Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Petőfi-album

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

A Petőfi-Társaság a szépirodalom nemzeti szellemben való művelésén kivül a Petőfi-kultusz ápolását és terjesztését tekinti főfeladatául. Gyűjti, tisztázza a nagy költő életére vonatkozó adatokat,... Tovább

Tartalom

Jókai Mór: Petőfi ötven év után1
A márcziusi fiatalság (4 képpel)114
Madách Imre: Petőfi2
Szana Tamás: Petőfi szülői (4 képpel)3
Petőfi ereklyék (4 képpel)237
Lampérth Géza: Első ismerkedés11
Vámbéry Ármin: A legnagyobb költő12
Petőfi Sándor: A vén zászlótartó (kéziratmás913
Dalaim (kéziratmás)32
Oh mi szép a vándorélet (kéziratmás)162
Vadnay Károly: Az első füzet14
Szabolcska Mihály: Petőfi31
B. Eötvös József: Az első bírálat33
Zalár József: Béranger és Petőfi39
Ferenczy Zoltán: Petőfi és bírálói40
Petőfi-kiadások256
Berecz Károly: Mit kritizáltok?:46
Lauka Gusztáv: A boldogság küszöbén (3 képpel)49
Torkos László: Köz6ös dicsőségünk55
Frankenburg Adolf: A tizek (8 képpel)56
Arany János: Az »Emlények«-ből61
Endrődi Sándor: Szendrei Julia62
Bartók Lajos: Nem halt meg a dalnok70
Gr. Teleki Sándor: Petőfi Sándor Koltón (4 képpel)71
Lévay József: Jó Petőfi91
Látogatás Petőfinél (1 képpel)97
Gyulai Pál: Petőfi és Arany94
Kerényi Frigyes: Petőfinek96
Illyés Bálint: Sírod ormán100
Degré Alajos: Márcziusi tollak103
Jakab Ödön: Hol a költő?109
Id. Ábrányi Kornél: Petőfi megzenésítői (egy kéziratmással)110
Szász Gerő: Petőfi113
Ábrányi Emil: Petőfihez (Fr. Coppée költeménye)132
Petőfi Sándor159
Vikár Béla: Petőfi a nép közt135
Kiss József: Petőfi-rózsa141
Zempléni Árpád: Petőfi141
Aradi: A természet vadvirága (3 képpel)142
Vajda János: 1858144
Havas Adolf: Petőfi műveinek első kiadása és Emich Gusztáv (1 képpel)145
Hatala Péter: Márczius 15-e 1848-ban160
Hentaller Lajos: Petőfi és Klapka (1 kéziratmással)163
Dalmady Győző: Petőfi szobra175
Szász Károly. Petőfi segesvári szobra leleplezésére176
Petőfi újabb költeményei190
Beöthy Zsolt: Lélektani jegyzetek Petőfihez177
Dr. Baróti Lajos: Petőfi pesti lakása (4 képpel)182
Emlékezetes helyek Petőfi életéből (4 képpel)249
Kacziány Géza: Petőfi előfutárja191
Reviczky Gyula: Petőfi él209
Gyalokay Lajos: Az utolsó órák (3 képpel)210
Bartók Lajos: Emlékbeszéd a segesvári szobor előtt (1 rajzzal)221
Gyarmathy Zsigáné: Manasses228
György Aladár: A Petőfi-Társaság233
Esztergár László: Petőfi a külföldön (6 képpel)241
Komócsy József: Soká kerestük azt a sírt246
Szabó Endre: Petőfi az oroszoknál247
Csernátoni Gyula: Petőfi egyénisége252
Önálló képek
Petőfi Debreczenben 1844-ben (Orlai képe után)17
Petőfi 1845-ben (Barabás Miklós rajza)21
Kis furulyám szomorúfűz ága (Munkácsy rajza)37
Jövendölés (Zichy Mihály rajza)93
Petőfi Sándor 1848-ban (Orlai festménye után)101
Petőfi Sándor 1848-ban (Barabás tussrajza)117
Petőfi a nép közt (Révész I. festménye után)133
Petőfi 1847-ben (Jankó János rajza egy daguerreotypia után)149
Petőfi a táborban (Révész I. festménye után)173
Mellékletek
Petőfi Sándor (Roskovics Ignácz rajza). Czimkép8
Petőfi bucsuja (Munkácsy festménye után)32
Petőfi apotheosisa (Zichy Mihály rjaza)64
Petőfiné bizonyságlevele (kéziratmás)112
Két dal (a szabadsajtó első terméke)120
Nemzeti dal (kéziratmás)128
Petőfi szobra Huszár Adolftól136
Előfizetési felhivás Petőfi verseire144
Emich szerződése Petőfivel (kéziratmás)152
A hazáról (Vaszary János rajza)176
Petőfi halála (Lotz Károly rajza)232
A helység kalapácsa első kiadásának borítéka240
Petőfi levele Telegdy Lajoshoz248
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem