A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1916. január-december

Közérdekű folyóirat a művelt közönség számára - XII. kötet 1-10. szám

Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

Részlet a könyvből:
Török jövevényszavainkhoz.
Ködmen.
Az első tulajdonnévi adatot e szóra 1317-böl közli az OklSz. „Petrus dictus Kudmenus'' az első köznévi adat a XV. sz. középéröl való,... Tovább

Tartalom

A-D: Vezérezredes, vezérőrnagy 175
Aradi Sándor: Czikk 134
Arany János : Telephon 827
A párnatáncz 327
B. Zs.: Öcset 230
Barsi Frigyes: Agyútöltelék 176
A Bach-kormány és a m. Helyesírás 225
Pálczát törni 292
Hunczut 332
Sztratéga 404
Bátky Zsigmond: Alföld 333
Bodor Dénes: Háromszéki tájszók és szólások 40
Bogdánfy Ödön: Baráber 25
Csokán Pál: Hódmezővásárhelyi szólások 38
D. F.: Mindenütt rossz, de legrosszabb otthon 340
Vezetése mellett 384
E. P.: Debreczeni hírlapi stílus 192
-én : Négy czipelősni 84
Ernyey József: Bardus, obardus 83
Fejérpataky László: A Königsbergi Szójegyzékről 241
F-ó: Gárdonyi helyesírása 220
Giesswein Sándor: Czirill-betűs magyar szöveg 20
Gombocz Zoltán: Török jövevényszavainkhoz 1
Törénetelőtti j>gy változás? 19
Csarnok 74
A pannóniai avarok nyelvéről 97
A besenyő népnévről 281
Levente 305
Nyújtott szóalakok 385
Gy.-A.: Beszélgetés a budapesti korzón 184
Hajós J.: Super 383
Halász Péter: Tenger 399
Hellebrant Árpád: Gyöngy. tört.? 142
A magyar nyelvtudományi irodalom 1915-ben (a 115. füzet borítékán)
Horgász Pál: Haránga 335
Horger Antal: Osztrák 47
Jakubovich Emil: Korhány 48
Kékkend 177
Bytel 238
A Königsbergi Szójegyzékről 244
Karácsonyi János: A Königsbergi Szójegyzékhez 370
Károlyi Árpád: A Königsbergi Szójegyzékhez 325
K. M.: Egy sajtóhiba 226
Kemenes Pál: Korczovágy 23
Év, éha stb. - Itó = itató 24
A számára 28
Akkorda. - Övedez 84
Ugocsa 95
Az Ehrenfeld-Codexről 124
Sertés 178
Öcsét 230
Társág 292
Barlang 335
Császta 340
Öcs-öcsöcske. - Jelentómód - felszólítómód 375
Köret (?). - Rákos 384
Czeklendez 378
Meczenzéf 399
Kertész Manó: A régi magyar vitézi élet emlékei 353, 387
Király György: Balek 351
L. M.: Régi nevek írása 352
Lehr Albert: Hírlapjaink magyarsága 36, 91, 135,182, 233, 268, 300, 348, 380, 401
Húzza a bőrt. - Hány bőre van? 85
Értemre, értünkre. - Harmadfű 190
Sete = suta 303
Maár Ernő: Még egyszer mindenki 179
Madzsar Imre: Büntet : strafen 23
Kékkend 228
A Königsbergi Szójegyzékhez 327
Pöffedt rizs 341
Gyulafehérvár és Alba Julia 360
Árok. - Almás 378
Melegdi János: Nem hajt a tatár! 10
Túr 272
Hely-, folyó- és pataknév 331
Czépok 376
Sz. Margit élete 398
A határozói igenévröl 399
Melich János: A jobbágy szó történetéhez 13
Bethlen Gábor levelei 68
Többi és társai 118
Huszár 125
Nyelvtörténeti magyarázatok: Bársonyon gubát cserél; jöttest-jő 125
Harmadévé, szulák, pincerna 144
A Bécsi-codex új kiadása 173
Szófejtések 193
Vajjon íráshibák? 210
A Königsbergi Szójegyzék 145, 258
Tétény, Kaza, Majtény 231
Wien 238
Tantusz 239
Melich János: Német jövevényszavainkról 290, 310
Czikkely. - Csadar 379
Té. - Csaláncsúcs 400
Mészöly Gedeon: Isemucut 6
A föl szó eredete 63
Moenich Károly: Székes-Fehérvár levéltárából 130, 232, 342
Nagy Gyula: Pruteni 86
Népfölkelö 128
A Königsbergi Szójegyzékhez 242, 325
Vemh 336
Németh Gyula: Ürge 24
A török nyelvek 115
Nem hajt a tatár! 124
Magyar levél 1556-ból. - A körmendi levéltárból 88
Levente 178
Nyelvtörténeti adatok 181, 298
Miszkál 230
Vitézlő Ganzer György főpeczér levele 345
Pais Dezső: Csantavér, Tötör, Kálmáncsa, Tornalja, Czikola, Váraj 15, 143
Sopronmegyei tájszók 1840-ből 42
Oszvaj, Füzitő, Novaj 78
A mál változatai 168
A Sixtus keresztnév magyarosításai 365
Parády Arzén: Fából vaskarika 76
Népfölkelő 128
Parászka Gábor: Tájszavak 137
Péterfy Tamás: Népnyelvi helyreigazítások 403
Ponori Thewrewk Emil: Széchenyi-lánczhíd. - Buda, Pest, Budapest 20
Putnoky Imre: Fölmerül, kimerül. - Nővér 22
Cséve 47
Sorsdöntő 87
Nyék, Terv, Unoka, Ural 336
Hírlapi csodabogár 352
Sorsválasztó 400
Q.: A Nagy Szótárról 173
R. T.: Új magyar-német szótár 82
Zsugázni 143
Pálczát törni 341
Réthei Prikkel Marián: Arnolt, Bogdán 129
Vagyon 164
Baksis 265
Temető 266
Nyelvújítási adatok 379
Rónay Tibor: Tengeralattjáró hajó-búvárhajó 229
Schuchardt Hugó: Hangutánzás és nyelvtörténet 278
Slamasztika 293
Már = még csak? 294
Simai Ödön: Nyelvújítási adatok 266
Herczegprímás 322
A magyar szótárirodalom történetéhez 329
Simai Ödön: Kazinczy Ferenc nyelvújítása 395
Somogyi Géza: Régi dűlőnevek 34
Sövényházi Márton: Kiveszi a részit 402
Sz.: Mozi-magyarság 124
Szemkő Aladár: Értés és társai 228
Szentpétery Imre: Königsbergi Szójegyzékről 244
Szigetvári Iván: A nem magyarok magyar beszéde 82
Szily Kálmán: Egy régi magyar prédikáczió 4
Népfölkelő 31
Iskolán vagy iskolában? 142
Szok, szokom 240
Az idegen helynevek a magyarban 273
Lenne, volna 352
Csámpás 376
Szinnyei Ferencz: Legújabb magyar drámai nyelv 113
Szinnyei József: Erőn-erővel 179
Vagyon 226
A Königsbergi Szójegyzékről 248
Nyelvtörténeti adatok 339
Sztrokay Lajos: Dunántúli tájszók 137, 186
Takáts Sándor: Helyreigazitás 404
Tolnai Vilmos: Ályos: aljos 11
Nyelvőr. - Nemes gróf. - Elefánt. - Kétely. - Ildomos. - Iromba. - Padmaly. - Ural 25
Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz 133
Géza s egyéb pogány-m. keresztnevek 331
Család 339
Iromba 340
Az idő lejár, eljár, foly, telik 363
Magyar glóbus 377
Czigára 378
Johann Wolfgang Göthe 384
Trócsányi Zoltán: Heltai Gáspár szókincse 159
XVI. századbeli erdélyi íróink ö-zése 31
A XVI. századi ij-betű hangértéke 225
A magyar mássalhangzó-változások 285
Váczy János: Vajjon fából vaskarika? 218
Vadász Ede: Slamasztika 88
Velledits Lajos: Meglóg és társai 179
Csarnak 180
Hajózási műszók 235
A dunai malom 270
Vikár Béla: A pannoniai avarok nemzetisége 207
Viszota Gyula: Széchenyi nyelvéről 49, 103, 150, 195
Voinovich Géza: Arany János hagyatékából 327
Vozáry Gyula: Szólási hasonlatok Mezőberényből 91
Szólásmódok és tájszavak 302, 347, 381
Gyula 21
Zolnai Gyula: Gyula 21
Formaruha 28, 142
Bankmagyarság 81
Kétkedés és aggálytalanság 122
Egy magyar nyelvtant kérünk 222
Zolnai Gyula: "Mely" mint birtokos jelző 240
Utolsó hírek 272
Feküfa. - Népfölkelő 295
Gyepű, gyepüelve 371
Zsinka Ferencz: Rendtartás 1558-ból 32
Jöttest jön 231
Zsugázni 240
Helynevek 344
Adatok a Magyar Etymológiai Szótárhoz 133, 378
Hibaigazítások: 134,144,240,272, 352, 384
Népnyelv: 8, 91, 137, 186, 235, 270, 302, 347, 381
Rovás: A „Magyarország" nyelvészkedése. - "Tejbe és (?) vajba fürösztöttek". - "Jól áll (?) a poroszok szénája''. - "Rájár a rúd". - "Kimutatta a foga fehérét". - "Hült hely" 36. - Tagadó mellékmondat. - Röndölöt, ilyösfajta stb. 91. - Szórend 135, 182. - Birtokos jelző -nek ragja 183. - Beszélgetés a budapesti korzón 184. - Debreczeni hírlapi stílus 192. - Magatartás 233. - Rajta múlik 234. - Létére 267. - Azokat (őket helyett). - Tanítási könyv. - Valamiről rebesgetni. - "Egy hajaszálát (a saját magáét) nem görbítette meg" 269. -
Enged (ereszt helyett). - A demokratapárt négy dumaképviselőjét letartóztattak. - Halottan 300. - „Egy perczen belül" 346. - Szelet csap. - Kárt behozni. - Sohasem (sohase
helyett). - Következtében (miatt helyett) 347. - Útját állja 380. - Míg a világ 381. - Mellett (alatt helyett) 384. - Hetekbe eltelik? Legyűr. Honjukfosztott? Beszünik? Nem (ne helyett) 401. - Kivenni a részét vmiből 402
Társasági ügyek: 45, 46, 47, 93, 94, 139, 140, 141, 188, 190, 237, 238, 349, 351
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1916. január-december Magyar Nyelv 1916. január-december Magyar Nyelv 1916. január-december Magyar Nyelv 1916. január-december Magyar Nyelv 1916. január-december

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
7.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba