A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Berlin, a megosztott város

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 627 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-463-972-5
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókat tartalmaz.

Fülszöveg

A Berlin fordulatokban gazdag történetét bemutató kötet a II. világháborútól a német újraegyesítésig eltelt időszakot öleli fel. A kor meghatározó dokumentumai a szakemberek és az érdeklődők számára egyaránt átélhetővé, testközelivé teszik a hidegháború szimbólumává vált város megszállását, felosztását, lakóinak mindennapjait, az egyesítéshez vezető lépéseket, megismerésükkel könnyebben megérthetők a nagyhatalmak politikai és gazdasági törekvései.

Tartalom

Berlin rövid története 1945-ig (Tollas Gábor)13
A szövetségesek Németország-tervei (1941-1945) (Németh István)23
Dokumentumok
Az Atlanti Charta (1941. augusztus 14.)35
Közlemény a casablancai értekezletről (1943. január 26.)36
Közlemény a három szövetséges hatalom - a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia - vezetőinek teheráni konferenciájáról (1943. december 1.)37
A Morgenthau-terv (1944. szeptember)39
Jegyzőkönyv az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió között Németország megszállási övezeteiről és Nagy-Berlin igazgatásáról (1944. szeptember 12.)42
Egyezmény az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kormányai között a Németország megszállási övezeteiről és Nagy-Berlin igazgatásáról szóló 1944. szeptember 12-i jegyzőkönyv módosításáról (1944. november 14.)45
Jegyzőkönyv a három kormányfő tárgyalásairól a krími konferencián (1945. február 11.)46
A németországi ellenőrző szervekről szóló 1944. november 14-i londoni egyezmény Francia Köztársaság csatlakozását követő átirata (1945. május 1.)47
A német katonai kapituláció (Berlin, 1945. május 8.)49
A berlini nyilatkozatok (1945. június 5.)51
Közlemény a három hatalom berlini konferenciájáról
"A potsdami egyezmény" (1945. augusztus 2.)53
George F. Kennan: Németországi részünket biztosítani (Részlet 1945 nyarán írt emlékiratából)59
A szövetségesek berlini megszállási politikája (1945-1948) (Tollas Gábor)61
Dokumentumok
A berlini szovjet megszállók parancsnokának 1. számú parancsa (1945. április 28.)77
Sztálin üzenetváltása Trumannal a nyugati szövetségesek Berlinbe vonulásának időpontjáról (1945. június)78
Montgomery tábornagy feljegyzései a Szövetséges Legfelső Parancsnokság képviselőinek konferenciájáról (1945. június 29.)80
Clay tábornok feljegyzései a közlekedési útvonalakról és a Szövetséges Legfelső Parancsnokság képviselőinek konferenciájáról (1945. június 29.)81
A Berlini Szövetséges Kommandatúra 1. számú parancsa (1945. július 11.)82
A Németország megszállási övezeteiről és Nagy-Berlin igazgatásáról szóló 1944. szeptember 12-i jegyzőkönyv kiegészítése (1945. július 26.)83
Az 1945. november 27-én előterjesztett és a Szövetséges Koordinációs Bizottság által 1945. december 21-én elfogadott irányelvek a Berlini Szövetséges Kommandatúra feladatköréről84
A Légi Közlekedési Igazgatóság beszámolója légi folyosók rendszerének létrehozásáról, amelyet a Koordinációs Bizottság 1945. november 27-én engedélyezett, a Szövetséges Ellenőrző Tanács pedig 1945. november 30-án megerősített85
Németország légi folyosóira és a berlini kontrollzónára vonatkozó légi közlekedési előírások (1946. október 22.)86
Jelentés Dratvin tábornok, a helyettes szovjet katonai kormányzó 1948. március 30-i leveléről, amelyet a három nyugati hatalom katonai kormányzóinak írt a megszállási övezetek közötti közlekedést érintő új rendelkezésekről88
Értesítés a Szovjetunió Berlini Szövetséges Kommandatúrában folytatott tevékenységének beszüntetéséről (1948. július 1.)89
Pénzreform és berlini blokád (1948-1949) (Németh István)91
Dokumentumok
Az első törvény Németország nyugati övezeteiben a pénzügyek újjászervezésére (1948. június 18.)97
A Németországi Szovjet Katonai közigazgatás (SMAD) parancsa a szovjet övezet lezárásáról és a közlekedést érintő korlátozásokról (1948. június 18.)99
A Németországi Szovjet Katonai közigazgatás (SMAD) felhívása a német lakossághoz (1948. június 19.)100
A szovjet katonai közigazgatás vezérkari főnökének átirata a hivatalban lévő berlini főpolgármesternek (1948. június 22.)101
A Németországi Szovjet Katonai közigazgatás főparancsnokának 111. számú parancsa a pénzreform végrehajtásáról a szovjet megszállási övezetben (1948. június 23.)102
A Berlin-Helmstedt vonal megszakadása (1948. június 24.)105
Az első rendelet a nyugati szektorokban a pénznem újjárendezésére (valutarendelet) (1948. június 24.)106
Az Amerikai Egyesült Államok jegyzéke a Szovjetunióhoz a berlini helyzetről (1948. július 6.)108
A Szovjetunió Egyesült Államokhoz intézett válaszjegyzéke a berlini helyzetről (1948. július 14.)110
Jessup-Malik-egyezmény a blokád feloldásáról (1949. május 4.)113
Csujkov, a Németországi Szovjet Katonai Közigazgatás (SMAD) főnökének 56. számú parancsa a berlini blokád feloldásáról (1949. május 9.)114
A párizsi külügyminiszteri konferencia dokumentumaiból (1949. május 23-június 20.)116
Az 1953. június 17-i kelet-berlini felkelés (Nagy Dávid)119
Dokumentumok
A szovjet kormány német békeszerződés-tervezete (1952. március 10.)149
A szovjet kormány memoranduma: A Német Demokratikus Köztársaság politikai helyzetének rendbetételére irányuló intézkedésekről (1953. május vége)152
Az NSZEP Központi Bizottsága Politikai Irodájának nyilatkozata (1953. június 9.)154
A friedrichshaini kórház építőinek levele Otto Grotewohl miniszterelnökhöz (1953. június 15.)157
Otto Lehmann: "A munkanormák emelésével kapcsolatos néhány káros jelenségről" (1953. június 16.)158
Az NSZEP Központi Bizottsága Politikai Irodájának ülése. A 36/53. számú jegyzőkönyv 1. számú függeléke (1953. június 16.)159
A berlini rendkívüli állapotot kihirdető falragasz (1953. június 17.)160
Andrej Grecsko távirata Nyikolaj Bulganyinnak (1953. június 17.)161
Falragasz a kivégzésekről Magdeburgban (1953. június 18.)162
Vaszilij Szokolovszkij, Vlagyimir Szemjonov és Pavel Judin jelentése az 1953. június 17-19. közötti berlini és NDK-beli eseményekről és néhány következtetés ezen eseményekből (1953. június 24.)163
A második berlini válság (1958-1961) (Tollas Gábor)165
Dokumentumok
A Német Demokratikus Köztársaság kormányának jegyzéke a német békeszerződés előkészítéséről (1958. szeptember 4.)176
A Szovjetunió kormányának jegyzéke a három nyugati hatalomhoz (Hruscsov-ultimátum) (1958. november 27.)178
Az amerikai külügyminisztérium memoranduma a berlini kérdésben (1958. december 20.)192
A Szovjetunió német békeszerződés-tervezete (1959. január 10.)194
Brentano szövetségi külügyminiszter válasza a Szovjetunió német békeszerződés-tervezetére (1959. január 18.)197
A nyugatnémet kormány és a három nyugati hatalom válaszjegyzékei (1959. február 16.)198
A Szovjetunió kormányának jegyzéke a három nyugati hatalomhoz (1959. március 2.)200
A második genfi külügyminiszteri konferencia dokumentumaiból (1959. május 11-június 20.)203
Willy Brandt nyilatkozata a berlini politika négy alapelvéről (1959. szeptember 8.)208
Adenauer nyilatkozata a párizsi konferencia kudarcáról (1960. május 24.)209
Kennedy nyilatkozata a berlini válságról (1961. június 28.)210
A berlini fal megépítése (1961) (Masát Ádám)213
Dokumentumok
A kelet-berlini magisztrátus határozata a nyugat-berlini munkajogviszonyról (1961. augusztus 4.)232
A Varsói Szerződés államainak nyilatkozata a berlini helyzet megoldásáról (1961. augusztus 11.)233
Az NDK közlekedésügyi minisztériumának közleménye (1961. augusztus 12.)235
A Német Demokratikus Köztársaság belügyminisztériumának tájékoztatása a szektorhatár lezárásával kapcsolatos forgalomkorlátozó intézkedésekről (1961. augusztus 12.)237
A kelet-berlini magisztrátus közleménye a Nyugat-Berlinben folytatott foglalkoztatásokról (1961. augusztus 12.)238
A Neues Deutschland vezércikke (1961. augusztus 14.)239
A Neue Zürcher Zeitung vezércikke (1961. augusztus 14.)241
Willy Brandt, nyugat-berlini kormányzó polgármester levele Kennedyhez (1961. augusztus 16.)244
Stephan Hermlin rendszerkonform NDK-író a fal építéséről (1961. augusztus 17.)246
Konrad Adenauer beszéde a Szövetségi Gyűlés előtt (1961. augusztus 18.)247
Átlépőigazolvány-egyezmények (1963-1966) (Tollas Gábor)251
Dokumentumok
Willy Brandt kormányzó polgármester nyilatkozata a Német Televízióban és Nyugat-Berlin két rádióadóján (1963. december 15.)281
Jegyzőkönyv a nyugat-berlini lakosok kelet-berlini ideiglenes látogatási lehetőségéről a karácsonyi ünnepek alatt (1963. december 17.)259
Az első átlépőigazolvány-egyezmény melléklete (1963. december 17.)260
Nyilatkozat az átlépő igazolványok kérdésében (1964. szeptember 24.)263
A szövetségi kormány és Berlin szenátusának közös nyilatkozata az átlépőigazolvány-egyezmények megújításának kudarcáról (1966. július 29.)264
A berlini négyhatalmi egyezmény (1971. szeptember 3.) (Tollas Gábor)265
Dokumentumok
Az Észak-atlanti Tanács miniszteri ülésének kommünikéje (Washington, 1969. április 10-11.)281
Gromiko szovjet külügyminiszter beszéde a Legfelső Tanács előtt (1969. július 10.)282
Közlemény a nyugatiak 1969. augusztus 6-7-én átnyújtott Berlin-memorandumáról283
Négyoldalú egyezmény (1971. szeptember 3.)284
A három nyugati nagykövet levele a szövetségi kancellárhoz a II. Melléklet értelmezésére vonatkozóan (1971. szeptember 3.)289
Jegyzőkönyvek a négyhatalmi egyezményhez (1971. szeptember 3.)290
Jegyzőkönyv a két német állam postaügyi minisztériumainak tárgyalásáról (Berlin, 1971. szeptember 30.)291
Az NDK és az NSZK egyezménye az NSZK és Nyugat-Berlin közötti tranzitforgalomról (Berlin, 1971. december 17.)292
Az NDK és Berlin szenátusának megállapodása az utazási és látogatási forgalom megkönnyítéséről és megjavításáról (Berlin, 1971. december 20.)293
Az NDK és Berlin szenátusának megállapodása az enklávék kérdésének rendezéséről (Berlin, 1971. december 20.)294
Négyoldalú zárójegyzőkönyv (Berlin, 1972. június 3.)295
Berlin, az NDK fővárosa (Tollas Gábor)297
Dokumentumok
A rendkívüli városi képviselő-testületi gyűlés határozata Nagy-Berlin magisztrátusának leváltásáról (1948. november 30.)308
A Német Demokratikus Köztársaság alkotmánya (1949. október 7.)309
Törvény az NDK Ideiglenes Tartományi Kamarájának felállításáról (1949. október 7.)310
Törvény a Német Demokratikus Köztársaság tartományi kamarájának összetételéről (1950. november 8.)311
Nagy-Berlin magisztrátusának rendelkezése NDK-személyi igazolványok kiosztásáról Nagy-Berlinben (1953. november 11.)312
Törvény az NDK Népi Kamarájának választásáról (1954. augusztus 4.)313
Az 1955. szeptember 20-i szovjet-NDK szerződést követő levélváltás az NDK területén áthaladó útvonalak őrizetéről és ellenőrzéséről314
Nagy-Berlin népképviseletének törvénye az államhatalom helyi szerveiről szóló törvény átvételéről (1957. január 28.)315
Walter Ulbricht Berlin, az NDK fővárosának szerepéről a NSZEP V. kongresszusán (1958. július 10.)316
Kelet-Berlin bevonása az NDK védelmi intézkedéseibe. Rendelet a honvédelmi törvény, a sorkatonai kötelezettségről szóló törvény, a katonai büntető törvénykönyv átvételéről (1962. január 26.)317
Az NDK-állampolgársági törvény átvétele Kelet-Berlinben (1967. március 17.)318
A nyugati hatalmak állásfoglalása Kelet-Berlin jogi státusát illetően az NDK elismerése után319
A három nyugati hatalomnak az Egyesült Nemzetek főtitkárához írt levele az ENSZ Demográfiai Évkönyvében megjelent, Berlint érintő adatokat illetően (1974. május 1.)320
A nyugati városparancsnokok tiltakozása a Kelet-Berlinben lezajló katonai felvonulások ellen (1976. május 1.)321
A Nico Hübner-eset (1978. július 7.)322
A választójogi törvény módosítása (1979. június 28.)323
Törvény a Német Demokratikus Köztársaság államhatárairól (1982. március 25.)324
A Német Szövetségi Köztársaság Berlin-politikája (Tollas Gábor)325
Dokumentumok
A Parlamenti Tanács határozata a berlini küldöttek részvételéről (1948. szeptember 1.)333
Nagy-Berlin városi képviselő-testületének határozata a Parlamenti Tanácsban való részvételről (1948. szeptember 27.)334
Nagy-Berlin városi képviselő-testületének határozata a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényéről (1949. május 19.)335
A Német Szövetségi Köztársaság alaptörvénye (1949. május 23.)336
Az első Szövetségi Gyűlés és az elnökválasztó Szövetségi Gyűlést érintő választójogi törvény (1949. június 15.)337
A polgármester nyilatkozata a magisztrátus Német Szövetségi Köztársaságnál betöltött képviseletéről (1949. június 25.)338
A Szövetségi Alkotmánybíróság határozata az alaptörvény alapvető jogokról szóló részének berlini érvényességéről (1951. október 25.)339
Törvény Berlin helyzetéről a Szövetség pénzügyi rendszerében (harmadik átvezetési törvény) (1952. január 4.)340
Berlin bevonása az NSZK nemzetközi szerződéseibe (1952. december 19.)341
A szövetségi kormány rendelete az NSZK berlini megbízottjának feladatköréről és jogairól (1953. november 30.)342
A szövetségi kormány nyilatkozata a Berlinnek nyújtandó segítségről (1954. október 23.)343
A Szövetségi Alkotmánybíróság határozata az alaptörvény berlini érvényességéről (1957. május 21.)345
Heinrich Lübke szövetségi elnök beszéde a schönebergi városházán (1960. január 27.)347
A berlini szovjet nagykövetség közleménye a nyugatnémet útlevelekről Nyugat-Berlin vonatkozásában (1960. szeptember 28.)348
A szövetségi kabinet közlése a szovjet kormányhoz (1968. március 1.)349
Az alapszerződés Nyugat-Berlin záradéka (1972. december 21.)351
Standard Berlin-záradék352
A Frank-Falin-formula353
"Feltételes" Berlin-záradék354
A Német Szövetségi Köztársaság kormányának nyilatkozata a berlini európai parlamenti képviselők választásáról355
A nyugati hatalmak Berlin-politikája (Tollas Gábor)357
Dokumentumok
A nyugati szektorok parancsnokainak nyilatkozata a Szövetséges Kommandatúra tevékenységének folytatásáról (1948. december 21.)373
A három nyugati hatalom katonai kormányzóinak memoranduma a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvény-tervezetére vonatkozóan (1949. március 2.)374
A három nyugati hatalom katonai kormányzóinak levele országaik külügyminisztereinek a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvény-tervezetére vonatkozó nézeteiről (1949. április 22.)375
A három nyugati hatalom levele a Parlamenti Tanács elnökének (1949. május 12.)376
Nyugat-Berlin megszállási statútuma (1949. május 14.)377
Egyezmény a Berlini Szövetséges Kommandatúra felülvizsgált ügymeneti szabályzatáról (1949. június 7.)380
A nyugat-berlini alkotmány (1950. augusztus 4.)381
Az 1950. évi berlini alkotmány jóváhagyása (1950. augusztus 29.)382
A Szövetséges Legfelső Bizottság levele a szövetségi kancellárhoz a harmadik átvezetési törvényt érintő kifogásait illetően (1952. január 17.)383
Berlin város Szövetséges Kommandatúrájának nyilatkozata Berlin bevonásáról a szövetségi kormány nemzetközi szerződéseibe (1952. május 21.)384
A Szövetséges Kommandatúra a szövetségi jog kerettörvényben történő átvételéről (1952. augusztus 28.)386
A kerettörvény mintája387
A Szövetséges Kommandatúra ellenvetése a Szövetségi Alkotmánybíróságról szóló törvénnyel szemben (1952. december 20.)388
A három nyugati hatalom nyilatkozata a londoni kilenc hatalmi konferencián (1954. szeptember 28-október 3.)389
A három főbiztos levele a szövetségi kancellárhoz Berlinről az NSZK szuverenitását biztosító "Németország-szerződés" kapcsán (1952. május 26.-1954. október 23.)390
Az amerikai nagykövet levele a szövetségi kancellárhoz a berlini képviselők Szövetségi Gyűlésben betöltött jogállásáról (1956. március 10.)391
A genfi külügyminiszteri konferencia kommünikéje (1959. június 16-17.)392
J. F. Kennedy amerikai elnök interjúja az Izvesztyija főszerkesztőjével, Alekszej Adzsubejjel (1961. november 25.)393
John F. Kennedy beszéde a berlini Freie Universitat-en (1963. június 26.)395
John F. Kennedy amerikai elnök beszéde a schönebergi városháza előtt (1963. június 26.)397
A nyugati hatalmak tiltakozó jegyzéke a Szövetségi Gyűlés plenáris ülésének Berlinbe helyezés által kiváltott forgalomkorlátozásokat illetően (1965. április 7.)399
Kissinger amerikai külügyminiszter beszéde Berlinben (1975. május 21.)401
A Szovjetunió Berlin-politikája (Tollas Gábor)403
Dokumentumok
A Szovjetunió jegyzéke a nyugati hatalmak londoni megbeszéléseire vonatkozóan (1948. február 13.)416
A Szovjetunió jegyzéke a Berlin-kérdésről a három nyugati hatalomhoz (1948. szeptember 25.)417
A szovjet főparancsnok levele a brit főparancsnokhoz a berlini választások ügyében (1948. november 29.)419
A szovjet városparancsnokság puccsistákhoz írt levele (1948. december 2.)420
Csujkov a Szovjet Ellenőrző Bizottság megalakításáról és a SMAD közigazgatási funkcióinak NDK-szervekre történő átruházásáról (1949. október 11.)421
Gyengin, a Szovjet Ellenőrző Bizottság képviselőjének a három nyugati szektor parancsnokához írt levele a berlini választásokról (1950. június 24.)422
A szovjet kormány az NDK szuverenitásáról (1954. március 25.)424
A Szovjetunió és Németország közötti hadiállapot megszüntetése (1955. január 25.)425
A Szovjetunió és az NDK alapvető kapcsolatairól szóló moszkvai szerződés (1955. szeptember 20.)426
A Szovjetunió minisztertanácsának határozata a németországi Szovjet Ellenőrző Bizottság feloszlatásáról (1955. szeptember 20.)427
Szerződés a szovjet haderő ideigelenes állomásoztatásáról az NDK-ban (1957. március 12.)428
A Szovjetunió Állandó Delegációjának levele az ENSZ-főtitkárhoz Berlin, az NDK fővárosáról (1958. január 6.)429
Szovjet jegyzék a légi folyosók magasságkorlátozásairól (1959. április 4.)430
A szovjet kormány memoranduma a német kérdésről (1961. június 4.)431
Szovjet-NDK barátsági szerződés (1964. június 12.)433
Szovjet tiltakozás a szükségállapot-törvény berlini átvétele ellen (1967. július 26.)434
Szovjet tiltkakozás a Szövetségi Gyűlés nyugat-berlini ülése ellen (1967. szeptember 15.)435
Szovjet jegyzék az NDK-hoz az NSZK nyugat-berlini katonai aktivitásáról (1969. február 28.)436
A szovjet nagykövetség nyilatkozata a szövetségi elnökválasztás nyugat-berlini helyszíne kapcsán (1969. máricus 14.)437
Szovjet jegyzék az ENSZ-főtitkárhoz a Demográfiai Évkönyvben Nyugat-Berlinről megjelenő adatok kapcsán (1974. március 26.)438
A szovjet kormány nyilatkozata a nyugati hatalmakhoz a szövetségi környezetvédelmi hivatal nyugat-berlini felállítása kapcsán (1974. augusztus 15.)439
Szovjet-NDK barátsági szerződés (1975. október 7.)440
A berlini fal leomlása (1989) (Masát Ádám)441
Dokumentumok
A Tageszeitung beszámolója a fal megnyitásáról (1989. november 11.)456
Helmut Kohl Németország-politikájának tízpontos terve (1989. november 28.)458
A Központi Kerekasztal megalakulás (1989. december 7.)462
Az NDK utolsó, s egyben demokratikus nép kamarai választásának eredménye (1990. március 18.)464
Lothar de Maiziére kormánynyilatkozata (1990. április 19.)465
Berlin, a parlament és a kormány székhelye (Németh István)469
Dokumentumok
Szerződés a Német Szövetségi Köztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, Franciaország, Nagy-Britannia, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a Németország-kérdésről szóló befejező szabályozásról (Moszkva, 1990. szeptember 12.)475
Berlin-indítvány (1991. június 19.)481
Bonn-indítvány (1991. június 19.)485
Berlin gazdasága a megosztottság éveiben (Tollas Gábor)487
Dokumentumok
Zsukov marsall beszéde a leszerelésekről és szovjet vállalatok létrehozásáról a tartományok közigazgatásának elnökei és alelnökei előtt (1945. november 13-14.)509
A NSZEP kommentárja a pénzreform szükségességéről (1947. január 10.)510
Friedensburg főpolgármester beszámolója a berlini ipar kapacitásveszteségeiről a háborús pusztítás és a leszerelések következtében az 1936-os szinthez képest (1947. június 20.)511
Az NSZK és az Amerikai Egyesült Államok közötti gazdasági együttműködésről szóló szerződés (1949. december 15.)512
A belnémet kereskedelem kiterjesztése Nyugat-Berlinre (1950. április 21.)513
Adenauer Berlin bevonásáról a Montánunióba (1952. január 9.)514
Az élelmiszerjegyek megvonása (1953. április 9.)515
A minisztertanács határozata a normaemelésről (1953. május 28.)516
A szövetségi kormány nyilatkozata a római szerződések ratifikációjakor (1957. december 9.)517
Nagy-Berlin magisztrátusának rendelete a gazdasági tanácsról és a tervbizottságokról (1958. március 31.)518
Kelet-Berlin átruházza az NDK-minisztériumokra az árképzés illetékességét (1960. március 21.)519
A Német Szövetségi Köztársaság és Nyugat-Berlin közötti áruforgalom (1953-1961)520
Nyugat-Berlin részesedése a zónaközi kereskedelemből (1953-1961)521
A keleti CDU javaslatai az üzemek állami részesedéséről (1972. január 11.)522
Levélváltás a Német Szövetségi Köztársaság Állandó Képviseletének vezetője és az NDK közlekedésügyi minisztériumának államtitkára között a Berlin-Hamburg autópálya építéséről (1978. november 16.)523
Rendelet a valutabeváltási kötelezettség szigorításáról (1980. október 9.)525
Az árpolitika mozdulatlanságának bejelentése (1981. április 11.)527
A Kommandatúra a Teltow-csatorna megnyitásáról (1981. november 20.)528
Áruforgalom Nyugat-Berlin és az NDK között (az 1980. és 1988. évek összehasonlítása)529
Nyugat-Berlin NDK-ba történő áruszállításainak mutatói (1988)530
Az NDK vezető gazdasági funkcionáriusainak elemzése az ország gazdasági helyzetéről (1989. október 27.)531
A kultúra külön útjai Berlinben (Tollas Gábor)533
Hétköznapok a megosztott Berlinben (Masát Ádám)549
Berlini kémjátszmák 1945-1961 között (Csabai Dávid)571
Időrendi áttekintés (Arany Éva)585
Életrajzi ismertetés (Arany Éva)599
Irodalom615
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem