A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Árvizkönyv Szeged javára

Előszó

Részlet a könyvből:

Három szó

Szólt a folyó:
«Nem tűrök semmi gátot!
Bércz áll előmbe bár: nyakára hágok,
Elmorzsolom legott s úgy ellapítom,
Mint szélvihar homokbuczkát a síkon,
A... Tovább

Tartalom

Abonyi Lajos:
Az ujjas mándli. (Elbeszélés.) 5
Arany János:
Tengeri-hántás. (Ballada.) 42
Ábrányi Kornél, ifjabb.
A szerelemnek hervadása már az 391
Bachat Dániel:
Hazai tót költőkből :
1. A katona dalokból (Botto János:) 163
2. Kakuk-jóslat (Csajak János:) 165
Balázs Sándor:
Egy kedves vendég 392
Bartalus István:
Ganefka úr tiz forintos zongora-leczkéi 369
Beöthy Zsolt:
Mária Terézia kora és a magyar nemzeti művelődés 464
Csiky Gergely:
Tedd kötelességedet! (Drámai epizód, Coppée után.) 127
Dalmady Gyözö:
Nevem napján 112
Dobsa Lajos:
I. István király. (Eredeti tragoedia, 5 felvonásban) 229
Dux Adolf:
A csuda-szinház 181
Frankenburg Adolf:
Valami az álarczokról. (Egy utazó remete naplójából.) 196
Greguss Ágost:
Az érdekesről 166
Győry Vilmos:
Portugál néprománczok:
1. A Catherineta hajóról 188
2. Alberto gróf . ... 190
3. A partvidéki menyasszony 193
Gyulai Pál:
A szolgáló lány 431
Hadzsics Antal:
A végzet. (Szerb népmese.) ... 206
Henszlmann Imre:
A domborművek az ó-korban 433
Hunfalvy Pál:
Finn népmesék:
1. A bárány-felhő 217
2. Az igazság és hamisság ... ... ... 220
Imre Sándor:
Beniczky Péter és közmondásai ... 450
Jókai Mór:
«Ne bántsd a magyart!» drámai költeményből 322
Keleti Gusztáv:
A czimkép rajza.
Apró élmények, mély benyomások ... 405
Kovács Pál:
Farkas van a veremben. (Falusi történet.) 345
Lévay József:
A múzsák bosszúja 343
Lukács Móricz:
Emlékezéseim. Bevezetés... 45
Pulszky Ferencz:
Az 1847-iki országgyűlés főbb alakjai ... ... - - 331
Szabó István:
Epigrammok a görög anthologiából:
Romba dőlt városok 447
Sirversek 448
Szász Béla:
«Tout comprendre, c'est tout pardonner» 202
Szász Károly:
Három szó 1
Milton (Részletek egy nagyobb tanulmányból):
1. A négy előhang 481
2. Adám és Eva reggeli imája 487
3. A Milton ördögei 489
4. A Visszanyert Paradicsom 507
Szemere Miklós:
A szerelmes bölcshez 69
Széchen Antal gróf.
I. Sándor orosz czár. (Metternich után.) 303
Szilády Áron:
Régi szegény legények 114
Szűcs Dániel:
Sonnetek (I-V.) 176
Epigrammok (I-V.) 179
Tárkányi Béla:
Árvizi képek:
1. A menyasszony imakönyve 402
2. A bölcső 403
Tolnai Lajos:
Erdőben 110
Tóth Lörincz:
Régi versek az asztalfiókból:
1. Epigrammok, Xéniák (I-XIV.) 72
2. A károlyfürdői fenyvesben (I-III) 74
3. Egy aggnőhöz 75
Vadnai Károly:
Az ezüst kereszt. (Elbeszélés.) 137
Vulcanu József:
István vajda és anyja. (Román ballada, Bolintinianu Demetertől) 161
Zichy Antal:
Gróf Széchenyi István, mint aesthetikus 76
Zichy Géza gróf
Rege a könnyelmű királyról és féltékeny feleségéről 364
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem