860.102

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Arany János összes költeményei I. (töredék)

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 912 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 11 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.

Tartalom

Kisebb költemények
Elégia9
Feléd, feléd9
Szilágyi István nevenapjára11
Szent Pál levele18
Válasz Petőfinek21
A varró leányok22
A méh románca23
Aranyaimhoz25
Egykor tanítványom emlékkönyvébe 27
Arcom vonásit27
Kedves barátom27
A szegény jobbágy30
Szőke Panni31
Barátomhoz32
A rab gólya33
Falusi mulatság34
A tudós macskája36
Czakó sírján39
Télben40
Eldorádó42
Episztola Petőfihez44
Az Alföld népéhez46
Nemzetőr-dal48
Egyesülés49
A rodostói temető50
Egy életünk egy halálunk57
A legszebb virág58
Lóra ...!59
Mit csinálunk?59
János pap országa60
Rákócziné64
A rablelkek66
Él-e még az Isten?67
Az örökség68
Álom - való69
Erdély74
Válság idején75
Ápril 14-én76
Haj, ne hátra, haj előre 77
Rózsa Sándor77
Beállottam81
Rásüt az esthajnal82
Én vagyok az anyám átka83
Van-e olyan85
Nyalka huszár87
A betyár I-IV.88
A lantos92
Karácsony éjszakán95
Névnapi gondolatok95
Ha álom az élet97
Emléklapra97
Furkó Tamás99
Évek, ti még jövendő évek102
Koldus-ének103
Évnapra (Kelsz és lenyugszol)105
Letészem a lantot105
Fiamnak107
Juliska elbujdosása108
Háziuraság110
Reményem112
A hajótörött114
A honvéd özvegye115
Egynémely nagyocska emberre119
Írószobám120
A falu bolondja121
A lacikonyha123
Egressy Gábornak127
Gondolatok a béke-kongresszus felől129
Hej! iharfa133
Hecc, hecc!133
Agio-világ134
Eh...134
Ősszel135
Vojtina levelei öccséhez I-II.137
Téli vers146
Az ó torony147
Varga Mihály148
Szilveszter-éjen151
Év kezdetén152
Családi kör154
Kertben158
A költő hazája159
Hajnali kürt161
A gyermek és a szivárvány162
A dajka sírja167
Domokos napra168
Ráchel169
Ráchel siralma171
A dalnok búja173
Érzékeny búcsu177
Ohajtanék én178
Névnapi köszöntő Mentovich Ferencnek178
Köszöntő vers Szász Károlynak180
Oh! ne nézz rám182
Enyhülés183
A világ184
Itthon185
Dante186
Temetőben187
Lévay Józsefnek187
Látogató-jegy I-II.190
Lisznyai Kálmánnak191
Kín193
Vágtat a ló193
Mint egy alélt vándor194
Visszatekintés196
Az elhagyott lak198
A pusztai fűz198
Ősz végén200
Hiú sovárgás201
A puszta rémei202
Két éles kard202
Magyar Misi203
A hamis tanú204
Rozgonyiné206
A kis pokol209
Poétai recept210
Év utolján211
Alkalmi vers212
Arkádia-féle214
Újévi köszöntés216
De gustibus217
Török Bálint218
V. László222
Régi jó időből224
Névnapra225
A hegedű226
A sárkány229
Vágy (Nem itt, nem itt)233
A vigasztaló234
Tájkép235
Szent László237
Iduna emléke I-II.241
Csendes dalok I-II.241
Az egri leány242
Ágnes asszony246
Mátyás anyja250
A fülemile253
Reg és est257
A bajusz258
Egy kis hypochondria264
A kincskeresők265
A kincstalálók265
Sírvers Baranovszky Miklós hamvaira266
Az ihlet perce266
Hatvani 267
A tetéleni halmon270
Kapisztrán272
Szibinyáni Jank273
Hunyadi csillaga275
István örökje277
Stanzák "Mátyás dalünnepe" eposzi kísérletből277
A vén gulyás280
A vén gulyás temetése282
Losonczi Gyula nevében283
Emlények I-III.284
Népnevelés286
Árva fiú288
Zách Klára289
Bor vitéz292
Néma bú294
Bartos Gábor sírkövére294
Írjak, ne írjak?294
Szondi 297
A két apród298
Szondi két apródja298
Az özvegy lakása301
Népdalok I-II.301
Dal302
Pázmán lovag302
Both bajnok özvegye307
A tanári kar308
Weis barátom309
Alkalmatosságra írott versek309
Köszöntő- dal312
A bujdosó312
Hollósy Kornéliának313
Balzsamcsepp313
A walesi bárdok314
Béranger halálakor318
Knócz József és László sírverse I-II.319
Szemere Miklósnak319
A lejtőn320
A madár ha nem dalolhat321
Disznairól hajdanonta321
Kempelen Ríza sírkövére321
Tanári jubileumra322
A poloska322
Ghazel324
Wohl Janka emlékönyvébe324
Dal és öt forint325
Az új magyar költő326
Juliskához327
Reményinek327
Széchenyi emlékezete328
A négy jövevény335
Mondacsok I.335
Félmagyarság335
Cilinder336
Az örök zsidó336
Rendületlenül338
Kies ősz339
Kupai Kovács Mihály sírjára340
A Három-pipa utca340
Magányban341
Palóczy halálakor341
Vojtina Ars poétikája342
Szerkesztői levél343
Grammatika versben349
A két madár350
Coronini351
Cynismus352
Széchenyi tiszai oszlopára I-III.352
Az élclapok rajzolóihoz352
Poéta és politikus353
Jókaihoz353
Ősz felé353
Kitör az!354
Tinódi redivivus (A hatvanas évekből)354
Testvéri ünnep354
Károlyi Sámuel sírkövére355
Sír-vers (Nincs végezve)357
Álom és vágy357
Emlékül357
Báró Kemény Zsigmondhoz358
Görgey Arthur leányának358
Ártatlan dac361
Szülőhelyem361
Szülőföldemhez362
Akadémiai papírszeletek I.362
Az emberi öltőt363
Jaj, biz ez a 363
Bordács Dániel sírverse363
Leányomhoz363
Juliska sírkövére I-II.364
Feljajdulás364
Juliska emlékezete365
Vágy (Vágytam, Juliskám)365
Intéz (A fájdalommal)365
A csillag-hulláskor365
Mondacsok II.368
A haza sorsa368
Demokrata-nóta368
Pohárköszöntő368
Áj-váj368
Hinc illae368
Tompa sírkövére369
Szegény Miska sírkövére369
Az alkotmányos sarjadék369
Az 1869-i választások369
Emlékre (Vándor megállj!)370
Rockenstein Mihály sírkövére370
Nőmhöz370
Karlsbadi versike371
Búcsú a fürdőtől371
Aj-baj!371
Főtitkárság371
Alunni372
"Uram-bátyám"372
Sírvers (Élt, szeretett)372
Óda egy vendéghajhoz372
Ötvenhárom év372
Zöld vers a Ligetben373
Az "Üstökös"-nek373
Piroska betegségében373
1872. május 1.373
Régi magyar énekek373
Ének az öregségről374
Ejnye!374
Toldyhoz I-II.374
A lepke375
Epilogus376
Az elkésett378
Naturam furca expellas378
Vásárban379
Csak azért is!379
Tamburás öreg úr380
"A hazáról"381
Honnan és hová?382
Tengeri-hántás384
Az ünneprontók387
Mária! bűneid meg vannak bocsátva389
Mindvégig390
A régi panasz391
Rangos koldus392
Növünk együtt394
Éjféli párbaj395
Öreg pincér398
A tölgyek alatt399
Kozmopolita költészet401
Meddő órán403
Vándor cipó403
Őszikék I-II.406
Semmi természet407
Híd-avatás408
Kortársam R. A. halálán410
Hírlap-áruló411
Népdal413
Bonczék414
Az elagott fülemile415
Végpont415
Még egy415
Ének a pesti Ligetről416
Plevna420
Így is jó421
Ex tenebris421
Vörös Rébék422
Intés (Jó költőkrül)424
Párviadal425
Tetemre hívás430
Almanach 1878-ra432
Haja, haja, hagyma-haja435
Dal-fogytán435
A kép-mutogató435
Hagyaték440
Aisthesis440
Formai nyűg441
Csak boldog441
Próféta-lomp442
Az idők442
A néma háború442
Civilizáció443
Szenvedek én443
Vakságban443
A jó öreg úrról444
Az "öreg" házról44
Hoc erat in votis445
Még ez egyszer445
A szájasok446
Ez az élet446
"A tölgyek alatt"447
Nem kell dér449
Akadémiai papírszeletek II.450
Budenzhez450
Bálint Gábor röpiratára450
Balassagyarmaton450
Caput, alas, pedes451
Emlékre (Itt nyugosznak)451
Harminc év múlva451
Évnapra (Ma hatvankét)452
Szász Károlynak452
A sors húmora452
Régi adoma453
Otium453
Nincs már széna453
Toldi II. részéhez453
Gyöngyösiád454
Egy ara sírkövére454
A jóságos özvegynek454
Különbség455
Csalfa sugár455
Melyik talál?456
A Csikyek456
A "Tavasz-ünnepély"albumába456
A szigeten456
Toldy sírjára457
Népdalok a kornak I-III.457
Az orthológusokra I-IX.457
A hangsúlyosok hexametere459
Hangsúlyos verselés460
Klasszikus körmönfont fordítása460
Dalszövegül460
Török Pálnak I-II.461
Hasadnak rendületlenül461
En philosophe462
Évnapra462
Sok nagy ember (Az utolsó évekből)462
Melyik a bűnös? (Az utolsó évekből)463
Bóka Bandi (Az utolsó évekből)463
Buga Péter (Az utolsó évekből)464
Örökké (Az utolsó évekből)464
A reggel464
Sejtelem (Ifjúkori munkát)465
Az agg szinész (Hihetőleg az utolsó évekből)465
Tanulság466
Ha napfényes Vízkereszt466
Dr. Beadynak466
Elégiák I-III.467
Mi vagyok én?467
Magamról468
Goethe után szabadon468
Sejtelem (Életem hatvanhatodik )468
Tóth Lőrincnek468
KÖLTŐI BESZÉLYEK ÉS BESZÉLY TÖREDÉKEK
Rózsa és Ibolya471
Szent László füve484
Murány ostroma491
Losonczi István552
Katalin562
Bolond Istók591
Az özvegy ember árvái 657
A Jóka ördöge659
A nagyidai cigányok674
Az első lopás727
Rózsa és Ibolya II.737
Perényi 738
Édua739
Öldöklő angyal744
Csanád753
A Zrinyiász népies kidolgozása755
Az utolsó magyar775
Idegen költőkből
Reggeli ének (németből)791
Az új görög dalnok (Byron)791
A Dismal mocsárok tava (Moore)795
Eszünkbe jusson797
A dalnok elhullt797
Oh! Ne bántsd a költőt798
Sir Patrick Spens798
Mirza Shaffyból802
A Bibliából803
Nyerészkedés803
Az utolsó főpap804
Német dal805
Ballada az elűzött és visszatért grófról806
Ariostóból809
Tassóból819
Firduszi: Zóráb-jából827
A Nibelung-énekből828
Dante Isteni Színjátékából828
Tegnér Frithiof-mondájából829
Tündérkirály829
Az Yvetot-i király830
Anya és gyermeke831
A Géniusz bilincsben831
Hadsi-Jurth832
Az aratás841
Az éj841
Hindu vers842
A Szakuntalá-ból842
Görögből851
Anyagond852
Az Eddából852
A Mab királyné853
Az ördög elvitte a fináncot854
Egy hő csókot855
Függ lomha köd855
Kóbor Tamás856
Horatiusból (Megszegett sok esküvésed)862
A Köztársasághoz (Horatius)863
Károly császár forrásaihoz864
Chinai dalok865
A szép horganytű865
A tőr867
Wangné asszony868
Újév első hónapja van871
Romulidae Cannas872
Töredékes holmi872
Anakreonból I-II.872
Horatiusból I-IX.872
Vergiliusból I-V.875
Zsengék, törmelékek, aranynak tulajdonított versek
Gyermekkori ex-libris879
Dévai Bálintnak879
Sírversek a szalontai temetőből I-II.880
Gabuz Istók halálára880
Cigány-búcsúztató881
Tompa Mihályhoz881
Tompához882
Verses bírálatok, széljegyzetek882
Verses rejtvény883
Paródiák Kertbenyre884
Tschókonay884
Volkslied884
Aranynak tulajdonított versek
Tisza Lajos leányának temetésére884
A dévaványai juh behajtás885
Kenyeres János fiának halálakor897
Töredék egy népies víg eposzból898

Arany János

Arany János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Arany János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Arany János összes költeményei I. (töredék) Arany János összes költeményei I. (töredék) Arany János összes költeményei I. (töredék) Arany János összes költeményei I. (töredék)

A védőborító széle szakadozott, hiányos, gerince és a borító gerince elszíneződött. Néhány lap enyhén foltos.

Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Arany János összes költeményei I. (töredék) Arany János összes költeményei I. (töredék) Arany János összes költeményei I. (töredék)

A védőborító és a lapélek kissé foltosak, a védőborító széle szakadozott.

Állapot:
980 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba