1.043.375

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Arany János költői művei 1-3.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.832 oldal
Sorozatcím: Nagy Klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN: 963-15-3157-0
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Kisebb költemények 1825-29
Gyermekkori ex-libris7
Dévai Bálintnak7
Sírversek a szalontai temetőből 1-28
Gabuz Istók halálára9
Cigány-búcsúztató9
1839
Elégia10
1840
Feléd, feléd11
1843
Szilágyi István nevenapjára13
1846
Szent Pál levele20
1847
Válasz Petőfinek24
A varró leányok25
A méh románca26
Aranyaimhoz28
Egykori tanítványom emlékkönyvébe30
Arcom vonásit...30
Kedves barátom...30
A szegény jobbágy33
Szőke Panni34
Barátomhoz35
A rab gólya36
Falusi mulatság37
A tudós macskája39
1848
Czakó sírján42
Télben43
Eldorádó46
Episztola Petőfihez48
Az Alföld népéhez50
Nemzetőr-dal52
Egyesülés53
A rodostói temető54
Egy életünk egy halálunk61
A legszebb virág62
Lóra...!62
Mit csinálunk?63
János pap országa63
Rákócziné68
A rablelkek70
Él-e még az Isten?71
Az örökség72
Álom - való73
Erdély77
1849
Válság idején79
Április 14-én80
Haj, ne hátra, haj előre81
Rózsa Sándor81
Beállottam85
Rásüt az esthajnal86
Én vagyok az anyám átka87
Van-e olyan 89
Nyalka huszár91
A betyár 1-4.92
A lantos96
Karácsony éjtszakán99
Névnapi gondolatok99
1850
Ha álom ez élet102
Emléklapra102
Furkó Tamás104
Évek, ti még jövendő évek107
Koldus-ének109
Évnapra (Kelsz és nyugszol)110
Letészem a lantot111
Fiamnak112
Juliska elbujdosása114
Háziuraság115
Reményem118
A hajótörött119
A honvéd özvegye120
Egynémely nagyocska ember125
Írószobám126
A falu bolondja127
A lacikonyha129
Egressy Gábornak132
Gondolatok a béke-kongresszus felől134
Hej! iharfa...139
Hecc, hecc!139
Agio-világ139
Eh!...140
Ősszel140
Vojtina levelei öccséhez 1-2143
Téli vers152
Az ó torony153
Varga Mihály154
Szilveszter-éjen157
1851
Év kezdetén159
Családi kör161
Kertben164
A költő hazája166
Hajnali kürt168
A gyermek és szivárvány169
A dajka sírja173
Domokos napra174
Ráchel176
Ráchel siralma178
A dalnok búja180
Érzékeny búcsu183
Ohajtanék én ...185
Névnapi köszöntő185
1852
Köszöntő vers Szász Károlynak187
Oh! ne nézz rám ...189
A világ191
Itthon192
Dante193
Temetőben194
Lévay Józsefnek194
Látogató-jegy 1-2.197
Lisznyai Kálmánnak198
Kín200
Vágtat a ló ...201
Mint egy alélt vándor ...202
Visszatekintés203
Az elhagyott lak205
A pusztai fűz205
Ősz végén207
Hiú sovárgás208
A puszta rémei209
Tompa Mihályhoz210
Két éles kard210
Magyar Misi212
A hamis tanú212
Rozgonyiné214
A kis pokol217
Poétai recept218
Év utolján218
1853
Alkalmi vers220
Arkádia-féle222
Újévi köszöntés224
De gustibus225
Török Bálint226
V. László230
Régi jó időből230
Névnapra233
A hegedű234
A sárkány235
Vágy (Nem itt, nem itt...)242
A vigasztaló243
Tájkép244
Szent László245
Iduna emléke 1-2249
Csendes dalok 1-2250
Az egri leány251
Ágnes asszony255
1854
Mátyás anyja259
A fülemile262
Reg és est267
A bajusz273
Egy kis hypochondria274
A kincskeresők274
Sírvers Baranovszky Miklós hamvaira275
1855
Az ihlet perce276
Hatvani276
A tetéleni halmon279
Kapisztrán281
Szibinyáni Jank282
Hunyadi csillaga285
István örökje287
Stanzák "Mátyás dalünnepe" eposzi kísérletből287
A vén gulyás290
A vén gulyás temetése292
Losonczi Gyula nevében293
Emlények 1-3294
Népnevelés296
Árva fiú297
Zách Klára299
Bor vitéz302
1856
Néma bú304
Bartos Gábor sírkövére304
Írjak, ne írjak?305
Szondi308
A két apród308
Szondi két apródja309
Az özvegy lakása311
Népdalok 1-2311
Dal312
Pázmán lovag 1-3313
Both bajnok özvegye318
A tanári kar319
Weiss barátom ...319
Alkalmatosságra írott versek320
1857
Köszöntő-dal323
A bujdosó323
Hollósy Kornéliának324
Balzsamcsepp324
A walesi bárdok325
Béranger halálakor329
Knócz József és László sírverse 1-2330
Szemere Miklósnak330
A lejtőn331
A madár ha nem dalolhat ...332
Disznairól hajdanonta332
1858
Kempelen Ríza sírkövére333
Tanári jubileumra333
A poloska334
Gházel335
Wohl Janka emlékkönyvébe336
Dal és öt forint336
1859
Az új magyar költő337
Juliskához338
Reményinek339
1860
Széchenyi emlékezete 1-25.340
A négy jövevény347
Mondacsok 1.347
Félmagyarság347
Cilinder348
Az örök zsidó348
Rendületlenül348
Kies ősz351
Kupai Kovács Mihály sírjára352
1861
1861353
A Három-pipa utca353
Magányban353
Palóczy halálakor355
Vojtina Ars poetikája355
Szerkesztői levél362
Grammatika versben363
A két madár364
Tompához364
Coronini365
Cynismus365
1862
Széchenyi tiszai oszlopára 1-3.366
Az élclapok rajzolóihoz366
Poéta és Politikus367
Jókaihoz367
Ősz felé367
Szép ősz368
Kitör az!368
Tinódi redivivus368
Testvéri ünnep369
Károly Sámuel sírkövére370
Sír-vers (Nincs végezve...)371
1863
Álom és vágy372
1864
Emlékül373
1865
Báró Kemény Zsigmondhoz374
Görgey Arthur leányának377
Ártatlan dac377
Szülőhelyem378
Szülőföldemhez378
Akadémiai papírszeletek I.379
Az emberi öltőt...379
Jaj, biz ez a ...379
Bordács Dániel sírverse379
Leányomhoz379
Juliska sírkövére 1-2380
1866
Feljajdulás381
Juliska emlékezete381
Vágy (Vágytam, Juliskám...)381
Intés (A fájdalommal...)381
1867
A csillag-hulláskor 1-11382
Mondacsok 2.384
A haza sorsa384
Demokrata-nóta384
Pohárköszöntő384
1868
Áj-váj385
Hinc illae...385
Tompa sírkövére 1-2.385
1869
Szegény Miska sírkövére387
Az alkotmányos sarjadék387
Az 1869-i választások387
Emlékre (Vándor megállj!)388
Rockenstein Mihály sírkövére388
Nőmhöz388
Karlsbadi versike388
Búcsú a fürdőtől389
Aj-baj!389
Főtitkárság389
Alunni389
"Uram-bátyám"390
Sírvers (Élt, szeretett...)390
1870
Óda egy vendéghajhoz391
Ötvenhárom év391
Zöld vers a ligetben391
1871
Az "üstökös"-nek392
Piroska betegségében392
1872
1872. május 1.393
1873
Régi magyar énekek394
1875
Ének az öregségről395
Toldyhoz (Sár van...)395
1876
Ejnye!396
1877
A lepke397
Epilogus398
Az elkésett400
Naturam furcá expellas400
Vásárban400
Csak azért is!402
Tamburás öreg úr402
"A hazáról"404
Honnan és hová?404
Tengeri-hántás407
Az ünneprontók409
Mária! bűneid meg vannak bocsátva412
Mindvégig412
A régi panasz414
Rangos koldus415
Növünk együtt417
Éjféli párbaj417
Öreg pincér420
A tölgyek alatt422
Kozmopolita költészet424
Meddő órán425
Vándor cipó426
Őszikék 1-2.429
Semmi természet430
Híd-avatás431
Kortársam R.A. halálára434
Hírlap-áruló435
Népdal436
Boczék437
Az elagott fülemile438
Végpont438
Még egy439
Ének a pesti ligetről439
Plevna443
Így is jó444
Ex tenebris444
Vörös Rébék445
Intés (Jó költőktül...)447
Párviadal448
Tetemre hívás453
Almanach 1878-ra456
Haja, haja, hagyma-haja...458
Dal fogytán458
A kép-mutogató459
Hagyaték463
Aisthesis464
Formai nyűg465
Csak boldog ...465
Próféta-lomb466
Az idők ...466
A néma háború466
Civilizáció467
Szenvedek én...467
Vakságban467
A jó öreg úrról467
Az "öreg" házról468
1878
Hoc erat is votis469
Még ez egyszer ...470
A szájasok470
Ez az élet...470
"A tölgyek alatt"471
Nem kell dér...474
Verses bírálatok, széljegyzetek474
Akadémiai papírszeletek II.476
Budenzhez476
Bálint Gábor röpiratára476
Balassagyarmaton476
Caput, alas, pedes...477
1879
Emlékre (Itt nyugosznak...)478
Harminc év múlva478
Évnapra (Ma hatvankét...)479
Szász Károlynak479
A sors húmora479
Régi adoma479
Otium480
Nincs már széna...480
Toldi II. részéhez480
1880
Gyöngyösiád481
Egy ara sírkövére481
A jóságos özvegynek481
Különbség483
Csalfa sugár483
Melyik talál?483
A Csikyek484
A "tavasz-ünnepély" albumába484
A szigeten484
Toldy sírjára484
Népdalok a Kornak 1-3.485
Az orthologusokra 1-9.485
A hangsúlyosok hexametere487
Hangsúlyos verselés487
Klasszikusok körmönfont fordítása488
Dalszövegül488
Török Pálnak 1-2.488
Hasadnak rendületlenül489
En philosophe489
Toldyhoz (Beteg vagyok ...)490
1881
Évnapra (Nyolcvan év...)491
Sok nagy ember ...491
Melyik a bűnös?492
Bóka Bandi492
Buga Péter492
Örökké!493
A reggel493
Sejtelem (Ifjúkori munkát)494
Az agg szinész494
Tanulság495
1882
Ha napfényes vízkereszt496
Dr. Beadynak496
Elégiák 1-3.496
Mi vagyok én?497
Verses rejtvény497
Paródiák kertbenyre498
Tschókonay498
Volkslied498
Magamról498
Goethe után szabadon498
Tóth Lőrincnek499
Sejtelem (Életem hatvanhatodik ...)499
II. KÖTET
Költői beszélyek és beszélytöredékek
Rózsa és Ibolya7
Szent László füve21
Murány ostroma28
Losonczi István90
Katalin101
Bolond Istók131
Az özvegy ember árvái201
A Jóka ördöge204
A nagyidai cigányok219
Az első lopás273
Rózsa és Ibolya 2.284
Perényi285
Édua286
Öldöklő angyal292
Csanád300
A Zrinyiász népies kidolgozása302
Az utolsó magyar323
Idegen költőkből
Az új görög dalnok341
A dismal mocsárok tava345
Eszünkbe jusson347
A dalnok elhullt347
Oh! Ne bántsd a költőt348
Sir Patrick Spens348
Mirza Shaffyból352
Nyerészkedés353
Az utolsó főpap353
Német dal355
Ballada az elűzött és visszatért grófról356
Ariostóból359
Tassóból369
A Nibelung-énekből379
Dante Isteni színjátékából379
Tündérkirály380
A Géniusz bilincsben380
Görögből381
Anyagond382
Az ördög elvitte a fináncot383
Egy hő csókot383
Függ lomha köd384
Kóbor Tamás384
Károly császár forrásaihoz391
Horatiusból391
A köztársasághoz392
Chinai dalok
A szép horganytű395
A tőr397
Wangné asszony399
Új év első hónapja van404
Romulidae cannas ...404
Az elveszett alkotmány405
Jegyzetek499
III. KÖTET
A Toldi-Trilógia
Toldi7
Toldi estéje67
Daliás idők (Toldi szerelmének első dolgozata)137
Daliás idők (Második dolgozat)192
A földrengés247
Toldi szerelme249
Glossarium Toldi szerelméhez577
A Csaba-Trilógia
Keveháza591
Csaba királyfi603
Első dolgozat605
Második dolgozat626
A Csaba-trilógia629
Első részéből629
Harmadik részéből633
Buda halála753
A Csaba-trilógia újabb alaprajza753
Utolsó dolgozat755
A trilógia második részéből757
Jegyzetek769
Életrajzi adatok775

Arany János

Arany János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Arany János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3.

Az I. kötet lapélei és lapjai nedvességtől foltosak, hullámosak.

Állapot: Közepes
1.890 Ft
750 ,-Ft 60
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3.

A védőborítók enyhén kopottak, szakadozottak. A lapélek foltosak.

Állapot:
1.890 Ft
940 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3.

A lapélek foltosak.

Állapot:
1.890 Ft
1.320 ,-Ft 30
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3.

Könyvtári könyv volt. A védőborítók elszíneződtek, foltosak, kopottak, szakadozottak.

Állapot: Közepes
1.890 Ft
1.510 ,-Ft 20
23 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3. Arany János költői művei 1-3.

A lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.890 ,-Ft
28 pont kapható
Kosárba