1.027.995

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Arany összes költeményei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Aczél Testvérek
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 495 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A bajusz53
A betyár91
A bujdosó68
A Csengery családra118
A csillaghulláskor117
A dajka sírja27
A dalnok búja34
A dalnok elhullt110
Adatik tudtodra150
A Dismal mocsarak tava16
A falu bolondja93
A fülemile56
Agg színész147
Agio világ17
A gyermek és a szivárvány28
A hajótörött23
A hamis tanú40
A hangsúlyok hexametere123
"A hazáról"127
A haza sorsa117
A Három pipa utca113
A hegedű48
A hegedű száraz fája65
A honvéd özvegye94
A Hunyadi balladakör darabjai102
Aisthesis (Megérzés)137
Aj-baj124
A Jóka ördöge462
A jó öreg úrról140
A jóságos özvegynek96
Akadémiai papirszeletek122
A kép mutogató136
A két apród150
A két madár154
A kincskeresők481
A kincstalálók482
A kis pokol99
A költő hazája27
A köztársasághoz126
A laczikonyha69
A lantos14
A legszebb virág87
A lejtőn68
A lepke78
Alföld népéhez2
Alkalmi vers39
Alkotmányos sarjadékok120
Almanach 1878-ra135
Alunni153
A Mab királyné114
A magyar nyelv139
A méh románca6
A nagyidai cigányok417
A nagy munka139
Anakreonból109
A néma háború140
Anyagond63
A poloska109
A pusztai fűz55
A puszta rémei101
A rab gólya3
A rablelkek4
Aranyaimhoz5
Arcom vonásit148
A reggel144
A régi panasz130
Ariostóból489
Arkádia-féle45
A rodostói temető9
A sárkány46
A sors humora154
A szájasok137
A szegény jobbágy5
A szép horgonytű124
A szomorú kinézésű lovag152
A "Tavasz ünnepély" albumába142
A tetétleni hatalom61
A tölgyek alatt79
A tölgyek alatt II.144
A tőr124
A tudós macskája4
A varró leányok60
A vén gulyás60
A vén gulyás temetése62
A vigasztaló46
A világ32
A walesi bárdok76
A Zrinyiász482
Az agg színész147
Az Alföld népéhez2
Az alkotmányos sarjadék120
Az egri leány50
Az elagott fülemile154
Az elhagyott lak38
Az elkésett127
Az első lopás459
Az elveszett alkotmány361
Az 1869-i választások120
Az élclapok rajzolóihoz112
Az idők140
Az ihlet perce65
Az onthológusokra139
Az ó-torony27
Az ördög elvitte a fináncot118
Az "öreg" házról139
Az örökség88
Az örök zsidó73
Az özvegy lakása154
Az özvegy ember árvái487
Az új görög dalnok5
Az új magyar költő110
Az utolsó főpap69
Az utolsó magyar317
Az ünneprontók128
Az "Üstökös"-nek123
Ágnes asszony51
Áj-váj153
Álom és vágy153
Álom-való12
Április 14-én153
Ártatlan dac116
Árva fiú59
Bajusz53
Ballada az elűzött és visszatért grófról69
Balzsamcsepp67
Baranovszky Miklós sírkövére106
Bartos Gábor sírkövére151
Bálint Gábor röpiratára123
Báró Kemény Zsigmondhoz114
Beadynak152
Beállottam89
Béranger halálakor71
Betyár91
Bóka Bandi130
Bolond Istók440
Bordács Dániel sírverse151
Bor vitéz60
Both bajnok özvegye102
Búcsú a fürdőtől121
Buda halála122
Budenzhez122
Bujdosó68
Caput, alas, pedes123
Chinai dalok108
Cilinder108
Civilisatio140
Csaba királyfi299
Családi kör35
Csalfa sugár138
Csanád198
Csendes dalok47
Csengeri családra118
Csillaghulláskor117
Cynismus117
Czakó sírján2
Dajka sírja27
Dal. (A hegedű száraz fája)65
Dal és öt forint106
Dal fogytán125
Daliás idők326
Dalnok búja34
Dalnok elhullt110
Dalszövegül142
Dante37
De gustibus40
Demokrata nóta117
Dismal mocsarak tava16
Domonkos napra68
Dr. Beadynak68
Duna vizén133
Édua322
Egressy Gábornak21
Egri leány50
Egy ara sírkövére143
Egyedül143
Egyesülés11
Egy életünk, egy halálunk65
Egy kis hypocondria55
Egykori tanítványom emlékkönyvébe99
Egynémely nagyocska emberre18
Eh!22
Elaggott fülemile154
Eldorádo87
Elégiák152
Elesett a Rigó lovam patkója68
Elhagyott lak38
Elkésett125
Első lopás361
Elveszett alkotmány361
Emléklapra19
Emlékre117
Emlékül75
Emlékre141
Emlények (Petőfire)58
Endre királyfi216
En philosophe143
Enyhülés36
Epigrammák I-III75
Epilógus113
Epitaphium113
Erdély88
Eszünkbe jusson134
Ex tenebris134
Ez az élet137
1861108
1869-i választások123
1872. május 1123
Éjféli párbaj82
Élclapok rajzolóihoz112
Él-e még az Isten?87
Ének a pesti ligetről84
Ének az öregségről126
Én vagyok az anyám átka53
Érzékeny búcsú29
Évek, ti még jövendő évek16
Év kezdetén24
Évnapra17
Évnapra141
Év utólján39
Falu bolondja93
Feljajdulás116
Félmagyarság117
Fiamnak5
Formai nyűg137
Főtitkárság121
Furkó Tamás41
Fülemile56
Ghazel109
Görgei Arthur leányának113
Görögből122
Gondolatok25
Grammatika versben115
Gyermek és szivárvány28
Gyöngyösiád62
Ha álom az élet62
Hagyaték135
Haja haja hagyma haja134
Hajnali kürt30
Hajótörött23
Haj ne hátra, haj előre90
Hamis tanu40
Ha napfényes Vizkereszt143
Hangsúlyos verselés153
Hangsúlyos hexamétere123
Harminc év múlva86
Hasadnak rendületlenül62
Hazáról125
Haza sorsa117
Hatvani57
Három pipa utca113
Három tervvázlat156
Háziuraság18
Hec, hec!18
Hegedű48
Hegedű száraz fája65
Hej, iharfa68
Hídavatás80
Hinc flanc120
Hiú sóvárgás42
Hírlap áruló133
Hoc erat in voits142
Hollósy Kornéliának68
Honnan és hova?137
Honvéd özvegye94
Horatiusból114
Hunyadi balladaköri darabjai102
Hunyadi csillaga102
Idők140
Iduna emléke149
Így is jó141
Ihlet perce65
Intés116
Intés134
Írjak? ne írjak?107
Írószobám29
István örökje481
Itthon32
János pap országa143
J.... hoz71
Jó öreg úrról140
Jókaihoz122
Jóka ördöge462
Jóságos özvegynek86
Juliska elbujdosása99
Juliska emlélezete116
Juliska sírkövére116
Kapisztrán104
Karácson éjszakán13
Karlsbadi apróságok121
Katalin467
Károly császár forrásaihoz121
Károlyi Sámuel151
Kempelem Riza sírkövére75
Kertben26
Keveháza476
Kép-mutogató136
Két éles kard102
Két apród150
Két madár151
Kies ősz74
Kincskeresők481
Kincstalálók481
Kis pokol99
Kitör az 113
Klasszikusok körmönfont fordítása62
Knócz József151
Kóbor Tamás117
Koldus-ének21
Kortársam R.A halálán79
Kosmopolita költészet89
Költő hazája28
Köszöntő dal69
Köztársasághoz125
Kupai Kovács Mihály sírjára151
Különbség142
Lacikonyha93
Lantos14
V. László104
Leányomhoz14
Legszebb virág87
Lejtőn68
Lepke78
Letészem a lantot17
Lisznyai Kálmánnak148
Lóra...!86
Losonczi István437
Mab királyné114
Magányban75
Magyar Misi36
Magyar nyelv139
Mária! bűneid meg vannak bocsátva130
Mátyás anyja105
Mátyás dalünnepe106
Meddő órán133
Megérzés137
Meszegett sok esküvésed114
Melyik a bűnös?100
Melyik talál?143
Még egy134
Még ez egyszer100
Méh románca6
Mindvégig129
Mint egy alélt vándor33
Mirtusz lombjai közé...122
Mirza Shaffyból64
Mit csinálunk?63
Mi vagyok én?144
Mondacsok117
Moore verseiből100
Murány ostroma344
Nagyidai cigányok417
Nagy munka139
Naturam furca expellas147
Néma háború140
Nem kell a dér86
Nemzetőr dal88
Néma bú65
Német dal114
Népdalok (Duna vizén)133
Népdalok66
Népdalok a kornak152
Népnevelés59
Névnapi gondolatok15
Névnapra150
Nőmhöz121
Növünk együtt129
Nyalka huszár18
Nyerészkedés76
Oh! ne bántsd a költőt101
Oh! ne nézz rám32
Orthologusokra139
Ótium62
Ótorony27
Öldöklő angyal323
Ördög elvitte a fináncot118
Öreg pincér131
Öreg házról139
Örökké62
Örök zsidó73
Ősz felé143
Ősszel23
Ősz végén33
Ötödik (V) László104
Ötvenhárom év 153
Özvegy lakása154
Özvegy ember árvái75
Pálóczy halálakor75
Pázmán lovag66
Perényi481
Piroska betegségében123
Plevna134
Poéta és politikus113
Poétai recept34
Pohárköszöntő118
Poloska189
Pusztai fűz55
Puszta rémei101
Rab gólya3
Rablelkek11
Rangos koldus139
Ráchel31
Ráchel siralma31
Rásüt az esthajnal98
Rákócziné8
Rege a csodaszarvasról276
Reg és est52
Reggel144
Reményem26
Reményinek78
Rendületlenül74
Régi adoma139
Régi dal, új szöveg117
Régi jó időből148
Régi magyar ének153
Régi panasz153
Romulidae cannas141
Rodostói temető9
Rozgonyiné38
Rózsa és Ibolya481
Rózsa Sándor89
Sárkány46
Sejtelem140
Semmi természet132
Sir Patric Spens41
Sírva jön a magyar nóta világra68
Sírvers121
Sírvers Baranovszky Miklós hamvaira106
Sírversek151
Sírversek a nagykőrösi temetőben151
Sok nagy ember100
Sors humora154
Stanzák "Mátyás dalünnepe"106
Szájasok137
Szász Károlynak142
Szegény jobbágy142
Szegény Miska sírkövére121
Szenvedek én62
Szent László46
Szent László füve479
Szerkesztői levél (Jókai Mórhoz)20
Széchenyi a Tiszán75
Széchenyi emlékezete72
Széchenyi tiszta oszlopára153
Szép horgony tű124
Szép ősz113
Szibinyáni Jánk103
Szilveszter éjen24
Szomorú kinézésű lovag152
Szondi101
Szondi két apródja63
Szőke Panni4
Szülőhelyem113
Tamburás öreg úr127
Tanári jubileumra71
Tanulság143
Tassóból487
"Tavasz ünnepély" albumába142
Tájkép100
Temetőben33
Tengeri hántás81
Testvéri ünnep63
Tetemre hívás68
Tetétleni halmon61
Télben1
Téli vers22
Tinódi redivivus125
Toldi157
Toldi szerelme173
Toldi estéje215
Toldyhoz122
Toldi szerelméhez152
Tompa sírkövére78
Tölgyek alatt144
Török Bálint44
Török Pálnak141
Tőr124
Tudós macskája4
Tündérkirály89
Új-évi köszöntés150
Új görög dalnok6
Új magyar költő119
"Uram bátyám"121
Utolsó főpap66
Utolsó magyar312
Ünneprontók128
Üstökösnek123
Vakságban140
Van-e olyan147
Varró leányok2
Vágtat a ló37
Vágy 43
Válasz Petőfinek11
Válság idején89
Vándor cipó131
Vásárban77
Végpont133
Vén gulyás90
Vén gulyás temetése61
Vigasztaló43
Világ32
Visszatekintés37
Vízkeresztkor143
Vojtina Ars poétikája110
Vojtina levele öccséhez I, II.96
Vörös Rébék82
Walesi bárdok76
Wangné asszony125
Wohl Janka emlékkönyvébe108
Zács Klára nótája244
Zuleikához64
Zrinyiász482

Arany János

Arany János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Arany János könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv