804.829

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)"

1-40. kötet

Tartalom

I. kötet
Kazinczy Ferenc: Költemények/Pályám emlékezete
Költemények
Dalok és Ódák
Ajánlás3
A tanítvány4
A tavaszhoz5
Az esthajnalhoz5
Bor mellett6
Zellihez7
Margit szigeten8
A kötés napja8
Az én boldogítóm9
Fény és homály9
A sajka10
A sonett musája10
Minnyihez11
Gátlások11
Esős nap12
Édes kín12
Emlékül13
A tisztulás innepe13
A szabad Erdély15
A hit szava16
Vegyesek
Nagyság és szépség18
A boldog alkony19
Vajda-Hunyad19
Branyicskán, Hunyadban20
Szent-Mihály, Szabolcsban20
Kis fiú sírjára20
Születésem ötvenegyedik napján21
Gibárt és Irma21
A költő24
Prolog Goethe Stellájához24
Egy emlékkönyvbe25
Egy másba (t. emlékkönyvbe)25
Intés25
Csemegékre 26
A nyírliget29
Történet34
A német fiú35
Epigrammák görög értelmében
Az epigramma37
Canova Psychejére37
Ninon képe37
Antinous37
Venus Callipygos38
Dolce Madonnája38
Laokoon38
Lucretia38
Ferenczy Graphidionára38
Io és Jupiter (Correggiótól)39
Amor az oroszlán39
Hebéhez39
Idához39
Apollon39
Heliodorához40
Az özvegy40
Egy ferdőben40
Biharnak két nagyja (Baranyi Gábor, Bossányi Ferenc)40
Vaj József képénél40
Nagy-Mihály, Zemplénben40
Negyedik gyermekem születéskor41
Mezei virágok (gróf Gyulai Karolinának)41
Báró Wesselényi Miklós, az atya43
Astyanax43
Az erdő43
Könyörgés44
A lepe44
Themistocles44
Szem és szív44
Mi fáj44
Coptusi intés45
Tyrolban45
Vigasztalás45
Tövisek és virágok
Hercules46
Az olvasóhoz46
A nagy titok47
A kész írók47
Soloecismus47
Synizesis47
A vak47
A nehéznyelvű47
Orthopeia48
Az igazságkereső48
Correctio48
Írói érdem48
Szokott és szokatlan48
A neo- és palaelogus49
Egy fecsegőzöz49
Fonákság49
Pirító javallás49
Fentebb stylus49
Arbuscula50
Prosai s peotai szólás50
A két természet50
Lukai50
A szavas idióta51
A pedant51
Az avatatlan51
Az iskola törvényei51
Purismus51
A szép és jó52
A legfőbb lecke52
A békák53
Koccantyúsi57
A distichon feltalálása57
Himfy57
Ráday57
Fábchich58
Péczeli58
Báróczy59
Baróti Szabó59
Sylvester60
Kis és Berzsenyi62
A lúdhattyú63
Epigrammai morál63
Az én sugallóm63
Új tövisek és virágok
A nyelvrontók65
A tusázó65
Pór gőg65
Ál lovag65
Neo- és orthologia66
Ungvár-Németihez66
Helmeczyhez66
Anch'io pittore66
Bolieau után66
Nehéz és könnyű67
A buta bölcs67
Az újítók (I-III.)67
Zrínyi69
Bölöni Farkas Sándorhoz72
Himfy72
Szemeréhez73
Olcsó dicsőség73
Neologismus73
A mi nyelvünk73
Sibylla74
Intés74
Misoxenia74
A H. hangja74
A vétkes szép75
Különbség75
Izéhez75
Egy rossz követőhöz76
Fullajtáros vers76
A musához77
A borz és az evet78
Epistolák
Horváth Ádámhoz79
Gróf Török Lajoshoz82
Cserei Farkasnak85
Berzsenyihez89
Vitkovics Mihályhoz95
Felsőpenczi Vida Lászlóhoz102
Gróf Festetics Györgyhöz104
Gróf Dessewffy Józsefhez105
Prof. Sipos Pálhoz109
Wadasi Jankovich Miklóshoz115
Gróf Széchenyi Istvánhoz117
Pályám emlékezete
Első könyv130
Második könyv170
II. kötet
Kisfaludy Sándor: Himfy/Csobánc/Tátika
Himfy szerelmei
A kesergő szerelem
Énekek - dalok
Állj meg Amor, szemlélgessük72
A halvány ég csillagai78
A nap éhen alkonyodott29
Búval tölti csak s bánattal10
Bűnhődtél föld, - légyen elég88
Csörgő patak! életemnek120
Ébren való álmadozás67
Egy hasonló valósággal101
Falak! melyek közt lakozik83
Itt - a komor enyészetnek45
Kellemek, a milyeneket106
Két szeme, szép arczúlatján39
Lehetnék bár oly éles szem57
Mars vad dühe bont, dönt, dúl, vág15
Midőn csendes felségében24
Mint a kőszál, hajthatatlan97
Mint az őzek az erdőben3
Most költözik tőlünk a nap61
Most tudom már, mit cselekszik115
Nincs nyugtom, nincs békességem52
Szerelmem-e az, avagy nem35
A balsorsnak bús fellege49
A fecskék elköltöznek50
A föld egész kerekében22
A halavány olajfáknak34
A havasnak oldalában50
A hol ő van, bámúlandó41
A hol ő van, csudálatos41
A hol ő van, hihetetlen41
A hol ő van, nézd a fákat42
A hol ő van, ott Amornak44
Akárhogy van, de kínaim116
Akármennyi jeleseknek43
A kegyetlent felejteni26
A kelő nap tovább nyujtott84
Akkor, midőn felzavarta105
A kutyáktól üldöztetvén21
A külföldön nyomorogva9
A legvígabb mulatságban82
A melegen és hidegen57
A menő nap a jövőnek77
A mióta felserdültem7
A mit tesz ő, szp, nagy s dicső79
Amor fejem mint megcsalá78
Amor! s hát csak szenvedheted15
Amor rabja, - most Marsé is?13
Amott látom domborodni112
A nap alatt ily szerelem96
A reménység és félelem118
A számtalan félelmekből116
A szegénység és gazdagság87
A szép őszi nap megszürkült65
A szerelem birodalmát80
A szerelem hatalmával85
A szerelem indulatját75
A szerelmes gondolatok21
A szerelem sétálni vitt81
A szerelem s fájdalmaim95
A szív minden, - azt tartom én8
A tavasznak érkezése59
A titok kinyilatkozott119
A vad szivet irgalomra115
A világból kiszakadva60
A világnak vígasági53
A világon setét éj van100
A virágok szép nemében27
Az a lelkes nem tudom mi57
Az én lelkem mélyen vagyon81
Az életnek tengerében6
Az ész váltig értekezett32
Az idő mindenen kifog24
Azt kérdezed, óh barátom!36
Balgatag én! nem védettem21
Bár ki tegye ítéletét69
Beteg, sebes, törött, romlott98
Bizakodó reményekkel117
Bizonytalan lépésimet27
Boldog, ki a szerelemnek54
Boldog vagy te, czifra madár12
Boldog valék nyugalmamban9
Csömört okoz a társaság32
Édes, kínos emlékezet48
Egek! már ily nagy ideje111
Egy csillag sincs az egekben99
Egyetlen-egy, bár ki lássa55
Egy délután (lestem én őt)95
Egy szép estkor az erdőben70
Éjfél vayon, - nem alhatom50
Elérem majd nyugalmamat103
Elmédet hát mért bocsátod29
Elmégy tehát, szegény lélek119
Eltávozván, majd változás11
Elűzted a komor telet10
Emberfajzat! akár ki légy84
Ember! hát még dicsekedhetsz103
Ennyi tüzes gerjedelem82
Ércz-szíve megvehetetlen44
Érzeményim seregében77
Ezerek közt maga lenni53
Gyakran lebeg elmém előtt63
Gyenge szer az ember szíve93
Gyermekségem szép idei38
Gyűlölöm én a világot39
Ha elmémnek gondolatit31
Ha engemet, oly rég hivét104
Hah! mely szörnyek a bajaim!51
Ha ki talán nem értheti23
Hajh! kemény ő s érzéketlen113
Hajnal alig kerekedett13
Hallottam én szép szavának56
Halj meg bennem, emlékezet!68
Ha majd a bú, mely testemet33
Ha mindennek feloszlatását37
Ha nem látom, többé nem ér57
Ha nyelvem oly gazdag volna71
Ha oly makacs ellensége37
Ha tudnám, hogy békességem32
Hegyen-völgyön ácsorogtam86
Hirdesd, nyelvem, érdemeit41
Hogy anyám megnyugtathatta7
Hogy csak kinja s aggodalma86
Hogy először láttam én őt94
Hogy vonhatja félholt testem23
Hol a szívben fészket rakott64
Hová merülsz, beteg elme?70
Hozzá fogtam százszor is már57
Immár mennyit nem szenvedtem29
Itt, a tenger habjaival28
Itt ült, ott járt, ott nevetett68
Jól látja, ő, mint hervadok114
Jól tudom én, mit kellene112
Kinek egyszer kebelében49
Ki voltam én, hajh! ez előtt?102
Környűlvett, im! már a francz had13
Látnom őtet, és szeretnem95
Láttam ismét! - a régi ő112
Láttam őtet siránkozni56
Legmerészebb repültében66
Mars, a kinek rabja vagyok14
Mars zászlói eltüntenek93
Meddig tart még tehát e harcz34
Még csak benned reménységem28
Megláttam őt, s kebelemben65
Mely szó, mely nyelv dicséreti75
Mérgesítem sebeimet14
Midőn a hold világában35
Midőn Amor fészkelődik59
Midőn Amor hozzám jőve85
Miként örül, a mi csak él60
Mikor egyszer pelyhesedtem7
Miden egyéb gerjedelem20
Mindenfélét megpróbáltam96
Minden inkább lehetséges36
Minden szépnek szépségének97
Minden tárgyban őtet látom26
Mindez vissza nem adhatja118
Mint a füge áttétetvén100
Mint a napnak sugárai37
Mint a sas, úgy fellengzett81
Mint a szarvas, kit megére8
Mint gyógyulnék fel sebemből69
Mint hűl s fűl a vér eremben105
Mint reszkettem, borzadoztam113
Mint szeretlek, mint kedvellek59
Mint tánczolt ő, a Gráczia94
Mit nem tudna felforralni14
Mondd meg, miként gondoljalak63
Mondd meg, Zephyr, mi dolgod van114
Napok jönnek, napok mennek76
Nem csak teste delisége79
Nem birja ily sanyarú lét77
Nem nyomhatván el tüzemnek26
Nem szeretem többé őtet51
Nem vádollak én tégedet100
Nincs szívének kívánatja55
Oh epedő kivánatok!38
Oh, nyomorult, buta nyelv te98
Oh te! oh te! Így ordítok86
Oh természet! mit vétettem?113
Oh! vajha kiszakaszthatnám76
Oly kedvetlen s nyughatatlan117
Olvastam én a verseket104
Országok, népek, nemzetek12
Ott, a hol én nevelkedtem22
Önmagával vagdalkozni38
Önmagával vagdalkozni27
Őt kérem, a teremtőtől8
Semmiként sem remélhetvén54
Senki őtet sem esméri71
Sírsz hát bennem, szegény lélek!118
Sokat mondtam szépségéről43
Sok országot mosó tenger33
Sok s nagy, a mit szenvedek én98
Szabad voltam, fürge, s oly gyors104
Szelíd Musák! jól tudom én70
Szemfényvesztő s gyöngyhava76
Szépségének látásától54
Szerelemben fogantattál74
Szeretni s nem szerettetni55
Szíve tárgyát bálványozni60
Szívek, a kik csak nem rég is80
Szívem kínja kedves nékem96
Szívemnek mély fenekébe48
Szív- s lélekben betegnek lenni34
Szüntesd, oh sors, haragodat87
Tanú valék, mint érezte66
Téged látlak az egeknek102
Te, ki alig világítasz99
Természetnek éltetője22
Testének egy mozdulása87
Ti a világ kezdetében31
Tiszteletet, csudálatot69
Tovább immár lehetetlen101
Úgy lebegett ő szüretkor65
Üdvösséggel áldott két szem51
Valahányszor szeme pillant43
Vajjon mire magyarázzam116
Váltig immár megviselték82
Végtér hát elértelek105
Vize, földön és az égben63
Volt egy idő, hogy könyemet64
Zúg a zápor, - ordít a szél94
A boldog szerelem
Ének
Végre tehát elnyertelek131
Dalok
A bereknek gyors kaszási212
A férj fenkölt, tüzes legyen218
A kínokról beszélgeténk126
Akkor, midőn oda dűlünk145
A szerelem oskoláját148
A természet emlőiből131
A természet kebelében125
A test pompás szépségei148
A tudomány és dicsőség130
A veszélyes fergetegben149
Az, kinn nyargal szágúldozva150
Eddig a bú fellegével127
Eddig csak bús henyélésben129
Egymás mellett be szépen áll129
első kegyes tekintete146
Eltörlötték inségemet126
Fájdalmimban átkoztalak125
Fellengző reményekkel150
Ha igaz a vélekedés147
Ha itt a dél - már készen vár144
Hajházzon más uraságot146
Ha kedvesem mellettem ül144
Halljátok, kis esmerétek122
Hívség, mely oly erősen áll143
Holnap nem lesz, ami ma van147
Kivált, ragyás, aszott bagoly123
Legény! lányzó míg eredben149
Más a világ ábrázatja128
Midőn gyermekidőnk elmúlt130
Midőn reggel felserkenünk144
Minekután a kezünket125
Mint előzi akaratom149
Mosolyogva jönnek, mennek143
Musám te! ki zokogással122
Néha, midőn mellettem ül129
Nézd e rózsát bimbójában128
Ő is engem rég szeretvén127
Ő mellette nem érzem én150
S hát meg ujra lobbot vete142
Soká fel nem támadhatott126
Sokkal szebb most a természet146
Szinte majd már összecsaptak131
Ti, a sorsnak ostorai123
Tiéd minden gondolatja128
Ti, kik kívül úgy fázátok124
Ti, kik szívem fájdalmával124
Tökéletes bizodalom142
Tőle jönnek, hozzá térnek147
Vétettem én, mondván, hogy jég123
Regék a magyar előidőből
Csobánc155
Tátika169
III. kötet
Csokonai Vitéz Mihály: Versek/Dorottya/Karnyóné
Lilla23
Gróf Erdődyné ő nagyságához3
Az én poesisom természete9
Első szerelemérzés11
Édes keserűség13
Az éjnek istenihez15
Az esztendő négy szakasza16
A rózsabimbóhoz17
Az éj és a csillagok18
A poetákban lakó istenség18
Az eleven rózsához19
A bátortalan szerelmes20
A Duna nymphája21
Tartózkodó kérelem23
Az alvó Lilla felett23
A tanunak hivott liget25
Déli aggodalom26
Megkövetés28
Az esküvés29
A fekete pecsét30
Hálaének a Venus oltáránál31
Alku32
A szépek szépe34
Két szerető dalja35
A méhekhez37
Az álomhoz38
A pillantó szemek38
A muzsikáló szépség39
A szeplő40
Az eltévedt lélek41
Lilla szácskája42
Lillához távollétemben43
Szemrehányás44
Megkérlelés45
A távolról kinzó46
A békekötésre46
Köszöntő48
Habozás50
Búcsúvétel52
Lilla búcsúzálogjai54
Siralom55
Barátomnak56
A tihanyi echóhoz57
Még egyszer Lillához59
Bácsmegyei leveleire60
Az estvéhez61
A pillangóhoz62
A reményhez65
Anakreoni dalok
Ajánlás69
A magyarokhoz69
Az anakreoni versek70
A hévség70
A leánykához71
Thales72
Lillához72
Barátomhoz73
Lillához73
Amor73
A fogadástétel74
A búkergető74
A boldogság75
A szamóca76
Orgiák77
Keserédes79
Az eltávozás79
A tavasz80
A Hafiz sírhalma81
Ódák
Serkentés a Musához91
Dr. Földi sírhalma felett92
A feléledt pásztor94
A szerelem tilalma95
Egy kesergő magyar95
Felvidulás!96
Phyllishez97
A búkkal küszködő98
A tavaszhaz98
Bacchushoz99
Víg élet a parnassuson102
A nap innepe103
Egy tulipánthoz104
Parasztdal105
Versszépítő106
Szerelemdal. A csikóbőrös kulacshoz107
Rózsim sírja felett109
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban110
Miért ne innánk111
Egy kétségbeesettt magagyilkosa112
Daphnis hajnalkor113
Chloe Daphnishoz114
Dórishoz114
Hivása a Musának115
A Musához115
A szélhez116
A magánossághoz120
Kifakadás122
Virág Benedek úrhoz123
Az echohoz125
Az elszánt szerető126
Az emberiség s a szeretet127
Az ember, a poesis első tárgya128
Mélt. Gróf Festetics György ő ngára. A Hadi oskoláról130
Egy háládatlanhoz134
Rövid nap és hosszú éj135
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor136
Egy vén fánakk árnyékában régen szenvedő rózsafa137
A farsang búcsúszava138
Főhadnagy Fazekas úrhoz139
Tüdőgyuladásomról141
Dorottya
Elöljáró beszédje az előbeszédnek147
Előbeszéd148
Ebédig160
Estvélig173
Éjfélig185
Hajnalig202
A' özvegy Karnyóné s két szeleburdiak219
IV. kötet
Berzsenyi Dániel: Költemények/Poétai harmonistika
Versek
Ajánlás3
Küprishez5
A melancholia5
A szerelemhez6
A jámborság és középszer7
Török (gróf) Sophie-hez8
Melisszához9
A közelítő tél10
Horác11
Osztályrészem11
Egy hívtelenhez12
Az én múzsám13
Chloe14
A tavasz14
Egy szilaj leánykához15
Az örömhez16
A múzsához16
Linon17
A szerelem18
Barátomhoz19
Magányosság20
Az esthajnalhoz21
A szonetthez22
Amathus22
Búcsúzás23
A csermelyhez24
Egy leánykához25
Virág Benedekhez26
A tudományok26
Görög Demeterhez29
Orczy árnyékához30
A magyarokhoz31
A megelégedés33
Nagy (felsőbüki) Pálhoz33
Az ulmai ütközet34
Féltés35
Horatiushoz36
Az élet dele37
Kishez37
Búcsúzás Kelemenes-Aljától38
Keszthely40
Bacchushoz40
Takács (téti) Józsefhez41
A felkölt nemességhez42
Eszterházy (herceg) Miklóshoz44
A magyarokhoz45
A felkölt nemességhez46
Wesselényi hamvaihoz47
Festetics (gróf) Lászlóhoz48
Teleki (gróf) Lászlóhoz50
Prónay (báró) Sándorhoz52
Barátimhoz53
Fohászkodás54
A múzsához55
Esdeklő szerelem56
Lollihoz58
Az est59
A halál61
Mulandóság63
Vigasztalás66
A reggel67
Nelli69
Fannim emléke70
Phylis72
Az én kegyesem72
Glycere73
Szerelmes bánkódás74
Lilihez75
A remete78
Cencimhez81
Fő és szív82
Esztihez83
A táncok83
Emmihez84
Életphilosophia85
Levéltöredék barátnémhoz87
Barátimhoz88
A bonyhai grotta89
Wesselényi (báró) Miklós képe89
A temető90
Epistolák a pesti magyar-társasághoz91
Döbrentei Gáborhoz94
Takács (dukai) Judithoz97
Vitkovics Mihályhoz100
Barátnémhoz103
Helmeczy Mihályhoz105
Vandal bölcseség106
A poeta107
Felséges királyunknak108
Szilágyi 1458-ban108
Hymnus Keszthely isteneihez110
Hektor búcsuzása112
Napoleonra113
A füredi kúthoz114
Elegia gróf Festetics György hamvaira115
Wesselényi, a nádor, Muránynál116
Nagy (felsőbüki) Benedekhez117
Vig Chloe118
A kritikának120
Új Görögország120
A legfőbbre120
A poesis hajdan és most121
Anglia122
Éveket átvirraszt122
Honnét van123
Majláth (gróf) Jánoshoz123
Vénushoz125
Nacámhoz125
Az elválás reménye126
Festetics (gróf) Györgyhez128
Horváth Ádámhoz128
A Balaton129
Magyarország130
A tizennyolcadik század131
Az első szerelem132
Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás133
Kisfaludy Sándorhoz135
Festetics (gróf) Györgyhöz136
Széchenyi (gróf) Ferenchez137
Az ifjúság138
Kazinczy Ferencnéhez139
Kazinczy Ferenchez140
Hol vagy, te Széphalom144
Kazinczy Ferenchez145
Poetai Harmonistika
Intézet149
Legközönebb szemléletek150
Harmónia150
Harmóniás különféleség151
Harmóniás közép152
Harmóniás mozgás155
Meghatározott mozgás157
Harmóniás mozgató158
Szeretet158
Harmóniás szeretet160
Poésis161
Különösebb szemléletek163
Harmóniás vagy szép ember163
Testi és lelki ember167
Szép lélek169
Értelem és érzés172
Képzelet175
Játék és valóság178
A költészet fő charakterei és céljai181
Költészeti osztályok187
Költész nyelv192
Költészeti formák196
Szomorú és víg költészet198
V. kötet
Kisfaludy Károly: Költemények/Tollagi Jónás viszontagságai
Lírai költemények
Hadi ének Olaszországban 18053
A reménységhez. 1809 körül4
A legszebb gyöngy 18106
A szerelem 18107
Leo és Lina 18109
Végső óhajtás 181012
Elválás 181113
Eltökélet. 181714
A kedves sírjánál 181715
A barátsághoz. 181716
A hazafi. 182018
A vándor. 181819
A nyugtató. 182122
Élet és phantasia 1821.24
Honvágy. 182226
Szem hatalma. 182228
A szegény útas. 182228
Visegrád. 182329
Epigrammák I-VII. 182230
Vigasztaló dal. 182331
A szellőhöz 182332
Tűnő életkor 182334
Végpart. 182434
Mohács. Elégia 182435
Olaszországban. 182437
Róza dala. 182438
A csapodár. 182439
Hűség 182439
Óhajtás 182539
Erzsébet. Elégia 182541
Pipadal 182743
Alkonyi dal 182744
Kedves tájamhoz 182745
Csalódás 182846
Egy szó 182947
Késő bú 182948
Népdalok
Minap a kertben jártam 182749
Rákosi szántó a török alatt, 1828 (és a többi, 26-ig)49
Husvét után két hete már50
Hej violám, szép violám51
Nézd, a hegyek pipáznak52
A Tiszának kies partján52
Vedd sarlódat, édes kincsem52
Messze fénylik a Balaton53
Az én kincsem noha szegény53
Hej csicsergő kis madár54
Szülőföldem szép határa55
Szomszéd asszony udvarába55
Mély a Duna közepén56
Túl az erdőn lakik rózsám57
Rózsa! rózsa! mit csinálsz57
Ha én tiszta patak volnék57
Aki szeretőjét58
Hej ti fényes csillagok59
A bimbóbul virág lesz60
Most jer hozzám60
Én is voltam szegény legény60
A Dunában sok a víz60
Gyöngyvirág és liliomszál61
Vígan foly a csermelye61
Legény szökött kertembe62
Az én babám durcás leány62
Mohácsi dal. 1829 (a 34. számig)63
Az ér mellett áll egy fa64
Fogy már a nap melege65
Messze tőled, édes kincsem65
Piros leány! barna leány66
Moddsza, nekem, rózsámadta66
Sárga levél, sárga levél67
Komám asszony leányának68
Tan és gunyor
Themistokles69
Szerelem. 182069
Rejtett szó70
A fűzfa poeta gratulál egykori Maecénásának70
Jelige a »Szépliteraturai Ajándék«-hoz 182071
Dalforrás 182171
Az élet korai. 182272
Lantos szerelme. 182275
Az élet. 182277
Életöröm. 182277
Írói tanács. 182277
Tollagi. 182278
Epigrammák I-XXIII. 182278
Epistola. Töredék 182382
Vád és tett. 182584
Titoktartás. 182584
Pontyi szerelme. 182584
Xéniák 182686
Tud. Gyűjtemény86
»Tatárok Magyarországban«86
«Ilka»86
«Széci Mária»86
Ossianisták86
Alkalmi versek87
«Márévára»87
«Hősregék»87
«Zsebtükör»87
Magyar Müllner87
A Haramiák fordítójához87
M. Szegeden87
Sz.88
Egy nyomorult, de tolakodó poétához88
Érzékeny drámaíró88
Szabadelmű, de csak magának88
Intés88
Egy hiúhoz88
P. Vigyorihoz88
Nadl89
Házi jegyzetek89
Péczeli Músa89
Muzárion89
Szemeréhez89
Bátoriak89
Élet és Literatúra89
Egy tehetetlen poétához90
Náray és Himfy90
Egy jó rímelőhöz92
Egy rossz versíróhoz92
Egy majmolóhoz93
Egy hiú tehetetlenhez93
Emléksorok lóversenydíjakra I-XX. 1827-28.94
A két hajós. Allegiriai költemény. Vörösmartynak 182796
Remény!103
Balladák, költői beszélyek
Éjjeli menyekző103
A kisértet111
A magányos sír 1823117
A jövevény 1824120
Eprészleány 1828121
Budai harcjáték 1828125
Leánybú 1828129
Karácsonéj 1829130
A választás 1829134
Bandi 1829135
Zuárd 1829138
Az álmatlan király 1829139
Bajnokdíj 1830141
A szeretők sírja 1830143
A lantos. 1830145
Tabán 1830146
Az álom 1830147
A sastoll 1830149
A bánkodó férj 1830150
Delte. Romános költemény töredéke 1825151
Tollagi Jónás viszontagságai161
VI. kötet
Kisfaludy Károly: Színművek
Irene1
A kérők83
A pártütők127
Mátyás deák173
Hűség próbája185
Csalódások211
VII. kötet
Kölcsey Ferenc: Költemények/Tanulmányok és emlékbeszédek/Parainesis
Versek
Vég nyugalom3
Kivánság4
Phantasia4
Kedves sírja5
A holdhoz6
A költő6
Szemerémhez7
A sonetto10
Az acatia11
Génius száll11
Tiszták miként12
Minden órám14
Veszteség15
Ajánlás16
Óhajtás16
Hiacynthus16
Átok16
Panasz...17
Egy ifjú sírján17
Rádaynak sírján17
Egykor homályos18
Jegyváltó18
Ábránd19
Szemere Pálhoz20
Ideál20
Édes kín22
Élet22
Laurához23
Vilma emlékkönyvébe24
Küzdés25
Róza26
A szenvedő28
Az ivó29
Rákos nymphájához29
Tudatlanság31
Borkirály31
Elfojtódás32
Szerelem32
A lyány dala34
Hol a virány35
Lány ült36
Rény37
A földhez38
A reményhez38
Fejdelmünk haj39
Képzelethez41
Szép Lenka42
Rákos44
Bú kél velem...45
Dobozi46
Bordal50
Csolnakon51
Hymnus52
Remete53
Vérmenyekző55
Zápor61
Zsarnok62
Vanitatum vanitus62
Panasz65
Édeskedő66
Ki búban ül66
Talányok67
Lotti71
Tanács71
Igazság71
Remény, emlékezet73
A nyugtalan74
Berkemhez75
Endymion75
Vigasztalás78
Esti dal79
Emlék79
Áldozat80
Holdhoz80
Jennyhez81
Echo81
Drégel82
Szerelemhez82
Alkonyi dal83
Rév előtt84
Hozzá84
Derű85
Balassa85
Hervadsz...86
Költő86
Vándor remény87
Ültem én...88
Hév naptól88
Vágy89
Pipadal90
Vándor91
Honvágy és szerelem92
Epigrammák93
Zrinyi dala94
Szondi96
Kölcsey96
Könnycsepp97
Búsan csörög98
Huszt98
Mária Terézia99
Távozás99
Munkács99
Vész99
Kazinczy100
Átok101
Intés102
Tisztújítás102
Emléklapra103
Hős103
Versenyemlékek104
Felírás Kende Zsigmond házára105
Emléksorok Klobusiczky Matildhoz105
Éji temetés105
Paulina emlékkönyvébe106
Zrinyi második éneke107
Szép Erdély108
Prózai munkák
Berzsenyi Dániel versei111
Körner Zrínyijéről118
Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett165
Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett173
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz182
VIII. kötet
Katona József: Bánk bán
Gróf Teleki László: A kegyenc
Bánk bán, dráma öt szakaszban, szerzette Katona JÓzsef, 18191
Kegyen, szomorújáték öt felvonásban, írta gróf Teleki László, 1841103
IX. kötet
Bajza József: Költemények/Tanulmányok
Költemények
A lanthoz3
Ifjúkor
Égiháború4
Philomélához5
Éjjel6
Esthajnal7
A ligethez7
Emlékezés8
A holdhoz9
A lyanyka pillanatata9
Tűnődés10
Kesergés11
Dal a vidékhez13
Fellegekhez14
Az eltűnt ifjúkor15
Emlékül17
Nellihez17
Epekedés18
Szerelem
Megelégedés19
Lyányka gyötrelme20
Kék szín20
Vitéz bucsudala21
Hozzá21
A violához22
Édességek22
Lemondás23
A távozóhoz24
Az elhagyott25
A völgyhöz25
Az emlényhez27
Emlékezés27
A bokréta27
Hódolás28
Lottihoz29
Irma Gyulához29
Lenke dal30
Sajkadal30
Éjfélkor31
Halászlegény dala31
Az apácza32
Cythiához33
Az eljegyzett33
Emma34
A bojtár34
Kisleány dala36
Tél és tavasz36
Hivó37
Az özvegy37
Az est38
Haza. Élet. Emlékezés
Széphalom39
Borének39
A száműzött42
Andalgás (Aug. 29. 1826)45
Vándor alkonydala46
A vihar47
Szellemhang47
Egy leányka sirján48
Élet49
Apotheosis49
Egy leánykának52
A vezér búcsúja52
Isten hozzád54
Egy anya keserve55
Sohajtás56
A rabköltő57
Az utas58
Végpart59
Jelen és múlt59
A reményhez60
Őszi dal60
Egy jótékony nőhöz (Emléklap)61
Esdeklés62
A hit62
Jó éjszakát63
Gyász és öröm63
Egy nőhöz (1844)64
A viola64
A királyra64
Honfidal66
Ébresztő (1845)67
Deák Ferenchez (Emléklap, 1845)68
Fohászkodás (1849)71
Jóslat (1850)72
Nyugasztaló (1851)74
Balladák
Sólyomvár76
A dalnok77
A kék partok79
A zarándok81
Ilonka83
Szép Jolánka83
A visszatért90
A bajnok nője91
Szolnok mellett92
Idegen költőkből
A vándor /Goethétől/93
Edvárd /Herder/98
Hozzá /Uhlandtól/100
Szent-Ilona szigetén /Immermanntól/100
Veszteség /Goethétől/102
Bátoritás /Goethétől/102
Az éji dal /Uhland után/102
A látogatás /Goethétől/103
Rendeltetés /Grün Anastasiustól /104
A csolnak /Lengyel népdal/105
Szerb dalok /Talvj és Gerhard szerint/
A kikerülhetetlen106
Alkuvás107
Ohajtás108
Leányi törvényszék108
Szerelmi kin109
Vadászkaland109
Egyesület110
Szerencsétlen lövés111
Prozai munkák
Az epigramma theoriája (1828)117
Nyelvünk miveléséről (1843)185
Nemzetiség és nyelv (1846)193
X. kötet
Czuczor Gergely: Költemények
Lírai és vegyes költemények1
Lantomhoz1
Kisfaludy Károly sírjánál4
Nyilatkozás5
Kupidó7
Kezdődő szerelem8
Az alvó szép9
Kérelem10
Leánycsíny11
Emlékkönyvbe12
A ligethez12
Egy lelkes hölgyhöz14
Öröm és bú16
Virág Benedek17
Révai18
Kölcsey Ferenc sírjánál18
Baróti Szabó18
Ilka Gyulának18
Gyula Ilkának22
Vesselényi Ferenc Szécsi Máriának25
Szécsi Mária Vesselényi Ferencnek29
Imadal31
Rimely Mihály főapát beiktatására33
Az őrangyalhoz37
Atyám hamvaihoz38
Zsigmond40
Hunyadi János40
Hunyadi László41
Mátyás szobra41
Mohács41
Zrínyi, a költő41
Korunk olcsárlóihoz42
Ki az?43
Gr. Széchenyi Istvánhoz44
Gr. Széchenyi Ferenchez46
Kifakadás46
Korteskedés48
Kortesdal49
Maradi Marady úr beszéde51
Zordi53
Toplaki53
Új lovagkor54
Selyemtenyésztés54
Egy versfaragóra54
Egy fűzfa-poétára55
Nemzeti nyelv55
Haza55
Riadó55
Itélőszék előtt57
A rab57
A "redoute" vigarda legyen-e? vagy mi?59
A Balaton tava59
Népdalok60
Megcsalt bizalom60
Nincs mentség60
Kis leány61
Kötődés62
Csaplárosné63
Szép leány64
Kútnál65
Első szerelem66
Eprésző leány66
Hasonlatok68
Szeretőhöz menetel68
A szerelem méhe69
Kapu alatt70
Kedvest látogató71
Búmalom71
Csendes malom72
Leányka és madárka73
A szerelem betege74
Aranyhalász75
Csalatkozás76
A megcsalt leány77
Leányálom77
Kis leány gondja78
A boros vándor78
A menyecske nyíló virág79
Mért vagyok kis leány80
A jegyesek80
Kis és nagy leány81
Szántó legény dala82
Fonóházi dal83
Kecskeméti legény84
Kis csupor85
Farsangon, tánc között85
Bordal86
Csárdában88
Mi lennék88
Mi bajod kis barna leány?89
Esik eső90
Temetőben90
Széles eszterha91
Alföldi legény92
A szerelmes bojtár93
A bakonyi legény93
Három bokor94
Mi kell inkább?96
Nem józan96
Gémes kút96
Paprikás versek98
A pálinkaivás ellen98
A rossz gazdálkodók101
Kora házasság104
Tanulj, hogy boldogulj106
Rajzok, életképek, népregék109
Magyar tánc109
A falusi kis leány Pesten112
Remete Péter113
Mátyás király118
Cifra Laci120
Tómalom125
Ádám gazda132
Balladák és legendák133
Karád és Zemír133
Szondi138
Hunyadi142
A legszebb ének143
Kont145
Hunyadi halála149
Szűz Margit álma153
A naimi özvegynő157
Jézus, a kisdedek barátja162
Hősköltemények165
Botond165
Töredékek a "Hunyadi" hőskölteményből187
Cesinge (Janus Pannonius) énekei187
A török seregek192
Hunyad imája195
Hunyad pusztaszeren196
Kapisztrán János199
Korog bán201
Ifjú Hunyad és Ilma208
Ilma211
A toborzók és párviadal215
Mesék220
A sasok és vakand220
A márványdarab és a szobrász220
A fülmile és a béka221
A vad növőtény és Zeüsz221
Állatnemezdék és a sasok222
A róka223
A vén zergék és gidák223
A gazda, a máknövény és a gyom224
XI. kötet
Garay János: Költemények
Vezérhang 18431
Kis madár 18281
A ligethez 18282
Élet és álom 18303
Ritornell 18304
A távolból 18314
Kettős bú 18315
Őzike 18315
A hűség diadalma 18316
Románca a királyfiról 18328
Én és a festő 183210
Halászleány 183310
A két holló 183311
Az új troubadour 183411
Emlékezet 183413
Hasszán 183414
Harczban haldokló magyar 183518
A sír 183519
Számadás 183521
Az én dalom 1835 21
Új-évi ajándék 183622
Költő királysága 183623
A fehér ruha 183624
Az örömhez 183624
"Sírvirágok"-ból 183625
Tavaszi dal 183726
Fakadó szerelem 183726
Berend vitéz 183727
Az égő ház 183727
Menyasszonyomhoz 183728
Monda Isten: nagy legyen 183728
Házi boldogság 183729
Úti dalok I-II. 183830
Kont 183831
Hazám búja 183834
Báthori Erzsébet 183937
Hymnus 184038
Két dalnok 184039
A hetyke huszárok 184040
Az udvari bolond 184041
A néptörténetből 184042
Mátyás király Gömörben 184043
Gazdag szegénység 184045
Kont fegyvernöke 184146
A hős és kedvese 184149
Két leány I-II. 184149
Gőzhajón I-II. 184251
Az örömek öröme 184252
Családi képek I-XII. 184353
Az obsitos I-II. 184354
Deák szava és deák szavak 184370
A vész szelleme 184473
Magyar hölgy 184474
Vahot Imréhez 184476
Hit, remény és szeretet 184479
Magyar leány dala 184480
Bezerédi Istvánhoz 184581
Zrínyi Ilona 184584
Kelet népéhez 184588
A zarándok 184591
Áldomás Deák Ferenczre 184593
Barna Bandi és kedvese 184594
Az éji lámpához 184596
Hazámhoz 184696
Egy nagyúri kastélyban 184698
Levél Vachott Sándorhoz 1846101
Őszi dal 1846103
A pásztortűz 1847104
Két árva 1847105
Balatoni kagylók 1847106
A Balaton106
Tihany111
A királyleány és apródja 1847116
Vásárfia 1847116
Vachott Sándornénak 1847119
Komoly szó a vihar előtt 1848119
Szabadsági dal 1848121
Petőfi Sándor emlékkönyvébe 1848122
Unio 1848122
Induló 1848124
Ütött az óra 1848125
Hazám hölgyeihez 1849126
Honvéd halála 1850128
Egy álom 1850129
Szeresd magyar hazádat 1853131
Bosnyák Zsófia 1846133
Csatár-ból139
Az Árpádok-ból147
Álmos149
Árpád, a honalapító152
Zoltán, a bíró155
Lehel kürtje157
Bánk bán160
IV. Béla I-III.164
Szent Lászlóból: Bevezetés171
Első ének174
Hatodik éneke180
Tizedik ének188
XII. kötet
Báró Jósika Miklós: Abafi
Falusi lak1
Amazon7
Semmirekellő10
Öröm14
Abafi17
Kolozsvár 1594-ben23
Faalkotmány27
Három hölgy32
Rása-ház36
A veres ember42
Fogadás következményei50
Egy szónak57
Vendéglő62
A kis Tóbiás68
Sikoltás75
A Mikola-ház81
Eleven szobor91
Szeszély94
Csetátye Boli103
Villám113
Fekete lovag éjfélkor117
Táncterem124
Trencsi-vár130
Tornya Máté134
Hattyú-lovag139
Zománcos vitéz146
XIII. kötet
Vörösmarty Mihály: Kisebb költemények
A völgyi lakos1
Szigetvár2
A szánakodóhoz3
A hajnalhoz4
A szellőhöz5
A szerelmetlen6
A fellegekhez6
Egy festett nefelejts alá7
A hitlen7
A lanthoz9
Kis gyermek halálára10
A szép virág11
A tünődő12
Sejtés13
Csaba szerelme14
A szép leány14
Földi menny16
Utóhang Cserhalomhoz17
Árpád emeltetése17
András és Béla18
Mikes búja19
Csák20
Kérelem22
A magyar költő24
Verskoszorú25
Helvilához25
Túri nője26
Zrínyi29
Helvila halálán31
K. Matild dala32
A haldokló leány32
A szerelmes33
A szemek34
Párja nincs35
A gyászkendő36
Szilágyi és Hajmási37
A buvár Kund41
Toldi43
Hedvig47
A csermelyhez51
Vágy53
Vitkovics emlékezete53
Egy költőre54
Sas és fogoly54
Ilus panasza55
Haj, száj, szem56
A bús legény56
Puszta csárda57
Andor panasza58
Laboda kedve59
Gábor diák61
Szép asszony62
A váró ifjú64
Fekete szem65
Kék szem65
A szeretők66
Az éjféli ház66
A hű szerető71
A tihanyi visszhang72
A hazafiak72
A siket lantos73
Két hivatal73
Egy kövér vendégfogadósra73
Mohács I-II.73
Pusztaszer74
Pázmán74
Egri bor74
Dobó74
Méh75
Remete sírja75
A várakozó75
Zrínyi a költő75
Két gyermek sírja76
Egy jámbor szerzetes sírverse I-II.76
Az újítás ellenségeihez76
Sziget76
Hűség77
Kisfaludy Károly sírjára77
A gyászkíséret77
Csák77
V. Ferdinánd felgyógyulásakor78
A hivtelenre78
A boldog78
A nándori toronyőr78
Az elzárkozott79
Jelenkori szerelem79
Buksihoz79
Tittel halálakor79
Izmén sírjára80
Tűz és víz80
Bús emlék80
Szép és hű80
Szív80
Bús kert81
A puszta sír81
A magány81
A kérő82
Becskereki83
Pásztorlány dala86
V. Ferdinánd királyhoz87
Salamon89
Magyarország címere91
A patakhoz91
A látogatók91
A haldokló91
Az átok92
Etele92
Budai temető92
Elhagyott leány92
A szerelemhez93
Egy kibujdosott végóhajtása94
Napoleon94
Klára Visegrádon95
A rózsa95
A lányka szobor előtt95
Virág és szerelem95
A csalfa leány95
Az elválók96
A szép szemek96
A szerető óhajtása96
Szent László96
Hunyadi halála96
Tükör97
A hivatlan dalosok97
Kisfaludy K. emlékezete99
Az elhaló szerelem100
Az ősz bajnok I-III.101
Szép Ilonka I-III.107
A hős sírja111
A két politikus113
A hontalan115
Kemény Simon I-IV.116
A rabló127
A túlvilági kép134
Hűség139
A szép hajadon141
A kis leány baja142
A jegyes sírja143
Gyász és remény143
Idához144
A holdhoz144
Melyik jobb?145
Egy képszoborra146
B-né emlékkönyvébe146
A szegény anya146
Szózat117
Berzsenyi emléke149
Az özvegy150
Sírvers155
Irvágy155
Az egerek156
A philosophus vackor156
Egy tanácsadóhoz156
Intés a vackorhoz157
B. P. emlékkönyvébe157
A klastrom157
A féltékeny157
A színház nemtője158
A magyartalan hölgyhöz159
Elhagyott anya159
Erdei madárka162
Az elmaradók162
Pest, martius 13. 1838163
Az árvízi hajós163
Tréfa és való165
Hiba165
A sors adománya166
Álom és valóság166
Tanács166
Mosoly és gyötrelem166
F. E. emlékkönyvébe166
Búcsú167
Pipiske167
Késő vágy168
M... szemei169
Piros száj169
A megcsalt leány170
Ő171
Emlékkönyvbe173
Sas173
Csalogány173
Sikináv173
Sírvers173
L-né emlékönyvébe174
Priesznitz174
Sírvers174
Miss Pardoe emlékkönyvébe174
A Guttenburg-Albumba174
Emlékezet175
Vashámor175
G. L. emlékkönyvébe175
W. G. emlékkönyvébe175
A hű lovag I-IV.176
Liszt Ferenchez182
Éj és csillag185
Az unalomhoz185
Petike187
Az élő szobor188
Emléksorok I-VIII.190
Világzaj192
Virág és pillangó192
Egy politikus költőhöz I-XVI.193
Vízgyógy197
A Krivánon197
Háladatlanság197
Az úri hölgyhöz198
A szomjú201
Laurához201
Névnapra292
Fóti dal202
Vég206
Sírversek I-VI.206
Ősök207
Feledés208
V. P. kisasszonynak208
Mák Bandi209
A magyar hölgyekhez212
Haragszom rád213
Mese a rózsabimbórul214
Cs. M. kisasszonynak218
Ki a hamis219
Sok baj220
XIV. kötet
Vörösmarty Mihály: Kisebb költemények/Zalán futása
Az ifjú költő1
Névnapi köszöntés2
Laurához3
Keserű pohár4
Honszeretet6
Szabad föld8
A hazafi9
Tót deák dala9
Ábránd11
Az elveszett ország12
Az anyátlan leányka12
Merengőhöz13
Katona I-VII.14
Rossz bor21
Dessewwffy Aurél22
Hahnemann I-II.23
Megyeri I-II.23
Kölcsey23
Tóth Lőrinc emlékkönyvébe24
Hubenayné I-II24
Mit csinálunk,25
Hányszor hallók27
Gondolatok a könyvtárban27
Hymnus31
Madárhangok32
Három rege I-III.34
Jó bor44
Kis leány sírjára I-II.47
A sors és a magyar ember47
Deák Ferenc53
Zalamegyeieknek53
Laurának54
Felirat54
Csik Ferke55
Az emberek61
Országháza63
A szent ember I-III.65
A nefelejtshez70
A szegény asszony könyve71
B. K. P. sírkövére I-III.74
Vásárhelyi Pál sírkövére I-II.74
Mi baj?75
Forget not the fieldd (Moore után)76
Jóslat77
István nádornak I-V.79
Szabad sajtó80
Harci dal80
Jó tanács82
Emlékkönyvbe82
Előszó83
Sírversek I-V.84
Mint a földmívelő85
A száműzött85
Az ember élete86
Emléksorok egy sírkkőre I-III.87
A vén cigány87
Fogytán van a napod89
Zalán futása
Első ének93
Második ének115
Harmadik ének132
Negyedik ének151
Ötödik ének165
Hatodik ének183
Hetedik ének202
Nyolcadik ének223
Kilencedik ének238
Tizedik ének248
XV. kötet
Vörösmarty Mihály: Epikai költemények
Cserhalom. Egy énekben. 18251
Tündérvölgy. Egy énekben. 182620
A délsziget. Töredék. 182645
Első ének45
Második ének61
Eger. Három énekben. 182769
Első ének69
Második ének87
Harmadik ének111
Széplak. Egy énekben. 1828141
Magyarvár. Töredék. 1830153
A rom. Egy énekben. 1830163
A két szomszédvár. Négy énekben. 1831173
Első ének173
Második ének180
Harmadik ének192
Negyedik ének200
XVI. kötet
Vörösmarty Mihály: Drámai költemények
A fátyol titkai3
Marót bán115
Csongor és Tünde181
XVII. kötet
Petőfi Sándor: Kisebb költemények
Hazámban3
A Dunán4
K.... Vilmos barátomhoz4
Két vándor6
A borozó6
Furcsa történet7
Első szerelem8
Vadonban9
Felköszöntés9
Disznótorban10
Mi haszna, hogy a csoroszlya11
Járnak, kelnek sokan zöld erdőben11
Hortobágyi korcsmárosné12
Távolból13
Az én mátkám14
Dinomdánom15
Jövendölés15
L... né17
Halálvágy17
Farkaskaland18
Pálnapkor19
Matildhoz20
Én21
Barátimhoz22
Szeget szeggel23
Élő halott26
Temetőben26
Megúnt rabság27
Lopott ló28
Szemrehányás29
Kördal30
Az utósó alamizsna31
Merengés33
Érik a gabona35
Ki vagyok én? nem mondom meg35
Lánggal égő teremtette36
Befordúltam a konyhára36
A szerelem, a szerelem37
A virágnak megtiltani nem lehet37
Nem megyek én innen sehova38
Síkos a hó, szalad a szán39
Keresztúton állok39
Kis furulyám szomorúfűz ága40
Temetésre szól az ének40
Hejh nekem hát vigasztalást mi sem ad41
Honfidal41
Elmondanám42
Tél végén43
A dal44
Fütty44
Végszó ***hoz44
A nemes46
Halvány katona46
Szomjas ember tűnődése47
Eger mellett48
Egri hangok49
Javulási szándék51
Betegségemben52
Fürdik a holdvilág az ég tengerében53
A csaplárné a betyárt szerette53
Megy a juhász a szamáron54
Vándorélet55
Szerelem és pipadal56
Füstbe ment terv57
Egy estém otthon58
Ebéd után59
Magány59
Zsuzsikához60
Éjjel61
Ivás közben61
Vizen63
Álmodom-e64
Boldogtalan voltam64
Gyönge vagyok64
Mi foly ott a mezőn65
Mi nagyobb a szent Gellérthegynél65
Elvennélek én, csak adnának66
Pusztán születtem66
Nem nézek én, minek néznék az égre67
A faluban utcahosszat67
Nem ver meg engem az isten68
Kerényi Frigyeshez69
Sirom71
Poharamhoz71
Színbirálat71
Deák pályám72
Gazdálkodási nézetem73
Vizet iszom74
István öcsémhez75
Carmen Iugubre76
Hattyudalféle77
Árvalányhaj a süvegem bokrétája78
Az én torkom álló malom79
Hirös város az aafődön Kecskemét79
Te szívemnek szép gyönyörűsége!80
De már nem tudom, mit csináljak81
Mondom, ne ingerkedjetek velem81
Meredek a pincegádor82
Hejb Büngözsdi Bandi82
Kis menyecske, szép menyecske83
Ezrivel terem a fán a meggy83
Ez a világ amilyen nagy84
Katona barátomhoz85
Bucsú a szinészettől86
Kedves vendégek87
A boldog pestiek88
Első szerelmem89
Ambrus gazda90
Az alföld91
Szobámban93
Est95
Egy telem Debrecenben96
A csavargó97
A régi jó Gvadányi97
Az utánzókhoz98
Élet, halál99
Egressy Gáborhoz99
Tompa Mihályhoz101
Éjszakáim102
Furfangos borivó103
Takarékosság103
Pinty úrfi104
Szemfájáskor106
A naphoz106
Ha107
A nap házasélete107
Szerelem vándorai108
Halálom109
Mi lelt110
Igyunk110
Dáridó után111
Verseim111
Hozzá112
Sovány ősz112
Csokonai114
Volnék bár115
Szivem, te árva rabmadár116
Az én szerelmem116
Szemek, mindenható szemek117
Szerelmem zúgó tenger117
Élet, halál! nekem már mindegy118
A borhoz119
A külföld magyarjaihoz119
Mért nem születtem ezer év előtt120
A leánykákhoz121
Szüleimhez123
Katona vagyok én124
Nem tesz föl a lyány magában egyebet125
Fényes csillag125
Gyere lovam125
Boldog éjjel126
Szerelem, szerelem126
Esik, esik, esik126
A természet vadvirága127
János gazda128
Levél egy szinész barátomhoz128
A tintás üveg131
Az öreg úr132
Mit szól a bölcs133
Pál mester134
Részegség a hazáért135
Lant és kard136
Etelkéhez126
Szerelem és bor136
Rabhazának fia137
Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe138
V. S.-né emlékkönyvébe138
Bucsu 1844-től138
Két testvér140
Apám mestersége s az enyém141
Hull a levél a virágról142
Elmondom, mit eddig142
Mit nem tettem volna érted143
Hova levél144
Zárjátok be már azt a koporsót144
Jaj, be bús ez a harangszó145
Ha ébren meg nem látogatsz145
Te voltál egyetlen virágom146
Amott fönn egy csillag ragyog147
Én vagyok itt147
Nem háborítom-e nyugalmad148
Természet! még te is gunyolódol148
Miért tekintesz be a szombámba149
Láttam két hosszú nap150
Hol vagy te, régi kedvem151
Le az égről hull a csillag151
Mi volna különös azon151
Ő, a kedves drága kis leány152
Álltam sírhalma mellett152
Hazugság, amit153
Barátim, csak vigasztalással153
Jőj, tavasz, jőj154
Be szomorú az élet én nekem154
Panaszkodám hát?155
Hatalmas orvos az idő156
Játszik öreg földünk157
Kéket mutatnak még157
Ha életében158
E szobában küzködött158
A hó, a holt föld téli szemfedője159
Midőn nagyon bánt160
Tizenkettőt ütött az óra160
Anyám, anyám161
Hiába várlak hát162
Függ már a lant162
Mi büvös-bájos hang163
Messze vándoroltam163
Vahot Sándorhoz164
A toronyban delet harangoznak165
Igy is jó166
Hir166
Elfojtott könnyek166
A világ és én167
Költő lenni vagy nem lenni168
Szerelemvágy169
Gyors a madár, gyors a szélvész170
Piroslik a kecskerágó170
Kicsapott a folyó171
Pest171
Orbán172
A sorshoz172
Téli világ173
A nap174
Mulatság közben174
Rossz verseimről175
Egy szép hölgy emléke175
Azokhoz az én jó pesti pajtásimhoz176
Mi kék az ég177
Ki a szabadba178
P... y Vilma kisasszonyhoz178
Az erdei lak179
A varróleány181
Van a nagy alföldön csárda sok182
Piroslik már a fákon a levél182
Paripámnak az ő színe fakó182
Fekete kenyér183
Holdvilágos éj183
Rég veri már a magyart a teremtő185
Liliom Peti185
Fresco-ritornell186
Magyarország187
Gyalázatos világ187
Egy hajfürthöz188
Képzetem189
Búcsu Kun-szentmiklóstól190
Falun192
Három sziv története194
A jó öreg kocsmáros197
Az utósó ember198
Imádságom199
Ifjuság200
A szeretőm nyalka gyerek201
Ismerjetek meg202
Felhő és csillag203
A hűtelen barátokhoz203
Én és a nap204
Búm és örömem205
Egy fiatal iróhoz205
Felsülés206
Egy asszonyi állathoz207
A négy ökrös szekér208
A magyar nemes209
Gyermekkori barátnémhoz210
Virágos kert a költő szíve211
Alku211
S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe212
A. B. emlékkönyvébe212
M. E. kisasszony emlékkönyvébe213
S. K. emlékkönyvébe213
A zsiványság vége213
A költő és a szőlővessző214
XVIII. kötet
Petőfi Sándor: Kisebb költemények
Hegyen ülök3
Örök ölelkezés4
Forrás és folyam4
A jegygyürű5
A hazáról6
Szép vidéknek szépséges leánya7
Megteremtéd lelkem új világát9
Éj van10
Félre mostan10
Ablakodból hogyha11
Nála voltam11
Vasárnap volt12
Drága orvos úr13
Hol van oly nagy pusztaság13
Sirba tették14
Nő szerelmem14
Meg ne ítélj15
Voltak sokkal jelesebbek16
Vadonerdő a világ16
Nincs jogom, hogy17
Száz alakba17
Megvallom, hogy18
Álmaimban gyakran19
Szerelemnek lobogója20
Alacsony kis ház20
Mihelyst megláttalak21
Lányka, mikor22
A világtól elvonulva22
Amióta szerelembe23
Soha sem volt az szerelmes24
A bokrétát, melyet24
Fa leszek, ha25
Őszi reggel járok25
Háborúval álmodám26
Életem most27
A letarlott27
Ha az isten28
Elnémult a fergeteg29
Arcképemmel30
Avvagy én már soha31
Azt hivám, hogy32
Messze estem32
Milyen furcsa álmam33
Félre mostan33
Megpendítem35
Jókai Mórhoz36
Remény37
A csárda romjai38
Változás40
A sivatag koronája41
Hogy van, hogy azt a sok gazembert43
Pusztai találkozás43
Álmaim45
Szemere Pálhoz46
Téli éj48
Isten csodája49
Az őrült50
Minden virágnak53
Vajda Péter halálára54
Mért vagyok én még a világon55
A szökevények56
Elvándorol a madár58
Nem sirok én58
Szeretném itt hagyni58
Annyit sem ér az élet59
Mögöttem a mult59
Voltak barátim59
Szállnak reményink60
Elváltam a lánykától60
Emlékezet60
Amott távol a kék ködében61
Viseld egyformán61
Mi szebb, mint61
Melyik a legvígabb temető?62
Hajamnak egy fürtjét levágom62
Mintha a nagy, nehéz62
Itt állok a róna közepén63
Oh lyány! szemed63
Ha jőne oly nagy fergeteg63
Egy bölcs hajdan64
Mi a dicsőség64
Sok embert ismerek64
A bánat? egy nagy óceán65
Dacos leány65
Gyertyám homályosan lobog65
Mondják, hogy mindenikünk66
Az ember ugyan hova lesz66
Elmém ezen sokat gondolkodik66
Mit ettől föld67
Mosolyogjatok rám67
Ha a sírban megszáradt67
Hová lesz a kacaj67
Te ifjúság68
Barátim vagytok68
Földét a földmives68
Nem csak mi vénülünk69
Futó folyam hullámai69
Hány csepp van az óceánban69
Nem sűlyed az emberiség70
Kik a föld alacsony porából70
Az én szivem70
Oda nézzetek71
Már sokszor énekeltem71
Mivé lesz a föld72
Fönséges éj72
Ki fogja vajon megfejteni72
Szép kedvesem72
Szeretője-e vajon73
Oh szerelem73
Miért hogy láthatatlanok73
Mulandóság74
A férj haza jő betegen74
Barátaim megölelének74
Mint lót-fut a boldogság után75
Hideg ellen a tél75
Vajon mi ér?75
Az özvegy76
Igazság! alszol?76
Az álom76
E gazdag úr77
Kereszt77
Voltak fejedelmek77
Midőn a földön78
Kivágom én78
Fövényszem... harmatcsepp78
Fejemben éj van79
Átok és áldás79
A szerelmes tenger80
Elhagytam én a várost83
Erdőben84
Gyermekkori emlék84
Mint felhők a nyári égen86
Zöld leves, fehér87
Rég elhuzták az esteli harangot87
Barna menyecskének88
Sors, nyiss nekem tért89
Dalaim89
Világgyűlölett91
A jó aggastyán92
Most kezdem én csak még ismerni94
F. L. kisasszony emlékkönyvébe94
Megfagy a szív, ha nem szeret!94
Rabság95
Szeretk én95
A nép96
Képzelt utazás96
A hevesi rónán98
Nagy-Károlyban99
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe100
Csalogányok és pacsirták101
A bilincs103
Szerelemnek rózsákkal103
Szerelmes vagyok én104
Szerelmes vagyok én, megmondjam-e kibe?104
Nehéz, nehéz a szívem105
Száll a felhő105
Borús, ködös őszi idő105
Az én képzeletem nem106
Ereszkedik le a felhő107
Kinn a kertben voltunk107
Te a tavaszt szereted108
Mi vagy keblem109
Te vagy, te vagy barna kis lyány!109
Ha szavaid megfontolom110
Költői ábránd volt, mit eddig érzék111
Álmodtam szépet gyönyörűt114
Egy pár rövid nap116
Nem csoda, ha ujra élek116
Volt egy szegény fiú118
Erdélyben119
Szeretsz tehát121
Mikor a lánc lehull122
Busúlnak a virágok122
Rövidre fogtam a kantárszárat123
Kellemetlen őszi reggel123
Véres napokról álmodom124
Világoskék a csillagos éjszaka125
E. R. kisasszony emlékkönyvébe126
K. J. kisasszony emlékkönyvébe126
Mi van innen távol126
Nem ért engem a világ128
Reszket a bokor, mert128
Halhatatlan lélek129
Karácsonkor131
A magyar nemzet131
Egy gondolat bánt engemet132
Egy barátom az ifjuság133
Ha férfi vagy, légy férfi134
Kutyakaparó135
Szomorú éj138
Palota és kunyhó140
A kutyák dala141
A farkasok dala142
A XIX. század költői142
Egressy Etelke144
Szent sír145
Ide kis lyány146
Arany Jánoshoz146
Három fiú147
Magyar vagyok149
Keserű élet, édes szerelem150
A Tisza151
A felhők153
Csuklyában jár a barát154
A magyar ifjakhoz155
A szél156
Édes öröm, ittalak már157
Ujonnan visszajött a régi baj158
A nép nevében159
Háború volt160
De mért is gondolok rá161
Az árva lyány162
Két sóhaj164
Mi volt nekem a szerelem165
Tedd, bojtár a subádat166
Világosságot167
Szőke asszony, szőke asszony169
Katona élet171
A szerelem173
A virágok174
Kit feledni vágytam175
Az itélet177
Első esküm177
A türelemről179
F. A. emlékkönyvébe180
Rongyos vitézek180
Zöld Marci181
Ha én kedvesemről gondolkodom183
Tűz183
Hol a leány, ki lelkem röpülését185
Röpül az úti por186
Bányában187
Birom végre Juliskámat188
A matényi síkon189
Te az enyém, én a tiéd190
Arany Lacinak191
Mily szép a világ193
Sári néni194
A csonka torony195
Lennék én folyóviz196
A gólya197
Puszta föld ez, ahol most járok200
Utazás az alföldön201
Kérdezd: szeretlek-e?202
Bucsú-pohár203
Hires szépség204
Mi lárma ez megint205
Hozzám jössz-e?205
Fölszedtem sátorfám206
Muzsám és menyasszonyom207
Az időhöz209
Az erdőnek madara van210
Tompa Mihálynál211
Alkony212
Panyó Panni213
Széphalmon214
A munkácsi várban216
Meleg dél van218
Amott az a hegy219
Látom kelet leggazdagabb virányit!219
Kard és lánc220
XIX. kötet
Petőfi Sándor: Kisebb költemények
Válasz, kedvesem levelére3
Jó ideje lement a nap5
Az elhagyott zászló6
Már, galambom, engedj meg7
Augusztus ötödikén8
Levél Arany Jánoshoz9
T. M. kisasszonyhoz12
A költészet13
Az én pegazusom13
Ismét könny15
Falu végén kurta kocsma15
A vándor legény17
Ne bántson az meg19
Homér és Oszián20
Tarka élet22
O. B. kisasszonyhoz23
Megbántott a rózsám24
Jó költőnek tartanak25
A csillagos ég25
Csak ugy omlanak most hozzám27
Szivem28
A szájhősök29
Valahogy30
Ilyen óriást, mint31
Ősz elején32
Bucsú a nőtlenségtől33
A kisbéres34
Azokon a szép kék hegyeken túl35
A sivatag lakói36
Beszél a fákkal az őszi szél37
Az ember38
Amióta én megházasodtam39
Szeptember végén41
Elértem, amit ember érhet el42
Kazinczy Gáborhoz43
Az utósó virágok44
Egykor és most44
A szerelem országa46
Menny és föld48
Csendes élet49
Az volt a nagy, nagy munka50
Hintón és gyalog51
Mi a szerelem53
Bölcselkedés és bölcsesség54
Meddig alszol még, hazám55
Tíz pár csókot egy végbül56
A rab57
A Hol elégiája59
A koldus sírja60
Ez már aztán az élet61
El innet a városból62
Arany Jánosnál63
Dicsérsz kedvesem65
Nézek, nézek kifelé65
Szép napkeletnek67
Oh ne bántsd a költőt67
Őszi éj69
Bíró, bíró, hivatalo70
Rózsabokor a domboldalon71
Pató Pál úr72
Egy apához73
Állj meg, feleségem75
Az éj77
Okatootája79
Mosolyogj rám!81
A magyar politikusokhoz82
Feleségem nevenapján84
Csendes tenger rónaságán86
Honvágy88
Czakó temetésén89
Vasuton90
A haraghoz91
Kinn a ménes, kinn a pusztán92
Még alig volt reggel94
Szilveszter éje 1847-ben94
A téli esték96
Feleségek felesége99
Egy könyvárus emlékkönyvébe99
Adorján Boldizsárhoz100
Van-e egy marok föld102
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott103
Egy emlék a kórházban104
Szeretlek én, szeretlek téged105
Minek nevezzelek?106
A rab oroszlán107
A jó tanító109
A puszta télen111
Szerelemnek rózsafája113
Ne feledd a tért113
Hideg, hideg van ott kinn114
A völgy s a hegy116
Olaszország117
Rózsavölgyi halálára118
Az országgyűléshez120
Anyám tyúkja121
A tél halála122
Kemény szél fúj123
Beaurepaire124
Nemzeti dal126
Tizenötödik március, 1848127
A szabasághoz130
Bordal131
Föltámadott a tenger132
A királyokhoz132
Van-e mostan olyan legény134
Készülj, hazám!135
Megint beszélünk s csak beszélünk137
A király és hóhér138
Rákóczi140
Feleségem és kardom141
A tavaszhoz142
A magyarok istene143
Ilyen asszony való nékem144
A ledőlt szobor145
Már mi nékünk ellenségünk147
Kis fiu halálára148
Bánk bán148
Ausztria152
Mit nem beszél az a német154
Fekete-piros dal155
Miért kísérsz156
A király esküje158
Föl160
A gyáva faj, a törpe lelkek161
Két ország ölelkezése162
Uton vagyok s nem vagy velem164
Szülőföldemen164
A márciusi ifjak165
Kis-Kunság167
A magyar nép169
Dobzse László170
A nemzetgyűléshez172
Ismét magyar lett a magyar174
Miért zárjátok el az útamat175
Kun László krónikája176
Ma egy éve180
Lenkei százaa181
Respublica183
Három maár184
A nemzethez186
Béranger legujabb dala188
Forradalom189
Hány hét a világ191
Vérmező192
Itt benn vagyok a férfikor nyarában195
A hegyek közt197
A bokor a viharhoz198
Jőj el végre, valahára198
Hallod-e, szív, szívem200
Mit daloltok még ti, jámbor költők201
A székelyekhez202
Tudod, midőn először ültünk203
Élet vagy halál204
A vén zászlótartó205
Bucsú207
Ti akácfák a kertben208
Tiszteljétek a közkatonákat!210
1848211
Hideg idő, hűs őszi szél213
Milyen lárma, milyen vígadalom213
Itt alszik a költő214
Hogy volna kedvem215
Szeretlek kedvesem216
Itt van az ősz, itt van ujra217
Elpusztuló kert ott a vár alatt218
Itt a nyilam, mibe lőjjem?219
Csatadal220
Akasszátok föl a királyokat221
Kont és társai222
Fiam születésére!228
Vesztett csaták, csufos futások229
Az év végén230
Európa csendes, újra csenes232
Négy nap dörgött az ágyu233
Csatában234
Bizony mondom, hogy győz most a magyar235
Pacsírtaszót hallok megint236
Péter bátya237
Az erdélyi hadsereg240
Ki gondolná, ki mondaná241
Vajdahunyadon242
A székelyek243
Szüleim halálára244
A honvéd245
Föl a szent háborúra248
Szörnyű iő250
XX. kötet
Petőfi Sándor: Elbeszélő költemények
Elbeszélő költemények
A helység kalapácsa3
János vitéz38
Szerelem átka88
Tündérálom92
Salgó98
Szilaj Pista114
Szécsi Mária124
Bolon Istók135
Az apostol157
A költő által gyűjteményeibe föl nem vett költemények
A bujosó241
Az első al242
Könnyeim243
Jön az ősz244
Kakasszóra hajnal ébre245
Emlény245
Víz és bor246
Virít a kikirics247
Így ni247
Irtóztató csalódás248
Zsuzsikához249
Szinházban250
V. Ferdinándhoz251
Legenda251
Batthány és Károlyi grófnék253
Védegyleti al254
A hegyoldalt venyigesor takarja255
Szinészdal255
A magyar nemzet256
A sárosi rom panasza258
A honderühöz259
Lehel260
Egy kritikushoz261
Oh mi szép!262
Visegrád táján263
Sorshuzás előtt263
A gyüldei ifjakhoz264
Álmos vagyok és még sem alhatom265
Távozol hát ifjúságom267
A királyok ellen267
Várady Antalhoz268
Száműztem magamat271
Juliához272
T. M. kisasszony emlékkönyvébe273
Oda járok, hova273
Mint megfogamzott átok274
Töredék274
Kovács Jánosné emlékkönyvébe275
Haza tértem275
Erdőd, május 17. 1847276
A betegséggel szomszéd a halál277
Koronázás278
Szép levél279
Fölösleges aggalom280
Álmodva281
1848282
1848 március 11283
A conservativek285
Megjött az iddő287
Toborzót287
Sírvers287
Vörösmartyhoz288
Golyók sivítnak, kardok csengenek290
Legszebb versem291
A csámpás legény291
Egész világ a harcmezőn292
A nagyszombati csata293
Ujév napján, 1849294
Buda várán ujra német zászló295
Nyakravaló296
Burián Pál emlékkönyvébe297
Jött a halál297
Egy goromba tábornokhoz298
A huszár299
XXI. kötet
Arany János: Kisebb költemények
Válasz Petőfinek (1847)1
A varró leányok (1847)2
A méh románca (1847)3
Aranyaimhoz (1847)4
A szegény jobbágy (1847)6
Szőke Panni (1847)7
A rab gólya (1847)8
A tudós macskája (1847)10
Az új görög dalnok (1847)13
A Dismal-mocsárok tava (1847)16
Czakó sírján (1848 január)18
Télben (1848 január)19
Az alföld népéhez (1848 február)22
Egyesülés (1848 március)25
Nemzetőr-dal (1848 április)26
Eldorádó (1848 június)27
Egy életünk (1848 július)29
A legszebb virág (1848 július)30
Lóra! (1848 július)30
Mit csinálunk? (1848 július)31
A rodostói temető (1848 július)31
Rákócziné (1848 augusztus)39
A rablelkek (1848 augusztus)41
Él-e még az isten? (1848 október)42
Az örökség (1848 október)43
Álom - való (1848 november)44
Erdély (1848 november)49
Válság idején (1849 január)50
Beállottam... (1849 tavaszán)51
Rózsa Sánddor (1849 tavaszán)52
Április tizennegyedikén (1849 tavaszán)56
Hajh, ne hátra, haj előre! (1849 tavaszán)57
Rásüt az esthajnal (1849 tavaszán)58
Én vagyok az anyám átka (1849 június)59
Van-e olyan (1849 június)61
A lantos (1849 őszén)62
Névnapi gondolatok (1849 december végén)65
Karácson yéjszakán 81849 december végén)67
Ha álom az élet (1849 végéről)67
Évek, ti még jövendő évek (1850 febr. 15)68
Fiamnak (1850)70
Emléklapra (1850)72
Koldusének (1850)74
Letészem a lantot (1850 március 19)76
Évnapra (1850)77
Hec, hec! (1850)78
Nyalka huszár (1850)78
Furkó Tamás (1850)79
Egynémely nagyocska emberre (1850)81
Háziuraság (1850)82
Reményem (1850)85
Hej, iharfa! (1850)86
Írószobám (1850)87
A betyár (I-IV.) (1850)88
A falu bolondja93
A lacikonyha (1850)95
A honvéd özvegye (1850 augusztus)99
Egressy Gábornak (1850 szeptember)103
Gondolatok a békekongresszus felől (1850 október)106
Eh!... (1850)110
Ősszel (1850)111
A hajótörött (1850)113
Vojtina levelei öccséhez (I., II.) (1850 november)114
Az ó torony (1850)124
Téli vers (1850 november )125
Juliska elbujdosása (1850)126
Az özvegy-ember árvái (1850)128
Egykori tanítványom emlékkönyvébe (1850)130
Szilveszter éjen (1850)131
Év kezetén (1851)132
Kertben (1851)135
A kis pokol (1850-52)137
Csaná (Az ötvenes évek kezetéről)138
A dajka sírja (1851)140
A költő hazája (1851)141
A gyermek és szivárvány (1851)143
Érzékeny búcsú (1851)147
Hajnali kürt (1851)149
Domokos napra (1851)150
Ráchel (1851)152
A dalnok búja (1851)156
Családi kör (1851)160
Oh! ne nézz rám (1852)163
Eszünkbe jusson (1852)164
Oh! ne bántsd a költőt (1852)165
Itthon (1852)165
A világ (1852)166
Mint egy alélt vándor... (1852)167
Poétai recept (1852)169
Ősz végén (1852)169
Temetőben (1852)169
Temetőben (1852)170
Magyar Misi (1852)170
Enyhülés (1852)171
Dante (1852)173
Vágtat a ló... (1852)174
Visszatekintés (1852)175
Az elhagyott lak (1852)177
Rozgonyiné (1852)178
Év utolján (1852)181
Alkalmi vers (1853)182
Postalegény köszöntője (1853)184
A földrengés (1853 körül)185
De gustibus (1853)186
A hamis tanu (1853)187
Hiú sóvárgás (1853)189
Tájkép (1853)190
Sir Patrick Spens (1853)192
Vágy (1853)195
A vigasztaló (1853)196
Török Bálint (1853)198
Arkádia féle (1853)202
A sárkány (1853)204
Csenes dalok (1853)209
A hegedű (1853)211
Szent László213
Az egri leány (1853)217
Ágnes asszony (1853)222
XXII. kötet
Arany János: Kisebb költemények
A Hunyadi Ballada-Körből:
Hunyadi csillaga1
Both bajnok özvegye3
Szibinyáni Jank (1855)4
V. László (1853)7
Mátyás anyja (1854)9
Reg és est (1854)11
A bajusz (1854)11
Egy kis hypoconria (1854)18
A pusztai fűz (1852)19
A fülemile (1854)21
Baranovszky Miklós sírkövére (1854 december 25)25
Hatvani (1855)26
Emlékezés Petőfire (1855)29
Népnevelés (1855)31
Dal és öt forint (1855 körül)33
Árva fiú (1855)34
A vén gulyás (1855)35
A vén gulyás temetése (1855)37
Bor vitéz (1855)38
A tetétleni halmon (1855)40
Stanzák «Mátyás dalünnepe» eposzi kísérletből (1855)42
Zács Klára (1855)46
Szondy két aprója (1856)49
Irjak? ne irjak? (1856)51
Mirza Shaffyból (1856)55
Az ihlet perce (1856)56
Néma bú (1856)57
A hegedűs száraz fája (1856)57
Pázmán lovag58
Sírva jön a magyar nóta (1856)63
Balzsamcsepp (1857)64
Béranger halálakor (1867)65
Hollósy Kornéliának (1857)65
A bujdosó (1857)66
Köszöntő-al (1857)66
Az utolsó főpap (1857)67
A walesi bárok (1857)68
Nyerészkeés (1857)73
A lejtőn73
Ballada az elűzött és visszatért grófról (1858)74
Tanári jubileumra (1858)77
Wohl Janka emlékkönyvébe (1858 jún. 29.)77
A poloska - Ghazel (1858)78
Az új magyar költő (1859)81
Reményinek (1859)82
Juliska leányomhoz (1859)82
Széchenyi emlékezete (1860)83
A dalnok elhullt (1860)90
Az örök zsidó (1860)90
Rendületlenül (1860)92
Kies ősz (1860 okt 20.)93
Ciliner (1860)94
186195
Magányban (1861 ápril)95
Palóczy László halálára (1861 ápr. 27.)97
Szerkesztői levél Jókaihoz (1861)97
Cynizmus (1861)98
Vojtina Ars poétikája (1861)99
Szép ősz (1861)106
Az élclapok rajzolóihoz (1861)107
Epitaphium (1861)107
Kitör az (1861 körül)107
A három pipa-utca (1861)107
Szülőhelyem (a hatvanas évekből)108
Poéta és politikus (1862)108
Széchenyi a Tiszán (1862)108
Testvéri ünnep (1862)109
Anyagond (1863)111
A Mab királyné (1864)111
Német dal (1864 körül)113
Megszegett sok esküvése (1863)113
Emlékül (1864)114
Kemplen Ríza sirkövére (1864)114
Görgei Arthur leányának (1865 nov. 21.)115
Báró Kemény Zsigmondhoz (1865)115
Grammatika versben (1865 körül)118
Ártatlan dac (1865 dec. 11.)119
Leányomhoz (1865 dec. 13.)120
Juliska sírkövére (1866)121
Feljajdulás (1866)121
Juliska emlékezete (1866)122
Intés122
A csillaghulláskor (1867)122
A haza sorsa (1867)124
Demokrata nóta (1867)124
Emlékre (1867)124
Fél magyarság (1867)124
Pohárköszöntő a Csengery családra (1867)125
Tompa sírkövére (1868)125
Az ördög elvitte a fináncot (1868 körül)125
Kóbor Tamás (1868-1870 körül)126
Hinc illae (1868)133
Az 1869-iki választások133
Az alkotmányos sarjadék (1869)133
Tompa sírkövére134
Szegény Miska sírkövére (1869)134
Sírvers (1869)134
Főtitkárság (1869)134
Urambátyám (1869)135
Károly császár forrásaihoz (1869)135
Nőmhöz (1869)135
Búcsú a fürdőtől (1869)136
Mirtusz lombja közé (1870 körül)136
Akadémiai papirszeletek (1863-1880)137
Az Üstökösnek (1871 dec. 24.)139
Piroska betegségében (1871 dec. 28.)139
1872 május 1.139
Aj-baj140
Ének az öregségről (1875 körül)140
A köztársasághoz (1873 körül)141
Chínai dalok (I-III.) (1873 körül)142
Epilogus (1877 júl. 6.)147
Az elkésett (1877 júl. 9.)150
Tamburás öreg úr (1877 júl. 12.)150
A «hazáról» (1877 júl. 12.)152
A lepke (1877 júl. 13)153
Honnan és hová (1877 júl. 14)154
Tengeri-hántás (1877 júl. 15.)157
Az ünneprontók (1877 júl. 21.)160
Mária! bűneid meg vannak bocsátva (1877 júl. 22)162
Mindvégig (1877 júl. 24.)163
A régi panasz (1877 júl. 26.)164
Rangos koldús (1877 júl. 27.)165
Növünk együtt (1877 júl. 30)167
Éjféli párbaj (1877 júl. 31.)168
Öreg pincér (1877 aug. 2.)171
A tölgyek alatt (1877 aug. 5.)173
Kozmopolita költészet (1877 aug. 8.)175
Vándor cipó (1877 aug. 11.)176
Meddő órán (1877 aug. 9.)179
Semmi természet (1877 aug. 22.)180
Hídavatás (1877 aug. 22.)181
Kortársam halálán (1877 aug. 25.)184
Hírlapáruló (1877 aug. 25.)185
Duna vizén (1877 aug. 28.)187
Végpont (1877 szept. 11.)187
Még egy (1877 szept. 12.)188
Ének a pesti ligetről (1877 szept. 17.)188
Plevna (1877 szept. 21.)192
Ex tenebris (1877 szept. 24.)194
Vörös Rébék (1877 szept. 26.)194
Intés (1877 szept. 29.)197
Tetemrehivás (1877 okt. 27.)197
Almanach 1878-ra (1877 nov. 4.)200
Haja, haja (1877 nov. 7.)202
Dal fogytán (1877 nov. 19)203
A képmutogató (1877 nov. 25.)203
Hagyaték (1877 dec. 1.)208
Aisthesis (Megérzés) (1877 dec. 29.)209
Formai nyűg (1877 dec. 31.)210
A szájasok (1878 febr. 15.)210
Ez az élet (1878 márc. 23.)210
Enre királyfi (1877 előtt)211
Nem kell ér (1878 okt. 10)212
Harminc év mulva (1897 jan. 23.)213
A sors húmora (1879. júl.)213
Civilisatio (1877 körül)214
Az orthologusokra (I. 1878 körül, II. 1877 után és III. 1881 vagy 1882)214
Az idők (1877 körül)215
Még egyszer «A tölgyek alatt» (1878 máj. 8.)215
«Toldi szerelméhez» (1879 aug. 31.)218
Sejtelem (1880)219
Az «öreg» házról (1877 után)219
A néma háború (1877 után)219
Egyedül (1877 után)220
A jó öreg úrról (1877 után)221
Anakreonból (1877 után)221
Romuliae Cannas (1877 után)222
Így is jó (1877 szept.)222
Vakságban (1877)222
Emlékre (1878-79)222
Évnapra (I. 1879 márc. 8., 1881 márc. 2. és III. 1882. márc. 2.)223
Horatiusból (1880)223
Hoc erat in votis (1878 körül)224
Szász Károlynak (1879)225
Török Pálnak (1880)225
A «Tavasz-ünnepély» albumába (1880)225
Különbség (1880 febr.)225
A jóságos özvegynek (1880 jan. 27.)226
Dalszövegül (1880)227
Csalfa sugár (1880 márc.)227
Egy ara sírkövére (1880 jún.)228
Toldy sírjára (1880 júl. 2.)228
Ősz felé228
Tanulság (1881)229
Melyik talál (1880 márc.)229
En philosphe (1880 dec.)229
A reggel (1881)230
Vízkeresztkor (1882)231
Mi vagyok én? (1882)231
Mi vagyok én? (1882)231
Az agg színész (hihetőleg az utolsó évekből)231
Jegyzetek232
XXIII. kötet
Arany János: Toldi/Toli estéje/Buda halála
Toldi1
Toldi estéje55
Buda halála111
XXIV. kötet
Arany János: Kisebb elbeszélő költemények
Bolond Istók1
A nagy-idai cigányok64
A Jóka ördöge121
Katalin137
Szent László füve168
Az első lopás175
Keveháza186
Losonczi István196
Rózsa és Ibolya207
Önéletrajz221
XXV. kötet
Tompa Mihály: Kisebb költemények
Dalok. Ódák
Bónis-Pogány Karolina szellemének3
Meleg forrás5
Halott felett6
Vallomás7
Megnyugvás8
Éji kép9
A patakhoz10
A költő12
Népdalok I-XVII.13
Az első ibolyához21
Napraforgók I-V.21
Barátom halálán23
Karácsonkor24
A fecskékhez25
Kertészleány26
Hárfám28
Szemere Miklóshoz29
Szerelem31
Elmélkedés a kancsó felett32
Oh....!33
Küzdés34
Postadal35
Beteltem36
Siremlék38
Szívemhez38
A költő végálma40
Pusztán41
Új évkor43
Temetői hangok44
Márvány-szobor44
Fejfa48
Vas-emlék49
Ákác-fejfa50
Fenyő-kereszt52
Gránit-szobor53
Csalánok I-IV.54
Koszorú56
Énekek I-II.56
Nyilt levél egy hölgyhöz58
Levél Petőfihez60
Két madár63
A hangyákhoz64
Életem65
Az erdei lak66
Hűség68
Nefelejcs69
Elmondhatnám69
Harangszó I-XII.70
Levél Pogány Karolinához75
Éjfélkor78
Őszi képek I-VII.78
Májusban83
Őszszel születtem83
Árverésen85
A lány szeretőnek való86
Nánihoz I-V.87
Divatos költő89
A dalnok92
Emléklapok egy asszonyhoz93
Hernyó voltál95
Emlékeztet96
A szellő96
Éji violák97
Egy magyar poétához100
Őszszel102
Falusi órák103
Egy ifjú párhoz105
Graefenbergben106
Messziről107
Jégvirágok108
Panaszkodjam talán112
Boldogság113
Hozzá115
Madárfészek116
Tornácomon117
Tavaszkor118
Harminc éven túl120
Halmon állok122
Oh hölgyem I-III.124
Alföldi képek I-IV.125
Távolból129
Itthon vagyok130
Őszi tájnak131
Emléksorok egy szép hölgyhöz132
Az én lakásom135
Pacsirtadal137
Fiam születésekor I-V.139
Szőlőhegy143
A széki pusztán144
Búcsú146
Egy hölgyhöz147
Zivatar148
Tavaszi pimpók I-VIII.150
Pusztán152
Elmélkedés egy levél felett155
Első szerelem158
Kuvik159
Pipacsok I-IV.161
Teréz emlékezete I-III.163
Ne nézzenek rám165
Farsangban166
Jöszte kedves167
Pünköst reggelén168
Hófelhőkkel170
Mit kérek171
Levél egy kibujdosott barátom után174
Búcsú az ó évtől177
Sárgultan áll179
Hűség179
Poharam181
Emléklapok I-IV.183
Barátim emlékezete185
Kikircsekben187
Nyári estén188
Szerettelek190
Tavaszszal191
A puszpánghoz192
Nálad nélkül193
Öreg barátomhoz194
Őszi kikircs195
Ne hagyj még itt197
Emlékezet197
Máriához198
Eleimnek201
A költő fiához202
XXVI. kötet
Tompa Mihály: Kisebb költemények
Dalok. Ódák
A madár fiaihoz3
A gólyához4
Kizöldült5
Levél a "Visszhanghoz"6
Kikeletkor9
Nyárban10
Őszszel12
Fecske, gólya12
Halottak emlékezete13
Ne hivj15
Fent és alant15
Hallgass17
Feddőzés18
Falusi kép19
Május első napján22
Hollósi Kornélia emlékkönyvébe23
Alkonyatkor24
A patak24
Éjjel25
A távozó után27
Özvegy gólya28
Vőlegény emlékkönyvébe29
A repkény30
Ebéd után32
Rózsafámhoz34
Bár még...35
Népdalok36
A tél45
Kazinczy Ferenc emlékezetére46
A szent küszöb49
Forr a világ51
A kedves sirjánál53
A pipishez53
Isten akaratja55
Pusztuló erdő57
Gróf Mikó Imréhez58
Télben62
Borozás közben63
Régi történet63
Lorántfi Zsuzsánnak emlékezete65
A tavaszhoz69
Gazdaember ömlengései70
A tűz 72
Kikeletkor74
A kikiricshez74
Két levél75
Barátomhoz81
Tanács81
Fent és alant83
Virágos kertben84
A pozsonyi várban86
Tapasztalás87
Megtérő88
Epigramma-félék90
Mosoly91
Mult, jelen s jövő92
Levél egy anyához93
Gyógyulás96
Estve97
A sebzett szarvas99
Kedves vendég100
Levél öreg barátomhoz102
A gyászoló104
A vihar106
Szeretlek108
Új Simeon109
Sírboltban111
Terepélyes nagy fa114
Eger határában116
A gyülekezetben117
Téli reggelen119
Újévi üdvözlet121
Az erdőben123
Aranylakodalom125
A folyam127
Én!129
Alant és fent130
Novemberben132
Hajtsátok meg133
A vándornak135
Az ifju költő136
Régi jó házam!137
Ki a szabadba139
Bűnbocsánat141
Ha143
A "palota" helyén144
A gályarab fohásza147
A szabadban148
Fürdőben150
Estve151
A titkos beteg151
Denevér153
Őrizd meg154
Haldokló mellett155
Karácson estéjén160
Bérc és lapály163
A boriszához166
A hajó168
A madarak módjára170
A szeretet173
Az esztendő végén175
Egy könyv olvasása közben176
Sonettek179
Nőmnek181
Utolsó verseim183
Románcok. Balladák
Lant és korona189
Bedő193
Varró leány194
Mohos váromladékon195
Temetés199
Az újonc201
A hír lantja202
Néprománc204
Művészet és pályabér206
A csalogány és a sas210
Szent János lovagja212
Víg szüret214
A sólyom217
Tamás vitéz219
Az öreg szolga221
Sándor bácsi223
Galamposta226
A vitéz229
A vén harangozó230
Zrinyi Ilona keserve232
A fogoly234
Sámson235
A testvérek236
Héber legenda238
A hű vitéz241
A jövevény242
Ikarus244
A kisértő246
A világlátó249
Heródes252
XXVII. kötet
Tompa Mihály: Balladák és elbeszélő költemények
Balladák és elbeszélő költemények
Jézus és a nép3
Az özvegy és fiai6
Szécsi Mária9
A budai országgyűlés16
Pipás kántor20
A kincskereső23
Bosnyák Zsófia27
Egy házasság34
A gazdag37
A vámosujfalusi jegyző39
A fekete ember48
Szuhay Mátyás50
A futó csillagról54
A miskolci biró61
Arszlán pasa63
Huszár kaland64
Hahóthy Farkas69
Muszka tréfa73
András polgár78
A keresztútról82
Árokházi Lőrinc86
Szent László királyról88
András herceg sólyma92
Etele hun királyról94
Kun Kocsárd97
Két Ártándi99
A pozsonyi harcjáték100
Három a daru103
Regék
A vitorlás csiga107
A Kárpátok villije114
A visszhang120
A tengerszem123
A sírásó129
A tó leánya131
Cservena hora135
A bölömbika139
A fénikszről144
A mészharmat146
A kérész148
A pók versenye150
A barlang lelke150
A selyembogár154
Borova hora157
A fénybogárról161
A jávorfáról162
Az árvalányhajról167
A népregékről
Márta könyje174
A halász és aranyhal180
Csörsz árka188
A virágregékből
Előhang196
Az ibolya álmai198
Szarkaláb201
A bajnokfű205
Hajnalka207
XXVIII-XXIX. kötet
Báró Kemény Zsigmond: Zord idő I-II.
XXX. kötet
Madách Imre: Az ember tragédiája/Költemények
Az Ember Tragédiája3
Költeménye147
Búcsú érzetek139
Visszaveszem leányka140
Beteg kedvesemhez142
Vadrózsák144
Borbálához151
Borkához152
Ha láttok is154
Májusban155
Hozzá156
Otthon157
Lélekerő159
Dalforrás159
Sirom161
Jaj csak panaszt ne162
Ó- és új- kor162
Őszi érzés164
Megnyugvás a sorsban166
Egy látogatás166
Egy nyiri temetőn169
Télen170
Isten keze, ember keze174
Alföldi utazás176
Ősszel179
Hazaérkezéskor182
Táborban184
Nyári nap, téli éj185
A nő teremtetése189
Karácsonykor192
Egy vetélytárshoz193
Fogságomból195
Elveink201
Csak béke, béke202
A halál költészete202
Fagyvirágok212
Epigrammák220
Epilogus225
XXXI. kötet
Gyulai Pál: Költemények
Virágnak monanálak3
Az éjről4
Csillagos az ég4
A szél és a nap5
Erdő és vár6
Amott egy agg cserfa zöldűl6
Erdély6
Estve9
Egy tavaszi nap10
Májusban11
A távozó12
Hazám13
Hadnagy uram14
A székelyek15
Világosnál16
Októberben17
Magyar költők18
Pál gazda19
Midőn elindult19
Tavaszéj20
Ne hozd a bort!22
Beteg-ágyon23
Három éj25
Sohaj26
Emlék27
Emlékszel-e27
Szüreti lakomán29
Honvágy29
Úti emlék30
Erdély határán31
Szülőföldemen32
Gyermekkori barátnőmhöz33
Otthon34
Emlékkönyvbe34
Esküvő előtt35
Mi hallik az erdőn36
Éji séta38
A bujosó38
Egy fiatal leányra40
Géza urfi40
Pókainé41
Rajtam ne csodálkozzatok44
Fáradt vagyok45
Szüreten45
A szülői ház47
Egy régi udvarház58
A távolból50
Nem vagy te legszebb51
A fővárosban52
Oh ha ki tudnám fejezni53
Viszontlátás55
Járom én is a világot56
Késő vágy57
Sétál a lyány58
Ősszel59
A vándor fiú59
Szeretnélek még egyszer látni61
Honfibú62
Párbaj előtt62
Búcsu64
A menyasszony65
Külföldön66
A hősök sírja66
Marihoz67
Ez a kis lyány67
Kis bokrétám68
Szegény vagyok69
Szeretlek!69
Este tőled ha elváltam70
Bálban70
Mi hűn szeretsz71
Áldjon meg az Isten!72
Szeress édes Marim72
Horatius olvasásakor73
Haza felé75
Az igazság és hamisság76
Megelégedés76
Ölelve tartlak77
Nyíló rózsa78
Marihoz elutazásakor78
A Széchenyieskedők. Satira79
Bölcsődalok84
A szeretők85
Költő és kritikus86
Oh mosolyogj rám!89
Az álmodó leány90
Őszi délután91
Hajnalban93
Éji látogatás93
A budai Rózsahegyen95
A népszerűség96
Leányomhoz101
A táblabíró102
Egy ház előtt103
Egy drámaíró politikusra104
Egy képviselő emlékkönyvébe104
Sok beszéd105
Romhányi. Költői beszély. Töredék109
Első ének111
Második ének130
Harmadik ének144
Negyedik ének161
B. Jeszenák János sirkövére169
Az ákácfák alatt169
Oh az idő170
Egy jótékony női bazárban171
Oh nemzetem172
A sellő173
Bálteremben174
Keni176
Egy fiatal leányhoz178
Barátnőmhöz179
Silvester éjtszakáján180
Tanács182
Margit szigetén182
A szolgáló leány183
Őszi este185
Virasztva186
Falun187
Tavaszi reggel188
Leányfalván188
A hű leány189
A vén almafa192
Gyümölcsösben193
A szél194
Margit emléke195
Szőlőhegyen199
Diősgyőri dalok200
Az ősz202
Az erdei lak203
A patak és nefelejcs204
Dalaimról205
Baráti körben206
Utcai hárs207
B. Kemény Zsigmond sírjánál208
Napirend209
Kertemben210
A felhők211
Tisza-vidéki dalok213
Irói recept216
Enyhület217
Piroslik a cseresznye218
Politikai xeniák219
Lethe partján222
Télen224
Egy ifjú emlékkönyvébe226
Késő bánat227
Utcán228
Kandallómnál229
Vigasztaló230
Hölgyeinkhez232
Emléksorok egy nő tükrére232
Gernyeveszegen233
Az év végén235
Rossz termés236
Egy anya emlékkönyvébe237
Fiam fája237
Estély előtt238
XXXII. kötet
Gyulai Pál: Elbeszélések
Egy régi udvarház utolsó gazdája1
Nők a tükör előtt85
A vén szinész167
XXXIII. kötet
Gyulai Pál: Irodalmi tanulmányok
Petőfi Sándor és a lyrai költészet (Új Magyar Múzeum 1854)3
Néhány szó a kritikáról (Szépirodalmi Figyelő 1861)59
Megint a kritikáról (Szépirodalmi Figyelő 1861)74
Jókai legújabb művei (1869)100
Ujabb magyar regények (1873)120
Jókai: A tengerszemű hölgy (1890)148
Vörösmarty emlékezete (1900)156
Dumas fils: Divathölgyek (Le Demi-Mone)171
Shakespeare: A Szentivánéji álom (I-III.)191
Moliére: A fösvény216
Shakespeare: Téli rege (I-II.)230
XXXIV. kötet
Gyulai Pál: Dramaturgiai tanulmányok és emlékbeszédek
Gyászbeszédek
Kazinczy Ferenc3
Báró Eötvös József19
Báró Kemény Zsigmond41
Arany János60
Kölcsey Ferenc98
Vörösmarty Mihály112
Arany László127
Irodalmi beszédek
A költészet lényegéről143
Arany János ravatalánál151
Gróf Széchenyi István utolsó évei152
Gróf Széchenyi István mint író174
Kisfaludy Károly196
Művészet és erkölcs204
Költői és szépprózai nyelvünk212
A tárcaelbeszélésekről221
XXXV. kötet
Szigligeti Ede: Színművek
A trónkereső1
Szökött katona79
Liliomfi141
XXXVI. kötet
Vajda János: Költemények
Kisebb költemények
Sirámok3
Száll a hegyre barna felhő3
Szól a zene, harsog3
Föltámadni mint a felhő4
Hova lett a nap az égrűl5
Mily vidám, örömtele6
Érezem, hogy sírni fogok6
Én a borjunak megint7
Elhallgass, mert zivatar van9
Mikor a nap süt az égen9
Viszonszerelem10
Szerelem átka10
Én gyötrelmem, szép leányom10
Szeretlek én téged nézni11
Van-e még eg yoltár12
Látlak én még s látni foglak13
Szeretlek, szeretlek régen14
Mint egy szép halott17
Ne huzzátok18
Jár utánad, jár a képzelet18
Nem szeretlek19
Nem tudok én semmi rólad20
Gina emléke22
Szeretsz-e te, vagy szerettél-e már22
Elfogy a nap, az én napom23
Ver az isten engem25
Tied a dicsőség, hatalom26
De azért ne hid26
Oh ha bájaiat szereted27
Légy vidám kétségbeesve27
Mivel engem megátkoztál28
Szegény öreg koldus29
Legyek lealázva a porba29
Szól a zene, olyan szépen szól29
Egyszer megölelni30
Szerelem, szerelem30
Mint az erdő nap sugártól31
Oh hagyj békét a húroknak32
Ha szerelem nincs szivedben33
Mikor éj van, sötét néma34
Ha istenben hinni tunál35
Én nem tudom, mi lep meg néha37
Szeretlek, mert oly szép szemed van38
Én nekem már nem fáj semmi39
Indulnak már a barna felhők39
Élő virágom, oh szerelmesem40
Eltakartam képe41
Oh hogy panaszkodnak44
Sokat gyötörtél, öltél engem46
Mintha örvény fölött járnék50
Találkozunk majd még mi jókor51
Husz év mulva53
Vegyes költemények
A virrasztók (1855)57
Keserű órában59
Hajótöröttek (1858)59
Washington60
Luzitán dal62
Búcsu63
Jó barátok64
A természetből65
Visegrádon67
A beduin70
Mit kongnak-bongnak a harangok?71
Az élet82
Ártor és Ida82
Meghasonlás (1849 végén)86
A gyilkos87
Egy szolgalelkű poétára88
Sirboltban88
Székesfehérvárott88
Gyermekleányok emlékkönyvébe90
Nem úgy van ám (1864)91
Memorandum (1864)91
Tavasz felé92
Tömlöctartó lehetett94
Őszi eső95
Költő barátomhoz97
Annak sírján, kit ő szeretett99
Liszt Ferenchez (1857)100
Bertának101
Szemközt102
Ha szépet látok103
Boldog szerelem104
Pásztor-órák105
Idyll106
Mákszemek107
Mindent elfeledtem108
Utolsó dal Ginához109
A feledhetetlenhez110
Végtelenség110
A kárhozat helyén119
A vaáli erdőben121
A nyugtalan zarándok121
Vége van123
Őszi tájék124
A városligetben125
Hajón128
Arabella129
Csillagok130
A bikoli fák alatt131
Magány133
Az üstökös134
Megnyugvás135
Életbölcselem140
A Balaton partján140
Otthon143
Emlékek144
Gyermekkorom tájéka146
Köruton148
Vasuton149
Panaszok150
Éjjelek152
Kisértetek153
Jubilate155
A végrendelet159
Nyári les160
Albumba161
De profunis162
Fürdői emlékek164
Tünemények165
A köröndnél166
Lenni vagy nem lenni167
Az állatkertben172
Nádas tavon173
A meyerlingi halott174
Borongás178
Sodoma179
Utóirat180
Az első181
A legszebbnek183
Szerelem hatalma184
Őszi hangulat185
Emlékkönyvbe187
Halál187
Messze innen!189
Elmult idő190
Emléksorok193
Harminc év után193
Credo194
Nyári éjjel195
Búcsu a naptól201
Hosszú éjjel203
XXXVII. kötet
Péterfy Jenő: Irodalmi tanulmányok
Báró Eötvös József, mint regényíró1
Báró Kemény Zsigmond, mint regényíró39
Aeschylus74
Sophocles98
Euripides125
Aristophanes156
Dante185
XXXVIII. kötet
Beöthy Zsolt: Irodalmi tanulmányok
Árpád a magyar költészetben1
A magyar irodalom a mohácsi csatában27
Költészetünk Mohács után43
Mikes Leveleskönyve irodalmunkban55
Horatius és Kazinczy82
Széchenyi magyarsága113
Vörösmarty Mihály132
Arany nemzeti érzése epikájában152
Kemény, a regényíró164
Az Ember Tragéiája177
Jókai Mór emlékezete194
XXXIX. kötet
Magyar népdalok
Szerelmi dalok3
Katona-dalok69
Pásztordalok, betyárnóták118
Bordalok151
Tréfás dalok168
A népélet dalai200
XL. kötet
Magyar népballadák és románcok
Szilágy és Hajmási3
Molnár Anna!5
Fogaras István6
Bátori Boldizsár7
Kádár Kata (I)9
Kádár Kata (II)10
Pálbeli Szép Antal13
Barcsai15
A hegyi tolvaj16
Kőmíves Kelemenné19
Bács Jancsi20
Szép Julia22
A megétetett János23
Szabó Orzsika25
A fogoly katona28
Biró Máté31
Görög Ilona36
Daniel Imre40
Biró Szép Anna (I)41
Biró Szép Anna (II)43
Kis Gergő Istvánné46
Mónusi Jánosné47
Betlen Anna48
Julia49
Gál Ferus, Gál Gáspár51
Budai Ilona52
Kerekes Izsák53
Oláh Gerő56
Bezerédi nótája58
A kölesdi harcról60
Bujdosó szegény legény61
Bujdosó Rákóczi63
Ugron János67
Magyarosi Tamás67
Szép Ilona68
Boriska69
A rab (I)70
Bándi urfi71
Siroki erdőben72
Tamás Rózsi73
Oh én édes komám uram74
A kállai utca75
Bodrogi Ferencné76
A gulyás szeretője77
Jó estét édesem78
Virágos kertben78
Szegény Ilus79
A tiszttartó leánya79
Török Zsuzsi80
Az ispánné leánya80
A vén ember81
A testvérek82
Balogh Annus82
A kisasszony83
Mondj uradnak engem84
Ne menj el85
Válás!86
Falu végén (I)86
A legszebb virág87
Bús gerlice87
Érzékeny búcsú88
Gyere haza, édesanyám89
A molnár inasa90
A halott vőlegény91
Nehéz sor91
A rab (II)93
Kendi molnár lánya93
Falu végén (II)94
A fonóban94
Szegény legény, szegény leány95
Kántor Teri96
Bekő Ambrus96
A pozsonyi kisasszony98
Szép menyecske99
Katonadolog99
A tücsök meg a légy lakodalma100
Férj és feleség102
Gombosné103
A kvártélyos katona104
Sári Mári105
János106
Magas a partja107
Csillag ragyog108
A kis lány108
Tarján végen109
Kecze Sári109
Megöltek egy legényt110
Az eladó leány (I)111
Karasz Juci112
Fábián Pista113
A csikós113
Nagy Pál Jancsi114
Sobri116
A betyár117
Barna Jóska118
Sebők Jani!118
Halasi119
Váradi nótája119
Rózsa Sándor120
Konkoly János121
Csőke Mári121
Rab-nóta122
Angyal Bandi124
Bimbó Jóska125
Kis Sándor126
Az árva leány127
Három tolvaj legényt!128
János urfi129
Kapányné leszek130
Teleki Évi132
Váradi József133
Szóke Mihály135
Selyöm Sári135
Nóta Dakó Sándorról135
Árva gilicéről137
Duncsuj Dávid138
Győrbíró Áron139
A rab legény139
Bagi András141
Vasárnap délután141
Sárosdi Ilus142
Szegény Biró Jancsi143
Bodó Maris143
Az elkésett esküvő144
Kozma Pista144
A megvert koma145
A megcsalt leány145
Kató145
A betyár szeretője146
Sobri József146
Mit sírsz?!147
A Thruyné lánya147
Az Úr Jézus Krisztusról148
Három árva149
A királyfi150
Gyöngyvári Katica153
Szőcs Marcsa156
Szőcs Mári157
Világszép Erzsike158
Az áspis kigyó160
Szép Örzsébet162
Haláltánc165
Fehér Anna168
Bogár Imre172
A főcinkos174
Pénteki álom177
A megcsalt férj178
Gyönge Sándor nótája180
Barna Péter181
Landovári Dorka183
Kis Julia186
Csehó Pista187
Geszti Jóska188
A rab (III)190
Szabó Vilmos191
Hunyadi gulyás nótája192
Templomkerülő193
Stájeri menyecske194
Bazsó Mári195
Gyönge Józsi196
Szolgalegény198
Az eladó leány (II)199
Báró Jenő199
Fujdogál a szellő200
Szász Ferenc202
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)" "40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)" "40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)" "40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)" "40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)" "40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)" "40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)" "40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)" "40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)" "40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)" "40 kötet az Élő könyvek-Magyar Klasszikusok sorozatból (nem teljes sorozat)"

Néhány kötet gerince enyhén kopott, néhány lap sarkán hajtásnyom található, néhány kötet lapélei enyhén foltosak.

Állapot:
34.500 ,-Ft
276 pont kapható
Kosárba