700.011

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szocialista képzőművészet jelképei

Szerző
Szerkesztő
Lektor
Kossuth Könyvkiadó-Corvina Kiadó (Budapest) ,
Vászon , 283 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 24 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Előszó5
Környezet, cselekmény, típus12
A környezet, a színhely14
A cselekmény, az embercsoport, a tömeg20
Az egyén, a típus26
Címszavak35
Képek jegyzéke259
Névmutató273
Tárgymutató279
Képek jegyzéke
Derkovits Gyula: Téli ablak
Derkovits Gyula: Végzés
Dési Hubert István: Kisöreg IIl.
Picasso, Pablo: Csendélet bikakoponyával
Ibarrola, Augustin: Az ablak
Kernstok Károly: Agitátor a gyár kantinjában
Uitz Béla: A Vörös Hadsereg őrködik (a Tőletek függ c. sorozatból)
Grunidg, Hans: Medvék és farkasok harca
El Liszickij: A Lenin-emelvény
Rude, Francois: Marseillaise (Részlet)
Siqueiros, Alfaro: Proletártanya
Daumier, Honoré: Mosónő
Kollwitz, Käthe: Kenyeret!
Dix, Otto: Asszony gyerekkel
Bergander, Rudolf: Munkásnő gyerekkel
Dejneka, Alekszandr Alekszandrovics: Anya
Derkovits Gyula: Anya
Farkas Aladár: Spanyol anya
Kuznyecov, Pavel: Anya
Prorokov, Borisz Ivanovics: Anya
Kondor Béla: Apokalipszis
Dési Huber István: Munkástemetés (A Negyedik rend c. sorozatból)
Delaroix, Eugéne: A Szabadság vezeti a népet
Uitz Béla: Előre, proletár!
Rivera, Diego: Kommunárok
Kerényi Jenő: Béke
Masson, André: Spanyolország
Pór Bertalan: Bőszült bika
Picasso, Pablo: Guernica (tanulmány)
Derkovits Gyula: Verbőczy (az 1514 c. sorozatból)
Daumier, Honoré: Színházi jelenet (részlet)
Van Gogh, Vincent: Börtönudvar
Jarosenko, Nyikolaj Alekszandrovics: A rab
Grosz, George: Fényt és levegőt a proletárnak!
Derkovits Gyula: Elítélt
Grundig, Lea: A fogoly I.
Grundig, Lea: A fogoly II.
Háy Károly László: Börtönudvar
Ibarolla, Augustin: Börtönudvar
Filo: Nem!
Masereel, Frans: Lap a Danse macabre. c sorozatból
Heartfield, John: Ezt az áldást hozzák
Kassitzky Ilona: Háború
Kollwitz, Käthe: Tüntetés
Daumier, Honoré: Lázadás
Laermans, Eugéne: Sztrájk napján, este
Révész Imre: Panem
Luchian, Stefan: Kukoricaosztás
Kollwitz, Käthe: Foglyok
Egry József: Május elseje
Ék Sándor: Tüntetés
Derkovits Gyula: Felkelők
Háy Károly László: A proletariátus bosszút áll értünk!
Ismeretlen művész: Vörös Segély röplap
Ferenczy Noémi: Felvonulók
Masereel, Frans: Új hadsereg
Siqueiros, Alfaro: Részlet a chapultepeci freskóból
Makrisz Agamemnon: Dombormű a budapesti XIV. ker. Pártbizottság székházán
Sós László - Kemény Éva: November 7.
Masereel, Frans: Lap az Eszme c. sorozatból
Sopocko, Konstantin: Europe Girls
Dix Otto: Ecce Homo II.
Lurcat, Jean: Szabadság (részlet)
Juon, Konsztantyin Fjodorovics: Új bolygó
Cremer, Fritz: Magyar víziók
Grosz, George: Németország. Téli rege (Részlet)
Derkovits Gyula: Vasút mentén
Dési Hubert István: Tömeg
Grundig, Lea: Német anyák
Kowarski, Felicijan: Proletárok
Guttuso, Renato: Hazafiak kivégzése
Daumier, Honoré: Menekülők
Masereel, Frans: Lap a Danse macabre c. sorozatból
Derkovits Gyula: Tükörkép
Derkovits Gyula: Halárus
Derkovits Gyula: Éhesek télen
Fenyő A. Endre: Csendélet szerszámokkal
Alex, Leon: Éhes
Mentor, Blasco: A boldogság diadala (részlet)
Domanovszky Endre: Munkás-paraszt barátság (részlet)
Forner, Raquel: Vigasz nélkül (a Dráma c. sorozatból)
Nash, Paul: Új világot építünk
Ámos Imre: Gyász II.
Háy Károly László: Illusztráció Radnóti Gyökér c. verséhez
Cieslewski, Tadeusz: Magány
Heartfield, John: A fasizmus vetése
Vida Géza: Felkelés
Trepkowits, Tadeusz: Soha!
Ék Sándor: A Vörös Gárda esküje
Bortnyik Sándor: Lámpagyújtó
Mészáros László: Lázadó (Szabadság)
Ék Sándor: Az imperialista háború ellen
Szvarog, Vaszilij Szemjonovics: Fel a haza védelmére!
Masereel, Frans: Apokalipszis (a Danse macabre c. sorozatból)
Yonekura, H.: A háború megsejtése
Letkar, Leon: A nemzetközi fasizmus ellen
Picasso, Pablo: Békegalamb
Gross-Bettelheim Jolán: Gyár (részlet)
Siquerios, Alfaro: Az ember ura és nem rabszolgája a technikának
Léger, Fernand: Gépelemek
Makrisz Zizi: Baku
Hoerle, Heinrich: Munkás
Léger, Fernand: Kártyázó katonák
Lewis, Wyndham: Barcelona átadása
Siqueiros, Alfaro: A burzsoázia képmása (részlet)
Sós László - Kemény Éva: No!
Berda Ernő: Részlet a No pasaran c. sorozat lapjából
Bisztyij, Dimitrij: Illusztráció Majakovszkij Lenin c. poémájához
Levi, Carlo: Gyerek délről
Fougeron, André: Spanyolország
Bokros Birman Dezső: Független Magyarországért
Guttuso, Renato: Bagheriai táj (részlet)
Nerlinger, Oskar: Berlini magasvasút
Heartfield, John: Akár a középkorban, úgy a Harmadik Birodalomban is
Kerényi Jenő: Felvonulók (terv)
Heartfield, John: Akár fekete, akár fehér
Tonitza, Nicolae: Munka
Guttuso, Renato: A Szabadság vezeti az algériai népet
Sós László - Kemény Éva: Augusztus 20.
Derkovits Gyula: Kaszafenő (az 1514 c. sorozatból)
Gromaire, Marcel: Flamand kaszafenő
Vedres Márk: Kaszakalapáló
Szurcsik János: Kaszakalapáló
Völker, Karl: Falképterv a KP halle-messeburgi sajtószékházához
Ámos Imre: Keresztrefeszítés (a Szolnoki Vázlatkönyvből)
Manzu, Giacomo: Keresztlevél prelátussal (a Variációk egy témára c. sorozatból)
Sugár Andor: Hollókői vörös feszület
Guttuso, Renato: Kereszrefeszítés
Szabó Zoltán: Vietnami Golgota
Siquerios, Alfaro: Trópusi Amerika (részlet)
Rivera, Diego: A háború rémképe és a béke álma (részlet)
El Liszickij: A konstruktőr
Kollwitz, Käthe: Segítsetek Oroszországnak!
Berman, Myeczislaw: Mindenki egyért
Masereel, Frans: Felhívás
Venturelli, José: Illusztráció
Schelemann, Carlo: Plakát
Siqueiros, Alfaro: Jelenkori képmásunk
Mikus Sándor: Küzdelem
Picasso, Pablo: Koreai mészárlás
Heartfield, John: Justizia
Tonitza, Nicolae: "Általános választójog"
Nagy Balogh János: Kubikos
Oelmacher Anna: Kubikos
Bokros Birman Dezső: Kubikos
Kazar, Vasile: Az uradalmak vége
Tamayo, Rufino: Bestiák
Háy Károly László: "A költő hasztalan vonít"
Ék Sándor: A fasiszta fenevad nem menekülhet!
Picasso Pablo: Guernica (részlet)
Uitz Béla: Proletárfürt
Bortnyik Sándor: Lenin
Andrejev, Nyikolaj Andrejevics: Lenin ír
Favorszkij, Vlagyimir Andrejevics: 1917 októbere
Heartfield, John: Épülő Szovjetunió
Picacco, Pablo: Lófej
Tornyai János: Bús magyar sors
Kubin, Alfred: Lótetem (az I. Háborús Mappából)
Picasso, Pablo: Guernica
Grundig, Hans: Felingerelt ló
Berda Ernő: Lovak
Schnitzler János: Iszonyat
Feledy Gyula: Macska és galamb
Medgyessy Ferenc: Magvető
Van Gogh, Vincent: Magvető (részlet)
Meunier, Constantin: Magvető
Kosztyanyicin, Vaszilij Nyikolajevics: Plakát
Ferenczy Béni: Magvető
Permeke, Constant: Magvető
Querner, Kurt: Magvető
Vígh Tamás: Magvető
Uitz Béla: Sallai
Berényi Róbert: Fegyverbe! Fegyverbe!
Feininger, Lionel: A szocializmus katedrálisa
Szántó Lajos: Proletárok! Előre! Ti vagytok a világ megváltói!
Derkovits Gyula: Püspöksüveges önarckép
Kusztodiev, Borisz Mihaljovics: Munka
Dejneka, Alekszandr Alekszandrovics: Petrográd védelme
Kollwitz, Käthe: Menetelő takácsok (a Takácsfelkelés c. sorozatból)
Vaszary János: Katonák a hóban
Nevinson, Chistopher: Menetoszlop
Tonitza, Nicolae: Hadifogolymenet
Heartfield, John: Tíz év után. Apák és fiúk
Weber, A. Paul: A végzet
Derkovits Gyula: Menetelők (az 1514 c. sorozatból)
Orozco, Clemente: Zapata parasztjainak menete
Gromaire, Marcel: A háború
Daumier, Honoré: Munkanélküliek
Baluschek, Hans: A kizártak
Heartfield, John: Akár a kerekek
Ferenczy Noémi: Két munkás
Bíró Mihály: Népszava-plakát (részlet)
Gonzales, Julio: La Montserrat
Daumier, Honoré: A teher
Steinlen, Théophile-Alexandre: Mosónő
Degas, Edgar: Vasaló nők
Picasso, Pabló: Vasalónő
Uitz Béla: Mosónő
Kaszatkin, Nyikolaj Alekszejevics: Bányászlány
Baluschek, Hans: Munkásnők
Dejneka, Alekszandr Alekszandrovics: Új műhely építése
Oelmacher Anna: Házmesterné
Szabó Zoltán: Anyám
Muhina, Vera Ignatyevna: Munkás és kolhozparasztlány
Mészáros László: Munkás-paraszt szövetség
Hearfield, John: Kenyér és szabadság
Ferenczy Noémi: Kőműves
Ferenczy Noémi: Magvető
Somogyi József: Martinász
Daumier, Gustave: Kőtörők
Jarosenko, Nyikolaj Alekszandrovics: A fűtő
Fényes Adolf: Napszámos
Brangwyn, Frank: Öntők
Meunier, Constantin: Teherhordó
Bortnyik Sándor: Kovácsok
Dési Hubert István: Vasmunkás
Derkovits Gyula: Hajókovács
Dejneka, Alekszandr Alekszandrovics: Bányalejárat
Domanovszky Endre: Csillések
Hincz Gyula: Martinászok
Guttuso, Renato: Bányász
Masereel, Frans: Felhőkarcolók
Kollwitz, Käthe: Carmagnole
Spencer, Niles: Városfal
Masereel, Frans: Lap a Mű c. sorozatból
Gross-Bettelheim Jolán: Nagyváros (részlet)
Hofer, Carl: Ember a romok között
El Liszickij: Repülő nap
Masereel, Frans: Lap a Nap c. sorozatból
Raszler Károly: Szabadságot!
Milnyikov, Andrej Andrejevics: Ébredés
Masereel, Frans: Melankólia
Coutaud, Lucien: Növényváros
Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Szabadság-emlékmű (részlet)
Cremer, Fritz: Egy olvasó munkás kérdései
Daumier, Honoré: Olvasó férfi
Rodin, Auguste: Gondolkodó
Masereel, Frans: Olvasó munkás (az Egy ember passiója c. sorozatból)
Derkovits Gyula: Három nemzedék (Nemzedékek)
Dési Huber István: Sakkozó
Sugár Andor: Olvasó munkás
Dési Huber István: Töprengő
Fenyő A. Endre: Olvasó munkás
Goldman György: Ülő munkás
Bán Béla: Fáradtság
Kondor György: Gondolkodó
Beck András: Olvasó munkás
Guttuso, Renato: Ülő munkás
Foueron, André: Apai öröm
Sződy Szilárd: Vasas, ne hagyd magad!
Bíró Mihály: Bitangok! Ezt akartátok?
Háy Károly László: Éljen a fasisztaellenes egységfront!
Ék Sándor: Náci-Németország rövidesen megsemmisül
Cremer, Fritz: Vietnamért (Lángok és öklök)
Sitte, Willi: Lenin szellemében
Derkovits Gyula: Kikötött paraszt (az 1514 c. sorozatból)
Kubaic, Zenon: A pap
Repin, Ilja Jefimoivcs: Vázlat A gyónás megtagadása c. festményhez
Masson, André: A megelégedett pap
Kassitzky Ilona: Lélekkufárok
Rivera, Diego: A klerikalizmussal, militarizmussal és kapitalizmussal fertőzött föld
Derkovits Gyula: Dózsa a várfokon (az 1514 c. sorozatból)
Kollwitz, Käthe: Kitörés (a Parasztháború c. sorozatból)
Kazar, Vasile: 1907
Redő Ferenc: Budai Nagy Antal serege elsöpri a vajda táborát (a Budai Nagy Antal krónikája c. sorozatból)
Redő Ferenc: Letiporják fáradt hadát (a Budai Nagy Antal krónikája c. sorozatból)
Vilt Tibor: Dózsa
Vida Géza: Parasztfej
Moor, Dmitrij: Segíts!
Mészáros László: Tékozló fiú
Nagy István: Kucsmás parasztfej
Szabó István: Parasztfiú
Szőnyi, Stefan: Tutajosok
Somogyi József: Szántó Kovács János emlékmű (részlet)
Nagy István: Öregasszony
Bernáth Aurél: Aratóünnepre menő lány
Dési Huber István: Déli pihenő
Mészáros László: Határnéző parasztasszony
Muhina, Vera Ignatyevna: Parasztasszony
Udvardy Erzsébet: Szárvágó
Domanovszky Endre: Földosztás (részlet)
Zakrewski, Wladzimierz: A párt
Steinlen, Théophile-Alexandre: Az apostol
Pór Bertalan: Hegyibeszéd
Beckmann, Max: Éhség (a Pokol c. sorozatból)
Masereel, Frans: Prométeusz
Varga Imre: Prométeusz
Bisztyi, Dimitrij: Illusztráció Majakovszkij Lenin c. poémájához
Trepkowits, Tadeusz: Utolsó állomás
Ibarrola, Augustin: Börtönkép
Zadkine, Ossip: Fogoly nő
Derkovits Gyula: Lőrinc pap (az 1514 c. sorozatból)
Kerényi Jenő: Partizán-emlékmű (terv)
Daumier, Honoré: Mosónők a lépcsőn
Kollwitz, Käthe: Lap a Képek a nyomorról c. sorozatból
Higgins, Eugene: Nehéz sors
Derkovits Gyula: Híd télen
Goldman György: Horthy-rendőr
Steinlen, Théophile-Alexandre: Sztrájk
Masereel, Frans: Lap Az Eszme c. sorozatból
Lengyel Lajos: Lovasrendőrök
Berda Ernő: Lap a No pasaran c. sorozatból
Kassitzky Ilona: Diktátor
Háy Károly László: Illusztráció Radnóti Nem tudhatom c. verséhez
Draner, Jules: Rohamozás
Daumier, Honoré: A halálba menők üdvözölnek!
Kollwitz, Käthe: Lázadás
Uitz Béla: Vöröskatonák előre!
Apszit, Alekszej Petrovics: Előre Petrográd védelmére!
Pór Bertalan: Világ proletárjai egyesüljetek!
Derkovits Gyula: Kapudöngetők (az 1514 c. sorozatból)
Derkovits Gyula: Rokkant hős
Dix, Otto: Gyufaárus I.
Linke, Bronislaw: Lap a Kövek kiállítása c. sorozatból
Konecsni György: És mégis lesz kenyér
Mies van der Rohe, Ludwig: Rosa Luxemburg és Karl Liebeknecht síremléke
Csehonyin, Szergej Vasziljevics: Tányér emblémával
Bortnyik Sándor: Vörös csillag
Ferenczy Noémi: Fahordó nő
Ferencyz Noémi: Parasztfej kaszával
Konecsni György: Plakát
Jiquidi, Aurel: Bajtársak
Heartfield, John: Napfogyatkozás
Trepkowski, Tadeusz: Grunwald 1410 - Berlin
Francese, Franco: Fegyverszünet
Siqueiros, Alfaro: Új demokrácia (részlet)
Masereel, Frans: Szent Sebestyén
Konecsni György: A tettek pártja
Uitz Béla: Címlapterv
Földes Imre - Végh Gusztáv: Szociális termelésből fakad a jólét
Masereel, Franc: Lap A város c. sorozatból
Kolli, Nyikolaj Jakovlevics: Vörös ék (emlékműterv)
El Liszickij: Vörös ékkel a fehérek ellen
Szczuka, Mieczyslaw: Amnesztiát
El Liszickij: A konstruktőr
Kupka, Frantisek: Internacionálé
Forner, Raquel: A győzelem (a Spanyolország c. sorozatból)
Konecsni György: Soha többé
Prepelicza Katalin: Mária Valéria-telep
Kollwitz, Käthe: "Propellerlied". Védjük a Szovjetuniót
Rjaszszkij, Georgij Georgijevics: A felszólaló
Kubin, Alfred: Demagógia
Eagleboy, Wayne: Mi, a nép
Z. Gács György: 1944
Grundig, Hans: A fasizmus áldozatainak
Zala Tibor: Szolidaritás
Martyn Ferenc: Lap A fasizmus szörnyetegei c. sorozatból
Siqueiros, Alfaro: A sírás visszhangja (részlet)
Lohmar, Heinz: A szörny
Filla, Emil: Fehér éjszaka
Ámos Imre: A szörny
Toorop, Jan: Sztrájk
Haag, Charles: A sztrájkolók
Lentz, Staislaw: Sztrájk
Iser, Iosif: Sztrájk
Fenyő A. Endre: Valami készül
Afaganov, A. - Jermilin. I. Miha, A: A moszkvai csata emlékműve
Filo: Minden kéz...
Derkovits Gyula: Kendős nő
Moor, Dmitrij: Jelentkeztél már önkéntesnek?
Leete, Alfred: Hazádnak szüksége van rád
Flagg, James: I want YOU
I want YOU (plakát)
Apszit, Alakeszj Petrovics: Plakát
Kónya Sándor: Plakát
Ék Sándor: Ifjúsági Nap
Konecsni György: Te is figyelj!
Pátzay Pál: Petőfi-plakett
Bíró Mihály: Köztársaságot!
Capek, Josef: Tűz
Heartfield, John: "Ich bin ein Kohlkopf"
Weber Henrik: Pesti polgár
Scott, William Bell: Vas és szén
Mednyánszky László: Tüntetés (Részlet)
Grosz, George: Németország. Téli rege (részlet)
Derkovits Gyula: Halas csendélet
Guttuso, Renato: Újságolvasó
Varga Imre: Újpesti partizánemlékmű terve
Varga Imre: Radnóti
Sadr, Ivan Dimitrijevics: Az utcakő a proletárok fegyvere
Bernáth Aurél: Tél
Dési Huber István: Viharmadarak
Kondor György: Börtönsarok kályhával
Varga Imre: Derkovits
Masereel, Frans: Lap a Város c. sorozatból
Daumier, Honoré: Harmadik osztály
Kondor György: Vasút mentén
Kondor György: Hajnal a vonaton
Szurcsik János: Utazók
Dési Huber István: Összecsapás (A negyedik rend c. sorozatból)
Léger, Fernand: Nő virággal
Repin, Ilja Jefimovics: Hajóvontatók (részlet)
Kusztodiev, Borisz Mihaljovics: A bolsevik (részlet)
Színes táblák jegyzéke
Bíró Mihály: 1919.május 1.
Menzel, Adolph: Vasmű
Guttuso, Renato: Keresztrefeszítés
Grundig, Hans: Látomás (az Ezeréves birodalom c. triptichon középrésze)
Derkovits Gyula: Kenyérért (Terror)
Derkovits Gyula: Három nemzedék (Nemzedékek)
Kusztodiev, Borisz: A bolsevik
Grundig, Hans: Medvék és farkasok harca

Aradi Nóra

Aradi Nóra műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Aradi Nóra könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem