Közel 3.000 kötet Táplálkozás témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Arany János összes költeményei I-II.

Szerző

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 2.030 oldal
Sorozatcím: Osiris klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-389-374-7

Tartalom

I. KÖTET
1825-1829
[Gyermekkori ex-libris]5
Dévai Bálintnak5
Gabuz Istók halálára6
A dévaványai juhbehajtás7
1839
Elégia21
1840
Feléd, feléd...22
1843
[Szilágyi István nevenapjára]24
1846
Sz. Pálnak B. Pálhoz küldött 1-ső levele31
1847
Válasz Petőfi Sándornak35
A varró leányok36
A méh románca37
Aranyaimhoz40
[Arcom vonásait..]41
Kedves barátom...41
A szegény jobbágy44
Szőke Panni45
Barátomhoz47
A rab gólya47
Falusi mulatság49
A tudós macskája51
1848
Czakó sírján54
Télben55
Eldorádó58
Episztola Petőfihez60
Az Alföld népéhez62
Nemzetőr-dal65
Egyesülés65
A rodostói temető67
Rákócziné74
Egy életünk egy halálunk77
A legszebb virág78
Lóra...!78
Mit csinálunk?79
János pap országa79
A rablelkek84
Él-e még az Isten?85
Az örökség86
Álom - való88
Erdély92
1849
Válságidején95
Április 14-én96
Haj, ne hátra, haj előre97
Rózsa Sándor98
Beállottam...102
Rásült az esthajnal...102
Én vagyok az anyám átka...104
Van-e olyan...105
Nyalka huszár108
A betyár109
A lantos113
Karácsony éjtszakán116
Névnapi gondolatok117
1850
[Ha álom ez élet...]119
Emléklapra119
Egykori tanítványom emlékkönyvébe122
Furkó Tamás122
Évek, ti még jövendő évek125
Koldus-ének127
Évnapra128
Letészem a lantot129
Fiamnak131
Juliska elbujdosása132
Háziuraság134
Reménység136
A hajótörött138
A honvéd özvegye139
Egynémely nagyocska emberre144
Írószobám145
A falu bolondja146
A lacikonyha148
Egressy Gábornak152
Gondolatok a béke-kongresszus felől154
Hej! Iharfa...159
Hecc, hecc!159
Agio-világ160
Eh!...160
Ősszel161
Vojtina levelei öccséhez163
Téli vers173
Az Ó torony175
Szilveszter-éjen176
1851
Év kezdetén178
Családi kör180
Kertben184
A költő hazája185
Hajnali kürt187
A gyermek és szivárvány189
A dajka sírja193
Domokos napra194
Ráchel196
Ráchel siralma198
A dalnok búja200
Érzékeny búcsú204
[Ohajtanék én...]206
Névnapi köszöntő (Mentovich Ferencnek)206
1852
A kis Pokol208
Köszöntő vers Szász Károlynak209
Oh! Ne nézz rám...212
Enyhülés213
A világ214
Itthon215
Dante216
Temetőben217
Lévay Józsefnek217
[Látogató-jegy]220
[Lisznyai Kálmánnak]221
Vágtat a ló...223
Mint egy alélt vándor224
Visszatekintés226
Az elhagyott lak227
A pusztai fűz228
Ősz végén230
Hiú sovárgás231
A puszta rémei232
[Tompa Mihályhoz]233
Két éles kard233
Magyar Misi234
A hamis tanú235
Rozgonyiné237
Poétai recept241
Év utolján241
1853
Alkalmi vers243
Arkádia-féle245
Újévi köszöntés248
De Gustibus249
Török Bálint249
V. László254
Régi jó időből256
Névnapra258
A hegedű259
A sárkány261
Vágy266
A vigasztaló267
[Hölgyfutár-:..]268
Tájkép270
Szent László271
Iduna emléke275
Csendes dalok276
Az egri leány277
Ágnes asszony282
1854
Mátyás anyja287
A fülemile290
Reg és est295
A bajusz295
Egy kis hypochondria302
Syrvers Baranovszky Miklós hamvaira303
1855
Az ihlet perce304
Hatvani304
A tetétleni halmon308
Kapisztrán310
Szibinyáni Jank311
Hunyadi csillaga314
A vén gulyás315
A vén gulyás temetés318
Emlények319
Népnevelés321
Árva fiú322
Zács Klára324
Bor vitéz327
1856
Néma bú330
Bartos Gábor sírkövére330
Írjak? Ne írjak?331
Szondi334
A két apród335
Szondi két apródja335
Az özvegy lakása338
Népdalok338
Pármán lovag339
Both bajnok özvegye345
A tanári kar346
Alkalmatosságra írott versek346
1857
Köszöntő-dal350
A bujdosó350
Hollósy Kornéliának351
Balzsamcsepp351
A walesi bárdok352
Béranger halálakor356
[Knócz József és László sírverse]357
Szemere Miklósnak357
A lejtőn358
[A madár ha nem dalolhat...]359
[Disznairól hajdanonta...]359
1858
Kempelen Ríza sírkövére360
Tanári jubileumra360
A poloska361
Ghazel362
Wohl Janka emlékkönyvébe363
Dal és öt forint363
1859
Az új magyar költő365
Juliskához366
[Losonczi Gyula nevében]367
1860
Reményeinek368
A négy jövevény369
Széchenyi emlékezete369
Mondacsok 1.377
Az örök zsidó377
Rendületlenül379
Kies ősz381
Kupai Kovács Mihály sírjára382
1861
1861383
A Három-Pipa utca383
Magányban383
Palóczy halálakor385
Vijtina ars poétikája385
[Jókaihoz I.]393
A két madár394
Cynismus394
Coronini395
1862
Széchenyi tiszai oszlopára396
Az élclapok rajzolóihoz396
Poéta és politikus397
[Jókaihoz II.]397
[Tompához]397
Ősz felé397
Szép ősz398
Kitör az!398
Tinódi redivivus399
Testvéri ünnep399
Károlyi Sámuel sírkövére401
Epitafium401
1863
[Álmaidon ne törődj...]402
1864
[Abonyi Lajoshoz]403
Emlékül403
1865
Grammatika versben404
Báró Kemény Zsigmondhoz405
Görgey Arthur leányának408
Ártatlan dac408
[Szülőhelyem...]409
[Szülőföldemhez]409
Akadémiai papírszeletek I.410
Bordács Dániel sírverse410
Leányomhoz410
1866
Feljajdulás412
[Juliska sírkövére]412
Juliska emlékezete413
Vágy 413
Intés413
1867
A csillag-hulláskor414
A haza sorsa416
Demokrata-nóta416
Pohárköszöntő417
1868
Áj-váj418
Hinc illae...418
Tompa sírkövére418
1869
Szegény Miska sírkövére420
Az alkotmányos sarjadék420
Az 1869-i választások420
Emlékre421
Rockenstein Mihály sírkövére421
Nőmhöz421
Karlasbadi versike421
Búcsú a fürdőtől422
Aj-baj!422
Főtitkárság422
Alunni422
"Uram-bátyám"423
Sírvers423
1870
Óda egy vendéghajhoz424
Ötvenhárom év424
Zöld vers a ligetben424
1871
Az "Üstökös"-nek425
Piroska betegségében425
1872
1872 május 1426
1873
Régi magyar énekek427
1875
Ének az öregségről428
Akadémiai papírszeletek II.428
[Annyi magasztos...]428
1876
Ejnye!429
1877
A lepke430
Epilogus431
Az elkésett433
Naturam furca expellas...433
Vásárban434
Csak azért is!435
Tamburás öreg úr435
"A hazáról"437
Honnan és hová?437
Tengeri-hántás440
Az ünneprontók443
Mária! bűneid meg vannak bocsátva445
Mindvégig446
A régi panasz447
Rangos koldús448
Növünk együtt450
Éjféli párbaj451
Öreg pincér454
A tölgyek alatt456
Kozmopolita költészet458
Meddő órán460
Vándor cipó460
Őszikék463
Semmi természet464
Híd-avatás465
Kortársam R. A. halálán469
Hírlap-áruló470
Népdal471
Bonczék472
Az elaggott fülemile473
Végpont474
Még egy474
Ének a pesti ligetről474
Plevna479
Így is jó480
Ex tenebris480
Vörös Rébék481
Intés483
Párviadal484
Tetemre hívás490
Almanach 1878-ra492
Népdal [haja, haja, hagyma-haja...]495
Dal fogytán495
A kép-mutogató495
Hagyaték500
Aisthesis501
Formai nyűg502
[Csak boldog...]502
Próféta-lomb503
[Az időkben...]503
A néma háború503
Civilizáció504
[Szenvedek én...]504
Vakságban504
Az jó öreg úrról505
Az "öreg" házról505
1878
Hoc erat in votis506
[Még ez egyszer...]507
A szájasok507
Az élet mint tivornya507
"A tölgyek alatt"508
Nem kell dér...511
Akadémiai papírszeletek III.511
1879
Emlékre513
Harminc év múlva513
Évnapra514
Szász Károlynak514
A sors húmora514
Régi adoma514
Otium515
[Nincs már széna...]515
Toldi II. részéhez515
1880
Gyöngyösiád516
Egy ara sírkövére516
A jóságos özvegynek516
Különbség517
Csalfa sugár518
Melyik talál?518
A Csikyek518
A "Tavasz-Ünnepély" albumába519
A szigeten519
Toldy sírjára519
Népdalok a kornak519
Az orthologusokra520
A hangsúlyosok hexametere522
Hangsúlyos verselés522
Klasszikusok körmönfont fordítása523
Dalszövegül523
Török Pálnak523
Hasadnak rendületlenül524
En philosophe524
Toldyhoz525
1881
Évnapra526
[Sok nagy ember...]526
Melyik a bűnös?527
Bóka Bandi527
Buga Péter528
Örökké!528
A reggel528
Sejtelem529
Az agg szinész529
Tanulság530
[Balassagyarmaton...]530
1882
[Ha napfényes Vízkereszt...]531
Dr. Beadynak531
Elégiák531
Mi vagyok én?532
Verses rejtvény532
Paródiák kertbenyre533
Magamról533
Goethe után szabadon534
Sejtelem534
[Tóth Lőrincnek]534
Kétes hitelű versek
[Tisza Lajos leányának sírverse]537
[Sírversek a szalontai temetőből]537
[Cigány-búcsúztató]538
[Kenyeres Gyula halálára]538
[Egy fél citrom...]539
[Weiss barátom...]539
[Tyúk András gölöncsér sírverse]539
[Csak az a hátrány...]539
Fordítások
Reggeli ének543
Az új görög dalnok543
A Dismal mocsárok tava547
Eszünkbe jusson549
A dalnok elhullt...550
Oh! Ne bántsd a költőt...550
Sir Patrick Spens551
Mirza Shaffyból554
Nyerészkedés556
Az utolsó főpap556
Német dal558
Ballada az elűzött és visszatért grófról559
[Aristóból]562
[Tassóból]573
[Firdauszi Zóráb-jából]583
[A Nibelung-énekből]583
Dante Isteni színjátékából584
[Tegnér Frithiofmondájából]584
Tündérkirály585
Béranger: Az Yvetot-i király585
[Hebbel: Mutter und Kind-jéből]586
A Géniusz bilincsben587
[Wittgenstein Hadshi-jurt-jából]587
A delelés590
Az éj590
A sekély591
[Hindu vers]591
Görögből592
Anyagond592
[Az Eddából]593
Az ördög elvitte a fináncot594
Egy hő csókot...595
Függ lomha köd...595
Kóbor Tamás596
Koratiusból603
A köztársasához604
Károly császár forrásaihoz605
[A párnatánc]605
Chinai dalok607
Romulidae Cannas...616
[Sorok görög és ltain klasszikusokból]616
Anakreon616
Horatius617
Vergilius620
Elbeszélő költemények
Az elveszett alkotmány623
Rózsa és Ibolya719
Szent László füve734
Murány ostroma742
Losonczi István805
Katalin816
Varga Mihály848
Bolond Istók851
Bolond Istók folytatásának terve922
Az özvegy ember árvái924
A kincskeresők927
A kincstalálók927
István örökje928
Stanzák "Mátyás dalünnepe" eposzi kísérletből929
A Jóka ördöge933
A nagyidai cigányok949
Az első lopás1003
Rózsa és Ibolya 2.1015
Perényi1016
Édua1018
Öldöklő angyal1025
Család1035
A Zrinyiász népies kidolgozása1038
Az utolsó magyar1062
Jegyzetek1079
Betűrendes címmutató1177
II. kötet
Toldi-trilógia
Toldi7
Toldi estéje71
Végszó az első kiadáshoz139
Daliás idők (Toldi szerelmének első dolgozata)141
Daliás idők (második dolgozat)196
A földrengés252
Toldi szerelme254
Glossarium (Toldi szerelméhez)283
A hun trilógia
Keveháza599
Csaba királyfi610
A Csaba trilógia első részéből636
A Csaba-trilógia harmadik részéből641
Buda halála656
A Csaba-trilógia. Utolsó dolgozat761
Jegyzetek777
Rövidítésjegyzetek804
Utószó809
Melléklet Arany János kötet- és ciklusszerkesztéséhez817

Arany János

Arany János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Arany János könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem