1.027.671

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Arany János költeményei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Helikon Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.257 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 14 cm
ISBN: 963-207-818-7
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

KISEBB KÖLTEMÉNYEK
1825-29
Gyermekkori ex-libris7
Dévai Bálintnak7
Sírversek a szalontai temetőből 1-28
Gabuz Istók halálára9
Cigány-búcsúztató9
1839
Elégia10
1840
Feléd, feléd...11
1843
Szilágyi István nevenapjára13
1846
Szent Pál levele19
1847
Válasz Petőfinek22
A varró leányok23
A méh románca24
Aranyaimhoz26
Egykori tanítványom emlékkönyvébe27
Arcom vonásit...28
Kedves barátom...28
A szegény jobbágy30
Szőke Panni31
Barátomhoz32
A rab gólya33
Falusi mulatság34
A tudós macskája36
1848
Czakó sírján39
Télben40
Eldorádó42
Episztola Petőfihez44
Az Alföld népéhez46
Nemzetőr-dal48
Egyesülés49
A rodostói temető50
Egy életünk egy halálunk56
A legszebb virág57
Lóra...!57
Mit csinálunk?58
János pap országa58
Rákócziné62
A rablelkek64
Él-e még az Isten?65
Az örökség66
Álom- való67
Erdély71
1849
Válság idején73
Április 14-én74
Haj, ne hátra, haj előre75
Rózsa Sándor75
Beállottam...79
Rásüt az esthajnal..79
Én vagyok az anyám átka...80
Van-e olyan...82
Nyalka huszár84
A betyár 1-4.85
A lantos89
Karácsony éjtszakán91
Névnapi gondolatok92
1850
Ha álom ez élet94
Emléklapra94
Furkó Tamás96
Évek, ti még jövendő évek98
Koldus-ének100
Évnapra (Kelsz és lenyugszol)101
Letészem a lantot102
Fiamnak103
Juliska elbujdosása105
Háziuraság106
Reményem108
A hajótörött109
A honvéd özvegye110
Egynémely nagyocska emberre114
Írószobám115
A falul bolondja116
A lacikonyha118
Egressy Gábornak121
Gondolatok a béke-kongresszus felől123
Hej! iharfa127
Hecc, hecc!127
Agio-világ128
Eh!128
Ősszel128
Vojtina levelei öccséhez 1-2130
Téli vers139
Az ó torony140
Varga Mihály141
Szilveszter-éjen143
1851
Év kezdetén145
Családi kör147
Kertben150
A költő hazája151
Hajnali kürt153
A gyermek és szivárvány154
A dajka sírja158
Domokos napra159
Ráchel 160
Ráchel siralma162
A dalnok búja164
Érzékeny búcsu167
Ohajtanék én168
Névnapi köszöntő Mentovich Ferencnek168
1852
Köszöntő vers Szász Károlynak170
Oh! ne nézz rám172
Enyhülés173
A világ174
Itthon175
Dante175
Temetőben176
Lévay Józsefnek177
Látogató-jegy 1-2180
Lisznyai Kálmánnak180
Kín182
Vágtat a ló182
Mint egy alélt vándor183
Visszatekintés185
Az elhagyott lak186
A pusztai fűz187
Ősz végén188
Hiú sovárgás189
A puszta rémei190
Tompa Mihályhoz191
Két éles kard191
Magyar Misi191
A hamis tanú193
Rozgonyiné195
A kis pokol198
Poétai recept199
Év utolján199
1853
Alkalmi vers200
Arkádia-féle202
Újévi köszöntés204
De gustibus205
Törölk Bálint205
V. László209
Régi jó időből211
Névnapra212
A hegedű213
A sárkány215
Vágy (Nem itt, nem itt)219
A vigasztaló220
Tájkép221
Szent László223
Iduna emlékére 1-2226
Csendes dalok 1-2227
Az egri leány228
Ágnes asszony231
1854
Mátyás anyja235
A fülemile238
Reg és est241
A bajusz242
Egy kis hypochondria248
A kincskeresők248
A kincstalálók249
Sírvers Baranovszky Miklós hamvaira249
1855
Az ihlet perce250
Hatvani250
A tetétleni halmon253
Kapisztrán255
Szibinyáni Jank256
Hunyadi csillaga258
István örökje260
Stanzák "Mátyás dalünnepe" eposzi kísérletből260
A vén gulyás263
A vén gulyás temetése264
Losonczi Gyula nevében265
Emlények 1-3266
Népnevelés268
Árva fiú269
Zách Klára270
Bor vitéz273
1856
Néma bú275
Bartos Gábor sírkövére275
Írjak? Ne írjak?275
Szondi278
A két apród279
Szondi két apródja279
Az özvegy lakása281
Népdalok 1-2281
Dal282
Pázmán lovag 1-3282
Both bajnok özvegye287
A tanári kar288
Weiss barátom289
Alkalmatosságra írott versek289
1857
Köszöntő-dal292
A bujdosó292
Hollósy Kornéliának293
Balzsamcsepp293
A walesi bárdok294
Béranger halálakor297
Knócz József és László sírverse 1-2298
Szemere Miklósnak298
A lejtőn299
A madár ha nem dalolhat300
Disznairól hajdanonta300
1858
Kempelen Ríza sírkövére301
Tanári jubileumra301
A poloska302
Ghazel303
Wohl Janka emlékkönyvébe303
Dal és öt forint304
1859
Az új magyar költő305
Juliskához306
Reményinek306
1860
Széchenyi emlékezete 1-25
A négy jövevény313
Mondacsok 1.314
Félmagyarság314
Cilinder314
Az örök zsidó315
Rendületlenül316
Kies ősz317
Kupai Kovács Mihály sírjára318
1861
1861319
A Három-pipa utca319
Magányban319
Palóczy halálakor321
Vojtina Ars poétikája321
Szerkesztői levél327
Grammatika versben328
A két madár329
Tompához329
Coronini329
Cynismus330
1862
Széchenyi tiszai oszlopára 1-3.331
Az élclapok rajzolóihoz331
Poéta és Politikus331
Jókaihoz332
Ősz felé332
Szép ősz332
Kitör az!333
Tinódi redivivus333
Testvéri ünnep334
Károlyi Sámuel sírkövére335
Sír-vers (Nincs végezve)335
1863
Álom és vágy336
1864
Emlékül337
1865
Báró Kemény Zsigmondhoz338
Görgey Arthur leányának340
Ártatlan dac341
Szülőhelyem342
Szülőföldemhez342
Akadémiai papírszeletek I.342
Az emberi öltőt..342
Jaj, biz ez a ...343
Bordács Dániel sírverse343
Leányomhoz343
Juliska sírkövére 1-2344
1866
Feljajdulás345
Juliska emlékezete345
Vágy (Vágytam, Juliskám...)345
Intés (A fájdalommal...)345
1867
A csillag-hulláskor 1-11.346
Mondacsok 2.347
A haza sorsa347
Demokrata-nóta348
Pohárköszöntő348
1868
Áj-váj349
Hinc illae349
Tompa sírkövére 1-2349
1869
Szegény Miska sírkövére350
Az alkotmányos sarjadék350
Az 1869-i választások350
Emlékre (Vándor megállj!...)350
Rockenstein Mihály sírkövére351
Nőmhöz351
Karlsbadi versike351
Búcsú a fürdőtől351
Aj-baj!351
Főtitkárság352
Alunni352
"Uram-bátyám"352
1870
Sírvers (Élt, szeretett...)353
Óda egy vendéghajhoz353
Ötvenhárom év353
Zöld vers a ligetben353
1871
Az "Üstökös"-nek354
Piroska betegségében354
1872
1872. május 1.355
1873
Régi magyar énekek356
1875
Ének az öregségről357
Toldyhoz (Sár van...)357
1876
Ejnye!358
1877
A lepke359
Epilogus360
Az elkésett362
Naturam furcá expellas362
Vásárban362
Csak azért is!363
Tamburás öreg úr363
"A hazáról"365
Honnan és hová?365
Tenger-hántás368
Az ünneprontók370
Mária! bűneid meg vannak bocsátva372
Mindvégig373
A régi panasz374
Rangos koldus375
Növünk együtt3677
Éjféli párbaj377
Öreg pincér380
A tölgyek alatt382
Kozmopolita költészet383
Meddő órán385
Vándor cipó385
Őszikék 1-2.388
Semmi természet389
Híd-avatás390
Kortársam R.A. halálán393
Hírlap-áruló394
Népdal395
Bonczék396
Az elaggott fülemile397
Végpont397
Még egy397
Ének a pesti ligetről398
Plevna401
Így is jó402
Ex tenebris403
Vörös Rébék403
Intés (Jó költőktül...)405
Párvidadal406
Tetemre hívás411
Almanch 1878-ra413
Haja, haja, hagyma-haja415
Dal fogytán416
A kép-mutogató416
Hagyaték420
Aisthesis421
Formai nyűg422
Csak boldog422
Próféta-lomb422
Az idők423
A néma háború423
Civilizáció423
Szenvedek én424
Vakságban424
A jó öreg úrról424
Az "öreg" házról425
1878
Hoc erat in votis426
Még ez egyszer426
A szájasok427
Ez az élet427
"A tölgyek alatt"428
Nem kell dér430
Verses bírálatok, széljegyzetek431
Akadémiai papírszeletek II.432
Budenzhez432
Bálnt Gábor röpiratára432
Balassagyarmaton432
Caput, alas, pedes433
1879
Emlékre (Itt nyugosznak)434
Harminc év múlva434
Évnapra (Ma hatvankét)435
Szász Károlynak435
A sors húmora435
Régi adoma435
Otium435
Nincs már széna436
Toldi II. részéhez436
1880
Gyöngyösiád437
Egy ara sírkövére437
A jóságos özvegynek437
Különbség438
Csalfa sugár438
melyik talál?439
A Csikyek439
A "Tavasz-ünnepély" albumába439
A szigeten440
Toldy sírjára440
Népdalok a kornak 1-3.440
Az orthologusokra 1-9.440
A hagsúlyosok hexametere442
Hangsúlyos verselés442
Klasszikusok körmönfont fordítása443
Dalszövegül443
Török Pálnak 1-2.443
Hasadnak rendületlenül444
En philosophe444
Toldyhoz (Beteg vagyok)445
1881
Évnapra (Nyolcvan év)446
Sok nagy ember446
Melyik a bűnös?446
Bóka Bandi 447
Buga Péter447
Örökké!447
A reggel448
Sejtelem (Ifjúkori munkát)449
Az agg színész449
Tanulság449
1882
Ha napfényes vízkereszt450
Dr. Beadynak450
Elégiák 1-3.450
Mi vagyok én451
Verses rejtvény451
Paródiák Kertbenyre451
Tschókonay451
Volkslied451
Magamról452
Goethe után szabadon452
Tóth Lőrincnek452
Sejtelem (Életem hatvanhatodik)452
Költői beszélyek
Rózsa és Ibolya455
Szent László füve467
Murány ostroma473
Losonczi István528
Katalin537
Bolond Istók563
A Jóka ördöge619
A nagyidai cigányok633
Az első lopás681
Elbeszélő költemények
Az elveszett alkotmány693
Toldi775
Toldi estéje824
Toldi szerelme879
Keveháza1137
Buda halála1147
Betűrendes versmutató1243
Tartalom1249

Arany János

Arany János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Arany János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Arany János költeményei
Állapot:
1.900 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba
konyv