Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalmi szöveggyűjtemény 10.

A középiskolák 10. évfolyama számára

Tartalom

I. Az európai felvilágosodás irodalmából
Jonathan Swift:
Gulliver utazásai (Részletek. Szentkuthy Miklós ford.) 12
Részletek a francia Enciklopédiából 14
Jean-Jacques Rousseau:
Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (Részletek. Kis János ford.) 17
Vallomások (Részletek. Benedek István és Benedek Marcell ford.) 22
Johann Wolfgang Goethe:
A kedves közelléte (Szabó Lőrinc ford.) 29
Vándor éji dala (Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor fordításában) 30
A Tündérkirály (Képes Géza ford.) 31
Friedrich Schiller:
Az örömhöz (Rónay György ford.) 31
Friedrich Hölderlin:
Hüperión (Részletek. Szabó Ede ford.) 33
Menón panasza Diotimáért (Károlyi Amy, Bernáth István, Radnóti Miklós és Rónay György ford.) 36
Az élet felén (Képes Géza, Szabó Lőrinc, Keresztury Dezső fordításában) 39
II. A magyar felvilágosodás irodalmából
Bessenyei György:
Magyarság (Részletek) 42
Kármán József:
Fanni hagyományai (Részletek) 43
Batsányi János:
A franciaországi változásokra 47
A látó 47
A rab és a madár 48
Kazinczy Ferenc:
Tövisek és virágok (Részletek) 52
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (Részletek) 53
Fogságom naplója (Részletek) 53
Csokonai Vitéz Mihály:
Az estve 56
Konstancinápoly 59
A pillantó szemek 62
A boldogság 62
Tartózkodó kérelem 63
Az esküvés 63
A Magánossághoz 63
A tihanyi Ekhóhoz 66
Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban 68
A Reményhez 68
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 69
Tüdőgyúladásomról 70
Dorottya (Részletek) 71
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz (Romlásnak indult...) 75
A magyarokhoz (Forr a világ...) 77
Horác 78
Osztályrészem 79
Búcsúzás Kemenes-Aljától 80
A közelítő tél 81
Levéltöredék barátnémhoz 82
Fohászkodás 82
Napoleonhoz 83
Vitkovics Mihályhoz 83
III. Az európai romantika irodalmából
Novalis
Himnuszok az éjszakához (Rónay György ford.) 88
E. T. A. Hoffmann:
Az arany virágcserép (Részlet. Horváth Zoltán ford.) 94
Heinrich Heine:
A dal szárnyára veszlek (Lator László ford.) 95
A Loreley (Szabó Lőrinc ford.) 96
Mesék mesélnek róla... (Justus Pál ford.) 96
Mint egy virág, olyan vagy... (Elek István ford.) 97
William Wordsworth:
Táncoló tűzliliomok (Szabó Lőrinc ford.) 97
Samuel Taylor Coleridge:
Kubla kán (Szabó Lőrinc ford.) 98
George Gordon Byron:
Childe Harold búcsúja (Tóth Árpád ford.) 99
Percy Bysshe Shelley:
Óda a nyugati szélhez (Tóth Árpád ford.) 100
John Keats:
Óda egy görög vázához (Tóth Árpád ford.) 103
Edgar Allan Poe:
A holló (Tóth Árpád ford.) 104
Lee Annácska (Babits Mihály ford.) 107
Alphonse de Lamartine:
A tó (Szabó Lőrinc ford.) 109
Adam Mickiewicz:
A lengyel anyához (Rónay György ford.) 111
Alekszandr Szergejevics Puskin:
Jevgenyij Anyegin (Részlet. Áprily Lajos ford.) 112
IV. Irányzatok határán: a romantikától a realizmusig
Stendhal:
Vörös és fekete (Részletek. Illés Endre ford.) 116
Honoré de Balzac:
Goriot apó (Részlet. Lányi Viktor ford.) 118
V. A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából
Kisfaludy Károly:
Mohács 122
Katona József:
Bánk bán (Részletek) 124
Kölcsey Ferenc:
Elfojtódás 126
Vanitatum vanitas 127
Hymnus 128
Zrínyi dala 129
Huszt 130
Emléklapra 130
Versenyemlékek 130
Zrínyi második éneke 131
Rebellis vers 131
Nemzeti hagyományok (Részletek) 132
Országgyűlési napló (Részlet) 134
Búcsú az országos rendektől 134
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (Részletek) 136
Vörösmarty Mihály:
Zalán futása (Részlet) 139
Csongor és Tünde (Részlet) 140
Pázmán 141
Magyarország címere 141
Szózat 142
Késő vágy 143
A Guttenberg-albumba 143
Liszt Ferenchez 143
Ábránd 145
A merengőhöz 145
Keserű pohár 146
Gondolatok a könyvtárban 147
Az emberek 150
Országháza 151
Szabad sajtó 152
Emlékkönyvbe 152
Előszó 152
A vén cigány 154
Fogytán van a napod... 155
Eötvös József
Búcsú 155
Én is szeretném 156
A karthausi (Részlet) 157
A falu jegyzője (Részlet a regény befejezéséből) 158
Petőfi Sándor:
A borozó 159
Hortobágyi kocsmárosné... 159
Hazámban 160
Jövendölés 160
Én 161
Szeget szeggel 162
Távolból 163
Befordúltam a konyhára... 163
A szerelem, a szerelem... 163
Megúnt rabság 164
A virágnak megtiltani nem lehet... 164
Temetésre szól az ének... 165
Egy estém otthon 165
A csaplárné a betyárt szerette... 166
Ez a világ amilyen nagy... 166
István öcsémhez 167
Megy a juhász szamáron... 168
Az alföld 168
A helység kalapácsa (Részlet) 169
A természet vadvirága 169
Álltam sírhalma mellett... 170
Játszik öreg földünk... 170
Téli világ 170
Ej van... 171
Fa leszek, ha... 172
A négyökrös szekér 172
A csárda romjai 172
Emlékezet... 174
Itt állok a rónaközépen... 175
A bánat? egy nagy óceán 175
Nem sűlyed az emberiség... 175
Fönséges éj! 176
A férj hazajő betegen... 176
Barátaim megölelének 176
Fejemben éj van... 177
Sors, nyiss nekem tért... 177
Dalaim 178
Levél Várady Antalhoz 178
Költői ábránd volt, mit eddig érzék... 180
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe 183
Nem csoda, ha újra élek... 183
Reszket a bokor, mert... 184
Karácsonkor 184
Egy gondolat bánt engemet... 185
Szabadság, szerelem! 186
AXDC század költői 186
Arany Jánoshoz 187
A nép nevében 188
Az ítélet 188
Mily szép a világ! 189
Levél Arany Jánoshoz 190
Beszél a fákkal a bús őszi szél... 192
Szeptember végén 192
Minek nevezzelek? 193
A puszta, télen 194
Nemzeti dal 195
Föltámadott a tenger... 196
Miért kisérsz... 196
Szülőföldemen 197
Kiskunság 198
Respublika 200
Itt benn vagyok a férfikor nyarában... 201
A hegyek közt 201
Az apostol (Részlet) 202
Itt van az ősz, itt van újra 204
Az év végén 204
Európa csendes, újra csendes... 205
Pacsírtaszót hallok megint... 206
Szörnyű idő... 206
Petőfi legelső levele Arany Jánoshoz 207
Úti levelek 207
III. levél 207
XV. levél 209
Arany János:
Válasz Petőfinek 210
A rab gólya 211
Évek, ti még jövendő évek 212
Letészem a lantot 213
Fiamnak 214
Ősszel 215
Kertben 216
Enyhülés 217
Visszatekintés 218
V. László 219
Ágnes asszony 220
Szondi két apródja 222
A walesi bárdok 224
A lejtőn 226
Juliskához 227
Az örök zsidó 227
Magányban 228
Epilógus 229
Naturam furca expellas... 230
Tamburás öreg úr 230
Tengeri-hántás 231
Mindvégig 232
A régi panasz 233
Híd-avatás 234
Vörös Rébék 235
Tetemre hívás 237
A tölgyek alatt 238
Sejtelem 239
Jókai Mór:
Az arany ember (Részletek) 239
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem