A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Betűország negyedik virágos kertje

A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda olvasókönyve az elemi iskolák negyedik osztálya számára

Fülszöveg

Mindnyájunknak legértékesebb kincse: a tudás.
El lehet venni tőlünk kenyerünket, földünket, házunkat, de amit megtanultunk és tudunk, az örökre a mienk marad. A tudás legjobb terjesztője a nyomtatott könyv. Velünk marad jóban-rosszban. Semmit sem kér és akkor áll szolgálatunkra, amikor akarjuk.
ezt a könyvet a Kir. Magyar Egyetemi Nyomdában készítették, sok szeretettel és gonddal. A betűi és képei nemcsak a tudásunkat akarják gyarapítani, hanem lelkünket is gyönyörködtetik és nemesítik szívünket. A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda már több mint 350 éves; tehát a legrégebben működő nyomda Magyarországon. Alapításán az ország legkiválóbbjai buzgólkodtak, különösen sokat köszönhet Pázmány Péternek és Mária Terézia királynőnek. Híres tanárok és írók vezetése alatt állott mindig: Telegdy Miklós, Káldy György, Faludi Ferenc segítették felvirágozni. Kisfaludy Sándor, Kisfaludy Károly, Kazinczy Ferenc, Bajza József, Fáy András, Petőfi Sándor, br. Eötvös József és a legnagyobb magyar: gr.... Tovább

Tartalom

Majthényi Flóra: Mi a haza3
A haza (Arany János: A Nép Barátja c. lapból)4
Csokonai Vitéz Mihály: A szabadsághoz5
Móra Ferenc: Őseink emlke6
Móra Ferenc: Este az Alföldön10
Nagy-Alföld (Petőfi Sándor: Úti leveleiből)11
Szabolcska Mihály: Hortobágyon13
Intelem E. K.14
A debreceni csikós (Jókai Mór: A sárga rózsá-ból)14
Kada Elek: A gulyás15
Tömörkény István: A juhász17
Jókai Mór: A Tisza18
Vargha Gyula: Vízi malom20
Herman Ottó: A magyar halászember21
Petőfi Sándor: Kiskúnság22
Móra Ferenc: Falu és város24
Intelem E. K.25
Móra Ferenc: Városi csodák a pusztán26
Intelem E. K.29
Móra Ferenc: Repül az ember29
Árpád (Petőfi Sándor: Lehel c. költeményéből)31
Fejtörő31
Az Árpád-korabeli gyerekek (Gárdonyi Géza: Mindentudó Gergely)32
Bárd Miklós: A les33
Sebők Zsigmond: A szántóvető könyve36
Pósa Lajos: Anyám intése37
Szondy György: Levelek hullása38
Móra Ferenc: Bálványosvár40
Találós kérdések42
Intelem E. K.42
Lévay József: Szüretünk42
Móra Ferenc: Babonaság bolondság44
Intelem E. K.46
Benedek Elek: Szent László mondái47
Móra Ferenc: Az Isten kertjében50
Apám (Móra Ferenc: Könnyes köny c. verskötetéből)51
Simonyi Jenő: Az Al-Duna52
Pázmány ajándékot ad (Komáromi János és Zolnay Vilmos: Anekdotakincs)55
Közmondások56
A mi Budapestünk E. K.56
Tyúkanyó (Gárdonyi Géza: Az én falum-ból)61
Közmondások62
Gyulai Pál: A tyúk és a farkasverem63
A Balaton (Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül)65
Garay János: A Balaton68
Tudáspróbák68
Benedek Elek: A balatoni kecskekörmök69
Élőlények életkora71
Intelem E. K.71
Tatárjárás (Vida József: Nemzeti Koszorú-jából)72
Tudáspróbák75
Száva János: Rökk Szilárd76
Petőfi Sándor: Az árva leány77
A vakok budapesti intézete77
Gyulai Pál: Éji látogatás79
Varga Ottó: Nemes elszántság81
Arany János: Farkaskaland82
Karikajáték84
Közmondások84
Karácsony85
Móra Ferenc: Isten háza85
Isten (Móra István: Földszint c. verskötetéből)86
Szabolcska Mihály: Jézus87
Arany kalászok (Prohászka Ottokár: Világosság a sötétségben c. munkájából)88
Arany kalászok (Ravasz László: gondolatok c. kötetéből)88
Czuczor Gergely: Újesztendei kívánság88
Jókai Mór: magyar hősök89
Tudáspróbák91
Móra Ferenc: Orvos mestersége a gyógyítás91
Simon József: Levegő és napfény93
Télikép (Töredék Petőfi Sándor: Bolond Istók-jából)94
A Vág völgye (Jókai Mór: Magyar-hon szépségeiből)95
Simonyi Jenő: Magas Tátra96
Petőfi Sándor: A völgy és a hegy98
Ahol a szén terem (Móra Ferenc: Kincskereső kis ködmön c. ifj. regényéből)100
Szondy György: Pókbölcsők102
Gárdonyi Géza: A hangya104
Lévay József: A tél haragja105
Heltai Gáspár: Mátyás király106
Mátyás és Rozgonyi (Komáromi János és Zolnay Vilmos: Anekdotakincs)107
Arany Jánso: Mátyás anyja108
Móra Ferenc: Az arany alma110
Czuczor Gergely: Mátyás király113
Jókai Mór: A kenyérmezei diadal115
A szultán igazságot tesz116
Báró Eötvös József: Mohács117
Jókai Mór: A mohácsi vésznap118
Intelem E. K.121
Reviczky Gyula: A nagy temetés121
Gárdonyi Géza: Az ipar köréből: Hogy lesz a lóból csizma122
Katonás válasz (Komáromi János és Zolnay Vilmos: Anekdotakincs)124
Gelléri Mór: Zsolnay Vilmos124
Lévay József: Ébresztő dal126
Közmondások126
A kereskedés127
Kisfaludy Károly: Rákosi szántó a török alatt129
Móra Ferenc: Tamás pap virága130
Kölcsey Ferenc: Himnusz133
II. Magyar hősök134
Simon József: Az egészséges lakás137
Tánczos Béla: Keljünk fel korán138
Gaal Mózes: Zrínyi Ilona139
Gaal Mózes: Rákóczi Ferenc141
Rákóczi táborából (Gyulai Pál Irodalmi hagyatéká-ból)142
Sebők Zsigmond: Március tizenötödike143
Petőfi Sándor: Nemzeti dal145
Erdődi Béla: Fiume146
Intelem E. K.147
Reviczky Gyula: Húsvét148
Jönnek a gólyák (Gárdonyi Géza: Az én falum-ból)148
Fejtörő149
Tavasz (Arany Jánso Kisebb költeményeiből, a Télben c. versből)150
Tudáspróbák151
Falusi gyerek az iskolában (Gárdonyi Géza: Az én falum-ból)152
A kereszt a csatatéren (József főherceg: Emlékeim a világháborúból)153
Szondy György: Lepkeanyák gondja154
Szondy György: Miért jár a rák a lábán156
Sebestyén Gyula: Gróf Széchenyi István158
Széchenyi Istvánról (Tóth Béla: Magyar Anekdotakincs)160
Széchenyi gondolataiból161
Szabolcska Mihály: Édes jó anyámnak161
Az egészséges táplálkozás162
Móra Ferenc: A jókedvű gyilkos163
Varga Ottó: Kossuth és a szabadságharc165
Kossuth Lajos azt üzente (Népdal)167
III. Magyar hősök a szabadságharcban ("Honvéd vitézség": a m. kir. hadtörténelmi levéltár kiadása)168
Hunyadi János (Komáromi János és Zolnay Vilmos: Anekdotakincs)170
Mi piroslik (Népdal: a Magyar Népköltési Gyüjteményből)170
Libalegelőn (Gárdonyi Géza: Az én falum-ból)171
Szondy György: A denevér172
Szondy György: Szúnyogné gyermekei174
Gaal Mózes: Deák Ferenc177
Deák Ferenc tanácsai (Keresztlányához írt leveléből, a Budapesti Szemléből)179
Deák Ferenc és a koldusasszony (Tóth Béla: Anekdotakincs)179
Szondy György: Gyümölcsfa, madárdal, virág181
Gyulai Pál: Gyümölcsösben183
Szondy György: A fák naplója184
A pártfogók (Móra Ferenc: Georgikon c. könyve után)186
Játék188
Simon Péter: A szegedi árvíz és Ferenc József király189
Falk Miksa: "Kár"191
IV. Magyar hősök a világháborúban ("Honvéd vitézség": a m. kir. hadtörténelmi levéltár kiadása)192
Tóth Kálmán: Előre!197
Emlék az idesnek (Nagy Endre: A nagy háború andekdotái-ból)198
Csonka-Magyarország (Új olvasókönyv)199
Sajó Sándor: A rab föld202
Móra Ferenc: Ami elveszett és ami megmaradt202
Móra Ferenc: A monoszlói harangok207
Vörösmarty Mihály: Szózat210
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem