A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Retorika

A középiskolák V. osztálya számára

Kiadóra való feliratkozás

Előszó


Nincs fény világosság nélkül.
Báró Eötvös József.
ELSŐ RESZ. AZ IRODALOM FELOSZTÁSA.
Az írók munkáinak összesége : az irodalom. Az irodalmat három nagy csoportra osztjuk : 1. A szépirodalom.... Tovább

Tartalom


TAETALOM.
ELSŐ RÉSZ. Az irodalom felosztása.
Lap
A szépirodalom 5
A közérdekű irodalom 6
A tudományos irodalom 6
MÁSODIK RÉSZ. Szépirodalmi munkák.
Balassa Bálint: Vitézek, mi
lehet 9
Buga Jakab éneke. Kuruckori
szöveg 11
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 12
Kölcsey Ferenc : Himnusz 14 Vörösmarty Mihály : Szózat 15 Petőfi Sándor : A hazáról 16 Petőfi Sándor : Magyar vagyok 18 Petőfi Sándor : Nemzeti dal . . 19 Arany János : Szondi két apródja 20
Arany János : Bor vitéz 22
Tompa Mihály : A gólyához . . 24
Gyulai Pál: Szüreten 25
Lévay József : Mikes 26
Thaly Kálmán: Kuruc tábori
dal 27
Sajó Sándor: Magyarország 29
Végvári : Nagy magyar télben 30
Papp-Váry Elemérné : Hitvallás 30
Kötelező olvasmányok :
Arany János : Toldi estéje 32
Jókai Mór : Az új földesúr 33
Lap
Gyulai Pál: Egy régi udvarház
utolsó gazdája 34
Idegen remekírók : Shakespeare : Julius Caesar.
Ford. : Vörösmarty Mihály 34 Rostand : Cyrano de Bergerac.
Ford. : Ábrányi Emil------------44
HARMADIK RÉSZ. A prózai munkák írásáról.
Mi a retorika? 52
Az anyaggyűjtés 53
Anyaggyűjtés tapasztalás útján 53
Anyaggyűjtés okoskodás útján 55
Az anyag elrendezése 57
Az anyag kidolgozása 59
összefoglalás - 60
NEGYEDIK RÉSZ. Közérdekű munkák.
1. Szónoki munkák.
Politikai beszédek. Kossuth Lajos beszéde a haderő
megajánlása tárgyában 61 Deák Ferenc beszéde a Felirati
Javaslat tárgyában 66
Apponyi Albert beszéde az 1920. évi béketárgyaláson 73
Egyházi beszédek. Pázmány Péter : Mint kell a gyermekeknek tisztelni szülőiket? 85 •
Lap
Prohászka Ottokár : Szent István király és nemzete 88 Ravasz László : Szilády Áron. . 91
Egyéb beszédek. Kölcsey Ferenc : Emlékbeszéd
Kazinczy Ferencről 95
Eötvös József : Emlékbeszéd
Körösi Csorna Sándorról 98 Jókai Mór : Emlékbeszéd Kossuth Lajosról 103
Vaszary Kolos : A millénium
ünnepére 107
Gyulai Pál : Arany János ravatalánál 111
Berzeviczy Albert : A Mikszáth-
ünnepélyen 112
Beöthy Zsolt : Mikszáth Kálmán ravatalánál 113
A szónoki beszéd. A szónoki beszédről általában 115
A szónoki beszéd részéi 11(3
A szónoki beszéd bevezetése . 116 A szónoki beszéd elbeszélő része 116 A szónoki beszéd bizonyító része 117 A szónoki beszéd cáfoló része . 117 A szónoki beszéd befejezése. . . 117 Az érvelés a szónoki beszédben 118
A szónoki beszéd fajai 119
A szónoki beszéd irodalmi értéke 120
A görög szónoki beszéd 122
A római szónoki beszéd 123
A középkori és újkori szónoki
beszéd 124
A magyar szónoki beszéd 124
2. Vallásos munkák.
A halálról. Középkori szöveg . 126
A vallásos munka 127
3. Elmélkedő munkák.
Kölcsey Ferenc: Parainesis. . . 128
Széchenyi István : Hitel 133
Eötvös József : Gondolatok . . 138
Lap
Bartha Miklós ; A költő hivatása 140
Riedl Frigyes : Mi a nagy költő? 142 Rákosi Jenő : Meghalt egy költő 144 Herczeg Ferenc : A felhőkkel a
tenger felé 146
Az elmélkedő munka 149
4. Élményszerű munkák.
Naplók, emlékiratok.
Mindszenti Gábor : János király
utolsó napjai . 150
Cserei Mihály : Zrínyi Miklós
halála 152
Apor Péter : Erdély változása 154 Mikes Kelemen : Törökországi
levelek 156
Jókai Mór : Negyven év visszhangja 162
Levelek.
Petőfi Sándor levele Arany Jánoshoz ; 166
Arany János válasza Petőfi Sándor levelére 167
Deák Ferenc levele egy tanuló
ifjúhoz 169
Leírások, útleírások. Kazinczy Ferenc : Erdélyi levelek 172
Petőfi Sándor : Úti jegyzetek. . 173
Hermán Ottó : A bóra 176
Kozma Andor : Hetedhét országból 178
A napló és az emlékirat ISI
A levél 181
A leírás és az útleírás _ 182
5. Gyakorlati munkák.
Frecskay János : A könyvnyomtatás 184
Gulyás Pál : Hogyan használjuk a közkönyvtárakat? . . . 187 A gyakorlati munka 189
Eiedl-Pintér : Retorika.
18
274
lap
6. Népszerű tudományos munkák.
Tolnai Vilmos : Halhatatlan
magyar nyelv 190
Kelemen Béla : Hogyan írjunk? 199 Hankó Vilmos : Munka és pihenés 213
A népszerű tudományos munka 216
ÖTÖDIK RÉSZ. Tudományos munkák.
1. Alapvetés.
A tudományos próza 217
A forráskutatás fontossága 219 A forrásidézés kötelessége és az
előadás formája 220
A tudomány művelése 221
2. Irodalomtudományi munkák.
Riedl Frigyes : Petőfi Sándor 223 Gyulai Pál: Herczeg Ferenc
Mutamur című kötetéből . 228 Sajó Sándor : Bíráló jelentés egy
irodalmi pályázatról 231
3. Az irodalomtudomány.
Az irodalomtudományról általában 233
A filológia 233
Az író és a kiadó 233

Lap
A könyv 235
A bibliográfia 237
A fordítás 238
A kritika 239
Az irodalomtörténet 240
Az irodalomtörténet fajai 241 Az irodalomtörténet segédtudományai 242
Az irodalomtudomány fejlődése. 243
4. Történettudományi munkák.
Salamon Ferenc : Buda a török
uralom idején 245
Pauler Gyula : Zrínyi Miklós
egyénisége 249
Takáts Sándor : Zrínyi Miklós nevelőanyja 252
5. A történettudomány.
A történetírásról általában 257
A történetírás forrásai 258
A források földolgozása 260
A történetírás fajai 262
A történetírás segédtudományai 265 A történettudomány fejlődése'. 266
Függelék.
I. Könyv nélkül megtanulandó költemények ; 269
II. írásbeli dolgozatok 270
III. Könyvesház 271
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Retorika Retorika Retorika Retorika Retorika Retorika Retorika Retorika Retorika

Könyvtári könyv volt. Az első kötéstáblára az eredeti borító egy részét visszaragasztották. A borító kissé kopott, foltos. Néhány lap és a lapélek enyhén foltosak. Néhány lapon ceruzás bejegyzések találhatók.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba