A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nemzeti Lant (rossz állapotú)

Magyar költők válogatott versei Kazinczytól maig

Kiadóra való feliratkozás

Tartalom

Kazinczy Ferencz:
Bor mellett1
Minnyihez2
A tisztulás ünnepe az Ungnál3
A lengeséghez6
A békák8
Dayka Gábor:
Esdeklés14
A bosszús szerelem15
Kiss János:
Hymnus a bölcseséghez17
Elegia ősz utolján20
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelem24
A boldog szerelem26
Csokonai Vitéz Mihály:
A reményhez28
Megkövetés30
A csikóbőrös kulacshoz32
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz36
Életphilosophia39
Bucsuzás Kemenes-aljától41
Fohász43
Vitkovics Mihály:
Életphilosophia45
Füredi pásztor dala48
Szász József:
Lilla50
Lillához51
Szemere Pál:
Emlékezet52
A titkos vidék53
Teleki Ferencz gróf:
Huszárdal55
Ámor57
Döbrentei Gábor:
Hazai ügy, a nemzeti nyelvre nézve61
Huszárdalok63
Fáy András:
Vigasztalás67
A végső lemondás70
Asszonygyűlölő72
Kisfaludy Károly:
Az élet korai75
Honvágy80
Vigasztaló dal82
Rákosi szántó85
Szülőföldem szép határa87
Mohácsi dal88
Kölcsey Ferencz:
A vándor90
Esti dal91
Hazafiúság93
Zrínyi dala95
Igazság96
Bordal99
Remény és emlékezet101
Megnyugvás102
Katona József:
A boldog éj104
Vágyam105
Szentmiklóssy Alajos:
Chloe ajaka106
A titok kinyilatkozása107
Dukai Takács Judit: Malvina
Barna leány109
Meghalt leány110
Az én lakhelyem111
Vörösmarty Mihály:
Szép Ilonka113
Elhagyott anya119
Az élő szobor122
Az uri hölgyhöz124
Gondolatok a könyvtárban128
Az emberek132
A kis leány baja135
Az unalomhoz136
A vén czigány139
Czuczor Gergely:
Szondi142
Remete Péter (Legenda)148
Kis leány gondja154
Csaplárosné154
Mi bajod kis barna leány?156
Alföldi legény157
Kecskeméti legény158
A falusi kis leány Pesten159
Bajza József:
Az eltünt ifjukor162
Isten hozzád164
Honfi-dal165
Apotheosis167
Megelégedés171
Ébresztő172
Nyugasztaló174
Szemere Miklós:
Hamis csont178
Az olympi Zeüshez180
A lukai pap183
Ritkaságok185
Császár Ferencz:
Az én boldogságom189
A reményhez191
Csalódás193
Romlott világ194
Vajda Péter:
Számadás195
Székács József:
Esti imádság197
Fohász a budapesti özönviz napjai után198
Kunoss Endre:
Hagyj csak egyszer200
Kitárul reszkető karom201
Garay János:
Magyar hölgy203
A tavasz előérzete205
Sétalovaglás206
A zarándok208
Báró Eötvös József:
Vár és kunyhó210
Végrendelet213
Búcsú214
Erdélyi János:
Tavaszdal217
Dalünnepen219
Intés220
Egy gyermek születésére221
Népdalok222
Sárosy Gyula:
Tavaszvágy225
Ők és én226
A költő sírja227
A huszár228
Pap Endre:
Egy fiatal leánynak231
Passio-dalok232
Arany János:
Őszszel234
Ötödik László237
Családi kör240
Ágnes asszony244
Bor vitéz250
Fiamnak252
Pájer Antal:
Az elcsapott gyerek255
Szent asszony256
A Tisza257
A magyarok Istene260
Vachott Sándor:
Kornelia emlékezete262
Szépemhez266
Balázs vitéz266
Gyermek álmai268
Losonczy László:
A vén czimbalmos270
Természet ünnepe272
Egy édes anyához273
Tompa Mihály:
Én276
Tavaszkor278
Népdalok279
Denevér281
Őrizd meg282
Alant és fent283
A madár fiaihoz286
Szelestey László:
Lehullott a...288
A vén huszár289
Hiador (Jámbor Pál):
Volnék gazdag292
Az ember293
Petőfi Sándor:
A hazáról295
A csárda romjai297
Szeretek én300
A jó öreg korcsmáros301
A Dunán303
Pató Pál úr304
A rab oroszlány305
Lisznyai Kálmán:
Szerelemvirasztó307
Kérdeztem a rózsát308
Megcsókolnálak309
Mit búg a vadgalamb310
Liliomszálakból311
Tóth Endre:
Piros és fehér rózsa313
Halottak napján314
Kis kertemben314
Szász Károly:
Mese316
Felejteni317
Drága csontok318
Ki vagy te320
Fülemile dala321
Zalár:
Mi a költészet322
Torda Péter322
Egy szinészhez325
Lévay József:
Fehér galamb327
A köny328
Vén hegedüs329
Hegyen völgyön túl331
Csak szeress333
Gyulai Pál:
Mi hűn szeretsz335
Szeretnélek még egyszer336
Viszontlátás337
Hadnagy uram339
Szüreten340
Vajda János:
Gina emléke342
Száll a hegyre343
Mint az erdő344
Mikor a nap346
A virasztók346
Nyilas Samu:
Enyém a dal350
Tóth Kálmán:
Földindulás351
Eső után352
Minek is van a sziv353
Feledsz355
Anyám sírjánál356
Balogh Zoltán:
A te szemed358
Tavasz - korodnak359
Vida József:
Bő szüret360
Gyötrődés362
Dalmady Győző:
Egy angyal emléke363
Kis gyermekhez364
Imádkozó hölgy365
Az a patak meg van áldva367
Szemeid369
Tolnai Lajos:
A gyökérárus371
Lengyel Józsi373
Szász Béla:
Láttalak375
Mosolygva száll376
Bárányfelleg377
Komócsy József:
Egyszerű, kék, habos ruhája379
Ábránd381
A kék szem383
Legszebb óra383
A harangok szava385
Szász Gerő:
Ősz felé387
Thaly Kálmán:
Szőkénél kezdettem390
Hajnali hangok393
Kuliffay Ede:
Szerelemvágy396
Feltámadás399
Megváltás401
A farsang403
Nyári estén405
Illyés Bálint:
A titkos kéz408
Változik itt minden411
Benedek Aladár:
Csendes órában413
A vén fujtató czigány regéje414
Egy vers a holdról416
A vén szentkép-árusnő418
Ábrándos dal420
Udvardy Géza:
Vádat emeltem ellene423
Ábrándaimnak425
Boldog napokban425
Régi történet426
Nap nyugtakor427
Rácz Mihály:
A pásztor-ifjuról430
Modern desperatio431
Ifj. Ábrányi Kornél:
Akteon keserve433
Egy ember434
Az ithakai szélmalom436
Darmay Viktor:
Örök guny van438
Czéltalan bolyongás439
Endrődy Sándor:
Oh! hagyd, mig átvonul440
Memento mori442
Ábrányi Emil:
Nagypénteken444
Későn hozott446
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem