Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.746

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Olvasmányok a poetikához

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár)
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 232 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Harmadik kiadás. Az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája nyomása, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ezen olvasmányok a Poétika kiegészítéséül szolgálnak. Legnagyobbrészt azon költemények, melyekre az elméletben hivatkozás történik. Ezeknek felvétele, úgy hiszem, nem kiván bővebb megokolást. A... Tovább

Előszó

Ezen olvasmányok a Poétika kiegészítéséül szolgálnak. Legnagyobbrészt azon költemények, melyekre az elméletben hivatkozás történik. Ezeknek felvétele, úgy hiszem, nem kiván bővebb megokolást. A kiválasztásban nemcsak a müvek classicus értékét és a műfajra nézve jellemzetes voltát, hanem azt is szem előtt tartottam, hogy az olvasmányok közt legkiválóbb költőink képviselve legyenek. Elnézést kérek azért, hogy annyi jeles mű közé a Kisfaludy-Társaság által megjutalmazott mesémet fel mertem venni.
Uj dolog magyar olvasókönyvben a nagy terjedelmű költemények olyan közlése, minő a Szigeti veszedelemé, Zalán futásáé és Dorottyáé. E formával azt akartam lehetővé tenni, hogy az ily művek is végig legyenek tárgyalhatók az iskolában. A magán olvastatás, tapasztalás szerint, nehezen megy csupa tanári javallás után. Ha azonban a tanulók az iskolában kellő képet nyertek az egészről, szívesebben foglalkoznak magánlag a részletekkel. A tanár óvatosságára mindenesetre számít a szerkesztő.
Az a kevés latin-görög dolog, a mi az olvasmányok közt előfordul, nem praejudicálhat a gymnasiumi oktatásnak, míg a reáliskolák szívesen fogadhatják... Vissza

Tartalom

I. RÉSZ.
Epikai költemények.
A) Mondák.
1. A csodaszarvas mondája. Arany J. 1
2. Csörsz árka. Tompa M. . . . 5
3. Mátyás király. Czuczor G.. . 9
B) Regék.
4. Árvalányhaj. Tompa M. . . . 10
5. Szegény és gazdag. Tompa M. . 14
6. Krisztus és a madarak. Gyulai P. 16
C) Legendák.
7. A Szentháromság titka. Tárkányi B. 18
8. A fekete eb. Garay J. 19
D) Hősköltemények.
9. A szigeti veszedelem. Gróf Zrínyi M 20
10. Zalán futása. Vörösmarty M. . 60
11. Dorottya. Csokonai V. Mihály . 84
E) Költői elbeszélések.
12. Kemény Simon. Vörösmarty M.. 99
13. A fülemile. Arany J. 107
14. A szegény asszony könyve. Vörösmarty M. 109
F) Románczok.
15. Cid-románczok 1. 2. Belcsics G. . 110
16. A három árva. (Néprománcz.) . 112
17. Megöltek egy huszárt. (Néprománcz.) 112
18. Megy a juhász. Petőfi S. . . .113
19. Falu végén. Petőfi 8 113
20. A bujdosó. Gyulai P. . . . .114
21. A hontalan. Vörösmarty M. . .114
G) Balladák.
22. Edward. (Ó-angol). Szász K. . .115
23. Leír király és három leánya. (Ó-angol.) Szász K. 117
24. Szőcs Marcsa. (Népballada) . .121
25. Kádár Kata. (Népballada) . . .122
26. Ágnes asszony. Arany J. . . .124
27. V. László. Arany J. 125
28. Szondi. Czuczor G 127
29. Tetemre hivás. Arany J. . . .130
H) Idyllek.
30. Családi kör. Arany J. . . . .133
31. Falusi órák. Tompa M. . . . .135
I) Szatírák.
32. Boldog pestiek. Petőfi S. . . .137
33. Pató Pál. Petőfi S. . . . . . 137
34. A népszerűség. Gyulai P. . . .138
35. írjak ? ne irjak ? Arany J. . .143
J) Tanköltemények.
36. Horatius »Ars poetica«-jából. Czuczor G . 146
37. Vojtina Ars poétikája. Arany J. 150
K) Epistolák.
38. Enyingi Török Bálint feleségének. Horváth E. 154
39. István öcsémhez. Petőfi S. . . .157
40. Levél egy kibujdosott barátom után. Tompa M. 158
41. Berzsenyihez. Kazinczy F. . .160
L) Oktató epikai művek.
I. Parabola.
42. A magvető. Tóth L. . . . . . 163
II. Mesék.
43. A pillangó és a cserebogár. Szentmiklóssy Al. . . . . . .164
44. A borz és az evet. Kazinczy F. .164
45. A természet idyllje. Greguss A. . 165
46. Az alföld búja. Greguss Á. . .165
47. A ló és a lovag. Lévay J. . .166
48. A kecske tragédiája. Névy L. . .167
III. Paramythiák.
49. Ikarus. Fáy A 168
50. Pán és Apollo. Fáy A 169
IV. Allegóriák.
51. Terepélyes, nagy fa. Tompa M. .169
A madár fiaihoz. Tompa M. . .170
53. Az ibolya álmai. Tompa M. . .171
54. A gyermek és a szivárvány. Arany J. . 174
II. rész.
Lyrai költemények.
A) Érzelmi költemények.
I. Dalok.
1. Kövecses ut mellett 176
2. Nem anyától lettél 176
3. Nincsen apám, nincsen anyám . 176
4. A szerelmes bojtár. Czuczor Gr. .177
5. Befordultam a konyhára. Petőfi S. 177
6. Ereszkedik le a felhő. Petőfi S. . 178
7. Télen, nyáron. Tompa M. . . .178
8. Elesett a Rigó lovam. Arany J. . 179
9. Száraz ágon. Lévay J. . . . .179
10. Sirjon, rijjon a hegedű. Tóth K. . 180
11. Boldogtalan vagy ok. Balassa B. 180
12. Titkos bú. Dayka J 181
13. A boldogság. Csokonai V. Mihály 182
14. Himfy szerelmeiből. Kisfaludy 8. 182
15. Csolnakon. Kölcsey F 183
16. Emlékezet. Szemere P. . . . . 184
17. Keserű pohár. Vörösmarty M. .184
18. Sóhajtás. Bajza J 185
19. Őszi tájnak. Tompa M.. . . . . 185
20. Honvágy. Kerényi Fr. . . . .186
21. Hófelhőkkel. Tompa M. ... 187
22. A távozó. Gyulai P 188
II. Elégiák.
23. Mohács. Kisfaludy K. . . . . 188
24. Vajda Péter halálára. Petőfi S. . 190
25. Tornáczomon. Tompa M. . . .192
26. Rachel siralma. Arany. . . .193
B) Gondolati költemények.
I. Bölcselő ének.
27. A szerencse. Faludi F. 195
28. A hit. Bajza J. 196
29. Enyhülés. Arany J. . . . . 19(
30. Gondolatok a könyvtárban. Vörösmarty M. ... 19'
II. Epigrammák.
31. A görög Anthologiábó!. 1. Nemesis. 2. A koszorúhoz. 3. Demaineta. Székács J. ..21
32. Gnómák. 1. A természet. 2. Ősök. 3. Sas. Vörösmarty 200
33. Lyrai epigrammák, l. Leonidas. 2. Tliermopylae. Kazinczy F. 3. Kisfaludy K. sírjára. Vörosm. 4. Az özvegy. Kazinczy F. . .200
34. Festő epigrammák. 1. Csalogány. Vör. 2. Vajda-Hunyad. Kaz. . 201
35. Tanító epigrammák. 1. Az epigramma. Vitkovics. 2. A nagy titok. Kaz. 3. A legfőbb leczke. Kaz. 4. Nyelvrontólc. Kaz. . . 202
36. Jellemző epigrammák. 1. A képmutató. Szentmiklóssy. 2. Zrínyi
a költő. Czuczor. 3. Gróf Széchenyi Ferencz. Czuczor 203
37. Gúnyoló epigrammák. 1. Lukai. Kaz. Dalmira. Szentmiklóssy.
3. A költő. Greguss. 4. Egy költőre. Vörösmarty 202
C) Ódai költemények.
38. Karének »Antigoné«-ból. Csiky. 204
I. Tulajdonképeni ódák.
Hős ódák.
39. Apotheosis. Bajza J. . . . .205
Szózat. Vörösmarty M. ... 206
41. Széchenyi emlékezete. Arany J. 207
II. Bölcselő és erkölcsi ódák.
42. A bölcsről. Virág B. . . . .212
43. A lélek halhatatlansága. Révai M. 213
44. Tusakodás. Kazinczy F. . . .214
45. A magyarokhoz. Berzsenyi D. .214
46. Az úri hölgyhöz. Vörösmarty M. 216
47. Erdélyben. Petőfi 219
III. Kedélyi ódák.
48. Az én osztályrészem. Berzsenyi D. 220
49. A közelítő tél. Berzsenyi D. . .221
50. Búcsú. Eötvös J 222
51. Szeptember végén. Petőfi S. . . 224
IV. Hymnusok.
52. Hymnus. Kölcsey F 224
53. IV. Zsoltár. Tárkányi B. . . . 225
V. Dithyrambok.
54. Borének. Bajza. J 226
55. Fóti dal. Vörösmarty . . . .227
VI. Bhapsodiák.
56. Rákos nymphájához. Kölcsey. .229
57. Egy gondolat . . . Petőfi S. . . 230
58. Homér és Oszián. Petőfi. ... 231
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Olvasmányok a poetikához Olvasmányok a poetikához Olvasmányok a poetikához Olvasmányok a poetikához

Könyvtári könyv volt.

Mintázott lapélekkel.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba