelennek azonban nincsen alapelve, mert ez határt szabna számáéra. Továbbá a végtelen, minthogy alapelv, nem... Tovább

Tartalom

Isten és vallás kérdései az ókori görög filozófiában
Preszókratikus töredékek
Anaximandrosz: Töredékek (Ford.: Bodor András és Szabó György) 11
Xenophanész: Töredékek (Ford.: Marticskó József) 11
Empedoklész: Töredékek (Ford.: Steiger Kornél) 12
Anaxagorasz: Töredékek (Ford.: Bodor András és Szabó György) 13
A világ teremtése
Platón: Timaiosz (Ford.: Kövendi Dénes) 15
Az első istenérvek
Platón: Törvények (Ford.: Kövendi Dénes) 20
A filozófia - teológia?
Arisztotelész: Metafizika (Ford.: Halasy-Nagy József) 28
A hellenizmus kora
Epikurosz leveleiből (Ford.: Sárosi Gyula) 35
Lucretius: A természetről (Ford.: Tóth Béla) 36
Plótinosz: Az Egy akaratáról és szabadságáról (Ford.: Horváth Judit és Perczel István) 40
A filozófiai istenérvek történetéből
Az ontológiai istenérv
Canterburyi Szent Anzelm: Proslogion (Ford.: Horváth Judit) 45
Anzelm és Gauntilo vitájából (Ford.: Horváth Judit) 46
Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról (Ford.: Boros Gábor) 51
Descartes és Hobbes vitájából (Ford.: Mátrai László - Boros Gábor) 55
Kant: A tiszta ész kritikája (Ford.: Kis János) 59
A kozmológiai istenérv
Arisztotelész: Metafizika (Ford.: Halasy-Nagy József) 63
Aquinói Szent Tamás: Summa theologiae (Ford.: Klima Gyula) 64
Kant: A tiszta ész kritikája (Ford.: Kis János) 66
A világ rendje. A teleológiai istenérv
Augustinus: Vallomások (Ford.: Városi István)
Augustinus: A rendről (Ford.: Fajcsek Magda) 69
Boethius: A filozófia vigasztalása (Ford.: Hegyi György) 70
Aquinói Szent Tamás: Summa theologiae (Ford.: Klima Gyula) 71
Spinoza: Etika (Ford.: Szemere Samu) 72
Leibniz: A természet és a kegyelem ésszerűen megalapozott elvei
(Ford.: Endreffy Zoltán) 73
Voltaire: Vers a lisszaboni földrengésről (Ford.: Petri György) 75
Kant: A tiszta ész kritikája (Ford.: Kis János) 77
Schopenhauer: Az élet semmiségéről és gyötrelméről (Ford.: Bánóczi József) 79
A morális istenérv
Kant: Az ítélőerő kritikája (Ford.: Hermann István) 80
Hit és tudás
Augustinus: A rendről (Ford.: Fajcsek Magda) 85
Augustinus: A Szentháromságról (Ford.: Gál Ferenc) 87
Scotus Eriugena: A természet felosztásáról (Ford.: Horváth Judit) 89
Aquinói Szent Tamás: Summa theologiae (Ford.: Klima Gyula) 90
Kant: A tiszta ész kritikája (Ford.: Kis János) 94
Kant: Az ítélőerő kritikája (Ford.: Hermann István) 97
Filozófiai istenképek
A világ teremtője
Augustinus: Vallomások (Ford.: Városi István) 103
Theophania
Scotus Eriugena: A természet felosztásáról (Ford.: Horváth Judit) 107
Lét és lényeg azonossága
Aquinói Szent Tamás: Compendium theologiae (Ford.: Munkaközösség) 111
Panteizmus
Bruno: Az Okról, az Elvről és az Egyről (Ford.: Szemere Samu)
Spinoza: Etika (Ford.: Szemere Samu)
Teozófia
Böhme: A földi és égi misztérium igaz ismertetése (Ford.: Isztray Botond)
Újkori kérdések
Vallási türelem
Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány (Ford.: Szemere Samu) 131
Locke: Levél a vallási türelemről (Ford.: Halasy-Negy József - Gecse Gusztáv) 134
Voltaire: Filozófiai ábécé (Ford.: Réz Pál) 137
Voltaire: Értekezés a türelmességről Jean Calas halála alkalmából (Ford.: Réz Pál) 140
Természetes vallás
Clarké: Értekezés a természetes vallásról (Ford.: Fehér Ferenc) 141
Voltaire: Filozófiai ábécé (Ford.: Réz Pál) 144
Voltaire: A tudatlan filozófus (Ford.: Kis János) 146
Diderot: Bevezetés az alapelvekbe... (Ford.: Csatlós János) 150
Rousseau: Emil vagy a nevelésről (Ford.: Győry János) 152
Kant: A vallás a puszta ész határain belül (Ford.: Vidrányi Katalin) 155
Radikális valláskritika
Holbach: A természet rendszere (Ford.: Munkaközösség) 160
Feuerbach: A kereszténység lényege (Ford.: Tímár Ilona) 162
Nietzsche: Az Antikrisztus (Ford.: Csejtei Dezső) 167
Személyes Isten
Augustinus: Vallomások (Ford.: Városi István) 175
Pascal: Gondolatok (Ford.: Pödör László) 179
Kierkegaard: Félelem és reszketés (Ford.: Rácz Péter) 188
Kierkegaard: Az ismétlés (Ford.: Gyenge Zoltán) 191
A szemelvények forrásai 194
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem