932.745

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény 10.

A középiskolák 10. évfolyama számára

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Az európai felvilágosodás irodalmából
Részletek a francia Enciklopédiából12
Enciklopédia12
Filozófia12
Halhatatlanság12
Babona13
Fanatizmus13
Ember14
Tulajdon14
Építészet14
Jean-Jacques Rousseau:
Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (Részletek. Kis János ford.)15
Vallomások (Részletek. Benedek István és Benedek Marcell ford.)19
Johann Wolfgang Goethe:
A kedves közelléte (Szabó Lőrinc ford.)27
Vándor éji dala (Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor fordításában)28
A Tündérkirály (Képes Géza ford.)29
Friedrich Schiller:
Az örömhöz (Rónay György ford.)30
Friedrich Hölderlin:
Hüperión (Részletek. Szabó Ede ford.)31
Menón panasza Diotimáért (Károlyi Amy, Bernáth István, Radnóti Miklós és Rónay György ford.)34
Az élet felén (Képes Géza, Szabó Lőrinc, Keresztury Dezső fordításában)37
A magyar felvilágosodás irodalmából
Bessenyei György:
Magyarság (Részletek)40
Kármán József:
Fanni hagyományai (Részletek)41
Batsányi János:
A franciaországi változásokra45
A látó45
A rab és a madár46
Kazinczy Ferenc
Tövisek és virágok (Részletek)50
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (Részletek951
Fogságom naplója (Részletek)51
Csokonai Vitéz Mihály:
Az estve54
Konstancinápoly57
A pillantó szemek60
A boldogság60
Tartózkodó kérelem61
Az esküvés61
A Magánossághoz61
A tihanyi Ekhóhoz64
Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban66
A Reményhez66
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor67
Tüdőgyúladásomról68
Dorottya (Részletek)69
Berzsenyi Dániel:
A magyarokoz (I.)73
A magyarokhoz (II.)75
Horác76
Osztályrészem77
Búcsúzás Kemenes-Aljától78
A közelítő tél79
Levéltöredék barátnémhoz79
Fohászkodás80
Napoleonhoz81
Vitkovics Mihályhoz81
Az európai romantika irodalmából
Novalis
Himnuszok az éjszakához (Rónay György ford.)86
Heinrich Heine
A dal szárnyára veszlek (Lator László ford.)92
A Loreley (Szabó Lőrinc ford.)93
Mesék mesélnek róla...(Justus Pál ford.)93
Mint egy virág, olyan vagy... (Elek István ford.)94
William Wordsworth:
Táncoló tűzliliomok (Szabó Lőrinc ford.)94
Samuel Taylor Coleridge:
Kubla kán (Szabó Lőrinc ford.)95
George Gordon Byron:
Childe Harold búcsúja (Tóth Árpád ford.)96
Percy Bysshe Shelley:
Óda a nyugati szélhez (Tóth Árpád ford.)97
John Keats:
Óda egy görög vázához (Tóth Árpád ford.)100
Edgar Allan Poe:
A holló (Tóth Árpád ford.)101
Lee Annácska (Babits Mihály ford.)104
Alphonse de Lamartine:
A tó106
Adam Mickiewicz:
A lengyel anyához108
A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából
Kisfaludy Károly:
Mohács112
Kölcsey Ferenc:
Elfojtódás114
Vanitatum vanitas114
Hymnus114
Zrínyi dala116
Huszt117
Emléklapra117
Versenyemlékek118
Zrínyi második dala118
Rebellis vers119
Nemzeti hagyományok (Részletek)120
Országgyűlési napló (Részletek)122
Búcsú az országos rendektől122
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (Részletek)124
Vörösmarty Mihály:
Zalán futása (Részlet)127
Pázmán128
Magyarország címere128
Szózat128
Késő vágy129
A Guttenberg-albumba130
Liszt Ferenchez130
Ábránd131
A merengőhöz132
Keserű pohár133
Gondolatok a könyvtárban134
Az emberek136
Országháza137
Szabad sajtó138
Emlékkönyvbe138
Előszó139
A vén cigány140
Fogytán van a napod...142
Eötvös József:
Búcsú142
Én is szeretném144
A karthausi (Részlet)145
A falu jegyzője (Részlet a regény befejezéséből)146
Petőfi Sándor:
A borozó147
Hortobágyi kocsmárosné...147
Hazámban148
Jövendölés148
Én149
Szeget szeggel150
Távolból151
Befordúltam a konyhára...151
A szerelem, a szerelem...151
Megúnt rabság15
A virágnak megtiltani nem lehet...153
Temetésre szól az ének153
Egy estém otthon153
A csaplárné a betyárt szerette...154
Ez a világ amilyen nagy...155
István öcsémhez155
Megy a juhász szamáron...156
Az alföld156
A természet vadvirága157
Álltam sírhalma mellett...158
Játszik öreg földünk...158
Téli világ158
Éj van...159
Fa leszek, ha...159
A négyökrös szekér160
A csárda romjai160
Emlékezet...162
Itt állok a rónaközepén...163
A bánat? egy nagy óceán163
Nem sűllyed az emberiség...163
Fönséges éj!164
A férj hazajő betegen...164
Barátaim megölelének164
Fejemben éj van...165
Sors, nyiss nekem tért...165
Dalaim166
Levél Várady Antalhoz167
Költői ábránd volt, mit eddig érzék...169
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe171
Nem csoda, ha ujra élek...171
Reszket a bokor, mert...172
Karácsonkor173
Egy gondolat bánt egemet..174
Szabadság, szerelem!175
A XIX. század költői175
Arany Jánoshoz176
A nép nevében177
Az ítélet177
Mily szép a világ!178
Levél Arany Jánoshoz179
Beszél a fákkal a bús őszi szél...181
Szeptember végén182
Minek nevezzelek?183
A puszta, télen183
Nemzeti dal185
Föltámadott a tenger...186
Miért kisérsz...186
Szülőföldemen187
Kiskunság188
Respublika190
Itt benn vagyok a férfikor nyarában...191
A hegyek közt192
Itt van az ősz, itt van újra193
Az év végén193
Európa csendes, újra csendes...194
Pacsírtaszót hallok megint...195
Szörnyű idő...195
Petőfi legelső levele Arany Jánoshoz196
Uti levelek196
III. levél196
XV. levél198
Arany János:
Válasz Petőfinek199
A rab gólya200
Évek, ti még jövendő évek201
Letészem a lantot202
Fiamnak203
Ősszel204
Kertben205
Enyhülés206
Visszatekintés207
V. László208
Ágnes asszony209
Szondi két apródja211
A walesi bárdok213
A lejtőn215
Juliskához216
Az örök zsidó216
Magányban217
Epilógus218
Naturam furca expellas...219
Tengeri-hántás219
Mindvégig221
A régi panasz221
Híd-avatás222
Vörös Rébék223
Tetemre hívás225
A tölgyek alatt226
Sejtelem227
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem