808.524

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Poetika és poetikai olvasókönyv

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. könyvkereskedése
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 225 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második javított kiadás. Nyomatott Wodianer F. és Fiainál, Budapest. További szerzők a tartalomjegyzékben.

Előszó

Midőn e poétikához - mely jórészt a műfajok tana - előszót írok, önkénytelenül az a kérdés merül fel előttem, mért oly annyira kedvelt műfaj maga az előszó ? Mért ir a szerző rendesen előszót... Tovább

Tartalom

1. Visszapillantás. A czél kitűzése 5
2-10. A művészetek elmélete 11
11-32. Verstan 34
33. A költészet felosztása 35
34. Nép- és műköltészet 36
I. Dalok : 35. Szülőföldem szép határa (Kisfaludy K) - 36. Hazámhoz (Szász K. - 37. A távozó (Gyulai P.) - 38. J ... (Arany J.) - 39. Nem anyától lettél |.. (Népdal) - 40. Mint lenn, a tenger ... (Moore után Szász K) - 41. Titkos bú (Dajka G.) - 42. Őszi dal (Kölcsey F.) - 43. A rab (Népdal) - 44. Margit szigetén (Gyulai P.) - 45. Dal (Kisfaludy S.) - 46. Búcsú (B. Eötvös J.) - 47. Babiloni vizeknél (Lévay J.) - 48. Bő szüret (Vida J.) - 49. Végrendelet (B. Eötvös J.) - 50. Emlékezet (Szemere P.) 38-48
51. A dal. 48
II. Ódák: 52. Széchenyi emlékezete (Arany J.) - 53. A magyarokhoz (Berzsenyi D) - 54. Fohászkodás (Berzsenyi D.) - 55, Fóti dal (Vörösmarty M.) - 56. Hymnus (Kölcsey F.) - 57. Szózat (Vörösmarty M). - 58. Ivás közben (Petöfi S.) 48-65
59. Az óda 65
60. A dithyramb 65
III. Elégiák : 61. Kis gyermek halálára (Vörösmarty M.) - 62. Mohács (Kisfaludy K.) - 63. Zrinyi dala (Kölcsey F) - 64. A kedves sirjánál (Tompa M.) 66-70
65. Az elegia. 70
66. A lyrai költészet általán 71
67. Petőfi Sándor élete költeményeiben. - 68. Szülőföldemen. - 69. A gólya. - 70. Nézek, nézek kifelé ... - 71. Két vándor. - 72. Vándorlegény. - 73. Egy telem Debreczenben. - 74. Távolból. - 75. A jó öreg kocsmáros. - 76. Szüleim halálára. - 77. Búcsú a színészettől.
- 78. Arany Jánoshoz. - 79. Levél Arany Jánoshoz. - 80. Szeptember végén. - 81. Véres napokról álmodom.- 82. Nemzeti dal. - 83. Ki gondolná, ki mondaná... - 84. Vajda-Hunyadon. - 85. Egy gondolat bánt engemet 72-96
IV. Epigrammák : 86-103. Példák az epigrammára 96-99
104. Az epigramm 100
V. Tanító költemények : 105 Vojtina ars poétikájából (Arany J.) 101
106. A tanitó költemény 105
VI. Szatírák : 107. Pató Pál úr (Petőfi S.) - 108. A magyar nemes (Petőfi Sándor) 106-107
109. A szatíra 107
110. A gondolati költészetről általán 108
111. Az epikus költészetről általán 109
VII. Elbeszélő költemények : 112. Keveháza (Arany J.) - 110. Szép Ilonka (Vörösmarty M.) - 111. Az obsitos (Garay J.) - 112. A fülemile (Arany J.) -113. A csata után (Vidor
Hugó) 110-128
114. Költői elbeszélés 128
VIII. Balladák és románczok : 114. V. László - 115. Walesi bárdok (Arany János) 116. Tetemre hivás (Arany János) - 117. Edward (Szász K.) - 118. Ágnes asszony (Arany J.) - 119. Rozgonyiné (Arany J.) - 120. Esztergom megvételérül (Kurucz Népdal) -121. Rákóczyné (Arany J.) - 122. Kont {Garay J.) - 123. Éjféli párbaj (Arany J.) -- 124. Falu végén kurta kocsma.. . (Petőfi S.) - 125. Ócskái Lászlórúl való ének (Kurucz Népdal) - 126. Kádár Kata (Székely Népballada) 129-155
127. A ballada és a románcz 155
IX. Mondák és legendák : 128. Szent László. (Arany J.) - 129. Szent László királyról (Tompa M.) - 130. Sülyedés (Tompa M. - 131. A hegedű (Arany János) 158-164
132. Mondák és legendák 165
X. Mesék : 133. Cserfa és nádszál (Id. Péczeli J.) - 134. Pán és Apollo (Fáy A.) - 135. A ló és a lovag (Lévay József.) 136. Hebe és a sas (Szentmiklóssy A.) - 137. A megpukadt béka s az ökör (Phaedrus. - 138. A róka és a holló (Phaedrus). - 139. A fák királyválasztása (Birák Könyve) 166-169
140. A tanitó mese 170
141. A mese 170
142. Az eposz 171
143. A nép-eposz 172
144. A műeposz 179
145. A regény 182
146. Az epikus költészet áttekintése 184
XI. Dráma : 147-154. A drámáról általán. 151-153. A tragikun. A komikum. A
humor 184-190
154-155. A jellemzés elmélete 191-192
156. A tragédia felosztása 193
157. Az ind dráma (Arany J. nyomán) 194-199
158-159. A görög drámai költészet 199-206
160. Az újkori dráma fejlődése 206-210
161. A magyar dráma története 210
XII. Leíró költemények : 162. Kis-Kúnság (Petőfi S.) -163. Kutyakaparó (Petőfi
Sándor) 214-216
164. A leiró költészet 218
165. A költői műfajok áttekintése 220
Függelék : 166-170. A képző művészetek 221-225
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Poetika és poetikai olvasókönyv Poetika és poetikai olvasókönyv Poetika és poetikai olvasókönyv Poetika és poetikai olvasókönyv Poetika és poetikai olvasókönyv Poetika és poetikai olvasókönyv

Több lap széle sérült, néhány javított. Pár oldalon ceruzás aláhúzások találhatók.

Állapot: Közepes
4.700 Ft
3.760 ,-Ft 20
19 pont kapható
Kosárba