1.027.671

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Arany János összes költeményei I-III.

Kisebb költemények/Toldi-Toldi estéje-Toldi szerelme/Elbeszélő költemények

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.927 oldal
Sorozatcím: Aranykönyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1.kötet tartalma
1847-1852
Válasz Petőfinek5
A varró leányok6
A méh románca7
Aranyaimhoz10
Egykori tanítványom emlékkönyvébe11
Arcom vonásit12
Kedves barátom12
A szegény jobbágy15
Szőke Panni16
Barátomhoz17
A rab gólya18
Falusi mulatság20
A tudós macskája22
Czakó sírján24
Télben26
Eldorádó28
Epistola Petőfihez31
Az Alföld népéhez33
Nemzetőr-dal35
Egyesülés36
A rodostói temető37
Egy életünk, egy halálunk44
A legszebb virág45
Lóra47
Mit csinálunk?47
János pap országa47
Rákócziné52
A rablelkek54
Él-e még az Isten?55
Az örökség56
Álom - való57
Erdély62
Válság idején63
Ápril 14-én64
Haj, ne hátra, haj előre66
Rózsa Sándor66
Beállottam71
Rásüt az esthajnal71
Én vagyok az anyám átka72
Van-e olyan74
Nyalka huszár76
A betyár77
A lantos81
Karácsony éjszakán84
Névnapi gondolatok85
Ha álom az élet86
Emléklapra87
Furkó Tamás89
Évek, ti még jövendő évek92
Koldus-ének93
Évnapra (Kelsz és lenyugszol...)96
Letészem a lantot96
Fiamnak97
Juliska elbújdosása99
Háziuraság101
Reményem103
A hajótörött105
A honvéd özvegye106
Egynémely nagyocska emberre110
Írószobám113
A falu bolondja113
A lacikonyha115
Egressy Gábornak118
Gondolatok a béke kongresszus felől121
Hej! iharfa125
Hecc,hecc!125
Agió-világ126
Eh126
Ősszel127
Vojtina levelei öccséhez I-II129
Téli vers139
Az ó torony140
Varga Mihály141
Szilveszter-éjen144
Év kezdetén146
Családi kör148
Kertben151
A költő hazája153
Hajnali kürt156
A gyermek és szivárvány156
A dajka sírja161
Domokos napra162
Ráchel164
Ráchel siralma166
A dalnok búja172
Érzékeny búcsú172
Ohajtanék én174
Oh! ne nézz rám174
Enyhülés174
A világ176
Itthon177
Dante177
Temetőben179
Lévay Józsefnek179
Látogató jegy I-II183
Lisznyai Kálmánnak183
Kín185
Vágtat a ló186
Mint egy alélt vándor186
Visszatekintés187
Az elhagyott lak191
A pusztai fűz191
Ősz végén193
Hiú sóvárgás194
A puszta rémei195
Két éles kard196
Magyar Misi196
A hamis tanú198
Rozgonyiné200
A kis pokol203
Poétai recept205
Év utolján205
1853-1864
Alkalmi vers207
Arkádia-féle209
Újévi köszöntés212
De gustibus213
Török Bálint213
V. László218
Régi jó időből220
A hegedű221
A sárkány224
Vágy (Nem itt, nem itt..)229
A vigasztaló230
Tájkép231
Szent László233
Iduna emléke I-II237
Csendes dalok I-II237
Az egri leány239
Ágnes asszony243
Mátyás anyja247
A fülemile250
Reg és est254
A bajusz255
Egy kis hypochondria262
A kincskeresők263
A kincstalálók263
Sírvers Baranovszky Miklós hamvaira264
Az ihlet perce264
Hatvani265
A tetétleni halmon268
Kapisztrán270
Szibinyáni Jank272
Hunyadi csillaga274
István örökje276
Stanzák "Mátyás dalünnepe" eposzi kíséretből276
A vén gulyás 280
A vén gulyás temetése282
Emlények I-III283
Népnevelés285
Árva fiú287
Zács Klára288
Bor vitéz288
Néma bú293
Írjak? Ne írjak?294
Szondi298
A két apród299
Szondi két apródja298
Az özvegy lakása301
Népdalok I-II301
Dal302
Pázmán lovag302
Both bajnok özvegye308
Köszöntő dal309
A bujdosó310
Hollósy Kornéliának310
Balzsamcsepp311
A walesi bárdok312
Béranger halálakor316
Szemere Miklósnak316
A lejtőn317
A madár, ha nem dalolhat318
Kempelen Riza sírkövére318
Tanári jubielumra319
A poloska319
Ghazel321
Wohl Janka emlékkönyvébe322
Dal és öt forint323
Az új magyar költő323
Reményinek324
Juliskához325
Széchenyi emlékezete326
Mondacsok I.333
Fél magyarság334
Cilinder334
Az örök zsidó336
Rendületlenül336
Kies ősz337
1861339
A Három-pipa utca339
Magányban339
Palóczy halálakor341
Vojtina ars poétikája341
Szerkesztői levél348
Grammatika versben349
A két madár351
Coronini351
Cynismus352
Széchenyi tiszta oszlopára I-III352
Az élclapok rajzolóihoz353
Poéta és politikus353
Jókaihoz354
Ősz felé354
Szép ősz354
Kitör az!355
Tinódi redivivus355
Testvéri ünnep356
Sír-vers357
Álom és vágy357
Emlékül358
1865-1876
Báró Kemény Zsigmondhoz359
Görgey Arthur leányának362
Ártatlan dac362
Szülőhelyem363
Szülőföldemhez364
Akadémiai papírszeletek I.364
Leányomhoz364
Juliska sírkövére I-II365
Feljajdulás366
Juliska emlékezete366
Vágy366
Intés367
A csillag-hulláskor I-XI.367
Mondacsok II.369
A haza sorsa369
Demokrata-nóta370
Pohárköszöntő370
Áj-váj370
Hinc illae370
Tompa sírkövére I-II371
Szegény Miska sírkövére371
Az alkotmányos sarjadék372
Az 1869-i választások 372
Másképpen372
Emlékre (Vándor megállj!)372
Nőmhöz372
Búcsú a fürdőtől373
Aj-baj!373
Főtitkárság373
Alunni374
"Uram-bátyám"374
Sírvers374
Óda egy vendéghajhoz374
Ötvenhárom év375
Zöld vers a ligetben375
Az "Üstökös"-nek375
Piroska betegségében375
1872 május 1376
Régi magyar énekek376
Ének az öregségről376
Ejnye!377
Toldyhoz I-II377
1877-1882
A lepke378
Epilógus379
Az elkésett381
Naturam furca expellas381
Vásárban382
Csak azért is!382
Tamburás öreg úr383
"A hazáról"385
Honnan és hová386
Tengeri-hántás386
Az ünneprontók391
Mária! bűneid meg vannak bocsátva394
Mindvégig394
A régi panasz396
Rongyos koldus397
Növünk együtt399
Éjféli párbaj400
Öreg pincér401
A tölgyek alatt404
Kozmopolita költészet406
Meddő órán408
Vándor cipó408
Őszikék I-II411
Semmi természet412
Híd-avatás414
Kortársam R.A. halálán417
Hírlap - áruló418
Népdal419
Bonczék420
Az elagott fülemile421
Végpont422
Még egy422
Ének a pesti ligetről423
Plevna427
Így is jó428
Ex tenebris428
Vörös Rébék429
Intés (Jó költőktül)431
Párviadal432
Tetemre hívás438
Almanach 1878-ra441
Haja, haja, hagyma-haja443
Dal fogytán444
A kép-mutogató444
Hagyaték449
Aisthesis450
Formai nyűg451
Csak boldog451
Próféta-lomb451
Az idők452
A néma háború452
Civilizáció453
Szenvedek én453
Vakságban453
A jó öreg úrról453
Az "öreg" házról454
Hoc erat in votis454
Még az egyszer455
A szájasok456
Ez az élet456
"A tölgyek alatt"456
Nem kell dér457
Akadémiai papírszeletek II.460
Bundezhez461
Bálint Gábor röpiratára461
Balassagyarmaton461
Caput, alas, pedes461
Emlékére (Itt nyugosznak)462
Harminc év múlva462
Évnapra (Ma hatvankét...)462
Szász Károlynak463
A sors húmora463
Régi adoma463
Otium464
Nincs már széna464
Toldi II. részéhez I-II465
Gyöngyösiád465
Egy ara sírkövére465
A jóságos özvegynek465
Különbség467
Csalfa sugár467
Melyik talál?467
A Csikyek468
A "Tavasz-ünnepély" albumába468
A szigeten469
Toldy sírjára469
Népdalok a kornak I-II-III469
Az orthológusokra I-IX.469
A hangsúlyosok hexametere470
Hangsúlyos verselés472
Klasszikusok körmönfont fordítása473
Dalszövegül473
Török Pálnak I-II473
Hasadnak rendületlenül474
En philosophe475
Évnapra (Nyolcvan év..)476
Sok nagy ember476
Melyik a bűnös?476
Bóka Bandi476
Buga Péter477
Örökké!477
A reggel478
Sejtelem (Ifjúkori munkát)479
Az agg színész479
Tanulság479
Ha napfényes Vízkereszt480
Dr. Beadynak480
Elégiák I-III480
Mi vagyok én?481
Sejtelem (Életem hatvanhatodik)481
Idegen költőkből
Az új görög dalnok 482
A Dismal mocsarának tava486
Eszünkbe jusson488
A dalnok elhullt489
Oh! Ne bántsd a költőt489
Sir Patric Spens490
Mirza Shaffyból 493
A Bibliából495
Lámech éneke495
Nyerészkedés495
Az utolsó főpap496
Német dal497
Ballada az elűzött és visszatért grófról498
Ariostoból 1-38501
Tassóból 1-32512
Firduszi: Zóráb-jából522
A Nibelung-énekből522
Dante Isteni Színjátékából523
Tegnér Frithiof-mondájából523
Tündérkirály524
Az Yvetot-i király524
Anya és gyermeke525
A Géniusz bilincsben526
Hadsi-Jurth526
Az aratás527
Az éj527
Hindu vers528
A Szakuntala-ból529
Görögből540
Anyagond540
Az Eddából541
A Mab királyné542
Az ördög elvitte a fináncot543
Egy hő csókot543
Függ lomha köd544
Kóbor Tamás545
Horatiusból (Megszegett sok esküvésed)552
A Köztársasághoz553
Károly császár forrásaihoz554
Chinai dalok554
A szép horganytű 1-9555
Wangné asszony557
Újév első hónapja van558
Romulidae Cannas562
Töredékes holmi562
Anakreonból I-II562
Horatiusból I-XI563
Vergiliusból I-V566
Zsengék és magánérdekű versek
Gyermekkori ex-libris567
Dévai Bálintnak567
A dévaványai juh-behajtás568
Sírversek a szalontai temetőből I-II582
Tisza Lajos leányának temetésére582
Elégia582
Feléd, feléd583
Reggeli ének (németből)585
Cigány-búcsúztató585
Szilágyi István nevenapjára586
Szent Pál levele593
Kenyeres János fiának halálakor596
Tompa Mihályhoz597
Köszöntővers Szász Károlynak598
Névnapra600
Töredék egy népies víg eposzból601
Névnapi köszöntő Mentovich Ferencnek602
Bartos Gábor sírkövére604
A tanári kar605
Weiss barátom604
Losonci Gyula nevében604
Alkalmatosságra írott versek605
Knócz József és László sírverse I-II608
Kupai Kovács Mihály sírjára609
Károlyi Sámuel sírkövére609
Bordács Dániel sírverse610
Verses bírálatok, széljegyzetek610
Verses rejtvény612
Disznairól hajdanonta612
Tompához613
Karlsbadi versike613
Paródiák Kertbenyre613
Tschókonay613
Volkslied613
Magamról614
Goethe után szabadon614
2.kötet tartalma
Toldi 5
Toldi estéje71
Daliás idők (Első dolgozat)141
Daliás idők (Második dolgozat)199
A földrengés259
Toldi szerelme263
Függelék
Végszó a Toldi estéje első kiadásához595
A Toldi szerelme előszava597
Glossarium a Toldi szerelméhez601
3. kötet tartalma
Az elveszett alkotmány7
Rózsa és Ibolya105
Szent László füve121
Murány ostroma131
Losonczi István195
Az özvegy ember árvái207
Varga Mihály210
Katalin213
Perényi247
Bolond Istók323
A Jóka ördöge323
A nagyidai cigányok341
Az első lopás341
Édua409
Öldöklő angyal415
Csanád415
Rózsa és Ibolya II.426
Keveháza429
Csaba királyfi443
Előhang467
Csaba-trilógia (Első dolgozat)469
A Zrinyiász népies kidolgozása494
Az utolsó magyar515
Buda halála531
A Csaba-trilógia újabb alaprajza641
Csaba-trilógia (Utolsó dolgozat)643
Függelék659
Előszó a Buda halála első kiadásához661

Arany János

Arany János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Arany János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Arany János összes költeményei I-III. Arany János összes költeményei I-III. Arany János összes költeményei I-III.

Megkímélt állapotú példányok.

Állapot:
2.980 Ft
2.080 ,-Ft 30
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Arany János összes költeményei I-III. Arany János összes költeményei I-III. Arany János összes költeményei I-III. Arany János összes költeményei I-III.

A gerincek elszíneződtek.

Állapot:
2.980 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba
konyv