A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Költők lugasa

Az ujabbkori magyar költészet termékeinek képekkel diszitett gyüjteménye

Szerző

Kiadó: Méhner Vilmos
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 319 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Aranyozott, festett kiadói egészvászon-kötésben. Az eredeti rajzok Greguss János, Aggházy Gyula, Gyulai László, Greguss Imre s többiektől valók. Metszette Morelli Gusztáv. Bekeretezett oldalak, a címlap előtt egy színes kép és számos szövegközti rajz díszítik a könyvet. A lapélek színezettek. Készítette Rudnyánszky A. könyvnyomdája, Budapesten.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Közkedveltségnek örvendő Költök Lugasa czimü anthologiámat, mely túlnyomóan az ifjabb költői nemzedék műveiből tartalmaz szemelvényeket, új kiadásban nyújtom a költészetet kedvelő magyar olvasó... Tovább

Tartalom

Ábrányi Emil:
A föld11
A kálvária felé119
Óh nézzetek181
Ha néha-néha231
A faún271
A pillangó halála303
Ábrányi Kornél:
A rajnai révész39
A nő szive95
Dajkamese107
Andrássy Béla:
Kórágyon14
Dal80
Arany János:
A vigasztaló1
Reggel és est82
Őszszel83
A lepke161
Az elhagyott lak167
Itthon279
A falu bolondja285
Balog István:
Intés223
Felhő és délibáb238
Balogh Zoltán:
Te vagy minden274
Bartók Lajos:
Kurucz bordal23
Ha gyarlóságból megbánt46
Régi szerelmünkre64
Völgybe le, hegyre föl171
Kárpáti emlék278
Benedek Aladár:
A virágok elharvadnának25
Télen35
Beöthy Zsigmond:
Hajoljatok le257
Borúth Elemér:
Őszszel176
Bulla János:
Idill47
Ha olyan fenn55
Csáktornyai Lajos:
Mind, a mit158
Halászdal193
Csepreghy Ferencz:
Csodálkozol178
Csukássi József:
Románcz208
Dalmady Győző:
Csak a ki tud szeretni71
Kis fiú, kis lányka165
Darmay Viktor:
Ábránd21
Dengi János:
Az én piczim110
Dóczi Lajos:
Egy pillanat8
Ének102
A csók134
Dömötör Pál:
Óh az időt35
Az őszi esték142
A dal251
Endrődi Sándor:
Emlékszel a tánczra?32
Megyek43
Viharmadár111
Az előszobában123
Késő164
Contra silvas217
Leborulsz a sírra267
Erdélyi Béla:
Temetőben170
Erdélyi János:
Mi zengi túl192
Erődi Dániel:
Mint a zúgó202
Fejes István:
A patak mellett255
Ferenczy Teréz:
Pacsirta52
Földváry István:
Majálison78
A féltés309
Gabányi Árpád:
Ha behunyom160
Garay János:
Magyar hölgy189
Magyar leány dala219
Gáspár Imre:
Beteg gyermek280
Góbi Imre:
Erzsi dala295
Greguss Ágost:
Haladt227
Őszi köszöntő256
Győrffy József:
Nem tudom én206
Győrffy Gyula:
Egy kaczérhoz294
Győry Vilmos:
Két felhő42
Gyulai Pál:
A sellő53
Szeretnélek79
Rajtam ne191
Hajós Izidor:
A vén harangozó132
Hegedüs István:
Téli kép305
Hiador:
Volnék gazdag240
Indali Gyula:
A haldokló ifju61
Inczédi László:
Eltünnek az évek49
Jakab Ödön:
Ez az élet csak egy arasz31
Hadd zengjen az ének90
Vadászok dala153
Jókai Mór:
Anna keserve174
Karlovszky Endre:
Egy kis regény a bálban139
Kállayné gróf Bethlen Vilma:
Az elzászi nő234
Kenézy Csatár:
Ősz hajszálak284
Kerényi Frigyes:
Kettős találkozó86
Kisfaludy Atala:
Majd holnap66
Kiss József:
Gedővári asszonya17
Egy pillanat37
Ágota kisasszony115
A nászbokréta163
Egy sír187
Komócsy József:
A hárfás dala59
Szegény Margit127
Csók186
A kék szem249
Nyáréj263
Halottak estéjén297
Kompolthy Tivadar:
Távol nyugatról169
A Jahn tragédiája203
Koroda Pál:
A költő kedvese67
Ida96
Lévay József:
Isten tudja30
Elveszett nap118
Felejteni158
Fehér galamb302
Lisznyay Kálmán:
Vigadj hazám216
Luby Sándor:
Az én bokrétám210
Majthényi Flóra:
Ne hidd94
Márkus Miklós:
Carmen Iugubre58
Mezei Ernő:
Patak233
Palágyi János:
Anyám75
Pap Kálmán:
Légy üdvözölve275
Pap Zoltán:
Iszogatok, dalolgatok310
Petőfi Sándor:
Virágos kert9
Tudod, midőn először ültünk15
Temetésre szól az ének70
Szeretném itt hagyni81
A letarlott93
Egy gondolat bánt engemet99
Dalaim197
A virágok235
Szerelemnek rózsákkal293
Pósa Lajos:
A szív146
Idegen országban199
Szerelmes a patak250
Dal a libapásztorlányról283
A szamóczás leány315
Prém József:
Boldogság tanyája211
Zongora mellett239
Radó Antal:
Avult napló184
Reviczky Gyula:
Nem mondta senki még51
Zengő dalokból121
Óh csak még egyszer131
Az életből157
Menj férjhez179
Ha már szeretni209
Helenához (Poé Edgar)213
Rónai István:
Magános hattyú45
Az én csillagom65
Rónai Kálmán:
Önvád56
Rudnyánszky Gyula:
Kinek írtam122
Végrendelet144
Feleségemhez150
A vén könyvtáros243
Hiszek Istenben262
A költő289
Énekek éneke311
Az olvasónak316
Sárosy Gyula:
Fölséges hazugság38
Solymossy Sándor:
Az esküvő254
Szabó Endre:
Eljárok én a temetőbe73
Oda mennék113
Uton130
Mily hideg a sír152
Jártam ujra241
Szabó Sándor:
Gyónás147
Szász Gerő:
Még fenn hordom fejem77
Zúg az erdő143
Megnyugvás273
Szász Károly:
Angyal és ördög135
Mignon (Goethe)168
Fülemüle-dal201
A jó tündér265
Szemere Mihály:
A lánykákhoz10
Beh szeretnék204
Kandallónál225
A lovag szerelme259
Tolnai Lajos:
A mostoha lány33
Itt vagy, itt vagy194
Fehér Sándor221
A szép Rádiné276
Tompa Mihály:
Pacsirtadal3
Megnyugvás27
Télen-nyáron29
Messziről299
Torkos László:
Mi a szerelem69
Csak engem szeret78
Borus napon260
Tóth Ede:
Vadgalamb195
Tóth Endre:
Piros és fehér rózsa29
Mendegélek291
Tóth Kálmán:
Buza közé7
Ne irigyeld101
Hogyha titkolt106
Lemondani188
Menyasszony-koszorus208
Hogy kárognak228
Naptól virít288
A hazáról313
Udvardy Géza:
Járok künn72
Szép volt, midőn264
Vachott Sándor:
Parancs48
Vajda János:
A vaáli erdőben25
Jelenések128
Hajón262
Énnekem már296
Vargha Gyula:
Könnyű rabságot24
Óh van-e édesebb beszéd42
Már érzem a tavasz lehét89
Mint egy gyermek162
Varsányi Gyula:
Felejteni196
Tünő üdv301
Váradi Antal:
A rózsa temetése97
Téli estén125
A strassburgi harangok155
Vészi József:
Szeress, szeretlek103
Vörösmarty Mihály:
A merengőhöz5
Az úri hölgyhöz246
Virág és pillangó314
Wohl Janka:
Pihenni vágyom292
Zanathy Kálmán:
Csak kételyem van92
Egy régi temetőben183
Hófehérke229
Zichy Géza gróf:
Egy asszony halt meg26
Anyánk269
Zilahy Károly:
Távozáskor282
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem