A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Retorika

A középiskolák V. osztálya számára

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Riedl Frigyes retorikája - amint a nagynevű szerző maga is jelezte - a legjobb francia, angol és német kézikönyvek fölhasználásával készült. Riedl Frigyes összeolvasztotta a maga széleskörű... Tovább

Tartalom

ELSŐ RÉSZ.
Az irodalom felosztása.
A szépirodalom, a közérdekű
irodalom, a tudományos irodalom 5
MÁSODIK RÉSZ.
Szépirodalmi munkák.
Balassa Bálint: Vitézek, mi lehet 7
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 9
Kölcsey Ferenc : Himnusz 11
Vörösmarty Mihály : Szózat .. 12
Petőfi Sándor: A hazáról 13
Petőfi Sándor : Magyar vagyok 14
Petőfi Sándor: Nemzeti dal .. 16
Arany János: Szondi két apródja 16
Tompa Mihály : A gólyához .. 19
Lévay József: Mikes 21
Thaly Kálmán: Kuruc tábori dal 22
Sajó Sándor : Magyarország .. 24
Végvári: Nagy magyar télben 24
Papp-Váry Elemérné : Hitvallás 25
HARMADIK RÉSZ.
A prózai munkák írásáról.
Mi a retorika? 28
Az anyag összegyűjtése 29
Anyaggyűjtés tapasztalás útján 29
Anyaggyűjtés okoskodás útján 31
Az anyag elrendezése 33
Az anyag kidolgozása 35
Összefoglalás 36
NEGYEDIK RÉSZ.
Közérdekű munkák.
1. Szónoki munkák.
Kossuth Lajos beszéde a haderő
megajánlása tárgyában 37
Apponyi Albert beszéde az 1920.
évi béketárgyaláson 42
Pázmány Péter beszéde a gyermekek kötelességeiről 54
Ravasz László beszéde Szilády
Áron temetésén 57
Eötvös József emlékbeszéde Körösi Csorna Sándorról 61
Gyulai Pál beszéde Arany János
ravatalánál 66
A szónoki beszédről általában 67
A szónoki beszéd részei 68
A szónoki beszéd bevezetése . 68
A szónoki beszéd elbeszélő része 68
A szónoki beszéd bizonyító része 69
A szónoki beszéd cáfoló része 69
A szónoki beszéd befejezése .. 69
Az érvelés a szónoki beszédben . 70
A szónoki beszéd fajai 71
A szónoki beszéd irodalmi értéke 72
A görög szónoki beszéd 74
A római szónoki beszéd 75
Középkori és újkori szónokok 76
A magyar szónoki beszéd 76
2. Vallásos munkák.
A halálról. Középkori szöveg .. 78
A vallásos munka 79
3. Elmélkedő munkák.
Kölcsey Ferenc: Parainesis .. 80
Riedl Frigyes: Mi a nagy költő ? 82
Herczeg Ferenc: A felhőkkel a
tenger felé 84
Az elmélkedő munka 87
4. Élményszerű munkák.
Cserei Mihály: Zrinyi Miklós
halála 88
Mikes Kelemen: Törökországi
levelek 90
Petőfi Sándor levele Arany Jánoshoz 96
Arany János válasza Petőfi Sándor levelére 98
Petőfi Sándor: üti jegyzetek .. 100
A napló és az emlékirat 103
A levél 103
Az útleírás és leírás 104
5. Gyakorlati irányú munkák.
Frecskay János : A könyvnyomtatás 106
Gulyás Pál: Hogyan használjuk
a közkönyvtárakat 109
A gyakorlati irányú munka.. 111
6. Népszerű tudományos munkák.
Tolnai Vilmos : Halhatatlan
magyar nyelv 112
Kelemen Béla : Hogyan írjunk? 121
A népszerű tudományos munka 135
ÖTÖDIK RÉSZ.
Tudományos munkák.
1. Alapvetés.
A tudományos próza 136
A forráskutatás fontossága ... 138
A forrásidézés kötelessége 139
A tudomány művelése 140
2. Irodalomtudományi munkák.
Riedl Frigyes: Petőfi Sándor.. 141
Sajó Sándor : Bíráló jelentés egy
irodalmi pályázatról 146
Az irodalomtudomány 148
A filológia 148
Az író és a kiadó 148
A könyv 150
A bibliográfia 152
A fordítás 153
A kritika 154
Az irodalomtörténet 155
Az irodalomtörténet fajai . - 156
Az ir.-történet segédtudományai 157
Az irodalomtudomány fejlődése 158
3. Történettudományi munkák.
Salamon Ferenc: Buda a török
uralom idején 160
Takáts Sándor: Zrínyi Miklós
nevelőanyja 164
A történetírás 169
A történetírás forrásai 169
A források földolgozása 172
A történetírás fajai 174
A történetírás segédtudományai 177
A történettudomány fejlődése. 178
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Retorika Retorika Retorika Retorika Retorika Retorika Retorika Retorika Retorika Retorika

A lapélek enyhén foltosak, néhány lap széle kissé szakadozott, a könyv kötése és néhány lap javított. A címlapon tulajdonosi bejegyzés, néhány lapon ceruzás jelölések, bejegyzések találhatók.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba