A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Petőfi-album

Tartalom

Jókai Mór: Petőfi ötven év után1
A márcziusi fiatalság (4 képpel)114
Madách Imre: Petőfi2
Szana Tamás: Petőfi szülői (4 képpel)3
Petőfi ereklyék (4 képpel)237
Lampérth Géza: Első ismerkedés11
Vámbéry Ármin: A legnagyobb költő12
Petőfi Sándor: A vén zászlótartó (kéziratmás913
Dalaim (kéziratmás)32
Oh mi szép a vándorélet (kéziratmás)162
Vadnay Károly: Az első füzet14
Szabolcska Mihály: Petőfi31
B. Eötvös József: Az első bírálat33
Zalár József: Béranger és Petőfi39
Ferenczy Zoltán: Petőfi és bírálói40
Petőfi-kiadások256
Berecz Károly: Mit kritizáltok?:46
Lauka Gusztáv: A boldogság küszöbén (3 képpel)49
Torkos László: Köz6ös dicsőségünk55
Frankenburg Adolf: A tizek (8 képpel)56
Arany János: Az »Emlények«-ből61
Endrődi Sándor: Szendrei Julia62
Bartók Lajos: Nem halt meg a dalnok70
Gr. Teleki Sándor: Petőfi Sándor Koltón (4 képpel)71
Lévay József: Jó Petőfi91
Láogatás Petőfinél (1 képpel)97
Gyulai Pál: Petőfi és Arany94
Kerényi Frigyes: Petőfinek96
Illyés Bálint: Sírod ormán100
Degré Alajos: Márcziusi tollak103
Jakab Ödön: Hol a költő?109
Id. Ábrányi Kornél: Petőfi megzenésítői (egy kéziratmással)110
Szász Gerő: Petőfi113
Ábrányi Emil: Petőfihez (Fr. Coppée költeménye)132
Petőfi Sándor159
Vikár Béla: Petőfi a nép közt135
Kiss József: Petőfi-rózsa141
Zempléni Áprád: Petőfi141
Aradi: A természet vadvirága (3 képpel)142
Vajda János: 1858144
Havas Adolf: Petőfi műveinek első kiadása és Emich Gusztáv (1 képpel)145
Hatala Péter: Márczius 15-e 1848-ban160
Hentaller Lajos: Petőfi és Klapka (1 kéziratmással)163
Dalmady Győző: Petőfi szobra175
Szász Károly. Petőfi segesvári szobra leleplezésére176
Petőfi újabb költeményei190
Beöthy Zsolt: Lélektani jegyzetek Petőfihez177
Dr. Baróti Lajos: Petőfi pesti lakása (4 képpel)182
Emlékezetes helyek Petőfi életéből (4 képpel)249
Kacziány Géza: Petőfi előfutárja191
Reviczky Gyula: Petőfi él209
Gyalokay Lajos: Az utolsó órák (3 képpel)210
Bartók Lajos: Emlékbeszéd a segesvári szobor előtt (1 rajzzal)221
Gyarmathy Zsigáné: Manasses228
György Aladár: A Petőfi-Társaság233
Esztergár László: Petőfi a külföldön (6 képpel)241
Komócsy József: Soká kerestük azt a sírt246
Szabó Endre: Petőfi az oroszoknál247
Csernátoni Gyula: Petőfi egyénisége252
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem