A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"7 kötet az Arany János összes munkái sorozatból (nem teljes sorozat)"

I.: Arany János kisebb költeményei/III.: Arany János elbeszélő költeményei/IV.: Arany János elbeszélő és elegyes költeményei/V.: Arany János prózai dolgozatai/VI.: Shakespeare színműveiből/VII-VIII.: Aristophanes vígjátékai I-II.

Szerző

Kiadó: Ráth Mór
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 3.499 oldal
Sorozatcím: Arany János összes munkái
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Hiányzik a II. kötet. Az I. kötet kiadási éve: 1890. A III-IV. kötet kiadási éve: 1891. Az V-VI. kötet kiadási éve: 1892. A VII-VIII. kötet kiadási éve: 1885.

Tartalom

I. kötet. Arany János kisebb költeményei
Télben1
A varró leányok5
Czakó sírján7
Az alföld népéhez9
A rab gólya13
A szegény jobbágy16
Szöke Panni18
Aranyaimhoz20
A tudós macskája23
A méh románcza26
Az uj görög dalnok29
Nemzetőr-dal34
Rákócziné35
A rodostói temető39
Egyesülés50
Válasz Petőfinek52
A rablelkek54
Álom való56
Válság idején62
Karácson éjszakán64
A lantos65
Névnapi gondolatok69
Fiamnak71
A Dismal mocsárok tava74
Évek, ti még jövendő évek77
Letészem a lantot80
Évnapra83
Agio-világ84
Egynémely nagyocska emberre85
Hecz, hecz!87
Nyalka huszár88
Háziuraság89
Emléknapra93
Reményem96
Népdalok98
Irószobám100
Egressy Gábornak102
Koldus ének106
Téli vers109
Eh!111
Őszszel112
A hajótörött116
Szilveszter-éjen118
Év kezdetén120
Kertben124
Gondolatok a béke-congressus felől127
Az ó torony133
A dajka sírja135
A költő hazája137
A gyermek és szivárvány140
Érzékeny búcsu146
Hajnali kürt148
Domokos napra150
Ráchel153
Oh! ne nézz rám159
Itthon161
A világ163
Mint egy alélt vándor165
Poétai recept168
Ősz végén169
Temetőben171
A dalnok búja172
Családi kör178
Magyar Misi183
Enyhülés186
Dante188
Vágtat a ló190
Visszatekintés192
Az elhagyott lak195
Rozgonyiné196
Év utolján201
Alkalmi vers202
De gustibus206
A hamis tanu207
Hiu sovárgás210
V. László212
Sir Patrick Spens216
Vágy221
A vigasztaló223
Török Bálint226
Arkádia-féle232
A sárkány235
Csendes dalok242
A hegedű244
Szent László248
Az egri leány254
Ágnes asszony261
Reg és est267
Mátyás anyja268
A bajusz273
Egy kis hypocondria282
A pusztai fűz283
A fülemile286
Hatvani292
Emlények297
Népnevelés301
Árva fiú304
A vén gulyás307
A vén gulyás temetése311
Bor vitéz313
A tetétleni halmon316
Zács Klára320
Szibinyáni Jank325
Szondi két apródja329
Mirza Shaffyból333
Az ihlet percze336
Both bajnok özvegye337
Néma bú339
Dal340
Pázmán lovag341
Balzsamcsepp349
Népdalok351
Hollósy Kornéliának353
A bujdosó354
Köszöntő-dal355
Az utolsó főpap356
A lejtőn359
Ballada az elűzött és visszatért grófról361
Tanári jubilaeumra365
Reményinek366
J....... hoz368
Béranger halálakor369
Széchenyi emlékezete370
Az örök zsidó379
Rendületlenül382
Kies ősz384
Epigrammák386
Magányban387
Emlékül390
Nyerészkedés391
A walesi bárdok392
Leányomhoz398
Tompa sirkövére400
A lepke401
Epilogus403
Vásárban406
A tölgyek alatt408
Kortársam R. A. halálán411
Kosmopolita költészet413
Híd avatás416
Tengeri hántás421
Vörös Rébék425
Éjféli párbaj429
Ének a pesti ligeről434
Tetemre hívás440
Harmincz év mulva444
Nem kell dér445
A jóságos özvegynek446
III. kötet. Arany János elbeszélő költeményei
Buda halála1
Murány ostroma189
Katalin285
Szt. László füve329
Első lopás341
Keveháza359
Bolond Istók375
IV. kötet. Arany János elbeszélő és elegyes költeményei
Az elveszett alkotmány1
A nagy-idai czigányok155
Rózsa és ibolya241
Losonczi István263
Jóka ördöge281
Kóbor Tamás305
Egyes darabok
Előszó319
Eldorádó323
Egy életünk egy halálunk326
A legszebb virág328
Lóra329
Mit csinálunk330
Él-e még az Isten331
Az örökség333
Haj, ne hátra335
Rásüt az esthajnal336
Én vagyok az anyám átka338
Van-e olyan341
A betyár344
A laczikonyha351
Furkó Tamás356
A falu bolondja360
Vojtina levelei öcscséhez363
A magyar táncz376
Tájkép383
Hunyadi csillaga385
"Mátyás dalünnepe"388
Csabához előhang393
Irjak? ne irjak,395
Anyagond400
Sirversek401
Tassoból402
Ariostoból413
A poloska427
Horatiusból431
Az uj magyar költő433
Görögből435
Német dal436
Szerkesztői levél437
Cynismus439
A Mab királyné440
Testvéri ünnep442
Vojtina ars poetikája444
V. kötet. Arany János prózai dolgozatai
Zrínyi és Tasso
Bánk-bán tanulmányok:
A történet105
A mese lényege108
Bánk jelleme117
Gertrúd jelleme150
Vázlatok174
Irói arczképek:
Gyöngyösi István187
Orczy Lőrincz215
Gvadányi József231
Szabó Dávid248
Ráday Gedeon258
A magyar verselésről:
A magyar nemzeti versidomról271
Valami az asszonánczról326
Naiv eposzunk335
Irányok353
Visszatekintés381
Bírálatok:
Eredeti népmesék (Merényi)443
A pörös atyafiak (Vas Gereben)467
Bulcsú Károly költeményei486
Anya és gyermeke (Hebbel)504
Hősök és dalok könyve (Frankl)510
Hadshi-Jurt (Wittgenstein)535
VI. kötet. Shakespeare szinműveiből (fordította Arany János)
A Szent-Iván éji álom1
Hamlet, dán királyfi107
János király315
Magyarázatok és jegyzetek449
VII. kötet. Aristophanes vigjátékai I. (fordította Arany János)
A lovagok
A felhők
A darázsok
A béke
Az acharnaebeliek
A madarak
VIII. kötet. Aristophanes vigjátékai II. (fordította Arany János)
Aristophanesről (A. I.)
A békák1
Lysistrate113
A nők ünnepe201
A nőuralom285
Plutos371
Glossarium465
Jegyzetek a Shakespere fordításokhoz
Jegyzetek Aristophaneshez
Függelék
Arany mint zeneszezrő
Arany mint szerkesztő
Arany aláírásai, álnevei, jegybetűi, jegyei
Bírálatok, ismertetések, méltatások, értekezések
Életrajzi adatok
Arany János eddig kiadott levelei
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem