926.997

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény II.

A középiskolák II. osztálya számára

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Az európai felvilágosodás irodalmából
Részletek a francia Enciklopédiából (Komoly Péter fordítása)
Enciklopédia (Részlet)5
Filozófia (Részlet)5
Halhatatlanság (Részlet)6
Babona (Részlet)7
Fanatizmus (Részlet)7
Ember (Részlet)8
Tulajdon8
Építészet (Részlet)9
Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (Részletek. Kiss János ford.)10
Vallomások (Részletek. Benedek István és Benedek Marcel ford.)16
Johann Wolfgang Goethe: A kedves közelléte (Szabó Lőrinc ford.)27
Vándor éji dala (Tóth Árpád ford.)28
Vándor éji dala (Kosztolányi Dezső ford.)28
Vándor éji dala (Móricz Zsigmond ford.)28
Vándor éji dala (Szabó Lőrinc ford.)28
Vándor éji dala (Weöres Sándor ford.)28
A Tündérkirály (Képes Géza ford.)29
Friedrich Schiller: Az örömhöz (Rónai György ford.)30
Friedrich Hölderlin: Hüperión (Részletek. Szabó Ede ford.)33
Menón panasza Diotimáért (Károlyi Amy, Bernáth István, Radnóti Miklós és Rónay György ford.)38
Az élet felén (Képes Géza ford.)42
Az élet felén (Szabó Lőrinc ford.)42
Az élet fele (Keresztury Dezső ford.)42
A magyar felvilágosodás irodalmából
Bessenyei György: Magyarság (Részletek)43
Kármán József: Fanni hagoymányai (Részletek)45
Batsányi János: A franciaországi változásokra50
A látó51
A rab és a madár52
Kazinczy Ferenc: Tövissek és virágok (Részletek)56
A nagy titok56
Írói érdem56
Szokott és szokatlan56
Himfy57
Epigrammai morál57
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (Részletek)57
Fogságom naplója (Részletek)58
Csokonai Vitéz Mihály: Az estve62
Konstancinápoly65
A pillantó szemek69
Tartózkodó kérelem70
Az esküvés70
A Magánossághoz71
A tihanyi Ekhóhoz72
Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban75
A Reményhez78
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor80
Tudügyúladásomról82
Dorottya (Részletek)83
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.)85
A magyarokhoz (II.)90
Horác94
Osztályrészem95
Búcsúzás Kemenes-Aljától96
A közelíő tél97
Levéltöredék barátnémhoz99
Fohászkodás100
Napoleonhoz101
Vitkovics Mihályhoz101
Az európai romantika irodalmából
Novalis: Himnuszok az éjszakához (Rónay György ford.)107
Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek (Lator László ford.)118
A Loreley (Szabó Lőrinc ford.)119
Mesék mesélnek róla... (Jsutus Pál ford.)120
Mint egy virág, olyan vagy... (Elek István ford.)121
William Wordsworth: Táncoló tűzliliomok (Szabó Lőrinc ford.)121
Samuel Taylor Coleridge: Kubla kán (Szabó Lőrinc ford.)122
George Gordon Byron: Childe Harold búcsúja (Tóth Árpád ford.)124
Percy Bysshe Shelley: Óda a nyugati szélhez (Tóth Árpád ford.)127
John Keats: Óda egy görög vázához (Tóth Árpád ford.)130
Edgar Allar Poe: A holló (Tóth Árpád ford.)132
Lee Annácska (Babits Mihály ford.)136
Alphonse de Lamartine: A tó (Szabó Lőrinc ford.)137
Adam Mickiewicz: A lengyel anyához (Rónay György ford.)140
A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából
Ksifaludy Károly: Mohács143
Kölcsey Ferenc: Elfojtódás146
Vanitatum vanitas147
Himnusz150
Zrínyi dala152
Huszt153
Emléklapra154
Versenyemlékek154
Zrínyi második éneke155
Rebellis vers156
Nemzeti hagyományok (Részletek)156
Országgyűlési napló (Részlet)159
Búcsú az országos rendektől160
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (Részletek)161
Vörösmarty Mihály: Zalán futása (Részlet)166
Pázmán168
Magyarország címere171
Szózat172
Késő vágy172
A Guttenberg-albumba175
Liszt Ferenchez176
Ábránd178
A merengőhöz180
Keserű pohár183
Gondolatok a könyvtárban186
Az emberek187
Országháza188
Szabadsajtó188
Emlékkönyvbe190
Előszó192
A vén cigány193
Fogytán van a napod...194
Eötvös József: A karthausi (Részlet)196
Búcsú198
A falu jegyzője (Részlet a regény befejezéséből)200
Én is szeretném201
Petőfi Sándor: A borozó202
Hortobágyi kocsmárosné...204
Hazámban205
Jövendölés207
Én208
Szeget szeggel208
Távolból208
Befordúltam a konyhára...209
A szerelem, a szerelem...209
Megúnt rabság210
A virágnak megtiltani nem lehet...211
Temetésre szól az ének...212
Egy estém otthon212
A csaplárné a betyárt szerette...214
Ez a világ amilyen nagy...215
István öcsémhez215
Megy a juhász szamáron...217
Az alföld217
A természet vadvirága...219
Álltam sírhalma mellett....220
Játszik öreg földünk...221
Téli világ221
Éj van...223
Fa leszek, ha...223
A négyökrös szekér224
A csárda romjai225
Emlékezet227
Itt állok a rónaközepén...228
A bánat? egy nagy óceán228
Nem súlyed az emberiség...228
Fönséges éj!229
A férj hazajő betegen...229
Barátaim megölelének230
Fejemben éj van...230
Sors, nyiss nekem tért...230
Dalaim231
Levél Várady Antalhoz232
Költői ábránd volt, mit eddig érzék...235
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe238
Nem csoda, ha újra élek...239
Reszket a bokor, mert...240
Karácsonykor241
Egy gndolat bánt engemet...243
Szabadság, szerelem!244
A XIX. század költői244
Arany Jánoshoz246
A nép nevében247
Az ítélet248
Mily szép a világ!249
Levél Arany Jánoshoz251
Beszél a fákkal a bús őszi szél...254
Szeptember végén255
Minek nevezzelek?256
A puszta, télen258
Nemzeti dal260
Föltámadott a tenger...261
Miért kisérsz...262
Szülőföldemen264
Kiskunság265
Respublika268
Itt benn vagyok a férfikor nyarában...269
A hegyek közt271
Itt van az ősz, itt van újra272
Az év végén273
Európa csendes, újra csendes...275
Pacsírtaszót hallok megint...276
Szörnyű idő...277
Petőfi legelső levele Arany Jánoshoz278
Úti levelek279
III. levél279
XV. levél282
Arany János: Válasz Petőfinek284
A rab gólya285
Évek, ti még jövendő évek287
Letészem a lantot289
Fiamnak291
Ősszel293
Kertben295
Enyhülés297
Visszatekintés299
V. László301
Ágnes asszony303
Szondi két apródja308
A walesi bárdok311
A lejtőn315
Juliskához316
Az örök zsidó317
Magányban319
Epilogus321
Naturam furca expellas...323
Tengeri-hántás324
Mindvégig327
A régi panasz328
Vörös Rébék330
Tetemre hívás333
Sejtelem336
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II.

A borító kissé foltos, sérült, rajta bejegyzés látható. A lapélek foltosak.

Állapot:
640 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba