859.546

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Arany János összes költeményei I. (töredék)

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 913 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.

Tartalom

Kisebb költemények
Elégia7
Feléd, feléd7
Szilágyi István nevenapjára9
Szent Pál levele16
Válasz Petőfinek19
A varró leányok20
A méh románca21
Aranyaimhoz23
Egykori tanítványom emlékkönyvébe25
Arcom vonásait25
Kedves barátom25
A szegény jobbágy28
Szőke Panni 29
Barátomhoz30
A rab gólya31
Falusi mulatság32
A tudós macskája34
Czakó sírján37
Télben38
Eldorádó40
Episztola Petőfihez42
Az Alföld népéhez44
Nemzetőr-dal46
Egyesülés47
A rodostói temető48
Egy életünk, egy halálunk55
A legszebb virág56
Lóra...!57
Mit csinálunk?57
János pap országa58
Rákócziné62
A rablelkek64
Él-e még az Isten?65
Az örökség66
Álom-való67
Erdély72
Válság idején73
Április 14-én74
Haj, ne hátra, haj előre75
Rózsa Sándor75
Beállottam79
Rásüt az esthajnal80
Én vagyok az anyám átka81
Van-e olyan83
Nyalka huszár85
A betyár I-IV. 86
A lantos90
Karácsony éjszakán93
Névnapi gondolatok93
Ha álom az élet95
Emléklapra95
Furkó Tamás97
Évek, ti még jövendő évek100
Koldus-ének101
Évnapra (Kelsz és lenyugszol)103
Letészem a lantot103
Fiamnak105
Juliska elbujdosása106
Háziuraság108
Reményem110
A hajótörött112
A honvéd özvegye113
Egynémely nagyocska emberre117
Írószobám118
A falu bolondja119
A lacikonyha121
Egressy Gábornak125
Gondolatok a béke-kongresszus felől127
Hej! iharfa131
Hecc, hecc!131
Agio-világ132
Eh132
Ősszel133
Vojtina levelei öccséhez I-II.135
Téli vers144
Az ó torony145
Varga Mihály146
Szilveszter-éjen149
Év kezdetén150
Családi kör152
Kertben156
A költő hazája157
Hajnali kürt159
A gyermek és a szivárvány160
A dajka sírja165
Domokos napra166
Ráchel167
Ráchel siralma169
A dalnok búja171
Érzékeny búcsu175
Ohajtanék én176
Névnapi köszöntő Mentovich Ferencnek176
Köszöntő vers Szász Károlynak178
Oh! ne nézz rám180
Enyhülés181
A világ182
Otthon183
Dante184
Temetőben185
Lévay Józsefnek185
Látogató-jegy188
Lisznyai Kálmánnak189
Kín191
Vágtat a ló191
Mint egy alélt vándor192
Visszatekintés194
Az elhagyott lak196
A pusztai fűz196
Ősz végén198
Hiú sovárgás199
A puszta rémei200
Két éles kard200
Magyar Misi201
A hamis tanú202
Rozgonyiné204
A kis pokol207
Poétai recept208
Év utolján209
Alkalmi vers210
Arkádia-féle212
Újévi köszöntés214
De gustibus215
Török Bálint216
V. László220
Régi jó időből222
Névnapra223
A hegedű227
A sárkány227
Vágy (Nem itt, nem itt)231
A vigasztaló232
Tájkép233
Szent László235
Iduna emléke I-II.239
Csendes dalok I-II.239
Az egri leány240
Ágnes asszony244
Mátyás anyja248
A fülemile251
Reg és est255
A bajusz256
Egy kis hypochondria262
A kincskeresők263
A kincstalálók264
Sírvers Baranovszky Miklós hamvaira264
Az ihlet perce264
Hatvani265
A tetétleni halmon268
Kapisztrán270
Szibinyáni Jank271
Hunyadi csillaga273
István örökje275
Stanzák "Mátyás dalünnepe" epszi kísérletből275
A vén gulyás278
A vén gulyás temetése280
Losonczi Gyula nevében281
Emlények I-III.282
Népnevelés284
Árva fiú286
Zách Klára287
Bor vitéz290
Néma bú292
Bartos Gábor sírkövére292
Írjak, ne írjak?292
Szondi 295
A két apród296
Szondi két apródja296
Az özvegy lakása299
Népdalok I-II.299
Dal300
Pázmán lovag300
Both bajnok özvegye305
A tanári kar306
Weiss barátom307
Alkalmatosságra írott versek307
Köszöntő-dal310
A bujdosó310
Hollósy Kornéliának311
Balzsamcsepp311
A walesi bárdok312
Béranger halálakor316
Knócz József és László sírverse I-II.317
Szemere Miklósnak317
A lejtőn318
A madár ha nem dalolhat319
Disznairól hajdanonta319
Kempelen Ríza sírkövére319
Tanári jubileumra320
A poloska320
Ghazel322
Wohl Janka emlékkönyvébe322
Dal és öt forint323
Azúj magyar költő324
Juliskához325
Reményinek325
Széchenyi emlékezete326
A négy jövevény333
Mondacsok I.333
Félmagyarság333
Cilinder334
Az örök zsidó334
Rendületlenül336
Kies ősz337
Kupai Kovács Mihály sírjára338
A Három-pipa utca339
Magányban339
Palóczy halálakor340
Vojtina Ars poétikája341
Szerkesztői levél347
Grammatika versben348
A két madár349
Coronini350
Cynismus350
Széchenyi tiszai oszlopára I-III.350
Az élclapok rajzolóihoz351
Poéta és politikus351
Jókaihoz351
Ősz felé352
Szép ősz352
Kitör az!352
Tinódi redivivus353
Testvéri ünnep353
Károlyi Sámuel sírkövére355
Sír-vers (Nincs végezve)355
Álom és vágy355
Emlékül356
Báró Kemény Zsigmondhoz356
Görgey Arthur leányának359
Ártatlan dac359
Szülőhelyem360
Szülőföldemhez360
Akadémiai papírszeletek I.361
Az emberi öltőt361
Jaj biz ez a ...361
Bordács Dániel sírverse361
Leányomhoz361
Juliska sírkövére362
Feljajdulás362
Juliska emlékezete363
Vágy (Vágytam, Juliskám)363
Intés (A fájdalommal)363
A csillag-hulláskor I-IX..363
Mondacsok II.366
A haza sorsa366
Demokrata-nóta366
Pohárköszöntő366
Áj-váj366
Hinc illae366
Tompa sírkövére I-II.367
Szegény Miska sírkövére367
Az alkotmányos sarjadék367
Az 1869-i választások367
Emlékére (Vándor megállj!)368
Rockenstein Mihály sírkövére368
Nőmhöz368
Karlsbadi versike369
Búcsú a fürdőtől369
Aj-baj!369
Főtitkárság369
Alunni370
"Uram-bátyám"370
Sírvers (Élt, szeretett)370
Óda egy vendéghajhoz370
Ötvenhárom év370
Zöld vers a Ligetben371
Az "Üstökös"-nek371
Piroska betegségében371
1872. május 1.371
Régi magyar énekek371
Ének az öregedésről372
Ejnye!372
Toldyhoz I-II.372
A lepke373
Epilogus374
Az elkésett376
Naturam furca expellas376
Vásárban377
Csak azért is!377
Tamburás öregúr378
"A hazáról"379
Honnan és hová?380
Tengeri-hántás382
Az ünneprontók385
Mária! bűneid meg vannak bocsátva387
Mindvégig388
A régi panasz389
Rangos koldus390
Növünk együtt392
Éjféli párbaj393
Öreg pincér396
A tölgyek alatt397
Kozmopolita költészet399
Meddő órán401
Vándor cipó401
Őszikék I-II.404
Semmi természet405
Híd-avatás406
Kortársam R.A. halálán408
Hírlap-áruló409
Népdal411
Bonczék412
Az elagott fülemile413
Végpont413
Még egy413
Ének a pesti Ligetről414
Plevna418
Így is jó419
Ex tenebris419
Vörös Rébék420
Intés (Jó költőktül)422
Párviadal423
Tetemre hívás428
Almanach 1878-ra430
Haja, haja, hagyma-haja433
Dal fogytán433
A kép-mutogató433
Hagyaték438
Aisthesis438
Formai nyűg439
Csak boldog439
Próféta-lomb440
Az idők440
A néma háború440
Civilizáció441
Szenvedek én441
Vakságban441
A jó öregúrról442
Az "öreg" házról442
Hoc erat in votis443
Még ez egyszer443
A szájasok444
Ez az élet444
"A tölgyek alatt"445
Nem kell dér447
Akadémiai papírszeletek II.448
Budenzhez448
Bálint Gábor röpiratára448
Balassagyarmaton 448
Caput, alas, pedes449
Emlékre (Itt nyugosznak)449
Harminc év múlva449
Évnapra (Ma hatvankét)450
Szász Károlynak450
A sors húmora450
Régi adoma451
Otium451
Nincs már széna451
Toldi II. részéhez451
Gyöngyösiád452
Egy ara sírkövére452
A jóságos özvegynek452
Különbség453
Csalfa sugár453
Melyik talál?454
A Csikyek454
A "Tavasz-ünnepély" albumába454
A szigeten454
Toldy sírjára455
Népdalok a kornak I-III:455
Az orthológusokra I-IX.455
A nagy munka456
Ki van457
A hagsúlyosok hexametere457
Hangsúlyos verselés458
Klasszikusok körmönfont fordítása458
Dalszövegül458
Török Pálnak I-II.459
Hasadnak rendületlenül459
En philosophe460
Évnapra460
Sok nagy ember460
Melyik a bűnös?461
Bóka Bandi461
Buga Péter462
Örökké!462
A reggel462
Sejtelem463
Az agg szinész463
Tanulság464
Ha napfényes Vízkereszt464
Dr. Beadynak464
Elégiák I-III:465
Mi vagyok én?465
Magamról466
Goethe után szabadon466
Sejtelem (Életem hatvanhatodik)466
Tóth Lőrincnek466
Költői beszélyek és beszély-töredékek
Rózsa és Ibolya469
Szent László füve482
Murány ostroma489
Losonczi István551
Katalin561
Bolond Istók590
Az özvegy ember árvái656
A Jóka ördöge659
A nagyidai cigányok674
Az első lopás727
Rózsa és Ibolya738
Perényi738
Édua739
Öldöklő angyal745
Csanád753
A Zrinyiász népies kidolgozása755
Az utolsó magyar775
Idegen költőkből
Reggeli ének793
Az új görög dalnok793
A Dismal mocsárok tava797
Eszünkbe jusson799
A dalnok elhullt799
Oh! Ne bántsd a költőt800
Sir Patrick Spens800
Mirza Shaffyból804
A Bibliából805
Nyerészkedés805
Az utolsó főpap806
Német dal807
Ballada az elűzött és visszatért grófról808
Ariostóból811
Tassóból821
Firduszi: Zóráb-jából829
A Nibelung-énekből830
Dante Isteni Színjátékából830
Tegnér Frithiof-mondájából831
Tündérkirály831
Az Yvetot-i király832
Anya és gyermeke833
A Géniusz bilincsben833
Hadsi-Jurth834
Az aratás839
Az éj839
Hindu vers840
A Szakuntalá-ból840
Görögből849
Anyagond850
Az Eddából850
A Mab királyné851
Az ördög elvitte a fináncot852
Egy hő csókot853
Függ lomha köd853
Kóbor Tamás854
Horatiusból (Megszegett esküvésed)860
A Köztársaság (Horatius)861
Károly császár forrásaihoz862
Chínai dalok863
A szép horganytű863
A tőr865
Wangné asszony866
Ujévi első hónapja van869
Romulidae Cannas870
Töredékes holmi870
Anakreonból I-II.870
Horatiusból I-XI.870
Vergiliusból I-V. 873
Zsengék, törmelékek, Aranynak tulajdonított versek
Gyermekkori ex-libris877
Dévai Bálintnak877
Sírversek a szalontai temetőből I-II.878
Gabuz Istók halálára878
Cigány-búcsúztató879
Tompa Mihályhoz879
Tompához880
Verses bírálatok, széljegyzetek880
Verses rejtvény881
Paródiák Kerbenyre882
Tschókonay882
Volkslied882
Aranynak tulajdonított versek
Tisza Lajos leányának temetésére882
A dévaványai juh-behajtás883
Kenyeres János fiának halálakor895
Töredék egy népies víg eposzból896

Arany János

Arany János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Arany János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Arany János összes költeményei I. (töredék) Arany János összes költeményei I. (töredék) Arany János összes költeményei I. (töredék)

A védőborító kissé szakadozott, foltos, elszíneződött.

Állapot:
880 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba